Index of /passim01022020/Shamela0012094-ara1/


../
Shamela0012094-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1271
Shamela0012094-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2801
Shamela0012094-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3205
Shamela0012094-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5134
Shamela0012094-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2080
Shamela0012094-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2489
Shamela0012094-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5011
Shamela0012094-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1954
Shamela0012094-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1682
Shamela0012094-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1921
Shamela0012094-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4046
Shamela0012094-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2324
Shamela0012094-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        26708
Shamela0012094-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10058
Shamela0012094-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3712
Shamela0012094-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        36035
Shamela0012094-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6552
Shamela0012094-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         962
Shamela0012094-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3622
Shamela0012094-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        9693
Shamela0012094-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5111
Shamela0012094-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4207
Shamela0012094-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3532
Shamela0012094-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        10267
Shamela0012094-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         916
Shamela0012094-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4359
Shamela0012094-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        19942
Shamela0012094-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        15399
Shamela0012094-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1653
Shamela0012094-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7077
Shamela0012094-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1413
Shamela0012094-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4603
Shamela0012094-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:33       531514
Shamela0012094-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        78732
Shamela0012094-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        70881
Shamela0012094-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8695
Shamela0012094-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1651
Shamela0012094-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1196
Shamela0012094-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1118
Shamela0012094-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1218
Shamela0012094-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1650
Shamela0012094-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1606
Shamela0012094-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1436
Shamela0012094-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6232
Shamela0012094-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1278
Shamela0012094-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1183
Shamela0012094-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1047
Shamela0012094-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        63673
Shamela0012094-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        4546
Shamela0012094-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3584
Shamela0012094-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5261
Shamela0012094-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        25604
Shamela0012094-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        13325
Shamela0012094-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1423
Shamela0012094-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22         844
Shamela0012094-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59         874
Shamela0012094-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        57954
Shamela0012094-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5984
Shamela0012094-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3974
Shamela0012094-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1481
Shamela0012094-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        9527
Shamela0012094-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1278
Shamela0012094-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2742
Shamela0012094-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1202
Shamela0012094-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         998
Shamela0012094-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        6499
Shamela0012094-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1132
Shamela0012094-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        4809
Shamela0012094-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7986
Shamela0012094-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        5856
Shamela0012094-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        45626
Shamela0012094-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3564
Shamela0012094-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1950
Shamela0012094-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       257024
Shamela0012094-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1208
Shamela0012094-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6958
Shamela0012094-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1661
Shamela0012094-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        10538
Shamela0012094-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        8070
Shamela0012094-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1312
Shamela0012094-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        64650
Shamela0012094-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1201
Shamela0012094-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6974
Shamela0012094-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         958
Shamela0012094-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2151
Shamela0012094-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        4529
Shamela0012094-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3673
Shamela0012094-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2818
Shamela0012094-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1445
Shamela0012094-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5654
Shamela0012094-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        6318
Shamela0012094-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        23437
Shamela0012094-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        1783
Shamela0012094-ara1_JK010180-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         958
Shamela0012094-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1173
Shamela0012094-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1729
Shamela0012094-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1627
Shamela0012094-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1236
Shamela0012094-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3675
Shamela0012094-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1147
Shamela0012094-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1556
Shamela0012094-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        30166
Shamela0012094-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1983
Shamela0012094-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        12781
Shamela0012094-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2181
Shamela0012094-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9142
Shamela0012094-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1661
Shamela0012094-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1565
Shamela0012094-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        11258
Shamela0012094-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4093
Shamela0012094-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        22503
Shamela0012094-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         964
Shamela0012094-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2012
Shamela0012094-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2096
Shamela0012094-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13427
Shamela0012094-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2214
Shamela0012094-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2322
Shamela0012094-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1412
Shamela0012094-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23932
Shamela0012094-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5895
Shamela0012094-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8856
Shamela0012094-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2131
Shamela0012094-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:28        1101
Shamela0012094-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1388
Shamela0012094-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1780
Shamela0012094-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2557
Shamela0012094-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        10692
Shamela0012094-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3179
Shamela0012094-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2490
Shamela0012094-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8303
Shamela0012094-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3144
Shamela0012094-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1334
Shamela0012094-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1062
Shamela0012094-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1310
Shamela0012094-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         921
Shamela0012094-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5255
Shamela0012094-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2449
Shamela0012094-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1218
Shamela0012094-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         972
Shamela0012094-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4740
Shamela0012094-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4497
Shamela0012094-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9439
Shamela0012094-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3732
Shamela0012094-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2265
Shamela0012094-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4284
Shamela0012094-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8370
Shamela0012094-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5158
Shamela0012094-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1976
Shamela0012094-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12071
Shamela0012094-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         958
Shamela0012094-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2120
Shamela0012094-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1740
Shamela0012094-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1324
Shamela0012094-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        19564
Shamela0012094-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        47950
Shamela0012094-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2187
Shamela0012094-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1689
Shamela0012094-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        75783
Shamela0012094-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1934
Shamela0012094-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       826592
Shamela0012094-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        8075
Shamela0012094-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4366
Shamela0012094-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17478
Shamela0012094-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        13218
Shamela0012094-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        37932
Shamela0012094-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        45956
Shamela0012094-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4952
Shamela0012094-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        16356
Shamela0012094-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2612
Shamela0012094-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1040
Shamela0012094-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4331
Shamela0012094-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1178
Shamela0012094-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3746
Shamela0012094-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34944
Shamela0012094-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         919
Shamela0012094-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5225
Shamela0012094-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         837
Shamela0012094-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        13605
Shamela0012094-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2802
Shamela0012094-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        10296
Shamela0012094-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        17767
Shamela0012094-ara1_Shamela0006515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4524
Shamela0012094-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        6835
Shamela0012094-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3999
Shamela0012094-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4840
Shamela0012094-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3650
Shamela0012094-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4473
Shamela0012094-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1895
Shamela0012094-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3973
Shamela0012094-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1500
Shamela0012094-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43       172109
Shamela0012094-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        73612
Shamela0012094-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2100
Shamela0012094-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        7630
Shamela0012094-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11321
Shamela0012094-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1217
Shamela0012094-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3025
Shamela0012094-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         952
Shamela0012094-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        44451
Shamela0012094-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2697
Shamela0012094-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12422
Shamela0012094-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        39767
Shamela0012094-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        74739
Shamela0012094-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5707
Shamela0012094-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1384
Shamela0012094-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4441
Shamela0012094-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4072
Shamela0012094-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19069
Shamela0012094-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19897
Shamela0012094-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         931
Shamela0012094-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        99264
Shamela0012094-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       176855
Shamela0012094-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        12800
Shamela0012094-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11533
Shamela0012094-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9698
Shamela0012094-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        10165
Shamela0012094-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1279
Shamela0012094-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1311
Shamela0012094-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4674
Shamela0012094-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         854
Shamela0012094-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3759
Shamela0012094-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4118
Shamela0012094-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4985
Shamela0012094-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2523
Shamela0012094-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7318
Shamela0012094-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        35824
Shamela0012094-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        15516
Shamela0012094-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        8772
Shamela0012094-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        44197
Shamela0012094-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7759
Shamela0012094-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1402
Shamela0012094-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1187
Shamela0012094-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1448
Shamela0012094-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1444
Shamela0012094-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        75263
Shamela0012094-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1304
Shamela0012094-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1284
Shamela0012094-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        83782
Shamela0012094-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6227
Shamela0012094-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12277
Shamela0012094-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1137
Shamela0012094-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2957
Shamela0012094-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1213
Shamela0012094-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1099
Shamela0012094-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6746
Shamela0012094-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4750
Shamela0012094-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9387
Shamela0012094-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         952
Shamela0012094-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1619
Shamela0012094-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1387
Shamela0012094-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5177
Shamela0012094-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1368
Shamela0012094-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1287
Shamela0012094-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8118
Shamela0012094-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3673
Shamela0012094-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5526
Shamela0012094-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       119019
Shamela0012094-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1279
Shamela0012094-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1162
Shamela0012094-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3535
Shamela0012094-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        10922
Shamela0012094-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        11515
Shamela0012094-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2432
Shamela0012094-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        67300
Shamela0012094-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         887
Shamela0012094-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1628
Shamela0012094-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1938
Shamela0012094-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         909
Shamela0012094-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        87690
Shamela0012094-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2165
Shamela0012094-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1530
Shamela0012094-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1970
Shamela0012094-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7962
Shamela0012094-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        44201
Shamela0012094-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5522
Shamela0012094-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        48832
Shamela0012094-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        9145
Shamela0012094-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        52947
Shamela0012094-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        27543
Shamela0012094-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1724
Shamela0012094-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1642
Shamela0012094-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5618
Shamela0012094-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4574
Shamela0012094-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1235
Shamela0012094-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2335
Shamela0012094-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2956
Shamela0012094-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10294
Shamela0012094-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2397
Shamela0012094-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1669
Shamela0012094-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4088
Shamela0012094-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13607
Shamela0012094-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1136
Shamela0012094-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5097
Shamela0012094-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1176
Shamela0012094-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3161
Shamela0012094-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        54683
Shamela0012094-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3040
Shamela0012094-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4820
Shamela0012094-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3101
Shamela0012094-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        50173
Shamela0012094-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2348
Shamela0012094-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4031
Shamela0012094-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        61228
Shamela0012094-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18817
Shamela0012094-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4510
Shamela0012094-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3753
Shamela0012094-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2324
Shamela0012094-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1181
Shamela0012094-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        3658
Shamela0012094-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         955
Shamela0012094-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5179
Shamela0012094-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3848
Shamela0012094-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2388
Shamela0012094-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        10361
Shamela0012094-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13403
Shamela0012094-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        77752
Shamela0012094-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       119906
Shamela0012094-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       116791
Shamela0012094-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2190
Shamela0012094-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        81588
Shamela0012094-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1596
Shamela0012094-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3815
Shamela0012094-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         886
Shamela0012094-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1599
Shamela0012094-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1658
Shamela0012094-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1090
Shamela0012094-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        29407
Shamela0012094-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2589
Shamela0012094-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       253051
Shamela0012094-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12614
Shamela0012094-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        48127
Shamela0012094-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1478
Shamela0012094-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2238
Shamela0012094-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4128
Shamela0012094-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8910
Shamela0012094-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        9891
Shamela0012094-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        47802
Shamela0012094-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        31144
Shamela0012094-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        73378
Shamela0012094-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       577805
Shamela0012094-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2580
Shamela0012094-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        65848
Shamela0012094-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        85005
Shamela0012094-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        18379
Shamela0012094-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        22305
Shamela0012094-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2716
Shamela0012094-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1468
Shamela0012094-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1174
Shamela0012094-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        27400
Shamela0012094-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3009
Shamela0012094-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        2819
Shamela0012094-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2842
Shamela0012094-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14547
Shamela0012094-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1540
Shamela0012094-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         954
Shamela0012094-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4425
Shamela0012094-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1795
Shamela0012094-ara1_Shamela0012957-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1002
Shamela0012094-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5852
Shamela0012094-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1774
Shamela0012094-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3173
Shamela0012094-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2581
Shamela0012094-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1807
Shamela0012094-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1095
Shamela0012094-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1094
Shamela0012094-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1083
Shamela0012094-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2199
Shamela0012094-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1281
Shamela0012094-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        11263
Shamela0012094-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         953
Shamela0012094-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5268
Shamela0012094-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         793
Shamela0012094-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        58247
Shamela0012094-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2172
Shamela0012094-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1387
Shamela0012094-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4004
Shamela0012094-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5902
Shamela0012094-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1318
Shamela0012094-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1109
Shamela0012094-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6594
Shamela0012094-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2468
Shamela0012094-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5406
Shamela0012094-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4729
Shamela0012094-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         959
Shamela0012094-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2089
Shamela0012094-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3650
Shamela0012094-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1218
Shamela0012094-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2303
Shamela0012094-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5047
Shamela0012094-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20715
Shamela0012094-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        19763
Shamela0012094-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2885
Shamela0012094-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3336
Shamela0012094-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1515
Shamela0012094-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4162
Shamela0012094-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10665
Shamela0012094-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1319
Shamela0012094-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3299
Shamela0012094-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11544
Shamela0012094-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1708
Shamela0012094-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2683
Shamela0012094-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2169
Shamela0012094-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1975
Shamela0012094-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8211
Shamela0012094-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6263
Shamela0012094-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        39046
Shamela0012094-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        8073
Shamela0012094-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7098
Shamela0012094-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1037
Shamela0012094-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1635
Shamela0012094-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        59751
Shamela0012094-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8049
Shamela0012094-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3498
Shamela0012094-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1367
Shamela0012094-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8105
Shamela0012094-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2522
Shamela0012094-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1682
Shamela0012094-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         950
Shamela0012094-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        11171
Shamela0012094-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        8036
Shamela0012094-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8956
Shamela0012094-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        12838
Shamela0012094-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6597
Shamela0012094-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5042
Shamela0012094-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7399
Shamela0012094-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8833
Shamela0012094-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        11629
Shamela0012094-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7273
Shamela0012094-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13558
Shamela0012094-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8621
Shamela0012094-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       121329
Shamela0012094-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5880
Shamela0012094-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6433
Shamela0012094-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4866
Shamela0012094-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12269
Shamela0012094-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11559
Shamela0012094-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        4383
Shamela0012094-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        3668
Shamela0012094-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         984
Shamela0012094-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1640
Shamela0012094-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3695
Shamela0012094-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        13517
Shamela0012094-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5007
Shamela0012094-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3681
Shamela0012094-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1485
Shamela0012094-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6947
Shamela0012094-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2191
Shamela0012094-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2098
Shamela0012094-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3855
Shamela0012094-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1347
Shamela0012094-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3581
Shamela0012094-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         966
Shamela0012094-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1714
Shamela0012094-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2857
Shamela0012094-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1136
Shamela0012094-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3989
Shamela0012094-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9162
Shamela0012094-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1157
Shamela0012094-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5794
Shamela0012094-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1188
Shamela0012094-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         993
Shamela0012094-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1479
Shamela0012094-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        61040
Shamela0012094-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6909
Shamela0012094-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        3314
Shamela0012094-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         843
Shamela0012094-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2129
Shamela0012094-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3846
Shamela0012094-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        60397
Shamela0012094-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         931
Shamela0012094-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        60609
Shamela0012094-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8449
Shamela0012094-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        24010
Shamela0012094-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        31253
Shamela0012094-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2658
Shamela0012094-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2534
Shamela0012094-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1710
Shamela0012094-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10961
Shamela0012094-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10027
Shamela0012094-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         884
Shamela0012094-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2897
Shamela0012094-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4081
Shamela0012094-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1411
Shamela0012094-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4572
Shamela0012094-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1183
Shamela0012094-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       106441
Shamela0012094-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5974
Shamela0012094-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2121
Shamela0012094-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3700
Shamela0012094-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        6676
Shamela0012094-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1193
Shamela0012094-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2177
Shamela0012094-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         769
Shamela0012094-ara1_Shia000150-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         905
Shamela0012094-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1058
Shamela0012094-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1638
Shamela0012094-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4082
Shamela0012094-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5041
Shamela0012094-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         972
Shamela0012094-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2649
Shamela0012094-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         942
Shamela0012094-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1385
Shamela0012094-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2074
Shamela0012094-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        1041
Shamela0012094-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3812
Shamela0012094-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3618
Shamela0012094-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1490
Shamela0012094-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2328
Shamela0012094-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1368
Shamela0012094-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        35433
Shamela0012094-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1043
Shamela0012094-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        3157
Shamela0012094-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1522
Shamela0012094-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1004
Shamela0012094-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1917
Shamela0012094-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4452
Shamela0012094-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5416
Shamela0012094-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2597
Shamela0012094-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5608
Shamela0012094-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1717
Shamela0012094-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        7351
Shamela0012094-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        2065
Shamela0012094-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1378
Shamela0012094-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3583
Shamela0012094-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         908
Shamela0012094-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5543
Shamela0012094-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2811
Shamela0012094-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1414
Shamela0012094-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5520
Shamela0012094-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1074
Shamela0012094-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05         950
Shamela0012094-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1479
Shamela0012094-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2083
Shamela0012094-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3302
Shamela0012094-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         954
Shamela0012094-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1898
Shamela0012094-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9791
Shamela0012094-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1127
Shamela0012094-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3274
Shamela0012094-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7322
Shamela0012094-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3670
Shamela0012094-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10216
Shamela0012094-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3192
Shamela0012094-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6182
Shamela0012094-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07         848
Shamela0012094-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16906
Shamela0012094-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1411
Shamela0012094-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        7906
Shamela0012094-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2350
Shamela0012094-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        5203
Shamela0012094-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5223
Shamela0012094-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         946
Shamela0012094-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:28        5092
Shamela0012094-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1280
Shamela0012094-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11         932
Shamela0012094-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2938
Shamela0012094-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        17806
Shamela0012094-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:11        32456
Shamela0012094-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        2945
Shamela0012094-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2315
Shamela0012094-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1309
Shamela0012094-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2113
Shamela0012094-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2618
Shamela0012094-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        26970
Shamela0012094-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14684
Shamela0012094-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        18681
Shamela0012094-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3241
Shamela0012094-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1331
Shamela0012094-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22         904
Shamela0012094-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         832
Shamela0012094-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        69299
Shamela0012094-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        17532
Shamela0012094-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        35243
Shamela0012094-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        36825
Shamela0012094-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6487
Shamela0012094-ara1_Shia004524-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         926