Index of /passim01022020/Shamela0095700-ara1/


../
Shamela0095700-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3258
Shamela0095700-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:07         951
Shamela0095700-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3822
Shamela0095700-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1612
Shamela0095700-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1114
Shamela0095700-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1727
Shamela0095700-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2386
Shamela0095700-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:24         969
Shamela0095700-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1164
Shamela0095700-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1132
Shamela0095700-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:12        5926
Shamela0095700-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1624
Shamela0095700-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        1370
Shamela0095700-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4022
Shamela0095700-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2244
Shamela0095700-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1108
Shamela0095700-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        36633
Shamela0095700-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1175
Shamela0095700-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1233
Shamela0095700-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3969
Shamela0095700-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        18492
Shamela0095700-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2614
Shamela0095700-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        4753
Shamela0095700-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        2953
Shamela0095700-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        34835
Shamela0095700-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         824
Shamela0095700-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2673
Shamela0095700-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1625
Shamela0095700-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        4419
Shamela0095700-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         922
Shamela0095700-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4726
Shamela0095700-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05         981
Shamela0095700-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        1080
Shamela0095700-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:24        1365
Shamela0095700-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1237
Shamela0095700-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         953
Shamela0095700-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29         978
Shamela0095700-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1336
Shamela0095700-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13806
Shamela0095700-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2408
Shamela0095700-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31         918
Shamela0095700-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:07        6541
Shamela0095700-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2483
Shamela0095700-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1071
Shamela0095700-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3947
Shamela0095700-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2135
Shamela0095700-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1624
Shamela0095700-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        2089
Shamela0095700-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1200
Shamela0095700-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2193
Shamela0095700-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1449
Shamela0095700-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5411
Shamela0095700-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1640
Shamela0095700-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1615
Shamela0095700-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2656
Shamela0095700-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1272
Shamela0095700-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1301
Shamela0095700-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2256
Shamela0095700-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5855
Shamela0095700-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11023
Shamela0095700-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1138
Shamela0095700-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1404
Shamela0095700-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2825
Shamela0095700-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         991
Shamela0095700-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3958
Shamela0095700-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1753
Shamela0095700-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7634
Shamela0095700-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3961
Shamela0095700-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         771
Shamela0095700-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1174
Shamela0095700-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2644
Shamela0095700-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1965
Shamela0095700-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1609
Shamela0095700-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1357
Shamela0095700-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        6988
Shamela0095700-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        3248
Shamela0095700-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2460
Shamela0095700-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3271
Shamela0095700-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        2015
Shamela0095700-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        27494
Shamela0095700-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1120
Shamela0095700-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2351
Shamela0095700-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         862
Shamela0095700-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        1065
Shamela0095700-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1402
Shamela0095700-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2710
Shamela0095700-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2418
Shamela0095700-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        28307
Shamela0095700-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1891
Shamela0095700-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1027
Shamela0095700-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07         970
Shamela0095700-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1095
Shamela0095700-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2367
Shamela0095700-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1889
Shamela0095700-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9697
Shamela0095700-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1233
Shamela0095700-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2966
Shamela0095700-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3374
Shamela0095700-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3962
Shamela0095700-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3258
Shamela0095700-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3586
Shamela0095700-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2278
Shamela0095700-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         993
Shamela0095700-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1938
Shamela0095700-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1141
Shamela0095700-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4041
Shamela0095700-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1212
Shamela0095700-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1175
Shamela0095700-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3923
Shamela0095700-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        4582
Shamela0095700-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5732
Shamela0095700-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3639
Shamela0095700-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6991
Shamela0095700-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3043
Shamela0095700-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1245
Shamela0095700-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5861
Shamela0095700-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1812
Shamela0095700-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        79897
Shamela0095700-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1986
Shamela0095700-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1377
Shamela0095700-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1012
Shamela0095700-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1123
Shamela0095700-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        10243
Shamela0095700-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         967
Shamela0095700-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1350
Shamela0095700-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2015
Shamela0095700-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2223
Shamela0095700-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        6796
Shamela0095700-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1957
Shamela0095700-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1125
Shamela0095700-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1960
Shamela0095700-ara1_Shamela0010497-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        3999
Shamela0095700-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1081
Shamela0095700-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5482
Shamela0095700-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3427
Shamela0095700-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        7861
Shamela0095700-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1267
Shamela0095700-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1626
Shamela0095700-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1924
Shamela0095700-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1149
Shamela0095700-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        2602
Shamela0095700-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1760
Shamela0095700-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2395
Shamela0095700-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07         893
Shamela0095700-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1128
Shamela0095700-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24         995
Shamela0095700-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1348
Shamela0095700-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1437
Shamela0095700-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2189
Shamela0095700-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4475
Shamela0095700-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        10706
Shamela0095700-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1845
Shamela0095700-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6717
Shamela0095700-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2686
Shamela0095700-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1130
Shamela0095700-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        31351
Shamela0095700-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        7497
Shamela0095700-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        19255
Shamela0095700-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3305
Shamela0095700-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2581
Shamela0095700-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         983
Shamela0095700-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1030
Shamela0095700-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1524
Shamela0095700-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3998
Shamela0095700-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        4581
Shamela0095700-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3219
Shamela0095700-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        35547
Shamela0095700-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:24        1187
Shamela0095700-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1066
Shamela0095700-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5729
Shamela0095700-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         931
Shamela0095700-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         929
Shamela0095700-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1135
Shamela0095700-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1179
Shamela0095700-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        2740
Shamela0095700-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1774
Shamela0095700-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3285
Shamela0095700-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1126
Shamela0095700-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        1212
Shamela0095700-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1625
Shamela0095700-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1174
Shamela0095700-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2695
Shamela0095700-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1160
Shamela0095700-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3015
Shamela0095700-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1166
Shamela0095700-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1973
Shamela0095700-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1157
Shamela0095700-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1892
Shamela0095700-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1361
Shamela0095700-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1498
Shamela0095700-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1835
Shamela0095700-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1985
Shamela0095700-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3811
Shamela0095700-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1788
Shamela0095700-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2060
Shamela0095700-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2929
Shamela0095700-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4327
Shamela0095700-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1996
Shamela0095700-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1109
Shamela0095700-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3106
Shamela0095700-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        3930
Shamela0095700-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1124
Shamela0095700-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        4423
Shamela0095700-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1287
Shamela0095700-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        7963
Shamela0095700-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5361
Shamela0095700-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2309
Shamela0095700-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2073
Shamela0095700-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1718
Shamela0095700-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1145
Shamela0095700-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        7848
Shamela0095700-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        42717
Shamela0095700-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:07        4324
Shamela0095700-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1482
Shamela0095700-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3092
Shamela0095700-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24         944
Shamela0095700-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1436
Shamela0095700-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2016
Shamela0095700-ara1_Shamela0029724-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1707
Shamela0095700-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1619
Shamela0095700-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         928
Shamela0095700-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        5050
Shamela0095700-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2391
Shamela0095700-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1376
Shamela0095700-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2648
Shamela0095700-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         998
Shamela0095700-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3714
Shamela0095700-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        2727
Shamela0095700-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5061
Shamela0095700-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1203
Shamela0095700-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1108
Shamela0095700-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1718
Shamela0095700-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        16282
Shamela0095700-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        4760
Shamela0095700-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3217
Shamela0095700-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        1701
Shamela0095700-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1387
Shamela0095700-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1121
Shamela0095700-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6662
Shamela0095700-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1888
Shamela0095700-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03         931
Shamela0095700-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1622
Shamela0095700-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        6149
Shamela0095700-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        3437
Shamela0095700-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        12972
Shamela0095700-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        4973
Shamela0095700-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         941
Shamela0095700-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         950
Shamela0095700-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3052
Shamela0095700-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6162
Shamela0095700-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1331
Shamela0095700-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2373
Shamela0095700-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15         961
Shamela0095700-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1507
Shamela0095700-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5090
Shamela0095700-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        8738
Shamela0095700-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2636
Shamela0095700-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2877
Shamela0095700-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5360
Shamela0095700-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        6448
Shamela0095700-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:30        1753
Shamela0095700-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1570
Shamela0095700-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3075
Shamela0095700-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1164
Shamela0095700-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3997
Shamela0095700-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2636
Shamela0095700-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1188
Shamela0095700-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        1254
Shamela0095700-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        10562
Shamela0095700-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         958
Shamela0095700-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2227
Shamela0095700-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3578
Shamela0095700-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3459
Shamela0095700-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3129
Shamela0095700-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5397
Shamela0095700-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        16634
Shamela0095700-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5443
Shamela0095700-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        14842
Shamela0095700-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10261
Shamela0095700-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1011
Shamela0095700-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1636
Shamela0095700-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         932
Shamela0095700-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1078