Index of /passim01022020/Shamela0029743-ara1/


../
Shamela0029743-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        11044
Shamela0029743-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        1229
Shamela0029743-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        8506
Shamela0029743-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        29165
Shamela0029743-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        20493
Shamela0029743-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3376
Shamela0029743-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        4872
Shamela0029743-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        7791
Shamela0029743-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        13983
Shamela0029743-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        16481
Shamela0029743-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        18031
Shamela0029743-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        5589
Shamela0029743-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        27087
Shamela0029743-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8188
Shamela0029743-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6901
Shamela0029743-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        5596
Shamela0029743-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        45105
Shamela0029743-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        10970
Shamela0029743-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        20601
Shamela0029743-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        11622
Shamela0029743-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2004
Shamela0029743-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3638
Shamela0029743-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3742
Shamela0029743-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        74069
Shamela0029743-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        19360
Shamela0029743-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        6480
Shamela0029743-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18       398586
Shamela0029743-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2278
Shamela0029743-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       855675
Shamela0029743-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2228
Shamela0029743-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4807
Shamela0029743-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        7298
Shamela0029743-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7976
Shamela0029743-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1016
Shamela0029743-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1271
Shamela0029743-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1184
Shamela0029743-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1201
Shamela0029743-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1075
Shamela0029743-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1278
Shamela0029743-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4970
Shamela0029743-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1843
Shamela0029743-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1744
Shamela0029743-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5193
Shamela0029743-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1014
Shamela0029743-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        42949
Shamela0029743-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1328
Shamela0029743-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1526
Shamela0029743-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1717
Shamela0029743-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        6711
Shamela0029743-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       110406
Shamela0029743-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        44758
Shamela0029743-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        23095
Shamela0029743-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        47754
Shamela0029743-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        23713
Shamela0029743-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        49174
Shamela0029743-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:17       905884
Shamela0029743-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        14363
Shamela0029743-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        13862
Shamela0029743-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        6467
Shamela0029743-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1364
Shamela0029743-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        31781
Shamela0029743-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       3474865
Shamela0029743-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        10925
Shamela0029743-ara1_JK000454-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1171
Shamela0029743-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02       609195
Shamela0029743-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17       1344856
Shamela0029743-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        22031
Shamela0029743-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1563
Shamela0029743-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2735
Shamela0029743-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22         946
Shamela0029743-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1901
Shamela0029743-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1516
Shamela0029743-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21         993
Shamela0029743-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1154
Shamela0029743-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56         943
Shamela0029743-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:34        7676
Shamela0029743-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       2385981
Shamela0029743-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1102
Shamela0029743-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        65521
Shamela0029743-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1473
Shamela0029743-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1629
Shamela0029743-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1027
Shamela0029743-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35       576165
Shamela0029743-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        62546
Shamela0029743-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        7005
Shamela0029743-ara1_JK000895-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2232
Shamela0029743-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1005
Shamela0029743-ara1_JK000899-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2018
Shamela0029743-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        12659
Shamela0029743-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        19908
Shamela0029743-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        4218
Shamela0029743-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33       103861
Shamela0029743-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        10034
Shamela0029743-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       116506
Shamela0029743-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        10032
Shamela0029743-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        6320
Shamela0029743-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1191
Shamela0029743-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        13840
Shamela0029743-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        25257
Shamela0029743-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1974
Shamela0029743-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         867
Shamela0029743-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5978
Shamela0029743-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        3552
Shamela0029743-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        5854
Shamela0029743-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5215
Shamela0029743-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1196
Shamela0029743-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         950
Shamela0029743-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1188
Shamela0029743-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1300
Shamela0029743-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2308
Shamela0029743-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         999
Shamela0029743-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7180
Shamela0029743-ara1_JK001104-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1628
Shamela0029743-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         994
Shamela0029743-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         987
Shamela0029743-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1167
Shamela0029743-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        8237
Shamela0029743-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1017
Shamela0029743-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1224
Shamela0029743-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        10682
Shamela0029743-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1373
Shamela0029743-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        6117
Shamela0029743-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         948
Shamela0029743-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1742
Shamela0029743-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        16584
Shamela0029743-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1967
Shamela0029743-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         918
Shamela0029743-ara1_JK001285-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1241
Shamela0029743-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1332
Shamela0029743-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1219
Shamela0029743-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29         948
Shamela0029743-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1209
Shamela0029743-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4942
Shamela0029743-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1470
Shamela0029743-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        11062
Shamela0029743-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6165
Shamela0029743-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        7013
Shamela0029743-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         915
Shamela0029743-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        8320
Shamela0029743-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         946
Shamela0029743-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        96511
Shamela0029743-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1243
Shamela0029743-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        7631
Shamela0029743-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        23640
Shamela0029743-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3525
Shamela0029743-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        45959
Shamela0029743-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         928
Shamela0029743-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3271
Shamela0029743-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1414
Shamela0029743-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1142
Shamela0029743-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       2512034
Shamela0029743-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3311
Shamela0029743-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2254
Shamela0029743-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5793
Shamela0029743-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11294
Shamela0029743-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        23167
Shamela0029743-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8242
Shamela0029743-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1166
Shamela0029743-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1337
Shamela0029743-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2622
Shamela0029743-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         916
Shamela0029743-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       248447
Shamela0029743-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2272
Shamela0029743-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1822
Shamela0029743-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3782
Shamela0029743-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29       2523291
Shamela0029743-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8950
Shamela0029743-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        2415
Shamela0029743-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1099
Shamela0029743-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        18213
Shamela0029743-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3717
Shamela0029743-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        15520
Shamela0029743-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1344
Shamela0029743-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        2341
Shamela0029743-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        42640
Shamela0029743-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       1000353
Shamela0029743-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1171
Shamela0029743-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        19620
Shamela0029743-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5259
Shamela0029743-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1611
Shamela0029743-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3636
Shamela0029743-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2237
Shamela0029743-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        3634
Shamela0029743-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1450
Shamela0029743-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1819
Shamela0029743-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        1009
Shamela0029743-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1110
Shamela0029743-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5209
Shamela0029743-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1047
Shamela0029743-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2295
Shamela0029743-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2776
Shamela0029743-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        42947
Shamela0029743-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        38459
Shamela0029743-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        10633
Shamela0029743-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2943
Shamela0029743-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       1972244
Shamela0029743-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       2054097
Shamela0029743-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4866
Shamela0029743-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        2642
Shamela0029743-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1212
Shamela0029743-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4783
Shamela0029743-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        9911
Shamela0029743-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        64629
Shamela0029743-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46         853
Shamela0029743-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2690
Shamela0029743-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1285
Shamela0029743-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        7175
Shamela0029743-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         884
Shamela0029743-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1046
Shamela0029743-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        1510
Shamela0029743-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        3260
Shamela0029743-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1068
Shamela0029743-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12         951
Shamela0029743-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1161
Shamela0029743-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       2485084
Shamela0029743-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       583167
Shamela0029743-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       1195134
Shamela0029743-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        8087
Shamela0029743-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1613
Shamela0029743-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1289
Shamela0029743-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:18        2897
Shamela0029743-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3702
Shamela0029743-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        7844
Shamela0029743-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        5371
Shamela0029743-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        30927
Shamela0029743-ara1_JK010471-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06         984
Shamela0029743-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2958
Shamela0029743-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        8680
Shamela0029743-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1417
Shamela0029743-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         849
Shamela0029743-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        13215
Shamela0029743-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        15419
Shamela0029743-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1674
Shamela0029743-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         853
Shamela0029743-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1881
Shamela0029743-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2407
Shamela0029743-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        10494
Shamela0029743-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25         991
Shamela0029743-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1103
Shamela0029743-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1205
Shamela0029743-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1669
Shamela0029743-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        65045
Shamela0029743-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1696
Shamela0029743-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:18        26473
Shamela0029743-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        2769
Shamela0029743-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:24        2209
Shamela0029743-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        11523
Shamela0029743-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2848
Shamela0029743-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2416
Shamela0029743-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         958
Shamela0029743-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2331
Shamela0029743-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1395
Shamela0029743-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:24        94746
Shamela0029743-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12       3378345
Shamela0029743-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        34156
Shamela0029743-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1151
Shamela0029743-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7635
Shamela0029743-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       193549
Shamela0029743-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       586947
Shamela0029743-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8339
Shamela0029743-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1460
Shamela0029743-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1132
Shamela0029743-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1137
Shamela0029743-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1976
Shamela0029743-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2234
Shamela0029743-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        3404
Shamela0029743-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1514
Shamela0029743-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       119621
Shamela0029743-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         804
Shamela0029743-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        12288
Shamela0029743-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26601
Shamela0029743-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1984
Shamela0029743-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4399
Shamela0029743-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1080
Shamela0029743-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1713
Shamela0029743-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1096
Shamela0029743-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2039
Shamela0029743-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1276
Shamela0029743-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1498
Shamela0029743-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13930
Shamela0029743-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1063
Shamela0029743-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       209526
Shamela0029743-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       1805581
Shamela0029743-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       125212
Shamela0029743-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6737
Shamela0029743-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        2759
Shamela0029743-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2451
Shamela0029743-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5601
Shamela0029743-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:18        2410
Shamela0029743-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3395
Shamela0029743-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        45799
Shamela0029743-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1128
Shamela0029743-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       186864
Shamela0029743-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1133
Shamela0029743-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2525
Shamela0029743-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        33891
Shamela0029743-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7663
Shamela0029743-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       3527079
Shamela0029743-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        28349
Shamela0029743-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3600
Shamela0029743-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9178
Shamela0029743-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        14458
Shamela0029743-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        35792
Shamela0029743-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       180388
Shamela0029743-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13733
Shamela0029743-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7356
Shamela0029743-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7554
Shamela0029743-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2503
Shamela0029743-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         879
Shamela0029743-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       192181
Shamela0029743-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       384261
Shamela0029743-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         883
Shamela0029743-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2392
Shamela0029743-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6952
Shamela0029743-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2424
Shamela0029743-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12323
Shamela0029743-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8165
Shamela0029743-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1022
Shamela0029743-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         898
Shamela0029743-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        15116
Shamela0029743-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       132359
Shamela0029743-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11987
Shamela0029743-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3784
Shamela0029743-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6808
Shamela0029743-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        23429
Shamela0029743-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        15941
Shamela0029743-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3434
Shamela0029743-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5989
Shamela0029743-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        51195
Shamela0029743-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5145
Shamela0029743-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2268
Shamela0029743-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19584
Shamela0029743-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        32176
Shamela0029743-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       117401
Shamela0029743-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        31954
Shamela0029743-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4958
Shamela0029743-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4462
Shamela0029743-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4287
Shamela0029743-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       130860
Shamela0029743-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6516
Shamela0029743-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       252689
Shamela0029743-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        90931
Shamela0029743-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        24669
Shamela0029743-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         878
Shamela0029743-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1611
Shamela0029743-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5527
Shamela0029743-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        81236
Shamela0029743-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        3334
Shamela0029743-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         953
Shamela0029743-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        29876
Shamela0029743-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1107954
Shamela0029743-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       1576513
Shamela0029743-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        13015
Shamela0029743-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1133
Shamela0029743-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         916
Shamela0029743-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         931
Shamela0029743-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3933
Shamela0029743-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10672
Shamela0029743-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        16626
Shamela0029743-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         908
Shamela0029743-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1017
Shamela0029743-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21769
Shamela0029743-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6673
Shamela0029743-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        25981
Shamela0029743-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       246153
Shamela0029743-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        27063
Shamela0029743-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1246
Shamela0029743-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1344
Shamela0029743-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2343
Shamela0029743-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1591
Shamela0029743-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9069
Shamela0029743-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        7546
Shamela0029743-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4882
Shamela0029743-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8434
Shamela0029743-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1731
Shamela0029743-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2160
Shamela0029743-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3319
Shamela0029743-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         983
Shamela0029743-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1091
Shamela0029743-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1021
Shamela0029743-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         966
Shamela0029743-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2833
Shamela0029743-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3246
Shamela0029743-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         997
Shamela0029743-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3598
Shamela0029743-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1198
Shamela0029743-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6203
Shamela0029743-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5319
Shamela0029743-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2875
Shamela0029743-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        17047
Shamela0029743-ara1_Shamela0006546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         826
Shamela0029743-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1529
Shamela0029743-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6050
Shamela0029743-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1336
Shamela0029743-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1839
Shamela0029743-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2190
Shamela0029743-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        5486
Shamela0029743-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        16398
Shamela0029743-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7409
Shamela0029743-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4373
Shamela0029743-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1842
Shamela0029743-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1039
Shamela0029743-ara1_Shamela0006794-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1053
Shamela0029743-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8378
Shamela0029743-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4742
Shamela0029743-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5320
Shamela0029743-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       214541
Shamela0029743-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2334
Shamela0029743-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10959
Shamela0029743-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5055
Shamela0029743-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2145
Shamela0029743-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1390
Shamela0029743-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       452809
Shamela0029743-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1267
Shamela0029743-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         948
Shamela0029743-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        10298
Shamela0029743-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1134
Shamela0029743-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3233
Shamela0029743-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15713
Shamela0029743-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2719
Shamela0029743-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        39646
Shamela0029743-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1373
Shamela0029743-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1189
Shamela0029743-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1300
Shamela0029743-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         903
Shamela0029743-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1018
Shamela0029743-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        67097
Shamela0029743-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        10066
Shamela0029743-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1102
Shamela0029743-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        35167
Shamela0029743-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2715
Shamela0029743-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        31781
Shamela0029743-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        13180
Shamela0029743-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        43076
Shamela0029743-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1118
Shamela0029743-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1676
Shamela0029743-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1875
Shamela0029743-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5087
Shamela0029743-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        7124
Shamela0029743-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1260
Shamela0029743-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7731
Shamela0029743-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         889
Shamela0029743-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       1637182
Shamela0029743-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7016
Shamela0029743-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        41373
Shamela0029743-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2782
Shamela0029743-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        46360
Shamela0029743-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1690
Shamela0029743-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2326
Shamela0029743-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1088
Shamela0029743-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        6863
Shamela0029743-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6533
Shamela0029743-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        16450
Shamela0029743-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12493
Shamela0029743-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5964
Shamela0029743-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        43858
Shamela0029743-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1971
Shamela0029743-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23699
Shamela0029743-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        71873
Shamela0029743-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        23585
Shamela0029743-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       261235
Shamela0029743-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1181
Shamela0029743-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18       3805145
Shamela0029743-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        46117
Shamela0029743-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34         844
Shamela0029743-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3762
Shamela0029743-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1884
Shamela0029743-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2041
Shamela0029743-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5822
Shamela0029743-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        15708
Shamela0029743-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1006
Shamela0029743-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        78758
Shamela0029743-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        24506
Shamela0029743-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11754
Shamela0029743-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         985
Shamela0029743-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         840
Shamela0029743-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        22364
Shamela0029743-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4426
Shamela0029743-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4708
Shamela0029743-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1338
Shamela0029743-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       340728
Shamela0029743-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6915
Shamela0029743-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2951
Shamela0029743-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6057
Shamela0029743-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13299
Shamela0029743-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4870
Shamela0029743-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       176567
Shamela0029743-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        36830
Shamela0029743-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2003
Shamela0029743-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        86605
Shamela0029743-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1910
Shamela0029743-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        55852
Shamela0029743-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8799
Shamela0029743-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6021
Shamela0029743-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1840
Shamela0029743-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       236686
Shamela0029743-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1117
Shamela0029743-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1220
Shamela0029743-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1340
Shamela0029743-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        11860
Shamela0029743-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5651
Shamela0029743-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1000
Shamela0029743-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1018
Shamela0029743-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2268
Shamela0029743-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        26122
Shamela0029743-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         903
Shamela0029743-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12646
Shamela0029743-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2997
Shamela0029743-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         996
Shamela0029743-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1702
Shamela0029743-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       100840
Shamela0029743-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2557
Shamela0029743-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6086
Shamela0029743-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1067
Shamela0029743-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        92908
Shamela0029743-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3663
Shamela0029743-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        72023
Shamela0029743-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        15785
Shamela0029743-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2310
Shamela0029743-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       1373074
Shamela0029743-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3485
Shamela0029743-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       174347
Shamela0029743-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10928
Shamela0029743-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29         958
Shamela0029743-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        75474
Shamela0029743-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3543
Shamela0029743-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24729
Shamela0029743-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1901
Shamela0029743-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        24904
Shamela0029743-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3436
Shamela0029743-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1812
Shamela0029743-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9604
Shamela0029743-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5404
Shamela0029743-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3396
Shamela0029743-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        7450
Shamela0029743-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       436492
Shamela0029743-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        27173
Shamela0029743-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20726
Shamela0029743-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1262
Shamela0029743-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         828
Shamela0029743-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2023
Shamela0029743-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        10170
Shamela0029743-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         976
Shamela0029743-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14149
Shamela0029743-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1565
Shamela0029743-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1876
Shamela0029743-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1926
Shamela0029743-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       2749638
Shamela0029743-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       439104
Shamela0029743-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14918
Shamela0029743-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6386
Shamela0029743-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        21283
Shamela0029743-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        21999
Shamela0029743-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        83102
Shamela0029743-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2205
Shamela0029743-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        9213
Shamela0029743-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8163
Shamela0029743-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1891
Shamela0029743-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        96491
Shamela0029743-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1896
Shamela0029743-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       175641
Shamela0029743-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       619033
Shamela0029743-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2105
Shamela0029743-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4579
Shamela0029743-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2592
Shamela0029743-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6070
Shamela0029743-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        19844
Shamela0029743-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9653
Shamela0029743-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        87461
Shamela0029743-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        6593
Shamela0029743-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1087
Shamela0029743-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        21861
Shamela0029743-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        18267
Shamela0029743-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        24689
Shamela0029743-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        16576
Shamela0029743-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3696
Shamela0029743-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1077
Shamela0029743-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4125
Shamela0029743-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3549
Shamela0029743-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         985
Shamela0029743-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1079
Shamela0029743-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        8618
Shamela0029743-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5250
Shamela0029743-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8093
Shamela0029743-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1792
Shamela0029743-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        5790
Shamela0029743-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        29654
Shamela0029743-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        7113
Shamela0029743-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        7199
Shamela0029743-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1379
Shamela0029743-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1248
Shamela0029743-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1845
Shamela0029743-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4785
Shamela0029743-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6543
Shamela0029743-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1297
Shamela0029743-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2873
Shamela0029743-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2075
Shamela0029743-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        46697
Shamela0029743-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        72958
Shamela0029743-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         861
Shamela0029743-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3390
Shamela0029743-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        8076
Shamela0029743-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         847
Shamela0029743-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8088
Shamela0029743-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10852
Shamela0029743-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1062
Shamela0029743-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10729
Shamela0029743-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        58572
Shamela0029743-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        32396
Shamela0029743-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2532
Shamela0029743-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8833
Shamela0029743-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1037
Shamela0029743-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2346
Shamela0029743-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12369
Shamela0029743-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1605
Shamela0029743-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        8302
Shamela0029743-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        19858
Shamela0029743-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12928
Shamela0029743-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2525
Shamela0029743-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3495
Shamela0029743-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3462
Shamela0029743-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23818
Shamela0029743-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1015
Shamela0029743-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4554
Shamela0029743-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        14276
Shamela0029743-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8838
Shamela0029743-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1051
Shamela0029743-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        37273
Shamela0029743-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4117
Shamela0029743-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1179
Shamela0029743-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5024
Shamela0029743-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12335
Shamela0029743-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        6585
Shamela0029743-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        49797
Shamela0029743-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3610
Shamela0029743-ara1_Shamela0011684-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         917
Shamela0029743-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2576
Shamela0029743-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        44911
Shamela0029743-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1902
Shamela0029743-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22787
Shamela0029743-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        46210
Shamela0029743-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        6244
Shamela0029743-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2828
Shamela0029743-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1261
Shamela0029743-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        5051
Shamela0029743-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1110
Shamela0029743-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        3284
Shamela0029743-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3711
Shamela0029743-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       126607
Shamela0029743-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       227802
Shamela0029743-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1393
Shamela0029743-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1888
Shamela0029743-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2547
Shamela0029743-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3812
Shamela0029743-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1448
Shamela0029743-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1479
Shamela0029743-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        34425
Shamela0029743-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3169
Shamela0029743-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        26649
Shamela0029743-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        36408
Shamela0029743-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        1610
Shamela0029743-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        24183
Shamela0029743-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        74760
Shamela0029743-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        6774
Shamela0029743-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        11619
Shamela0029743-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3012
Shamela0029743-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1100
Shamela0029743-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         912
Shamela0029743-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         958
Shamela0029743-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        9162
Shamela0029743-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29         953
Shamela0029743-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18         983
Shamela0029743-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1512
Shamela0029743-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        5712
Shamela0029743-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        3379
Shamela0029743-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       241034
Shamela0029743-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        25678
Shamela0029743-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3806
Shamela0029743-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4124
Shamela0029743-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        4650
Shamela0029743-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        20197
Shamela0029743-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4971
Shamela0029743-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        9155
Shamela0029743-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2003
Shamela0029743-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4976
Shamela0029743-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:06        3402
Shamela0029743-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1115
Shamela0029743-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1072
Shamela0029743-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        13314
Shamela0029743-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        27757
Shamela0029743-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        61888
Shamela0029743-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7445
Shamela0029743-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        18296
Shamela0029743-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         931
Shamela0029743-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       594670
Shamela0029743-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2096
Shamela0029743-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         971
Shamela0029743-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        16811
Shamela0029743-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6939
Shamela0029743-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1759
Shamela0029743-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        4149
Shamela0029743-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8417
Shamela0029743-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1669
Shamela0029743-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2631
Shamela0029743-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        66779
Shamela0029743-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        2077
Shamela0029743-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1634
Shamela0029743-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2008
Shamela0029743-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5159
Shamela0029743-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1061
Shamela0029743-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7619
Shamela0029743-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5994
Shamela0029743-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2862
Shamela0029743-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4489
Shamela0029743-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1147
Shamela0029743-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3550
Shamela0029743-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1047
Shamela0029743-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2455
Shamela0029743-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        4556
Shamela0029743-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1352
Shamela0029743-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4313
Shamela0029743-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4894
Shamela0029743-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1610
Shamela0029743-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1307
Shamela0029743-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4641
Shamela0029743-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1337
Shamela0029743-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2269
Shamela0029743-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        50224
Shamela0029743-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        19752
Shamela0029743-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        15964
Shamela0029743-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       399128
Shamela0029743-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2260
Shamela0029743-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1669
Shamela0029743-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2725
Shamela0029743-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4862
Shamela0029743-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1159
Shamela0029743-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         955
Shamela0029743-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1729
Shamela0029743-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8149
Shamela0029743-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        12387
Shamela0029743-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5778
Shamela0029743-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7500
Shamela0029743-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3324
Shamela0029743-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1317
Shamela0029743-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        28342
Shamela0029743-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10807
Shamela0029743-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       331954
Shamela0029743-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2406
Shamela0029743-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3239
Shamela0029743-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25256
Shamela0029743-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2394
Shamela0029743-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1868
Shamela0029743-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        19968
Shamela0029743-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17673
Shamela0029743-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        15346
Shamela0029743-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       710105
Shamela0029743-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2207
Shamela0029743-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4038
Shamela0029743-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9123
Shamela0029743-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1202
Shamela0029743-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       3081594
Shamela0029743-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18       441827
Shamela0029743-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10370
Shamela0029743-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        14138
Shamela0029743-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1148
Shamela0029743-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       473399
Shamela0029743-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5170
Shamela0029743-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12623
Shamela0029743-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        27014
Shamela0029743-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         789
Shamela0029743-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4243
Shamela0029743-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       101487
Shamela0029743-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2095
Shamela0029743-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8420
Shamela0029743-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1008
Shamela0029743-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        67991
Shamela0029743-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2044
Shamela0029743-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13600
Shamela0029743-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       935155
Shamela0029743-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1362
Shamela0029743-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       124000
Shamela0029743-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1991
Shamela0029743-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       286262
Shamela0029743-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2291
Shamela0029743-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        8096
Shamela0029743-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1752
Shamela0029743-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4395
Shamela0029743-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       1783762
Shamela0029743-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2274
Shamela0029743-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06         868
Shamela0029743-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1393
Shamela0029743-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       3995872
Shamela0029743-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2792
Shamela0029743-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        2813
Shamela0029743-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       2095432
Shamela0029743-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       4888419
Shamela0029743-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       4382842
Shamela0029743-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4704
Shamela0029743-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       3154405
Shamela0029743-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        52971
Shamela0029743-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       196182
Shamela0029743-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        58453
Shamela0029743-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       116741
Shamela0029743-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       2813912
Shamela0029743-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       3954869
Shamela0029743-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       2982304
Shamela0029743-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28437
Shamela0029743-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       2527144
Shamela0029743-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       3257248
Shamela0029743-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       2576595
Shamela0029743-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4750
Shamela0029743-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       2087228
Shamela0029743-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       2208106
Shamela0029743-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        32013
Shamela0029743-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       1851214
Shamela0029743-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3886
Shamela0029743-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        21527
Shamela0029743-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:18        74711
Shamela0029743-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5904
Shamela0029743-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4591
Shamela0029743-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1563
Shamela0029743-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        1041
Shamela0029743-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1028
Shamela0029743-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        7468
Shamela0029743-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        44288
Shamela0029743-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33         896
Shamela0029743-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:07        32731
Shamela0029743-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        16578
Shamela0029743-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34       204968
Shamela0029743-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4225
Shamela0029743-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4617
Shamela0029743-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        35518
Shamela0029743-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        59552
Shamela0029743-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        23030
Shamela0029743-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         978
Shamela0029743-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8177
Shamela0029743-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1994
Shamela0029743-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2695
Shamela0029743-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1992
Shamela0029743-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2614
Shamela0029743-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1151
Shamela0029743-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1186
Shamela0029743-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1762
Shamela0029743-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1391
Shamela0029743-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8027
Shamela0029743-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4342
Shamela0029743-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         919
Shamela0029743-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2363
Shamela0029743-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        10698
Shamela0029743-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1469
Shamela0029743-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2309
Shamela0029743-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         983
Shamela0029743-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1474
Shamela0029743-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1331
Shamela0029743-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8162
Shamela0029743-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         995
Shamela0029743-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1007
Shamela0029743-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1864
Shamela0029743-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2343
Shamela0029743-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1036
Shamela0029743-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1006
Shamela0029743-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1191
Shamela0029743-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2342
Shamela0029743-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       116185
Shamela0029743-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1093
Shamela0029743-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1413
Shamela0029743-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6129
Shamela0029743-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5399
Shamela0029743-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1721
Shamela0029743-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7017
Shamela0029743-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1058
Shamela0029743-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1344
Shamela0029743-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1070
Shamela0029743-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        14422
Shamela0029743-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1174
Shamela0029743-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         911
Shamela0029743-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11263
Shamela0029743-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        17049
Shamela0029743-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2414
Shamela0029743-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        18527
Shamela0029743-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1339
Shamela0029743-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2622
Shamela0029743-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3129
Shamela0029743-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1793
Shamela0029743-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7052
Shamela0029743-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9472
Shamela0029743-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1216
Shamela0029743-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1840
Shamela0029743-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1067
Shamela0029743-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8745
Shamela0029743-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1163
Shamela0029743-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7193
Shamela0029743-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         906
Shamela0029743-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1095
Shamela0029743-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8049
Shamela0029743-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16044
Shamela0029743-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1414
Shamela0029743-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        19449
Shamela0029743-ara1_Shamela0036527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3207
Shamela0029743-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        32940
Shamela0029743-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8546
Shamela0029743-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        12239
Shamela0029743-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1226
Shamela0029743-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5389
Shamela0029743-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         943
Shamela0029743-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         915
Shamela0029743-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2330
Shamela0029743-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3228
Shamela0029743-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       102657
Shamela0029743-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        24689
Shamela0029743-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       2560293
Shamela0029743-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        19479
Shamela0029743-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        22643
Shamela0029743-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1919
Shamela0029743-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5182
Shamela0029743-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         800
Shamela0029743-ara1_Shamela0037586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         922
Shamela0029743-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2025
Shamela0029743-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1033
Shamela0029743-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         891
Shamela0029743-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4093
Shamela0029743-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4848
Shamela0029743-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2310
Shamela0029743-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        13513
Shamela0029743-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8879
Shamela0029743-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3816
Shamela0029743-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3131
Shamela0029743-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       238759
Shamela0029743-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       3327030
Shamela0029743-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        35843
Shamela0029743-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1968
Shamela0029743-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         949
Shamela0029743-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7839
Shamela0029743-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8559
Shamela0029743-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1069
Shamela0029743-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1093
Shamela0029743-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        79586
Shamela0029743-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1181
Shamela0029743-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         974
Shamela0029743-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        10224
Shamela0029743-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        17586
Shamela0029743-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4512
Shamela0029743-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        2117
Shamela0029743-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         860
Shamela0029743-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1321
Shamela0029743-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       2715979
Shamela0029743-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1246
Shamela0029743-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2046
Shamela0029743-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        6007
Shamela0029743-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7651
Shamela0029743-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1960
Shamela0029743-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1177
Shamela0029743-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2497
Shamela0029743-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1753
Shamela0029743-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        4861
Shamela0029743-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4189
Shamela0029743-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1615
Shamela0029743-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2114
Shamela0029743-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1480
Shamela0029743-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1039
Shamela0029743-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1001
Shamela0029743-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1328
Shamela0029743-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1848
Shamela0029743-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7003
Shamela0029743-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2916
Shamela0029743-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        56450
Shamela0029743-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5373
Shamela0029743-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        2136
Shamela0029743-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        11806
Shamela0029743-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1082
Shamela0029743-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1579
Shamela0029743-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        8930
Shamela0029743-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        10672
Shamela0029743-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11870
Shamela0029743-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1864
Shamela0029743-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2809
Shamela0029743-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10723
Shamela0029743-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2858
Shamela0029743-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        10421
Shamela0029743-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05         847
Shamela0029743-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1395
Shamela0029743-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        18776
Shamela0029743-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        30392
Shamela0029743-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        15672
Shamela0029743-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4584
Shamela0029743-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2293
Shamela0029743-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1001
Shamela0029743-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1881
Shamela0029743-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        24678
Shamela0029743-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        13443
Shamela0029743-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2646
Shamela0029743-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:07        1181
Shamela0029743-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4142
Shamela0029743-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        61843
Shamela0029743-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10625
Shamela0029743-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29        22038
Shamela0029743-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        8187
Shamela0029743-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:17        2043
Shamela0029743-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        10670
Shamela0029743-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        16305
Shamela0029743-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        9495
Shamela0029743-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        9264
Shamela0029743-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        21786
Shamela0029743-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        10688
Shamela0029743-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        5516
Shamela0029743-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        12092
Shamela0029743-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1297
Shamela0029743-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1632
Shamela0029743-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3533
Shamela0029743-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        26792
Shamela0029743-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1210
Shamela0029743-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       102357
Shamela0029743-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        7128
Shamela0029743-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        14854
Shamela0029743-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        22264
Shamela0029743-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4525
Shamela0029743-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        14693
Shamela0029743-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        29105
Shamela0029743-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3655
Shamela0029743-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1059
Shamela0029743-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        11497
Shamela0029743-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        29913
Shamela0029743-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3577
Shamela0029743-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2867
Shamela0029743-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1119
Shamela0029743-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31         972
Shamela0029743-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        17191
Shamela0029743-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        7368
Shamela0029743-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10050
Shamela0029743-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        18581
Shamela0029743-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2088
Shamela0029743-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        4833
Shamela0029743-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        8229
Shamela0029743-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        1838
Shamela0029743-ara1_Shia001324-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1499
Shamela0029743-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1886
Shamela0029743-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4630
Shamela0029743-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5431
Shamela0029743-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        6526
Shamela0029743-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1196
Shamela0029743-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2988
Shamela0029743-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13663
Shamela0029743-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        16254
Shamela0029743-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        12609
Shamela0029743-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6112
Shamela0029743-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4163
Shamela0029743-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2099
Shamela0029743-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2961
Shamela0029743-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        19174
Shamela0029743-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        3073
Shamela0029743-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        51242
Shamela0029743-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        4598
Shamela0029743-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        2219
Shamela0029743-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01         900
Shamela0029743-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        10121
Shamela0029743-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2330
Shamela0029743-ara1_Shia001377-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1473
Shamela0029743-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2540
Shamela0029743-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2095
Shamela0029743-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1211
Shamela0029743-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1365
Shamela0029743-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3111
Shamela0029743-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3898
Shamela0029743-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1720
Shamela0029743-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1234
Shamela0029743-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        35597
Shamela0029743-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1963
Shamela0029743-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        3420
Shamela0029743-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1264
Shamela0029743-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4303
Shamela0029743-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1412
Shamela0029743-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5334
Shamela0029743-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        17139
Shamela0029743-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1111
Shamela0029743-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       3922106
Shamela0029743-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        9602
Shamela0029743-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        13006
Shamela0029743-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        2354
Shamela0029743-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:24        6860
Shamela0029743-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        12016
Shamela0029743-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        18478
Shamela0029743-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        52383
Shamela0029743-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        54566
Shamela0029743-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8145
Shamela0029743-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2128
Shamela0029743-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2303
Shamela0029743-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        9433
Shamela0029743-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1964
Shamela0029743-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        25358
Shamela0029743-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        1391
Shamela0029743-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         849
Shamela0029743-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3516
Shamela0029743-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1275
Shamela0029743-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2315
Shamela0029743-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        7884
Shamela0029743-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1066
Shamela0029743-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        10691
Shamela0029743-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2429
Shamela0029743-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2334
Shamela0029743-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7672
Shamela0029743-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3919
Shamela0029743-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         891
Shamela0029743-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1051
Shamela0029743-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1274
Shamela0029743-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1571
Shamela0029743-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2659
Shamela0029743-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3659
Shamela0029743-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        6337
Shamela0029743-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1767
Shamela0029743-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        28205
Shamela0029743-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        2536
Shamela0029743-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3859
Shamela0029743-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        41142
Shamela0029743-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        25070
Shamela0029743-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11468
Shamela0029743-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        16166
Shamela0029743-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         878
Shamela0029743-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1655
Shamela0029743-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2333
Shamela0029743-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        20346
Shamela0029743-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1084
Shamela0029743-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        92545
Shamela0029743-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        51491
Shamela0029743-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        44358
Shamela0029743-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       705427
Shamela0029743-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        22378
Shamela0029743-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4681
Shamela0029743-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       1939432
Shamela0029743-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29       2581233
Shamela0029743-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       2790997
Shamela0029743-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3703
Shamela0029743-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4369
Shamela0029743-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        50453
Shamela0029743-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         984
Shamela0029743-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       3586971
Shamela0029743-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       3844847
Shamela0029743-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       233552
Shamela0029743-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       460610
Shamela0029743-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1828
Shamela0029743-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       3490242
Shamela0029743-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        12955
Shamela0029743-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        6128
Shamela0029743-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2823
Shamela0029743-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5709
Shamela0029743-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       466363
Shamela0029743-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        21588
Shamela0029743-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        3220
Shamela0029743-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3068
Shamela0029743-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        16627
Shamela0029743-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        46698
Shamela0029743-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       1787124
Shamela0029743-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54         947
Shamela0029743-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       106823
Shamela0029743-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        7933
Shamela0029743-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        30732
Shamela0029743-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       2063730
Shamela0029743-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       482558
Shamela0029743-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2150
Shamela0029743-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2136
Shamela0029743-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1118
Shamela0029743-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        5040
Shamela0029743-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4941
Shamela0029743-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1818
Shamela0029743-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        3158
Shamela0029743-ara1_Shia002928-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        3172
Shamela0029743-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30         978
Shamela0029743-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1420
Shamela0029743-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2612
Shamela0029743-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1346
Shamela0029743-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1325
Shamela0029743-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         806
Shamela0029743-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        10608
Shamela0029743-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17         881
Shamela0029743-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5317
Shamela0029743-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6127
Shamela0029743-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23         923
Shamela0029743-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:34        5419
Shamela0029743-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        28572
Shamela0029743-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       112727
Shamela0029743-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2890
Shamela0029743-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:12        50786
Shamela0029743-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       163975
Shamela0029743-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06         980
Shamela0029743-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1059
Shamela0029743-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3492
Shamela0029743-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8944
Shamela0029743-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2841
Shamela0029743-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1749
Shamela0029743-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        11628
Shamela0029743-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2325
Shamela0029743-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        9629
Shamela0029743-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1805
Shamela0029743-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1858
Shamela0029743-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1124
Shamela0029743-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        4681
Shamela0029743-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        6280
Shamela0029743-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        4543
Shamela0029743-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2684
Shamela0029743-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2344
Shamela0029743-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1338
Shamela0029743-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2769
Shamela0029743-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3833
Shamela0029743-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        13847
Shamela0029743-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        1913
Shamela0029743-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11672
Shamela0029743-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       808259
Shamela0029743-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3387
Shamela0029743-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2995
Shamela0029743-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3452
Shamela0029743-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        97900
Shamela0029743-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       120087
Shamela0029743-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        78837
Shamela0029743-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25302
Shamela0029743-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4068
Shamela0029743-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3298
Shamela0029743-ara1_Shia003758-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1097
Shamela0029743-ara1_Shia003759-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        3422
Shamela0029743-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1296
Shamela0029743-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1945
Shamela0029743-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        7828
Shamela0029743-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6648
Shamela0029743-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1027
Shamela0029743-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        36629
Shamela0029743-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1048
Shamela0029743-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1332
Shamela0029743-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1743
Shamela0029743-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9181
Shamela0029743-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        4479
Shamela0029743-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        16496
Shamela0029743-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        11868
Shamela0029743-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3117
Shamela0029743-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        23786
Shamela0029743-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        2378
Shamela0029743-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 12:18        2053
Shamela0029743-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        2466
Shamela0029743-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3268
Shamela0029743-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57         977
Shamela0029743-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        7191
Shamela0029743-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:24        40500
Shamela0029743-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2027
Shamela0029743-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        2148
Shamela0029743-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1028
Shamela0029743-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2355
Shamela0029743-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        3626
Shamela0029743-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        29256
Shamela0029743-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2240
Shamela0029743-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        28369
Shamela0029743-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:18        11141
Shamela0029743-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        35218
Shamela0029743-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        8269
Shamela0029743-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1281
Shamela0029743-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2391
Shamela0029743-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1348
Shamela0029743-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3854
Shamela0029743-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12         888
Shamela0029743-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5375
Shamela0029743-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        1962
Shamela0029743-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15028
Shamela0029743-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        49272
Shamela0029743-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1478
Shamela0029743-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1966
Shamela0029743-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4077
Shamela0029743-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        13139
Shamela0029743-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        4474