Index of /passim01022020/Shamela0012985-ara1/


../
Shamela0012985-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         946
Shamela0012985-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        28778
Shamela0012985-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1948
Shamela0012985-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6940
Shamela0012985-ara1_JK000070-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:48        2851
Shamela0012985-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1111
Shamela0012985-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        9992
Shamela0012985-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1385
Shamela0012985-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8552
Shamela0012985-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2281
Shamela0012985-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:22         999
Shamela0012985-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2911
Shamela0012985-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:23         966
Shamela0012985-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1259
Shamela0012985-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2576
Shamela0012985-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1974
Shamela0012985-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3625
Shamela0012985-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1605
Shamela0012985-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        7546
Shamela0012985-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2841
Shamela0012985-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        4433
Shamela0012985-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        82652
Shamela0012985-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1606
Shamela0012985-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         916
Shamela0012985-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3759
Shamela0012985-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1210
Shamela0012985-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2109
Shamela0012985-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2004
Shamela0012985-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1889
Shamela0012985-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2430
Shamela0012985-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        3766
Shamela0012985-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1918
Shamela0012985-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4008
Shamela0012985-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1772
Shamela0012985-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1243
Shamela0012985-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        5908
Shamela0012985-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2182
Shamela0012985-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         823
Shamela0012985-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1212
Shamela0012985-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        11331
Shamela0012985-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2989
Shamela0012985-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        12899
Shamela0012985-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18         813
Shamela0012985-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2042
Shamela0012985-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3623
Shamela0012985-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2482
Shamela0012985-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6182
Shamela0012985-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1564
Shamela0012985-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2858
Shamela0012985-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1600
Shamela0012985-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1873
Shamela0012985-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2850
Shamela0012985-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:28        2269
Shamela0012985-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1924
Shamela0012985-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2912
Shamela0012985-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         969
Shamela0012985-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1832
Shamela0012985-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1027
Shamela0012985-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2637
Shamela0012985-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1053
Shamela0012985-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         942
Shamela0012985-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9523
Shamela0012985-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1319
Shamela0012985-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2171
Shamela0012985-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7389
Shamela0012985-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1412
Shamela0012985-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2966
Shamela0012985-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2393
Shamela0012985-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         912
Shamela0012985-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1776
Shamela0012985-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1807
Shamela0012985-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        7763
Shamela0012985-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6572
Shamela0012985-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        12764
Shamela0012985-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3400
Shamela0012985-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        23114
Shamela0012985-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8690
Shamela0012985-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3540
Shamela0012985-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        6004
Shamela0012985-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        5284
Shamela0012985-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1331
Shamela0012985-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1122
Shamela0012985-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1827
Shamela0012985-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2212
Shamela0012985-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2575
Shamela0012985-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1672
Shamela0012985-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2851
Shamela0012985-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1024
Shamela0012985-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        4745
Shamela0012985-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1032
Shamela0012985-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3237
Shamela0012985-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1361
Shamela0012985-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2100
Shamela0012985-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2430
Shamela0012985-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3502
Shamela0012985-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4073
Shamela0012985-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6868
Shamela0012985-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3038
Shamela0012985-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5265
Shamela0012985-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        4629
Shamela0012985-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2381
Shamela0012985-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1137
Shamela0012985-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3112
Shamela0012985-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7913
Shamela0012985-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2879
Shamela0012985-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        5051
Shamela0012985-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2332
Shamela0012985-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1248
Shamela0012985-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3048
Shamela0012985-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2267
Shamela0012985-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2027
Shamela0012985-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1808
Shamela0012985-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2696
Shamela0012985-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1620
Shamela0012985-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3023
Shamela0012985-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1893
Shamela0012985-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2390
Shamela0012985-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         833
Shamela0012985-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2339
Shamela0012985-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1616
Shamela0012985-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1288
Shamela0012985-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1302
Shamela0012985-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1365
Shamela0012985-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1353
Shamela0012985-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1218
Shamela0012985-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1036
Shamela0012985-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7701
Shamela0012985-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6790
Shamela0012985-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1402
Shamela0012985-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3428
Shamela0012985-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4303
Shamela0012985-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1113
Shamela0012985-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1450
Shamela0012985-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2353
Shamela0012985-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        40913
Shamela0012985-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2726
Shamela0012985-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        5317
Shamela0012985-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2028
Shamela0012985-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        9282
Shamela0012985-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28         904
Shamela0012985-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3741
Shamela0012985-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1221
Shamela0012985-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1482
Shamela0012985-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1049
Shamela0012985-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1366
Shamela0012985-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        4078
Shamela0012985-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1960
Shamela0012985-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2866
Shamela0012985-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1908
Shamela0012985-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1473
Shamela0012985-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        9741
Shamela0012985-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1605
Shamela0012985-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2448
Shamela0012985-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2887
Shamela0012985-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48         794
Shamela0012985-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        7565
Shamela0012985-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        1043
Shamela0012985-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1455
Shamela0012985-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        2857
Shamela0012985-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1835
Shamela0012985-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6180
Shamela0012985-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2220
Shamela0012985-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1204
Shamela0012985-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1162
Shamela0012985-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1231
Shamela0012985-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2110
Shamela0012985-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6841
Shamela0012985-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16482
Shamela0012985-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1072
Shamela0012985-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3983
Shamela0012985-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6021
Shamela0012985-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2611
Shamela0012985-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         863
Shamela0012985-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7217
Shamela0012985-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        3767
Shamela0012985-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2022
Shamela0012985-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3376
Shamela0012985-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1381
Shamela0012985-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1204
Shamela0012985-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6148
Shamela0012985-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6501
Shamela0012985-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25508
Shamela0012985-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3674
Shamela0012985-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5537
Shamela0012985-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2525
Shamela0012985-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3604
Shamela0012985-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9040
Shamela0012985-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2137
Shamela0012985-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4042
Shamela0012985-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         970
Shamela0012985-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1355
Shamela0012985-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1105
Shamela0012985-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1113
Shamela0012985-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        2867
Shamela0012985-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         837
Shamela0012985-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6189
Shamela0012985-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2497
Shamela0012985-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00         887
Shamela0012985-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2099
Shamela0012985-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18         933
Shamela0012985-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23         950
Shamela0012985-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        1138
Shamela0012985-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        40835
Shamela0012985-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1652
Shamela0012985-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3766
Shamela0012985-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        8700
Shamela0012985-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1990
Shamela0012985-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1044
Shamela0012985-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        14388
Shamela0012985-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1284
Shamela0012985-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1842
Shamela0012985-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1264
Shamela0012985-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1165
Shamela0012985-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1330
Shamela0012985-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10260
Shamela0012985-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2365
Shamela0012985-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7999
Shamela0012985-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3289
Shamela0012985-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4354
Shamela0012985-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2983
Shamela0012985-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1147
Shamela0012985-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1598
Shamela0012985-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2595
Shamela0012985-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2466
Shamela0012985-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4895
Shamela0012985-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2575
Shamela0012985-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1016
Shamela0012985-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3646
Shamela0012985-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        11333
Shamela0012985-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2955
Shamela0012985-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3562
Shamela0012985-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1350
Shamela0012985-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         889
Shamela0012985-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1795
Shamela0012985-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        9069
Shamela0012985-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1652
Shamela0012985-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1652
Shamela0012985-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1891
Shamela0012985-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1972
Shamela0012985-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1391
Shamela0012985-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1025
Shamela0012985-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2389
Shamela0012985-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1950
Shamela0012985-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3970
Shamela0012985-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1249
Shamela0012985-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:23        3053
Shamela0012985-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1675
Shamela0012985-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2974
Shamela0012985-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         828
Shamela0012985-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1624
Shamela0012985-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2951
Shamela0012985-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6085
Shamela0012985-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6320
Shamela0012985-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1812
Shamela0012985-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1513
Shamela0012985-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1617
Shamela0012985-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1991
Shamela0012985-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1236
Shamela0012985-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3363
Shamela0012985-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3082
Shamela0012985-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1752
Shamela0012985-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1508
Shamela0012985-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1124
Shamela0012985-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3732
Shamela0012985-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1118
Shamela0012985-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3275
Shamela0012985-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         836
Shamela0012985-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2178
Shamela0012985-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1834
Shamela0012985-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2577
Shamela0012985-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3956
Shamela0012985-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3113
Shamela0012985-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13941
Shamela0012985-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4369
Shamela0012985-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         996
Shamela0012985-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1042
Shamela0012985-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4478
Shamela0012985-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1288
Shamela0012985-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1643
Shamela0012985-ara1_Shia002976-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1622
Shamela0012985-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1215
Shamela0012985-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1340
Shamela0012985-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         864
Shamela0012985-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1001
Shamela0012985-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1079
Shamela0012985-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2586
Shamela0012985-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         991
Shamela0012985-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1101
Shamela0012985-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6181