Index of /passim01022020/Shamela0021604-ara1/


../
Shamela0021604-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1713
Shamela0021604-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:06        1065
Shamela0021604-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:34        2378
Shamela0021604-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2175
Shamela0021604-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1782
Shamela0021604-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1452
Shamela0021604-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1861
Shamela0021604-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4501
Shamela0021604-ara1_JK000255-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        65408
Shamela0021604-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2098
Shamela0021604-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        2333
Shamela0021604-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1195
Shamela0021604-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1078
Shamela0021604-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1798
Shamela0021604-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        2529
Shamela0021604-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        1885
Shamela0021604-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1145
Shamela0021604-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1199
Shamela0021604-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1779
Shamela0021604-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1127
Shamela0021604-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2079
Shamela0021604-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2163
Shamela0021604-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1031
Shamela0021604-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1809
Shamela0021604-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1957
Shamela0021604-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1056
Shamela0021604-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1743
Shamela0021604-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1220
Shamela0021604-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1357
Shamela0021604-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2795
Shamela0021604-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1765
Shamela0021604-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        1782
Shamela0021604-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         872
Shamela0021604-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1763
Shamela0021604-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1940
Shamela0021604-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1789
Shamela0021604-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1035
Shamela0021604-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        35017
Shamela0021604-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4696
Shamela0021604-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2279
Shamela0021604-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        80441
Shamela0021604-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1119
Shamela0021604-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1010
Shamela0021604-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4152
Shamela0021604-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1765
Shamela0021604-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        62788
Shamela0021604-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1292
Shamela0021604-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       5867387
Shamela0021604-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7250
Shamela0021604-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1041
Shamela0021604-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1776
Shamela0021604-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1609
Shamela0021604-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        15124
Shamela0021604-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        12664
Shamela0021604-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       350810
Shamela0021604-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3021
Shamela0021604-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6787
Shamela0021604-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1664
Shamela0021604-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3602
Shamela0021604-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1733
Shamela0021604-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2454
Shamela0021604-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1272
Shamela0021604-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         948
Shamela0021604-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1567
Shamela0021604-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3815
Shamela0021604-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9058
Shamela0021604-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2262
Shamela0021604-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3682
Shamela0021604-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1742
Shamela0021604-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        32411
Shamela0021604-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2273
Shamela0021604-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1774
Shamela0021604-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        72485
Shamela0021604-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1414
Shamela0021604-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1786
Shamela0021604-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1796
Shamela0021604-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1178
Shamela0021604-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3832
Shamela0021604-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2204
Shamela0021604-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2325
Shamela0021604-ara1_Shamela0003863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2009
Shamela0021604-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5723
Shamela0021604-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1493
Shamela0021604-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        5021
Shamela0021604-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4260
Shamela0021604-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1791
Shamela0021604-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1592
Shamela0021604-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1645
Shamela0021604-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2825
Shamela0021604-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2561
Shamela0021604-ara1_Shamela0006532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1726
Shamela0021604-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3523
Shamela0021604-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6583
Shamela0021604-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3680
Shamela0021604-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1645
Shamela0021604-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2868
Shamela0021604-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1081
Shamela0021604-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1807
Shamela0021604-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1682
Shamela0021604-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2464
Shamela0021604-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        15964
Shamela0021604-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4247
Shamela0021604-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1792
Shamela0021604-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2026
Shamela0021604-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2840
Shamela0021604-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3425
Shamela0021604-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1781
Shamela0021604-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2883
Shamela0021604-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2025
Shamela0021604-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1320
Shamela0021604-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1407
Shamela0021604-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1245
Shamela0021604-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4899
Shamela0021604-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1338
Shamela0021604-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1256
Shamela0021604-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2005
Shamela0021604-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1398
Shamela0021604-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3871
Shamela0021604-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1195
Shamela0021604-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1228
Shamela0021604-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2416
Shamela0021604-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11116
Shamela0021604-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1535
Shamela0021604-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1769
Shamela0021604-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1392
Shamela0021604-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2905
Shamela0021604-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1032
Shamela0021604-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1159
Shamela0021604-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1748
Shamela0021604-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2187
Shamela0021604-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3075
Shamela0021604-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         996
Shamela0021604-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        3059
Shamela0021604-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2995
Shamela0021604-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2676
Shamela0021604-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         935
Shamela0021604-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1986
Shamela0021604-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1485
Shamela0021604-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3661
Shamela0021604-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3070
Shamela0021604-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1780
Shamela0021604-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2538
Shamela0021604-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2689
Shamela0021604-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5360
Shamela0021604-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3905
Shamela0021604-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         848
Shamela0021604-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        2029
Shamela0021604-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1660
Shamela0021604-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1332
Shamela0021604-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5653
Shamela0021604-ara1_Shamela0021516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1305
Shamela0021604-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3338
Shamela0021604-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       114338
Shamela0021604-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        7536
Shamela0021604-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06       163053
Shamela0021604-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10595
Shamela0021604-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2141
Shamela0021604-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       7585509
Shamela0021604-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1284
Shamela0021604-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1806
Shamela0021604-ara1_Shamela0021610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1651
Shamela0021604-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       240380
Shamela0021604-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       4502437
Shamela0021604-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1166
Shamela0021604-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3707
Shamela0021604-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3463
Shamela0021604-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3318
Shamela0021604-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01       102278
Shamela0021604-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3110
Shamela0021604-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        5828
Shamela0021604-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1199
Shamela0021604-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2675
Shamela0021604-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        46436
Shamela0021604-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2634
Shamela0021604-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2118
Shamela0021604-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        93670
Shamela0021604-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1554
Shamela0021604-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1128
Shamela0021604-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3439
Shamela0021604-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2303
Shamela0021604-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3198
Shamela0021604-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1219
Shamela0021604-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1744
Shamela0021604-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1343
Shamela0021604-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1948
Shamela0021604-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1185
Shamela0021604-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2720
Shamela0021604-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         883
Shamela0021604-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1950
Shamela0021604-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4127
Shamela0021604-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1314
Shamela0021604-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2719
Shamela0021604-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         896
Shamela0021604-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1271
Shamela0021604-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1211
Shamela0021604-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1397
Shamela0021604-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2567
Shamela0021604-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2100
Shamela0021604-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         980
Shamela0021604-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       549874
Shamela0021604-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3993
Shamela0021604-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2409
Shamela0021604-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        1878
Shamela0021604-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1087
Shamela0021604-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2518
Shamela0021604-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9250
Shamela0021604-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1784
Shamela0021604-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8088
Shamela0021604-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9687
Shamela0021604-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         961
Shamela0021604-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2486
Shamela0021604-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1058
Shamela0021604-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2553
Shamela0021604-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1010
Shamela0021604-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1658
Shamela0021604-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1061
Shamela0021604-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1043
Shamela0021604-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21         893
Shamela0021604-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:34        1943
Shamela0021604-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1180
Shamela0021604-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1180
Shamela0021604-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        6160
Shamela0021604-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        3645
Shamela0021604-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        3543
Shamela0021604-ara1_Shia000904-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        66890
Shamela0021604-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12      11207665
Shamela0021604-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4716
Shamela0021604-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1113
Shamela0021604-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1652
Shamela0021604-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         988
Shamela0021604-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        1065
Shamela0021604-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1676
Shamela0021604-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1312
Shamela0021604-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1301
Shamela0021604-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:06        1158
Shamela0021604-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2220
Shamela0021604-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1765
Shamela0021604-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1924
Shamela0021604-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        1113
Shamela0021604-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59         877
Shamela0021604-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1033
Shamela0021604-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47         972
Shamela0021604-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         903
Shamela0021604-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2285
Shamela0021604-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         969
Shamela0021604-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2790
Shamela0021604-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1164
Shamela0021604-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1010
Shamela0021604-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1061
Shamela0021604-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1045
Shamela0021604-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1060
Shamela0021604-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1604
Shamela0021604-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34         900
Shamela0021604-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48         886
Shamela0021604-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57         980
Shamela0021604-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1401