Index of /passim01022020/Shamela0021614-ara1/


../
Shamela0021614-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2315
Shamela0021614-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2897
Shamela0021614-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1365
Shamela0021614-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        10472
Shamela0021614-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1739
Shamela0021614-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        6577
Shamela0021614-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1936
Shamela0021614-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        10705
Shamela0021614-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        2072
Shamela0021614-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9691
Shamela0021614-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1127
Shamela0021614-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1675
Shamela0021614-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        9704
Shamela0021614-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2549
Shamela0021614-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1346
Shamela0021614-ara1_JK000255-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56       587688
Shamela0021614-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         816
Shamela0021614-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10247
Shamela0021614-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        14955
Shamela0021614-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2561
Shamela0021614-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4774
Shamela0021614-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5694
Shamela0021614-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6579
Shamela0021614-ara1_JK000301-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1841
Shamela0021614-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2619
Shamela0021614-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36         840
Shamela0021614-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1940
Shamela0021614-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:27        1332
Shamela0021614-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1637
Shamela0021614-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2505
Shamela0021614-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1510
Shamela0021614-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4505
Shamela0021614-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1095
Shamela0021614-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        6463
Shamela0021614-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1263
Shamela0021614-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        7730
Shamela0021614-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1900
Shamela0021614-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        3281
Shamela0021614-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         948
Shamela0021614-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        17288
Shamela0021614-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2105
Shamela0021614-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1221
Shamela0021614-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3729
Shamela0021614-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         872
Shamela0021614-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1954
Shamela0021614-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1625
Shamela0021614-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1038
Shamela0021614-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1089
Shamela0021614-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1702
Shamela0021614-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1340
Shamela0021614-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2462
Shamela0021614-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1280
Shamela0021614-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1822
Shamela0021614-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1052
Shamela0021614-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7704
Shamela0021614-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2964
Shamela0021614-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1361
Shamela0021614-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        13836
Shamela0021614-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         948
Shamela0021614-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        15822
Shamela0021614-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        54429
Shamela0021614-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1706
Shamela0021614-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1315
Shamela0021614-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        11085
Shamela0021614-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        9769
Shamela0021614-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        24099
Shamela0021614-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6511
Shamela0021614-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        11530
Shamela0021614-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3038
Shamela0021614-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        2497
Shamela0021614-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2444
Shamela0021614-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       389124
Shamela0021614-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2312
Shamela0021614-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        4447
Shamela0021614-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        1145
Shamela0021614-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1182
Shamela0021614-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39         885
Shamela0021614-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48         961
Shamela0021614-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1758
Shamela0021614-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1254
Shamela0021614-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       213668
Shamela0021614-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6863
Shamela0021614-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1576
Shamela0021614-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2105
Shamela0021614-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         875
Shamela0021614-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        5379
Shamela0021614-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1185
Shamela0021614-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        11969
Shamela0021614-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        19163
Shamela0021614-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1585
Shamela0021614-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1979
Shamela0021614-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        17944
Shamela0021614-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        2544
Shamela0021614-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3120
Shamela0021614-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1146
Shamela0021614-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2083
Shamela0021614-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         804
Shamela0021614-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       1037268
Shamela0021614-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2089
Shamela0021614-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1454
Shamela0021614-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         754
Shamela0021614-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16        3615
Shamela0021614-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1772
Shamela0021614-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       2456453
Shamela0021614-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1901
Shamela0021614-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3208
Shamela0021614-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1771
Shamela0021614-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         736
Shamela0021614-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1600
Shamela0021614-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6825
Shamela0021614-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         995
Shamela0021614-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        53459
Shamela0021614-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       4495206
Shamela0021614-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1313
Shamela0021614-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9269
Shamela0021614-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1412
Shamela0021614-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        23278
Shamela0021614-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2730
Shamela0021614-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01         951
Shamela0021614-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1695
Shamela0021614-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2125
Shamela0021614-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1063
Shamela0021614-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14176
Shamela0021614-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        8786
Shamela0021614-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2278
Shamela0021614-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1602
Shamela0021614-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3590
Shamela0021614-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8732
Shamela0021614-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2070
Shamela0021614-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         968
Shamela0021614-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13034
Shamela0021614-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8540
Shamela0021614-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        12514
Shamela0021614-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1129
Shamela0021614-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        34575
Shamela0021614-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1766
Shamela0021614-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       377783
Shamela0021614-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        29164
Shamela0021614-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        26096
Shamela0021614-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1034
Shamela0021614-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        16748
Shamela0021614-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        25669
Shamela0021614-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5416
Shamela0021614-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       158514
Shamela0021614-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2560
Shamela0021614-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6188
Shamela0021614-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1932
Shamela0021614-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2154
Shamela0021614-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1389
Shamela0021614-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1065
Shamela0021614-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        23605
Shamela0021614-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        14420
Shamela0021614-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5619
Shamela0021614-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2539
Shamela0021614-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        8410
Shamela0021614-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1888
Shamela0021614-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        1277
Shamela0021614-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13431
Shamela0021614-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2099
Shamela0021614-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        8618
Shamela0021614-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        45258
Shamela0021614-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1248
Shamela0021614-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1466
Shamela0021614-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1339
Shamela0021614-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        19606
Shamela0021614-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        31730
Shamela0021614-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4173
Shamela0021614-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5919
Shamela0021614-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1350
Shamela0021614-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1411
Shamela0021614-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1692
Shamela0021614-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2449
Shamela0021614-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2923
Shamela0021614-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8396
Shamela0021614-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2702
Shamela0021614-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16542
Shamela0021614-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1739
Shamela0021614-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        9572
Shamela0021614-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        14801
Shamela0021614-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3107
Shamela0021614-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4740
Shamela0021614-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1986
Shamela0021614-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1239
Shamela0021614-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        20212
Shamela0021614-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       212477
Shamela0021614-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2635
Shamela0021614-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1047
Shamela0021614-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3707
Shamela0021614-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12902
Shamela0021614-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3904
Shamela0021614-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9932
Shamela0021614-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1887
Shamela0021614-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3909
Shamela0021614-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        13243
Shamela0021614-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1046
Shamela0021614-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11738
Shamela0021614-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1377
Shamela0021614-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        29650
Shamela0021614-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        16594
Shamela0021614-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1637
Shamela0021614-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1029
Shamela0021614-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        19000
Shamela0021614-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        17896
Shamela0021614-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1663
Shamela0021614-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        20131
Shamela0021614-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        6515
Shamela0021614-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1463
Shamela0021614-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1009
Shamela0021614-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2005
Shamela0021614-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         952
Shamela0021614-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3566
Shamela0021614-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1695
Shamela0021614-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1512
Shamela0021614-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        11558
Shamela0021614-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        23054
Shamela0021614-ara1_Shamela0009282-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2440
Shamela0021614-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1013
Shamela0021614-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1403
Shamela0021614-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1363
Shamela0021614-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1373
Shamela0021614-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1353
Shamela0021614-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1575
Shamela0021614-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        18888
Shamela0021614-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        4508
Shamela0021614-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        14624
Shamela0021614-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6264
Shamela0021614-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3050
Shamela0021614-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2037
Shamela0021614-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8967
Shamela0021614-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        17640
Shamela0021614-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9927
Shamela0021614-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1808
Shamela0021614-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        12732
Shamela0021614-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1175
Shamela0021614-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4340
Shamela0021614-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        27956
Shamela0021614-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2339
Shamela0021614-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         898
Shamela0021614-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8992
Shamela0021614-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1800
Shamela0021614-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2283
Shamela0021614-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2295
Shamela0021614-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5430
Shamela0021614-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2164
Shamela0021614-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1830
Shamela0021614-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        33238
Shamela0021614-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6533
Shamela0021614-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2911
Shamela0021614-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1049
Shamela0021614-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4621
Shamela0021614-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2826
Shamela0021614-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1582
Shamela0021614-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1164
Shamela0021614-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2135
Shamela0021614-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1116
Shamela0021614-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3664
Shamela0021614-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7337
Shamela0021614-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1560
Shamela0021614-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3046
Shamela0021614-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3369
Shamela0021614-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34         976
Shamela0021614-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8468
Shamela0021614-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1671
Shamela0021614-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1435
Shamela0021614-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        11743
Shamela0021614-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7129
Shamela0021614-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3710
Shamela0021614-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1591
Shamela0021614-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1363
Shamela0021614-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1386
Shamela0021614-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1244
Shamela0021614-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2059
Shamela0021614-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1435
Shamela0021614-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14494
Shamela0021614-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1638
Shamela0021614-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1835
Shamela0021614-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6083
Shamela0021614-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1411
Shamela0021614-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1956
Shamela0021614-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2419
Shamela0021614-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1713
Shamela0021614-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1956
Shamela0021614-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6054
Shamela0021614-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5436
Shamela0021614-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        43810
Shamela0021614-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1454
Shamela0021614-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15957
Shamela0021614-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1258
Shamela0021614-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1239
Shamela0021614-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         997
Shamela0021614-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1506
Shamela0021614-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1027
Shamela0021614-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2495
Shamela0021614-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1450
Shamela0021614-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11324
Shamela0021614-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1420
Shamela0021614-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1562
Shamela0021614-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1516
Shamela0021614-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         905
Shamela0021614-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1157
Shamela0021614-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1872
Shamela0021614-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        12995
Shamela0021614-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        16937
Shamela0021614-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2835
Shamela0021614-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6290
Shamela0021614-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2546
Shamela0021614-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         904
Shamela0021614-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1401
Shamela0021614-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       125796
Shamela0021614-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        19602
Shamela0021614-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         871
Shamela0021614-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       195031
Shamela0021614-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        90630
Shamela0021614-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5625
Shamela0021614-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6399
Shamela0021614-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        34801
Shamela0021614-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       4502437
Shamela0021614-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        4005
Shamela0021614-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       788994
Shamela0021614-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3635
Shamela0021614-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3469
Shamela0021614-ara1_Shamela0021610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22       116057
Shamela0021614-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       4194872
Shamela0021614-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        13047
Shamela0021614-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7606
Shamela0021614-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3949
Shamela0021614-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2444
Shamela0021614-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         957
Shamela0021614-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7258
Shamela0021614-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4248
Shamela0021614-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1940
Shamela0021614-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6656
Shamela0021614-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3661
Shamela0021614-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        12183
Shamela0021614-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3316
Shamela0021614-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01       264307
Shamela0021614-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8414
Shamela0021614-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        9338
Shamela0021614-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        46522
Shamela0021614-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        17359
Shamela0021614-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15952
Shamela0021614-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6832
Shamela0021614-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       330431
Shamela0021614-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        29075
Shamela0021614-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        15682
Shamela0021614-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        6638
Shamela0021614-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1302
Shamela0021614-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       1133263
Shamela0021614-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2064
Shamela0021614-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1049
Shamela0021614-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2193
Shamela0021614-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3968
Shamela0021614-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9661
Shamela0021614-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3298
Shamela0021614-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5092
Shamela0021614-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8078
Shamela0021614-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1012
Shamela0021614-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15602
Shamela0021614-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8663
Shamela0021614-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6692
Shamela0021614-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1414
Shamela0021614-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2177
Shamela0021614-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1066
Shamela0021614-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4561
Shamela0021614-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3315
Shamela0021614-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3632
Shamela0021614-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4384
Shamela0021614-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        3610
Shamela0021614-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1112
Shamela0021614-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2189
Shamela0021614-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6029
Shamela0021614-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2536
Shamela0021614-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1605
Shamela0021614-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1377
Shamela0021614-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1306
Shamela0021614-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2726
Shamela0021614-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5863
Shamela0021614-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        3772
Shamela0021614-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         927
Shamela0021614-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        2831
Shamela0021614-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4513
Shamela0021614-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2424
Shamela0021614-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        3596
Shamela0021614-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1640
Shamela0021614-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48         965
Shamela0021614-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4176
Shamela0021614-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1280
Shamela0021614-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        12163
Shamela0021614-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        44253
Shamela0021614-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7086
Shamela0021614-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2096
Shamela0021614-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1884
Shamela0021614-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2034
Shamela0021614-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4333
Shamela0021614-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5611
Shamela0021614-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1575
Shamela0021614-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1964
Shamela0021614-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3711
Shamela0021614-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8354
Shamela0021614-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3381
Shamela0021614-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1864
Shamela0021614-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2650
Shamela0021614-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1583
Shamela0021614-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1918
Shamela0021614-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2065
Shamela0021614-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1414
Shamela0021614-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1399
Shamela0021614-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1711
Shamela0021614-ara1_Shamela0026923-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1739
Shamela0021614-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2245
Shamela0021614-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        27987
Shamela0021614-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1573
Shamela0021614-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1055
Shamela0021614-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1585
Shamela0021614-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1019
Shamela0021614-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1698
Shamela0021614-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1256
Shamela0021614-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5767
Shamela0021614-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18         859
Shamela0021614-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1572
Shamela0021614-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        31687
Shamela0021614-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2232
Shamela0021614-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3008
Shamela0021614-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       103727
Shamela0021614-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4599
Shamela0021614-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1733
Shamela0021614-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2290
Shamela0021614-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4110
Shamela0021614-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1376
Shamela0021614-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11893
Shamela0021614-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1297
Shamela0021614-ara1_Shamela0095578-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         920
Shamela0021614-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1048
Shamela0021614-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       404585
Shamela0021614-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10607
Shamela0021614-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1078
Shamela0021614-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3074
Shamela0021614-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2118
Shamela0021614-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        20340
Shamela0021614-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        29053
Shamela0021614-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8037
Shamela0021614-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5463
Shamela0021614-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         962
Shamela0021614-ara1_Shia000006-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1441
Shamela0021614-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9601
Shamela0021614-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5290
Shamela0021614-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3362
Shamela0021614-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2607
Shamela0021614-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2874
Shamela0021614-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2756
Shamela0021614-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3014
Shamela0021614-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1142
Shamela0021614-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2137
Shamela0021614-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1482
Shamela0021614-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2739
Shamela0021614-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3636
Shamela0021614-ara1_Shia000388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2523
Shamela0021614-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2306
Shamela0021614-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15896
Shamela0021614-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3504
Shamela0021614-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        33894
Shamela0021614-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        8580
Shamela0021614-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        86385
Shamela0021614-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        5483
Shamela0021614-ara1_Shia000904-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44       565809
Shamela0021614-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       2464647
Shamela0021614-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12307
Shamela0021614-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        19242
Shamela0021614-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1255
Shamela0021614-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4420
Shamela0021614-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1920
Shamela0021614-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1306
Shamela0021614-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2772
Shamela0021614-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1148
Shamela0021614-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1845
Shamela0021614-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        3053
Shamela0021614-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:34        1618
Shamela0021614-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1789
Shamela0021614-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        11248
Shamela0021614-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12500
Shamela0021614-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        35920
Shamela0021614-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9109
Shamela0021614-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1111
Shamela0021614-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         980
Shamela0021614-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1733
Shamela0021614-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1018
Shamela0021614-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2824
Shamela0021614-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1372
Shamela0021614-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1125
Shamela0021614-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4870
Shamela0021614-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        9065
Shamela0021614-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        10683
Shamela0021614-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1661
Shamela0021614-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2923
Shamela0021614-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        40255
Shamela0021614-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1344
Shamela0021614-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3014
Shamela0021614-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        3036
Shamela0021614-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        11902
Shamela0021614-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6375
Shamela0021614-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3912
Shamela0021614-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4207
Shamela0021614-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        6596
Shamela0021614-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        18355
Shamela0021614-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2682
Shamela0021614-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1334
Shamela0021614-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        26586
Shamela0021614-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4549
Shamela0021614-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1393
Shamela0021614-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1065
Shamela0021614-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1628
Shamela0021614-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        45786
Shamela0021614-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:28        1025
Shamela0021614-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        45368
Shamela0021614-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1297
Shamela0021614-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2169
Shamela0021614-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1283
Shamela0021614-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1480
Shamela0021614-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        29398
Shamela0021614-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         972
Shamela0021614-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4726
Shamela0021614-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4804
Shamela0021614-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1766
Shamela0021614-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1376
Shamela0021614-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3680
Shamela0021614-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        6718
Shamela0021614-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        26773