Index of /passim01022020/Shamela0013007-ara1/


../
Shamela0013007-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        13370
Shamela0013007-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        34130
Shamela0013007-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        13580
Shamela0013007-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1222
Shamela0013007-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6674
Shamela0013007-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        21248
Shamela0013007-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2174
Shamela0013007-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1346
Shamela0013007-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1652
Shamela0013007-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2834
Shamela0013007-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:05        3035
Shamela0013007-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3361
Shamela0013007-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3179
Shamela0013007-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        5425
Shamela0013007-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        8360
Shamela0013007-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1210
Shamela0013007-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1373
Shamela0013007-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        3409
Shamela0013007-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1842
Shamela0013007-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        3106
Shamela0013007-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        9842
Shamela0013007-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1828
Shamela0013007-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3413
Shamela0013007-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1293
Shamela0013007-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        13185
Shamela0013007-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3311
Shamela0013007-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        27870
Shamela0013007-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5398
Shamela0013007-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1071
Shamela0013007-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3456
Shamela0013007-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1166
Shamela0013007-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        3122
Shamela0013007-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        2044
Shamela0013007-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:23        4865
Shamela0013007-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1369
Shamela0013007-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        24014
Shamela0013007-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1881
Shamela0013007-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4130
Shamela0013007-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        4813
Shamela0013007-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        7330
Shamela0013007-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1576
Shamela0013007-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2492
Shamela0013007-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1857
Shamela0013007-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2719
Shamela0013007-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17         884
Shamela0013007-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1120
Shamela0013007-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        9109
Shamela0013007-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4701
Shamela0013007-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1056
Shamela0013007-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2528
Shamela0013007-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        7804
Shamela0013007-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1608
Shamela0013007-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        4802
Shamela0013007-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1627
Shamela0013007-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1489
Shamela0013007-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        17672
Shamela0013007-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1043
Shamela0013007-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4227
Shamela0013007-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2688
Shamela0013007-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3809
Shamela0013007-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1341
Shamela0013007-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1327
Shamela0013007-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1544
Shamela0013007-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1894
Shamela0013007-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2061
Shamela0013007-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2981
Shamela0013007-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2242
Shamela0013007-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3634
Shamela0013007-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:11        4038
Shamela0013007-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4998
Shamela0013007-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1259
Shamela0013007-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7553
Shamela0013007-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1258
Shamela0013007-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1493
Shamela0013007-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1491
Shamela0013007-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        6565
Shamela0013007-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2060
Shamela0013007-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        24247
Shamela0013007-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5330
Shamela0013007-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2073
Shamela0013007-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1237
Shamela0013007-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2505
Shamela0013007-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1249
Shamela0013007-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        18786
Shamela0013007-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3248
Shamela0013007-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1052
Shamela0013007-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1366
Shamela0013007-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1990
Shamela0013007-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        16814
Shamela0013007-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6553
Shamela0013007-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15642
Shamela0013007-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1337
Shamela0013007-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1591
Shamela0013007-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1508
Shamela0013007-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         810
Shamela0013007-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        17163
Shamela0013007-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        7442
Shamela0013007-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1001
Shamela0013007-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14516
Shamela0013007-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        17817
Shamela0013007-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        24349
Shamela0013007-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        15518
Shamela0013007-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5103
Shamela0013007-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        18248
Shamela0013007-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3023
Shamela0013007-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5515
Shamela0013007-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1385
Shamela0013007-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        18488
Shamela0013007-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3253
Shamela0013007-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        10300
Shamela0013007-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        20955
Shamela0013007-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        5386
Shamela0013007-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2988
Shamela0013007-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6722
Shamela0013007-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3375
Shamela0013007-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2366
Shamela0013007-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3256
Shamela0013007-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4100
Shamela0013007-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        24093
Shamela0013007-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        7071
Shamela0013007-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1735
Shamela0013007-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5832
Shamela0013007-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1742
Shamela0013007-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2877
Shamela0013007-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1239
Shamela0013007-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1686
Shamela0013007-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6738
Shamela0013007-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3468
Shamela0013007-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1442
Shamela0013007-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1165
Shamela0013007-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        4824
Shamela0013007-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3707
Shamela0013007-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2417
Shamela0013007-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1574
Shamela0013007-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1947
Shamela0013007-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4657
Shamela0013007-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1679
Shamela0013007-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7180
Shamela0013007-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1127
Shamela0013007-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1385
Shamela0013007-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        11283
Shamela0013007-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        21785
Shamela0013007-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4577
Shamela0013007-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3528
Shamela0013007-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15859
Shamela0013007-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4419
Shamela0013007-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3809
Shamela0013007-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2365
Shamela0013007-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2693
Shamela0013007-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1346
Shamela0013007-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        12281
Shamela0013007-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10213
Shamela0013007-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        12320
Shamela0013007-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:23        2720
Shamela0013007-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10733
Shamela0013007-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        5549
Shamela0013007-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1385
Shamela0013007-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1910
Shamela0013007-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1106
Shamela0013007-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5566
Shamela0013007-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        10515
Shamela0013007-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1632
Shamela0013007-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6161
Shamela0013007-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1332
Shamela0013007-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7392
Shamela0013007-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3792
Shamela0013007-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1634
Shamela0013007-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        23586
Shamela0013007-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9372
Shamela0013007-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10050
Shamela0013007-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         836
Shamela0013007-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1576
Shamela0013007-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2287
Shamela0013007-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5370
Shamela0013007-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1217
Shamela0013007-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3308
Shamela0013007-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1559
Shamela0013007-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2155
Shamela0013007-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7157
Shamela0013007-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1629
Shamela0013007-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5902
Shamela0013007-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1645
Shamela0013007-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2782
Shamela0013007-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1524
Shamela0013007-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4632
Shamela0013007-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6157
Shamela0013007-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2247
Shamela0013007-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         887
Shamela0013007-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         864
Shamela0013007-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        31295
Shamela0013007-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6292
Shamela0013007-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2526
Shamela0013007-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        4213
Shamela0013007-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1629
Shamela0013007-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1982
Shamela0013007-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1054
Shamela0013007-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2709
Shamela0013007-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1152
Shamela0013007-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1154
Shamela0013007-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1708
Shamela0013007-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1554
Shamela0013007-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1304
Shamela0013007-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1489
Shamela0013007-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1880
Shamela0013007-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1017
Shamela0013007-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5558
Shamela0013007-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1836
Shamela0013007-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1478
Shamela0013007-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1406
Shamela0013007-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1776
Shamela0013007-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         889
Shamela0013007-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2406
Shamela0013007-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6238
Shamela0013007-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2144
Shamela0013007-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10679
Shamela0013007-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1100
Shamela0013007-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2171
Shamela0013007-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8613
Shamela0013007-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1085
Shamela0013007-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1512
Shamela0013007-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12181
Shamela0013007-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        35703
Shamela0013007-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4108
Shamela0013007-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4567
Shamela0013007-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2636
Shamela0013007-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4468
Shamela0013007-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2705
Shamela0013007-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3026
Shamela0013007-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1400
Shamela0013007-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1844
Shamela0013007-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1781
Shamela0013007-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        14470
Shamela0013007-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        22600
Shamela0013007-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3533
Shamela0013007-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5394
Shamela0013007-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2883
Shamela0013007-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1496
Shamela0013007-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3392
Shamela0013007-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1253
Shamela0013007-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         917
Shamela0013007-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2723
Shamela0013007-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1061
Shamela0013007-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        24890
Shamela0013007-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7617
Shamela0013007-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2499
Shamela0013007-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1350
Shamela0013007-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        10204
Shamela0013007-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1003
Shamela0013007-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4180
Shamela0013007-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2135
Shamela0013007-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2771
Shamela0013007-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2365
Shamela0013007-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        21402
Shamela0013007-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         969
Shamela0013007-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1449
Shamela0013007-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2424
Shamela0013007-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1381
Shamela0013007-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9453
Shamela0013007-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4975
Shamela0013007-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        6827
Shamela0013007-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        39538
Shamela0013007-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3638
Shamela0013007-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        29113
Shamela0013007-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3076
Shamela0013007-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8821
Shamela0013007-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2928
Shamela0013007-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1518
Shamela0013007-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2935
Shamela0013007-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5188
Shamela0013007-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         861
Shamela0013007-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6190
Shamela0013007-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1251
Shamela0013007-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        7325
Shamela0013007-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1982
Shamela0013007-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1512
Shamela0013007-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2798
Shamela0013007-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1353
Shamela0013007-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2649
Shamela0013007-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2244
Shamela0013007-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3446
Shamela0013007-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        5919
Shamela0013007-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5811
Shamela0013007-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4631
Shamela0013007-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        91419
Shamela0013007-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13279
Shamela0013007-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4065
Shamela0013007-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3034
Shamela0013007-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1983
Shamela0013007-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2099
Shamela0013007-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1600
Shamela0013007-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2538
Shamela0013007-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1055
Shamela0013007-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3522
Shamela0013007-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1862
Shamela0013007-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1267
Shamela0013007-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2530
Shamela0013007-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1041
Shamela0013007-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2400
Shamela0013007-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1432
Shamela0013007-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3617
Shamela0013007-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2432
Shamela0013007-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8640
Shamela0013007-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2469
Shamela0013007-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2996
Shamela0013007-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1168
Shamela0013007-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1302
Shamela0013007-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1615
Shamela0013007-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4079
Shamela0013007-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         940
Shamela0013007-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7324
Shamela0013007-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1904
Shamela0013007-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1130
Shamela0013007-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1666
Shamela0013007-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2971
Shamela0013007-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         906
Shamela0013007-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1166
Shamela0013007-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1090
Shamela0013007-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2133
Shamela0013007-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3588
Shamela0013007-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1047
Shamela0013007-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        4032
Shamela0013007-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4205
Shamela0013007-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2038
Shamela0013007-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:06        6224
Shamela0013007-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1325
Shamela0013007-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1452
Shamela0013007-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1096
Shamela0013007-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5026
Shamela0013007-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2111
Shamela0013007-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        12751
Shamela0013007-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10020
Shamela0013007-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4149
Shamela0013007-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1839
Shamela0013007-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1189
Shamela0013007-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1997
Shamela0013007-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1668
Shamela0013007-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4049
Shamela0013007-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3188
Shamela0013007-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3106
Shamela0013007-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         913
Shamela0013007-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         879
Shamela0013007-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5091
Shamela0013007-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26         919
Shamela0013007-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        10686
Shamela0013007-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         979
Shamela0013007-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        11461
Shamela0013007-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1769
Shamela0013007-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        25824
Shamela0013007-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7218
Shamela0013007-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53       345880
Shamela0013007-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2073
Shamela0013007-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1266
Shamela0013007-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        10804
Shamela0013007-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        14501
Shamela0013007-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        16796
Shamela0013007-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2173
Shamela0013007-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2356
Shamela0013007-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4047
Shamela0013007-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8507
Shamela0013007-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2311
Shamela0013007-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        5714
Shamela0013007-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1090
Shamela0013007-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2168
Shamela0013007-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2270
Shamela0013007-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1404
Shamela0013007-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2278
Shamela0013007-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1788
Shamela0013007-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1661
Shamela0013007-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2336
Shamela0013007-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6545
Shamela0013007-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2533
Shamela0013007-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15253
Shamela0013007-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1190
Shamela0013007-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         796
Shamela0013007-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        17209
Shamela0013007-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        2777
Shamela0013007-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1893
Shamela0013007-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4629
Shamela0013007-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2821
Shamela0013007-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2184
Shamela0013007-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11493
Shamela0013007-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        15432
Shamela0013007-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1000
Shamela0013007-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2917
Shamela0013007-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1798
Shamela0013007-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2326
Shamela0013007-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1389