Index of /passim01022020/Shamela0023591-ara1/


../
Shamela0023591-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        25816
Shamela0023591-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2252
Shamela0023591-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        18973
Shamela0023591-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        52732
Shamela0023591-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        37590
Shamela0023591-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        9357
Shamela0023591-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9028
Shamela0023591-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9676
Shamela0023591-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        13185
Shamela0023591-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        22037
Shamela0023591-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        29463
Shamela0023591-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        7975
Shamela0023591-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1213
Shamela0023591-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        46203
Shamela0023591-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        9470
Shamela0023591-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        9903
Shamela0023591-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        17718
Shamela0023591-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        61589
Shamela0023591-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        31465
Shamela0023591-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        24113
Shamela0023591-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        21363
Shamela0023591-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4283
Shamela0023591-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        16365
Shamela0023591-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6553
Shamela0023591-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        99770
Shamela0023591-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        32454
Shamela0023591-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7850
Shamela0023591-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3689
Shamela0023591-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12       454003
Shamela0023591-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        9434
Shamela0023591-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34       1212673
Shamela0023591-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        4072
Shamela0023591-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4482
Shamela0023591-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1587
Shamela0023591-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        11391
Shamela0023591-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        29044
Shamela0023591-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        4099
Shamela0023591-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        2002
Shamela0023591-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3837
Shamela0023591-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3912
Shamela0023591-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2019
Shamela0023591-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        42576
Shamela0023591-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5145
Shamela0023591-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         991
Shamela0023591-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5235
Shamela0023591-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2533
Shamela0023591-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1014
Shamela0023591-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1759
Shamela0023591-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1854
Shamela0023591-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2023
Shamela0023591-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         879
Shamela0023591-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        62997
Shamela0023591-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1328
Shamela0023591-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2094
Shamela0023591-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3185
Shamela0023591-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        10761
Shamela0023591-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       163642
Shamela0023591-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7049
Shamela0023591-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        59345
Shamela0023591-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        26176
Shamela0023591-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        72357
Shamela0023591-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        26903
Shamela0023591-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        60262
Shamela0023591-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28       1275881
Shamela0023591-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        22682
Shamela0023591-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5308
Shamela0023591-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        20257
Shamela0023591-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        8229
Shamela0023591-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4096
Shamela0023591-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1246
Shamela0023591-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        54023
Shamela0023591-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28       4415938
Shamela0023591-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        13878
Shamela0023591-ara1_JK000454-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1170
Shamela0023591-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02       846670
Shamela0023591-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17       803863
Shamela0023591-ara1_JK000463-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        45308
Shamela0023591-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2605
Shamela0023591-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        7682
Shamela0023591-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4285
Shamela0023591-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1820
Shamela0023591-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1149
Shamela0023591-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1722
Shamela0023591-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1051
Shamela0023591-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1979
Shamela0023591-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2065
Shamela0023591-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2368
Shamela0023591-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1530
Shamela0023591-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1800
Shamela0023591-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        10402
Shamela0023591-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        5844
Shamela0023591-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        27755
Shamela0023591-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       3428420
Shamela0023591-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1110
Shamela0023591-ara1_JK000802-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2166
Shamela0023591-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        90415
Shamela0023591-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1357
Shamela0023591-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        4194
Shamela0023591-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20         987
Shamela0023591-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35       409240
Shamela0023591-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29         905
Shamela0023591-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        99559
Shamela0023591-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        8482
Shamela0023591-ara1_JK000895-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2233
Shamela0023591-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1003
Shamela0023591-ara1_JK000899-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        4687
Shamela0023591-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        24531
Shamela0023591-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        36031
Shamela0023591-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        5671
Shamela0023591-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:17       156535
Shamela0023591-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        16029
Shamela0023591-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        17752
Shamela0023591-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       218037
Shamela0023591-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8239
Shamela0023591-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        5972
Shamela0023591-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        16718
Shamela0023591-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3166
Shamela0023591-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        11948
Shamela0023591-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        3458
Shamela0023591-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        24361
Shamela0023591-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        43194
Shamela0023591-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3463
Shamela0023591-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1519
Shamela0023591-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        9041
Shamela0023591-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1488
Shamela0023591-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        36284
Shamela0023591-ara1_JK001007-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1426
Shamela0023591-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1206
Shamela0023591-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         989
Shamela0023591-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        11009
Shamela0023591-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         842
Shamela0023591-ara1_JK001024-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1314
Shamela0023591-ara1_JK001034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1491
Shamela0023591-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2305
Shamela0023591-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1807
Shamela0023591-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1199
Shamela0023591-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1727
Shamela0023591-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1190
Shamela0023591-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2431
Shamela0023591-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        2676
Shamela0023591-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2332
Shamela0023591-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         998
Shamela0023591-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        9031
Shamela0023591-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2112
Shamela0023591-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2946
Shamela0023591-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1499
Shamela0023591-ara1_JK001134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12         816
Shamela0023591-ara1_JK001135-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3061
Shamela0023591-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         993
Shamela0023591-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23         842
Shamela0023591-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        13229
Shamela0023591-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49        2626
Shamela0023591-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1016
Shamela0023591-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2210
Shamela0023591-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1220
Shamela0023591-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        3289
Shamela0023591-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        13937
Shamela0023591-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        3673
Shamela0023591-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1360
Shamela0023591-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2576
Shamela0023591-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        6973
Shamela0023591-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2458
Shamela0023591-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1743
Shamela0023591-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8765
Shamela0023591-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1227
Shamela0023591-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        26933
Shamela0023591-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3460
Shamela0023591-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1257
Shamela0023591-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1663
Shamela0023591-ara1_JK001285-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        2247
Shamela0023591-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1020
Shamela0023591-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1761
Shamela0023591-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1485
Shamela0023591-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1719
Shamela0023591-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        7564
Shamela0023591-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2781
Shamela0023591-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        26404
Shamela0023591-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3082
Shamela0023591-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4444
Shamela0023591-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        14830
Shamela0023591-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        6278
Shamela0023591-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1675
Shamela0023591-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1009
Shamela0023591-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3366
Shamela0023591-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:12        10915
Shamela0023591-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7900
Shamela0023591-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4812
Shamela0023591-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       228052
Shamela0023591-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        3371
Shamela0023591-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        18418
Shamela0023591-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        35469
Shamela0023591-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1835
Shamela0023591-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        66429
Shamela0023591-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2975
Shamela0023591-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        23001
Shamela0023591-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23        3734
Shamela0023591-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        18755
Shamela0023591-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1246
Shamela0023591-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1346
Shamela0023591-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2363
Shamela0023591-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       3160924
Shamela0023591-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:29        10480
Shamela0023591-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        15425
Shamela0023591-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        10000
Shamela0023591-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        11739
Shamela0023591-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        48977
Shamela0023591-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        12034
Shamela0023591-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5391
Shamela0023591-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2506
Shamela0023591-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1198
Shamela0023591-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3225
Shamela0023591-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        5707
Shamela0023591-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4131
Shamela0023591-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5697
Shamela0023591-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1516
Shamela0023591-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        7644
Shamela0023591-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06       332413
Shamela0023591-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3047
Shamela0023591-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1821
Shamela0023591-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        41820
Shamela0023591-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1599
Shamela0023591-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1021
Shamela0023591-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23       3070030
Shamela0023591-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1091
Shamela0023591-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17         880
Shamela0023591-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        51667
Shamela0023591-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        4425
Shamela0023591-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2561
Shamela0023591-ara1_JK007051-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1223
Shamela0023591-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5917
Shamela0023591-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2028
Shamela0023591-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        38658
Shamela0023591-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        6586
Shamela0023591-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        43235
Shamela0023591-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3382
Shamela0023591-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        14921
Shamela0023591-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:29        8060
Shamela0023591-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        48539
Shamela0023591-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       1116895
Shamela0023591-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1740
Shamela0023591-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        40623
Shamela0023591-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        5255
Shamela0023591-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1910
Shamela0023591-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4525
Shamela0023591-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1076
Shamela0023591-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3215
Shamela0023591-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        10524
Shamela0023591-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        10758
Shamela0023591-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:12        1264
Shamela0023591-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         827
Shamela0023591-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2570
Shamela0023591-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1142
Shamela0023591-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         951
Shamela0023591-ara1_JK007522-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34         835
Shamela0023591-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        4303
Shamela0023591-ara1_JK007537-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         812
Shamela0023591-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         796
Shamela0023591-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2708
Shamela0023591-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1040
Shamela0023591-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        2220
Shamela0023591-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3311
Shamela0023591-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        4947
Shamela0023591-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1290
Shamela0023591-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        5661
Shamela0023591-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1010
Shamela0023591-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2655
Shamela0023591-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5988
Shamela0023591-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1925
Shamela0023591-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7913
Shamela0023591-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10582
Shamela0023591-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4486
Shamela0023591-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        5993
Shamela0023591-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        66929
Shamela0023591-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        80721
Shamela0023591-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        22584
Shamela0023591-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1182
Shamela0023591-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3667
Shamela0023591-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3225
Shamela0023591-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       9357542
Shamela0023591-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       2738664
Shamela0023591-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        24997
Shamela0023591-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4331
Shamela0023591-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         959
Shamela0023591-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2555
Shamela0023591-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        8800
Shamela0023591-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1777
Shamela0023591-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        15583
Shamela0023591-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        97238
Shamela0023591-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3448
Shamela0023591-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1531
Shamela0023591-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        4392
Shamela0023591-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5417
Shamela0023591-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        19895
Shamela0023591-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1747
Shamela0023591-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1592
Shamela0023591-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        2790
Shamela0023591-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4375
Shamela0023591-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4200
Shamela0023591-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1936
Shamela0023591-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         995
Shamela0023591-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        2664
Shamela0023591-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        11556
Shamela0023591-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2965
Shamela0023591-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       3165778
Shamela0023591-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       1130031
Shamela0023591-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       1756125
Shamela0023591-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        15699
Shamela0023591-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        18780
Shamela0023591-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3039
Shamela0023591-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2172
Shamela0023591-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         936
Shamela0023591-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        9492
Shamela0023591-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        4906
Shamela0023591-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        8900
Shamela0023591-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        6155
Shamela0023591-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        52165
Shamela0023591-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8209
Shamela0023591-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6804
Shamela0023591-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        18912
Shamela0023591-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3295
Shamela0023591-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        74376
Shamela0023591-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        19871
Shamela0023591-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23         927
Shamela0023591-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1580
Shamela0023591-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1582
Shamela0023591-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7966
Shamela0023591-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5240
Shamela0023591-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1356
Shamela0023591-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        5076
Shamela0023591-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2894
Shamela0023591-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1172
Shamela0023591-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        1546
Shamela0023591-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3865
Shamela0023591-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        3354
Shamela0023591-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        8186
Shamela0023591-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        18223
Shamela0023591-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        5005
Shamela0023591-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2107
Shamela0023591-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 12:06        1101
Shamela0023591-ara1_JK011030-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1136
Shamela0023591-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        7506
Shamela0023591-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1140
Shamela0023591-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2384
Shamela0023591-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1706
Shamela0023591-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        98395
Shamela0023591-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        46732
Shamela0023591-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        3903
Shamela0023591-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6651
Shamela0023591-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        19644
Shamela0023591-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1030
Shamela0023591-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         991
Shamela0023591-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        4838
Shamela0023591-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1195
Shamela0023591-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4258
Shamela0023591-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        7463
Shamela0023591-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        13883
Shamela0023591-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:17       171371
Shamela0023591-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       3786519
Shamela0023591-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2493
Shamela0023591-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         903
Shamela0023591-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        50453
Shamela0023591-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1153
Shamela0023591-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1381
Shamela0023591-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6917
Shamela0023591-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        53524
Shamela0023591-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       668411
Shamela0023591-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1422
Shamela0023591-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10265
Shamela0023591-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1261
Shamela0023591-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2663
Shamela0023591-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1169
Shamela0023591-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1048
Shamela0023591-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2101
Shamela0023591-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        15099
Shamela0023591-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1899
Shamela0023591-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        5978
Shamela0023591-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         780
Shamela0023591-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        12798
Shamela0023591-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       184464
Shamela0023591-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        16123
Shamela0023591-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        32879
Shamela0023591-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2007
Shamela0023591-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3417
Shamela0023591-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26         968
Shamela0023591-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        15232
Shamela0023591-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5530
Shamela0023591-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2572
Shamela0023591-ara1_Shamela0000613-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7237
Shamela0023591-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3252
Shamela0023591-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5582
Shamela0023591-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2186
Shamela0023591-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         814
Shamela0023591-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1067
Shamela0023591-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3150
Shamela0023591-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        2825
Shamela0023591-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4550
Shamela0023591-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3879
Shamela0023591-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        42433
Shamela0023591-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1057
Shamela0023591-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        1115
Shamela0023591-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       310837
Shamela0023591-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       2414147
Shamela0023591-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       181070
Shamela0023591-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        1310
Shamela0023591-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16186
Shamela0023591-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        5767
Shamela0023591-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13982
Shamela0023591-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2326
Shamela0023591-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1123
Shamela0023591-ara1_Shamela0001028-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2051
Shamela0023591-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2668
Shamela0023591-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13617
Shamela0023591-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        9899
Shamela0023591-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4538
Shamela0023591-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        57939
Shamela0023591-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2088
Shamela0023591-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         861
Shamela0023591-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       256439
Shamela0023591-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3479
Shamela0023591-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        56725
Shamela0023591-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12641
Shamela0023591-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       5637216
Shamela0023591-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3225
Shamela0023591-ara1_Shamela0001396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        62069
Shamela0023591-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        39035
Shamela0023591-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        7246
Shamela0023591-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13376
Shamela0023591-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        25836
Shamela0023591-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31       126539
Shamela0023591-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       275332
Shamela0023591-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        18505
Shamela0023591-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        36760
Shamela0023591-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3206
Shamela0023591-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9746
Shamela0023591-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2525
Shamela0023591-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7065
Shamela0023591-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4382
Shamela0023591-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       289276
Shamela0023591-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       1533977
Shamela0023591-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3588
Shamela0023591-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1876
Shamela0023591-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2828
Shamela0023591-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1164
Shamela0023591-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        18141
Shamela0023591-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1150
Shamela0023591-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       386843
Shamela0023591-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1248
Shamela0023591-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2086
Shamela0023591-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        9829
Shamela0023591-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1885
Shamela0023591-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        2352
Shamela0023591-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2462
Shamela0023591-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        53048
Shamela0023591-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       212949
Shamela0023591-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1378
Shamela0023591-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        32386
Shamela0023591-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9047
Shamela0023591-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        43278
Shamela0023591-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        44547
Shamela0023591-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        38320
Shamela0023591-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        45440
Shamela0023591-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4650
Shamela0023591-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14162
Shamela0023591-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7863
Shamela0023591-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1010
Shamela0023591-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        80215
Shamela0023591-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        8688
Shamela0023591-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4690
Shamela0023591-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        40281
Shamela0023591-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        59006
Shamela0023591-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       186217
Shamela0023591-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        43238
Shamela0023591-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4463
Shamela0023591-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13989
Shamela0023591-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1111
Shamela0023591-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7128
Shamela0023591-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       188290
Shamela0023591-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11049
Shamela0023591-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       394955
Shamela0023591-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       149453
Shamela0023591-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        32787
Shamela0023591-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3615
Shamela0023591-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3054
Shamela0023591-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12205
Shamela0023591-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       129255
Shamela0023591-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1369
Shamela0023591-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        2727
Shamela0023591-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4257
Shamela0023591-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        58442
Shamela0023591-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1385314
Shamela0023591-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       2341746
Shamela0023591-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25997
Shamela0023591-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1019
Shamela0023591-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1990
Shamela0023591-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1209
Shamela0023591-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2701
Shamela0023591-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2855
Shamela0023591-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1763
Shamela0023591-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1301
Shamela0023591-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2406
Shamela0023591-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6886
Shamela0023591-ara1_Shamela0005421-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6239
Shamela0023591-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1598
Shamela0023591-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        27979
Shamela0023591-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        4196
Shamela0023591-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6351
Shamela0023591-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        29816
Shamela0023591-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        50266
Shamela0023591-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1476
Shamela0023591-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2547
Shamela0023591-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29853
Shamela0023591-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8645
Shamela0023591-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        42968
Shamela0023591-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1151
Shamela0023591-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8645
Shamela0023591-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         950
Shamela0023591-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4391
Shamela0023591-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       504413
Shamela0023591-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19844
Shamela0023591-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        1850
Shamela0023591-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5550
Shamela0023591-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3982
Shamela0023591-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2317
Shamela0023591-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3507
Shamela0023591-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1994
Shamela0023591-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34         870
Shamela0023591-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2060
Shamela0023591-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1337
Shamela0023591-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11861
Shamela0023591-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        9288
Shamela0023591-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        32456
Shamela0023591-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2123
Shamela0023591-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9974
Shamela0023591-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2360
Shamela0023591-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3007
Shamela0023591-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6508
Shamela0023591-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         953
Shamela0023591-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2287
Shamela0023591-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1093
Shamela0023591-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1887
Shamela0023591-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3706
Shamela0023591-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6257
Shamela0023591-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4697
Shamela0023591-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5095
Shamela0023591-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1821
Shamela0023591-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1655
Shamela0023591-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4474
Shamela0023591-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1200
Shamela0023591-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8447
Shamela0023591-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1071
Shamela0023591-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8220
Shamela0023591-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        15220
Shamela0023591-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1539
Shamela0023591-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22294
Shamela0023591-ara1_Shamela0006546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         827
Shamela0023591-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2472
Shamela0023591-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5162
Shamela0023591-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10336
Shamela0023591-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11682
Shamela0023591-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1876
Shamela0023591-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4228
Shamela0023591-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        7270
Shamela0023591-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        29859
Shamela0023591-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8703
Shamela0023591-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2425
Shamela0023591-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6563
Shamela0023591-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8683
Shamela0023591-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1042
Shamela0023591-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2818
Shamela0023591-ara1_Shamela0006794-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1946
Shamela0023591-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        16329
Shamela0023591-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        10126
Shamela0023591-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         939
Shamela0023591-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9275
Shamela0023591-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       281963
Shamela0023591-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1810
Shamela0023591-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        19428
Shamela0023591-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5220
Shamela0023591-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2279
Shamela0023591-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         855
Shamela0023591-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        1153
Shamela0023591-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3766
Shamela0023591-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1523
Shamela0023591-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1024
Shamela0023591-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       638192
Shamela0023591-ara1_Shamela0006965-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1532
Shamela0023591-ara1_Shamela0007003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:27        2082
Shamela0023591-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17         887
Shamela0023591-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4197
Shamela0023591-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         992
Shamela0023591-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3036
Shamela0023591-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3363
Shamela0023591-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1521
Shamela0023591-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        14506
Shamela0023591-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1210
Shamela0023591-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2735
Shamela0023591-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29         856
Shamela0023591-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2675
Shamela0023591-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1570
Shamela0023591-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2227
Shamela0023591-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1628
Shamela0023591-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1373
Shamela0023591-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        25145
Shamela0023591-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1486
Shamela0023591-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5800
Shamela0023591-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2333
Shamela0023591-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       307302
Shamela0023591-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        5089
Shamela0023591-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3005
Shamela0023591-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1300
Shamela0023591-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1637
Shamela0023591-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3214
Shamela0023591-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        86117
Shamela0023591-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        13659
Shamela0023591-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2430
Shamela0023591-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        53466
Shamela0023591-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3569
Shamela0023591-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        47287
Shamela0023591-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        14337
Shamela0023591-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        57066
Shamela0023591-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2971
Shamela0023591-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1674
Shamela0023591-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2782
Shamela0023591-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6671
Shamela0023591-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8965
Shamela0023591-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2639
Shamela0023591-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13797
Shamela0023591-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4793
Shamela0023591-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       2502779
Shamela0023591-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3378
Shamela0023591-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        22387
Shamela0023591-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        87345
Shamela0023591-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4563
Shamela0023591-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5993
Shamela0023591-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        56496
Shamela0023591-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4542
Shamela0023591-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4095
Shamela0023591-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        2202
Shamela0023591-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1740
Shamela0023591-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1879
Shamela0023591-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1222
Shamela0023591-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        4315
Shamela0023591-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        10026
Shamela0023591-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        25793
Shamela0023591-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23020
Shamela0023591-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        21680
Shamela0023591-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        77049
Shamela0023591-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        12625
Shamela0023591-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        35033
Shamela0023591-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        79546
Shamela0023591-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        96372
Shamela0023591-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       352401
Shamela0023591-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9766
Shamela0023591-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       4434020
Shamela0023591-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        58501
Shamela0023591-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4111
Shamela0023591-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4124
Shamela0023591-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        6717
Shamela0023591-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        6646
Shamela0023591-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        9653
Shamela0023591-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        16182
Shamela0023591-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1704
Shamela0023591-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6813
Shamela0023591-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10       114383
Shamela0023591-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        43763
Shamela0023591-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13097
Shamela0023591-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         976
Shamela0023591-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1599
Shamela0023591-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1634
Shamela0023591-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        27227
Shamela0023591-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6371
Shamela0023591-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        13971
Shamela0023591-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2646
Shamela0023591-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       477270
Shamela0023591-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12979
Shamela0023591-ara1_Shamela0008667-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7575
Shamela0023591-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8188
Shamela0023591-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4579
Shamela0023591-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10367
Shamela0023591-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       6248787
Shamela0023591-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        39325
Shamela0023591-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       282206
Shamela0023591-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        53980
Shamela0023591-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1069
Shamela0023591-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1140
Shamela0023591-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       162562
Shamela0023591-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1597
Shamela0023591-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1013
Shamela0023591-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        7028
Shamela0023591-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        84873
Shamela0023591-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13216
Shamela0023591-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10193
Shamela0023591-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5876
Shamela0023591-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        9742
Shamela0023591-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       323852
Shamela0023591-ara1_Shamela0009233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1095
Shamela0023591-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1118
Shamela0023591-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1216
Shamela0023591-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        16556
Shamela0023591-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2794
Shamela0023591-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        24413
Shamela0023591-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6626
Shamela0023591-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1966
Shamela0023591-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6519
Shamela0023591-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1004
Shamela0023591-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5644
Shamela0023591-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1184
Shamela0023591-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1654
Shamela0023591-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5112
Shamela0023591-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        53830
Shamela0023591-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        6703
Shamela0023591-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11926
Shamela0023591-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        5163
Shamela0023591-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1491
Shamela0023591-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        1173
Shamela0023591-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1052
Shamela0023591-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1258
Shamela0023591-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1060
Shamela0023591-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3238
Shamela0023591-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       133445
Shamela0023591-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4951
Shamela0023591-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4077
Shamela0023591-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2820
Shamela0023591-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8031
Shamela0023591-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       127855
Shamela0023591-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2334
Shamela0023591-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3507
Shamela0023591-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       123322
Shamela0023591-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5828
Shamela0023591-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        20921
Shamela0023591-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1745
Shamela0023591-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       2150717
Shamela0023591-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        21204
Shamela0023591-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       270956
Shamela0023591-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        71682
Shamela0023591-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:12        4802
Shamela0023591-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        89164
Shamela0023591-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10529
Shamela0023591-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        42683
Shamela0023591-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1767
Shamela0023591-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1947
Shamela0023591-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        25574
Shamela0023591-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        3270
Shamela0023591-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3148
Shamela0023591-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         901
Shamela0023591-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        42313
Shamela0023591-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9536
Shamela0023591-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        7069
Shamela0023591-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        55311
Shamela0023591-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       591290
Shamela0023591-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2790
Shamela0023591-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        59675
Shamela0023591-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25192
Shamela0023591-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        13211
Shamela0023591-ara1_Shamela0009964-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1412
Shamela0023591-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4200
Shamela0023591-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2748
Shamela0023591-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8260
Shamela0023591-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2904
Shamela0023591-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17988
Shamela0023591-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        13354
Shamela0023591-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        18684
Shamela0023591-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         980
Shamela0023591-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19435
Shamela0023591-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4265
Shamela0023591-ara1_Shamela0010017-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        15005
Shamela0023591-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2569
Shamela0023591-ara1_Shamela0010091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5063
Shamela0023591-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1964
Shamela0023591-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       3349939
Shamela0023591-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       588381
Shamela0023591-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        17324
Shamela0023591-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        12328
Shamela0023591-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        29284
Shamela0023591-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        30568
Shamela0023591-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       112014
Shamela0023591-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4355
Shamela0023591-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1754
Shamela0023591-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        13561
Shamela0023591-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8537
Shamela0023591-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        34302
Shamela0023591-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       111991
Shamela0023591-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1016
Shamela0023591-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        5475
Shamela0023591-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2036
Shamela0023591-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1314
Shamela0023591-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       213647
Shamela0023591-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       726163
Shamela0023591-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2466
Shamela0023591-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5721
Shamela0023591-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10117
Shamela0023591-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2223
Shamela0023591-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         925
Shamela0023591-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10490
Shamela0023591-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        37497
Shamela0023591-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        23242
Shamela0023591-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01       156202
Shamela0023591-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        10879
Shamela0023591-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17         853
Shamela0023591-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1422
Shamela0023591-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6258
Shamela0023591-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        15881
Shamela0023591-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1080
Shamela0023591-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        40911
Shamela0023591-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         972
Shamela0023591-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        50479
Shamela0023591-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        79171
Shamela0023591-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6600
Shamela0023591-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        6311
Shamela0023591-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2396
Shamela0023591-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8539
Shamela0023591-ara1_Shamela0010719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1463
Shamela0023591-ara1_Shamela0010740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2567
Shamela0023591-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1347
Shamela0023591-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         818
Shamela0023591-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5743
Shamela0023591-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         984
Shamela0023591-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1048
Shamela0023591-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        16527
Shamela0023591-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3862
Shamela0023591-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2457
Shamela0023591-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1886
Shamela0023591-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12202
Shamela0023591-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2730
Shamela0023591-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13218
Shamela0023591-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        38527
Shamela0023591-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        7390
Shamela0023591-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        26315
Shamela0023591-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         943
Shamela0023591-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1078
Shamela0023591-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2985
Shamela0023591-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8363
Shamela0023591-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6712
Shamela0023591-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8023
Shamela0023591-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        14381
Shamela0023591-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2426
Shamela0023591-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5082
Shamela0023591-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6489
Shamela0023591-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        55486
Shamela0023591-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        95307
Shamela0023591-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         862
Shamela0023591-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2883
Shamela0023591-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4114
Shamela0023591-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7270
Shamela0023591-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        23788
Shamela0023591-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12519
Shamela0023591-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        5679
Shamela0023591-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1850
Shamela0023591-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1791
Shamela0023591-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        13414
Shamela0023591-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        83395
Shamela0023591-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        43383
Shamela0023591-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4498
Shamela0023591-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10826
Shamela0023591-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1902
Shamela0023591-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2234
Shamela0023591-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16390
Shamela0023591-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1627
Shamela0023591-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        11703
Shamela0023591-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        33789
Shamela0023591-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28397
Shamela0023591-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3951
Shamela0023591-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6782
Shamela0023591-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5349
Shamela0023591-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        33290
Shamela0023591-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3273
Shamela0023591-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1810
Shamela0023591-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2051
Shamela0023591-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        6741
Shamela0023591-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        21247
Shamela0023591-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4102
Shamela0023591-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1590
Shamela0023591-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2609
Shamela0023591-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2100
Shamela0023591-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       130602
Shamela0023591-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2368
Shamela0023591-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4228
Shamela0023591-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        64682
Shamela0023591-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        35712
Shamela0023591-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1010
Shamela0023591-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8460
Shamela0023591-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        17556
Shamela0023591-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2674
Shamela0023591-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        18578
Shamela0023591-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        10650
Shamela0023591-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        68955
Shamela0023591-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        13341
Shamela0023591-ara1_Shamela0011684-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        1804
Shamela0023591-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        5080
Shamela0023591-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        58081
Shamela0023591-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2593
Shamela0023591-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        52005
Shamela0023591-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        61588
Shamela0023591-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        10613
Shamela0023591-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        17138
Shamela0023591-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6383
Shamela0023591-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1953
Shamela0023591-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1704
Shamela0023591-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1424
Shamela0023591-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2794
Shamela0023591-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3799
Shamela0023591-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2055
Shamela0023591-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1636
Shamela0023591-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2383
Shamela0023591-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        7722
Shamela0023591-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8742
Shamela0023591-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       178371
Shamela0023591-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       332249
Shamela0023591-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1024
Shamela0023591-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3517
Shamela0023591-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        11072
Shamela0023591-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2729
Shamela0023591-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2757
Shamela0023591-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        62173
Shamela0023591-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15488
Shamela0023591-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        43185
Shamela0023591-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         855
Shamela0023591-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        47379
Shamela0023591-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4015
Shamela0023591-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        27474
Shamela0023591-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       112189
Shamela0023591-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5708
Shamela0023591-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        12167
Shamela0023591-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        18939
Shamela0023591-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02         824
Shamela0023591-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3420
Shamela0023591-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1519
Shamela0023591-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1734
Shamela0023591-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1748
Shamela0023591-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        12838
Shamela0023591-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        3274
Shamela0023591-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1815
Shamela0023591-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         957
Shamela0023591-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1514
Shamela0023591-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        7455
Shamela0023591-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        8058
Shamela0023591-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        9043
Shamela0023591-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       329930
Shamela0023591-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        40681
Shamela0023591-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        6175
Shamela0023591-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4763
Shamela0023591-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        5369
Shamela0023591-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3962
Shamela0023591-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        4497
Shamela0023591-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        57724
Shamela0023591-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7532
Shamela0023591-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        14742
Shamela0023591-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1047
Shamela0023591-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3406
Shamela0023591-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1803
Shamela0023591-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4557
Shamela0023591-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        3449
Shamela0023591-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1249
Shamela0023591-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2967
Shamela0023591-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2063
Shamela0023591-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10548
Shamela0023591-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        36347
Shamela0023591-ara1_Shamela0012757-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1834
Shamela0023591-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29834
Shamela0023591-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       114333
Shamela0023591-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12002
Shamela0023591-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:29        35366
Shamela0023591-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         971
Shamela0023591-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2352
Shamela0023591-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       848282
Shamela0023591-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7829
Shamela0023591-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2562
Shamela0023591-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        36244
Shamela0023591-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        18134
Shamela0023591-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         839
Shamela0023591-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1261
Shamela0023591-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5720
Shamela0023591-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6119
Shamela0023591-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8993
Shamela0023591-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2265
Shamela0023591-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4747
Shamela0023591-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         961
Shamela0023591-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        90473
Shamela0023591-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        2345
Shamela0023591-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4974
Shamela0023591-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        9332
Shamela0023591-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        11986
Shamela0023591-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        3172
Shamela0023591-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9656
Shamela0023591-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        8157
Shamela0023591-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        19253
Shamela0023591-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1196
Shamela0023591-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5195
Shamela0023591-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7950
Shamela0023591-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2040
Shamela0023591-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1794
Shamela0023591-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:34        3140
Shamela0023591-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2135
Shamela0023591-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1705
Shamela0023591-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2383
Shamela0023591-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        8186
Shamela0023591-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4706
Shamela0023591-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8035
Shamela0023591-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4061
Shamela0023591-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3973
Shamela0023591-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6941
Shamela0023591-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1047
Shamela0023591-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1183
Shamela0023591-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2423
Shamela0023591-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7826
Shamela0023591-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1713
Shamela0023591-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1812
Shamela0023591-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        78428
Shamela0023591-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2179
Shamela0023591-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        32836
Shamela0023591-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8565
Shamela0023591-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        46428
Shamela0023591-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       491567
Shamela0023591-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4402
Shamela0023591-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1687
Shamela0023591-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        6819
Shamela0023591-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1737
Shamela0023591-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        8373
Shamela0023591-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1888
Shamela0023591-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1917
Shamela0023591-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2939
Shamela0023591-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        8352
Shamela0023591-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1011
Shamela0023591-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9379
Shamela0023591-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1078
Shamela0023591-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1511
Shamela0023591-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1177
Shamela0023591-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3270
Shamela0023591-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2000
Shamela0023591-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5197
Shamela0023591-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9913
Shamela0023591-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1603
Shamela0023591-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17265
Shamela0023591-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5423
Shamela0023591-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12281
Shamela0023591-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        29788
Shamela0023591-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         975
Shamela0023591-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1779
Shamela0023591-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2570
Shamela0023591-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2824
Shamela0023591-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5537
Shamela0023591-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6660
Shamela0023591-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12354
Shamela0023591-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        32628
Shamela0023591-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2442
Shamela0023591-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4083
Shamela0023591-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3107
Shamela0023591-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2724
Shamela0023591-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8072
Shamela0023591-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        46123
Shamela0023591-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9892
Shamela0023591-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       477286
Shamela0023591-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5702
Shamela0023591-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        18158
Shamela0023591-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2779
Shamela0023591-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        41487
Shamela0023591-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3095
Shamela0023591-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8225
Shamela0023591-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6915
Shamela0023591-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        26531
Shamela0023591-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        27261
Shamela0023591-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        25163
Shamela0023591-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       505493
Shamela0023591-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2371
Shamela0023591-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        5506
Shamela0023591-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29180
Shamela0023591-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1379
Shamela0023591-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2222
Shamela0023591-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       3616258
Shamela0023591-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1071
Shamela0023591-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7179
Shamela0023591-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       557818
Shamela0023591-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1276
Shamela0023591-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        19211
Shamela0023591-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        10920
Shamela0023591-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6044
Shamela0023591-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       738436
Shamela0023591-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10736
Shamela0023591-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1575
Shamela0023591-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1332
Shamela0023591-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        13346
Shamela0023591-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1668
Shamela0023591-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        33149
Shamela0023591-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1407
Shamela0023591-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4843
Shamela0023591-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       142149
Shamela0023591-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2096
Shamela0023591-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        15340
Shamela0023591-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1008
Shamela0023591-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         961
Shamela0023591-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       102243
Shamela0023591-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6545
Shamela0023591-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20817
Shamela0023591-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       1106800
Shamela0023591-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22         897
Shamela0023591-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1068
Shamela0023591-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       156639
Shamela0023591-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5421
Shamela0023591-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       6324571
Shamela0023591-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        7850
Shamela0023591-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2959
Shamela0023591-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2111
Shamela0023591-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11892
Shamela0023591-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7090
Shamela0023591-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2052
Shamela0023591-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3050
Shamela0023591-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8607
Shamela0023591-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       2458724
Shamela0023591-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4905
Shamela0023591-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3507
Shamela0023591-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        7847
Shamela0023591-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1394
Shamela0023591-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10629
Shamela0023591-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       4851366
Shamela0023591-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        35642
Shamela0023591-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        21403
Shamela0023591-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       2967932
Shamela0023591-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       3887461
Shamela0023591-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6125
Shamela0023591-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       3789768
Shamela0023591-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        61592
Shamela0023591-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        74410
Shamela0023591-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       310281
Shamela0023591-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        89647
Shamela0023591-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       273191
Shamela0023591-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       4511772
Shamela0023591-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       4369754
Shamela0023591-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       3949614
Shamela0023591-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        32921
Shamela0023591-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       8932508
Shamela0023591-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       4274133
Shamela0023591-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       3526330
Shamela0023591-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        32421
Shamela0023591-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       3665616
Shamela0023591-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       8985201
Shamela0023591-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37       111378
Shamela0023591-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       5028092
Shamela0023591-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        8325
Shamela0023591-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        61099
Shamela0023591-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3384
Shamela0023591-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23       120971
Shamela0023591-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        58003
Shamela0023591-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8413
Shamela0023591-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:34        32470
Shamela0023591-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        2614
Shamela0023591-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        5710
Shamela0023591-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         839
Shamela0023591-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        18810
Shamela0023591-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        65167
Shamela0023591-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1549
Shamela0023591-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:34        2114
Shamela0023591-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        66983
Shamela0023591-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        39335
Shamela0023591-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        7143
Shamela0023591-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1117
Shamela0023591-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17       268790
Shamela0023591-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6903
Shamela0023591-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        19523
Shamela0023591-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        64133
Shamela0023591-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        98902
Shamela0023591-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        2420
Shamela0023591-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        90647
Shamela0023591-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        28230
Shamela0023591-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04         868
Shamela0023591-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12         952
Shamela0023591-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4886
Shamela0023591-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        13673
Shamela0023591-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8580
Shamela0023591-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3143
Shamela0023591-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3891
Shamela0023591-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         989
Shamela0023591-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         814
Shamela0023591-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1813
Shamela0023591-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10806
Shamela0023591-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1515
Shamela0023591-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2670
Shamela0023591-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1505
Shamela0023591-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9427
Shamela0023591-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8285
Shamela0023591-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1253
Shamela0023591-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1626
Shamela0023591-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:06        1807
Shamela0023591-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1302
Shamela0023591-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1087
Shamela0023591-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        17104
Shamela0023591-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        66787
Shamela0023591-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4365
Shamela0023591-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3214
Shamela0023591-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1499
Shamela0023591-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1938
Shamela0023591-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1930
Shamela0023591-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         915
Shamela0023591-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2383
Shamela0023591-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1944
Shamela0023591-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1530
Shamela0023591-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1355
Shamela0023591-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2217
Shamela0023591-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        1797
Shamela0023591-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8098
Shamela0023591-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5708
Shamela0023591-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5159
Shamela0023591-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1467
Shamela0023591-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2141
Shamela0023591-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12681
Shamela0023591-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2277
Shamela0023591-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1444
Shamela0023591-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        9005
Shamela0023591-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1921
Shamela0023591-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2646
Shamela0023591-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1108
Shamela0023591-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3136
Shamela0023591-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2212
Shamela0023591-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2296
Shamela0023591-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       161798
Shamela0023591-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1069
Shamela0023591-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1091
Shamela0023591-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1440
Shamela0023591-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1811
Shamela0023591-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       4384952
Shamela0023591-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         870
Shamela0023591-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         901
Shamela0023591-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1094
Shamela0023591-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1132
Shamela0023591-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1780
Shamela0023591-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1350
Shamela0023591-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       559619
Shamela0023591-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9261
Shamela0023591-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7516
Shamela0023591-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4728
Shamela0023591-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2048
Shamela0023591-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1156
Shamela0023591-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3717
Shamela0023591-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5959
Shamela0023591-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         914
Shamela0023591-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1350
Shamela0023591-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2507
Shamela0023591-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5294
Shamela0023591-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1748
Shamela0023591-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1411
Shamela0023591-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        2222
Shamela0023591-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1760
Shamela0023591-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1410
Shamela0023591-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        11170
Shamela0023591-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1657
Shamela0023591-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14258
Shamela0023591-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        18376
Shamela0023591-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5479
Shamela0023591-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        29421
Shamela0023591-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3384
Shamela0023591-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4839
Shamela0023591-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5504
Shamela0023591-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        18945
Shamela0023591-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        26057
Shamela0023591-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        58649
Shamela0023591-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        8743
Shamela0023591-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3861
Shamela0023591-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3882
Shamela0023591-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        11368
Shamela0023591-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2136
Shamela0023591-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9319
Shamela0023591-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        3202
Shamela0023591-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8012
Shamela0023591-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8054
Shamela0023591-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        56852
Shamela0023591-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2656
Shamela0023591-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        31134
Shamela0023591-ara1_Shamela0036527-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2908
Shamela0023591-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        57275
Shamela0023591-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        23251
Shamela0023591-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        12606
Shamela0023591-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2086
Shamela0023591-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8614
Shamela0023591-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1709
Shamela0023591-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3159
Shamela0023591-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2397
Shamela0023591-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1163
Shamela0023591-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       142544
Shamela0023591-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        29210
Shamela0023591-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       3658536
Shamela0023591-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         834
Shamela0023591-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        32153
Shamela0023591-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        76518
Shamela0023591-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4033
Shamela0023591-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1225
Shamela0023591-ara1_Shamela0037489-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4636
Shamela0023591-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1220
Shamela0023591-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4724
Shamela0023591-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        14836
Shamela0023591-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1664
Shamela0023591-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6069
Shamela0023591-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5712
Shamela0023591-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10182
Shamela0023591-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9578
Shamela0023591-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4343
Shamela0023591-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31575
Shamela0023591-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19068
Shamela0023591-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        10661
Shamela0023591-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       101275
Shamela0023591-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1605
Shamela0023591-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2257
Shamela0023591-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2377
Shamela0023591-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       124257
Shamela0023591-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        18668
Shamela0023591-ara1_Shamela0095571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        46302
Shamela0023591-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3118
Shamela0023591-ara1_Shamela0095580-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8527
Shamela0023591-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       4042047
Shamela0023591-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        52209
Shamela0023591-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1610
Shamela0023591-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2555
Shamela0023591-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1143
Shamela0023591-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8435
Shamela0023591-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9335
Shamela0023591-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7732
Shamela0023591-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1069
Shamela0023591-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2031
Shamela0023591-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       196037
Shamela0023591-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2191
Shamela0023591-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2202
Shamela0023591-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         977
Shamela0023591-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        7982
Shamela0023591-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1829
Shamela0023591-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        29614
Shamela0023591-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2555
Shamela0023591-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        10431
Shamela0023591-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11126
Shamela0023591-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        34120
Shamela0023591-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         862
Shamela0023591-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3306
Shamela0023591-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4725
Shamela0023591-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       2747311
Shamela0023591-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1246
Shamela0023591-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        2879
Shamela0023591-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        9252
Shamela0023591-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2815
Shamela0023591-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        7998
Shamela0023591-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1959
Shamela0023591-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2804
Shamela0023591-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1973
Shamela0023591-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4578
Shamela0023591-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        2516
Shamela0023591-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        6865
Shamela0023591-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8918
Shamela0023591-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1161
Shamela0023591-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2045
Shamela0023591-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1409
Shamela0023591-ara1_Shia000069-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1243
Shamela0023591-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1062
Shamela0023591-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1999
Shamela0023591-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1482
Shamela0023591-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1109
Shamela0023591-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3005
Shamela0023591-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1000
Shamela0023591-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3350
Shamela0023591-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1605
Shamela0023591-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3566
Shamela0023591-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1649
Shamela0023591-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7306
Shamela0023591-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6838
Shamela0023591-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12       115653
Shamela0023591-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9684
Shamela0023591-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1836
Shamela0023591-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1273
Shamela0023591-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        6069
Shamela0023591-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        14910
Shamela0023591-ara1_Shia000211-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1006
Shamela0023591-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3316
Shamela0023591-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1227
Shamela0023591-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3831
Shamela0023591-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        11915
Shamela0023591-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        14712
Shamela0023591-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1842
Shamela0023591-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        8508
Shamela0023591-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1151
Shamela0023591-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5037
Shamela0023591-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:29        24488
Shamela0023591-ara1_Shia000383Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1061
Shamela0023591-ara1_Shia000384Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5419
Shamela0023591-ara1_Shia000388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2159
Shamela0023591-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        8155
Shamela0023591-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1894
Shamela0023591-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1394
Shamela0023591-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        20639
Shamela0023591-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        33993
Shamela0023591-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1091
Shamela0023591-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        23591
Shamela0023591-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12543
Shamela0023591-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1486
Shamela0023591-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        22390
Shamela0023591-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1000
Shamela0023591-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1879
Shamela0023591-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        1073
Shamela0023591-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8465
Shamela0023591-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        44995
Shamela0023591-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        15608
Shamela0023591-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3595
Shamela0023591-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2177
Shamela0023591-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2733
Shamela0023591-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        86211
Shamela0023591-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        11419
Shamela0023591-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:12        37637
Shamela0023591-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        12492
Shamela0023591-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:29        3112
Shamela0023591-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        13083
Shamela0023591-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        31694
Shamela0023591-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        11413
Shamela0023591-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        13239
Shamela0023591-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        29556
Shamela0023591-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:33        9302
Shamela0023591-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6608
Shamela0023591-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        16332
Shamela0023591-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2102
Shamela0023591-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1634
Shamela0023591-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4621
Shamela0023591-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        54916
Shamela0023591-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2857
Shamela0023591-ara1_Shia001173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4520
Shamela0023591-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       154380
Shamela0023591-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        7021
Shamela0023591-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        16158
Shamela0023591-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        48891
Shamela0023591-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4140
Shamela0023591-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        21121
Shamela0023591-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        34277
Shamela0023591-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        4947
Shamela0023591-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04         938
Shamela0023591-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2761
Shamela0023591-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        13120
Shamela0023591-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        40149
Shamela0023591-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4473
Shamela0023591-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4055
Shamela0023591-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        2056
Shamela0023591-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31         947
Shamela0023591-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        28778
Shamela0023591-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        7732
Shamela0023591-ara1_Shia001293-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1169
Shamela0023591-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        12753
Shamela0023591-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        25681
Shamela0023591-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        4105
Shamela0023591-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        5429
Shamela0023591-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        18739
Shamela0023591-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1407
Shamela0023591-ara1_Shia001324-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1502
Shamela0023591-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7193
Shamela0023591-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        9784
Shamela0023591-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5206
Shamela0023591-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        6891
Shamela0023591-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        3844
Shamela0023591-ara1_Shia001336-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2066
Shamela0023591-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        17021
Shamela0023591-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        23209
Shamela0023591-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        11828
Shamela0023591-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4481
Shamela0023591-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        15232
Shamela0023591-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6719
Shamela0023591-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        7742
Shamela0023591-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        23316
Shamela0023591-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        6208
Shamela0023591-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        63762
Shamela0023591-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        10144
Shamela0023591-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        5916
Shamela0023591-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01         903
Shamela0023591-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        30599
Shamela0023591-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2411
Shamela0023591-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3895
Shamela0023591-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        2544
Shamela0023591-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1116
Shamela0023591-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1181
Shamela0023591-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5886
Shamela0023591-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        3134
Shamela0023591-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1233
Shamela0023591-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        4140
Shamela0023591-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        5276
Shamela0023591-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4583
Shamela0023591-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3944
Shamela0023591-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        50716
Shamela0023591-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        3598
Shamela0023591-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1112
Shamela0023591-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        9986
Shamela0023591-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2201
Shamela0023591-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        5539
Shamela0023591-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1410
Shamela0023591-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6342
Shamela0023591-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        20492
Shamela0023591-ara1_Shia001431-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2049
Shamela0023591-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       5016323
Shamela0023591-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13802
Shamela0023591-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        90064
Shamela0023591-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6376
Shamela0023591-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1880
Shamela0023591-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:23        5977
Shamela0023591-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28773
Shamela0023591-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        35844
Shamela0023591-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        60999
Shamela0023591-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        80935
Shamela0023591-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13296
Shamela0023591-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4202
Shamela0023591-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4164
Shamela0023591-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        28040
Shamela0023591-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5918
Shamela0023591-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        53737
Shamela0023591-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        5822
Shamela0023591-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1530
Shamela0023591-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2642
Shamela0023591-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1223
Shamela0023591-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1425
Shamela0023591-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6528
Shamela0023591-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        2377
Shamela0023591-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3480
Shamela0023591-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        9603
Shamela0023591-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        21218
Shamela0023591-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10759
Shamela0023591-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1037
Shamela0023591-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        2002
Shamela0023591-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        12637
Shamela0023591-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        14908
Shamela0023591-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3599
Shamela0023591-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1934
Shamela0023591-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4750
Shamela0023591-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4218
Shamela0023591-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1864
Shamela0023591-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        23990
Shamela0023591-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        13500
Shamela0023591-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1987
Shamela0023591-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        7018
Shamela0023591-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        7353
Shamela0023591-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        46129
Shamela0023591-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        3629
Shamela0023591-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        7618
Shamela0023591-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        87871
Shamela0023591-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        47144
Shamela0023591-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1563
Shamela0023591-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       184150
Shamela0023591-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         958
Shamela0023591-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        28442
Shamela0023591-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        6631
Shamela0023591-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6282
Shamela0023591-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1409
Shamela0023591-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1372
Shamela0023591-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        8083
Shamela0023591-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        56185
Shamela0023591-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2810
Shamela0023591-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1012
Shamela0023591-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41       118642
Shamela0023591-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        44558
Shamela0023591-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        45501
Shamela0023591-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       917090
Shamela0023591-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        45204
Shamela0023591-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        8143
Shamela0023591-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       2663623
Shamela0023591-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        2996
Shamela0023591-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       4237254
Shamela0023591-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       3466452
Shamela0023591-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        36309
Shamela0023591-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        14060
Shamela0023591-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        84312
Shamela0023591-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45       149797
Shamela0023591-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11       130701
Shamela0023591-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        22314
Shamela0023591-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       2874323
Shamela0023591-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12       3046769
Shamela0023591-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       335007
Shamela0023591-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       308972
Shamela0023591-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1914
Shamela0023591-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       4404277
Shamela0023591-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        27054
Shamela0023591-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        9101
Shamela0023591-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        5181
Shamela0023591-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        13677
Shamela0023591-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       664680
Shamela0023591-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        40462
Shamela0023591-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4260
Shamela0023591-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        4451
Shamela0023591-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        22544
Shamela0023591-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        41482
Shamela0023591-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       4506966
Shamela0023591-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1720
Shamela0023591-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       118867
Shamela0023591-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        14848
Shamela0023591-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       120002
Shamela0023591-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       1525473
Shamela0023591-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       6354542
Shamela0023591-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2165
Shamela0023591-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4141
Shamela0023591-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2417
Shamela0023591-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        6387
Shamela0023591-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        7875
Shamela0023591-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3334
Shamela0023591-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6972
Shamela0023591-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2769
Shamela0023591-ara1_Shia002928-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        2195
Shamela0023591-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6880
Shamela0023591-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1246
Shamela0023591-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1265
Shamela0023591-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2614
Shamela0023591-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        6213
Shamela0023591-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1185
Shamela0023591-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1103
Shamela0023591-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2534
Shamela0023591-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1364
Shamela0023591-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1436
Shamela0023591-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        14495
Shamela0023591-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1592
Shamela0023591-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3922
Shamela0023591-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06         838
Shamela0023591-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        7017
Shamela0023591-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1673
Shamela0023591-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1678
Shamela0023591-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        2588
Shamela0023591-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:36        7984
Shamela0023591-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        29690
Shamela0023591-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3269
Shamela0023591-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       280866
Shamela0023591-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3989
Shamela0023591-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        82072
Shamela0023591-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34       213166
Shamela0023591-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1791
Shamela0023591-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        8520
Shamela0023591-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1051
Shamela0023591-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11840
Shamela0023591-ara1_Shia003686-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2297
Shamela0023591-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        3333
Shamela0023591-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        20022
Shamela0023591-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        6928
Shamela0023591-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        7870
Shamela0023591-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8251
Shamela0023591-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2899
Shamela0023591-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29         885
Shamela0023591-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        1859
Shamela0023591-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        7068
Shamela0023591-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        7378
Shamela0023591-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5408
Shamela0023591-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        10037
Shamela0023591-ara1_Shia003705-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1863
Shamela0023591-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2597
Shamela0023591-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        20134
Shamela0023591-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        13043
Shamela0023591-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        22286
Shamela0023591-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        27102
Shamela0023591-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       977869
Shamela0023591-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3876
Shamela0023591-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1474
Shamela0023591-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        4392
Shamela0023591-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        12499
Shamela0023591-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4910
Shamela0023591-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       170987
Shamela0023591-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23       192884
Shamela0023591-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21       123998
Shamela0023591-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        41178
Shamela0023591-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9555
Shamela0023591-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        8485
Shamela0023591-ara1_Shia003758-ara1.csv      17-Mar-2020 12:12        2017
Shamela0023591-ara1_Shia003759-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        6647
Shamela0023591-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1855
Shamela0023591-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1912
Shamela0023591-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1341
Shamela0023591-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        24888
Shamela0023591-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2703
Shamela0023591-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        8571
Shamela0023591-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4621
Shamela0023591-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        51181
Shamela0023591-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        35240
Shamela0023591-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2813
Shamela0023591-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        3051
Shamela0023591-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3034
Shamela0023591-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        81762
Shamela0023591-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        39270
Shamela0023591-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        49712
Shamela0023591-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2540
Shamela0023591-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2506
Shamela0023591-ara1_Shia003992-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1744
Shamela0023591-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27         910
Shamela0023591-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        12147
Shamela0023591-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        7266
Shamela0023591-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        20277
Shamela0023591-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1219
Shamela0023591-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        18250
Shamela0023591-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7836
Shamela0023591-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        34716
Shamela0023591-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        3851
Shamela0023591-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        5573
Shamela0023591-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        8432
Shamela0023591-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1302
Shamela0023591-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        6020
Shamela0023591-ara1_Shia004027-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        2735
Shamela0023591-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        9983
Shamela0023591-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        55277
Shamela0023591-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1417
Shamela0023591-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        5872
Shamela0023591-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        4126
Shamela0023591-ara1_Shia004040-ara1.csv      17-Mar-2020 16:43        1417
Shamela0023591-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3102
Shamela0023591-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1481
Shamela0023591-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        4312
Shamela0023591-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        6233
Shamela0023591-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        59608
Shamela0023591-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 12:29        2243
Shamela0023591-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        65047
Shamela0023591-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        34010
Shamela0023591-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:12        99518
Shamela0023591-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        7695
Shamela0023591-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         972
Shamela0023591-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4124
Shamela0023591-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2523
Shamela0023591-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2966
Shamela0023591-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1444
Shamela0023591-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3432
Shamela0023591-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1607
Shamela0023591-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4734
Shamela0023591-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4890
Shamela0023591-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        32204
Shamela0023591-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        73695
Shamela0023591-ara1_Shia004624-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20        1016
Shamela0023591-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        33359
Shamela0023591-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1527
Shamela0023591-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2880
Shamela0023591-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4057
Shamela0023591-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        20679
Shamela0023591-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        7193