Index of /passim01022020/Shamela0011993-ara1/


../
Shamela0011993-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        23273
Shamela0011993-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        3046
Shamela0011993-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2240
Shamela0011993-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        10727
Shamela0011993-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1966
Shamela0011993-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2896
Shamela0011993-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1732
Shamela0011993-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1526
Shamela0011993-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3187
Shamela0011993-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        52400
Shamela0011993-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2762
Shamela0011993-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1269
Shamela0011993-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6111
Shamela0011993-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        12041
Shamela0011993-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        36795
Shamela0011993-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1658
Shamela0011993-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17       222815
Shamela0011993-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1987
Shamela0011993-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6964
Shamela0011993-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        24244
Shamela0011993-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7382
Shamela0011993-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1638
Shamela0011993-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4451
Shamela0011993-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        17248
Shamela0011993-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2292
Shamela0011993-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        13504
Shamela0011993-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11366
Shamela0011993-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       185228
Shamela0011993-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        10167
Shamela0011993-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       229875
Shamela0011993-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8995
Shamela0011993-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4905
Shamela0011993-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        11360
Shamela0011993-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1124
Shamela0011993-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5258
Shamela0011993-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6279
Shamela0011993-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1102
Shamela0011993-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1303
Shamela0011993-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1553
Shamela0011993-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1481
Shamela0011993-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2050
Shamela0011993-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1221
Shamela0011993-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1543
Shamela0011993-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1271
Shamela0011993-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        7991
Shamela0011993-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        7039
Shamela0011993-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1448
Shamela0011993-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1587
Shamela0011993-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        5834
Shamela0011993-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3251
Shamela0011993-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1134
Shamela0011993-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3507
Shamela0011993-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1556
Shamela0011993-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2708
Shamela0011993-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2183
Shamela0011993-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        11982
Shamela0011993-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         934
Shamela0011993-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1238
Shamela0011993-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1404
Shamela0011993-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        8169
Shamela0011993-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        24017
Shamela0011993-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1555
Shamela0011993-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9576
Shamela0011993-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        30071
Shamela0011993-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1065
Shamela0011993-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3708
Shamela0011993-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1781
Shamela0011993-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        5833
Shamela0011993-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2429
Shamela0011993-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        5068
Shamela0011993-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20         941
Shamela0011993-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4389
Shamela0011993-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2614
Shamela0011993-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4192
Shamela0011993-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        7915
Shamela0011993-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22         961
Shamela0011993-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2759
Shamela0011993-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         903
Shamela0011993-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2049
Shamela0011993-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        13474
Shamela0011993-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2049
Shamela0011993-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3493
Shamela0011993-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11473
Shamela0011993-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        8697
Shamela0011993-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1637
Shamela0011993-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         979
Shamela0011993-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1119
Shamela0011993-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3931
Shamela0011993-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        10008
Shamela0011993-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3455
Shamela0011993-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2496
Shamela0011993-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        28528
Shamela0011993-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         993
Shamela0011993-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6161
Shamela0011993-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3579
Shamela0011993-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1378
Shamela0011993-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01         925
Shamela0011993-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1997
Shamela0011993-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6898
Shamela0011993-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1110
Shamela0011993-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1206
Shamela0011993-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4634
Shamela0011993-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        18838
Shamela0011993-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         859
Shamela0011993-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        8324
Shamela0011993-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        3363
Shamela0011993-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        16529
Shamela0011993-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1045
Shamela0011993-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8655
Shamela0011993-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        45082
Shamela0011993-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         943
Shamela0011993-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3428
Shamela0011993-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1292
Shamela0011993-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2832
Shamela0011993-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         978
Shamela0011993-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         772
Shamela0011993-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1093
Shamela0011993-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1663
Shamela0011993-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1096
Shamela0011993-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2128
Shamela0011993-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        4207
Shamela0011993-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4316
Shamela0011993-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3185
Shamela0011993-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6619
Shamela0011993-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3678
Shamela0011993-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1371
Shamela0011993-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        8869
Shamela0011993-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        11096
Shamela0011993-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1305
Shamela0011993-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1772
Shamela0011993-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1046
Shamela0011993-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        7720
Shamela0011993-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3417
Shamela0011993-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6854
Shamela0011993-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2416
Shamela0011993-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1136
Shamela0011993-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2327
Shamela0011993-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1983
Shamela0011993-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1439
Shamela0011993-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3950
Shamela0011993-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        3331
Shamela0011993-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1310
Shamela0011993-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1829
Shamela0011993-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1114
Shamela0011993-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1999
Shamela0011993-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:22        7885
Shamela0011993-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1798
Shamela0011993-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8228
Shamela0011993-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4521
Shamela0011993-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        29585
Shamela0011993-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        26729
Shamela0011993-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6208
Shamela0011993-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1006
Shamela0011993-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10196
Shamela0011993-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16410
Shamela0011993-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1387
Shamela0011993-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       2345744
Shamela0011993-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       112076
Shamela0011993-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        49464
Shamela0011993-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        11121
Shamela0011993-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2089
Shamela0011993-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3265
Shamela0011993-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        25062
Shamela0011993-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1122
Shamela0011993-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        11790
Shamela0011993-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1559
Shamela0011993-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14433
Shamela0011993-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4187
Shamela0011993-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        41595
Shamela0011993-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2016
Shamela0011993-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        34580
Shamela0011993-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1323
Shamela0011993-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        34700
Shamela0011993-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3726
Shamela0011993-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4244
Shamela0011993-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4546
Shamela0011993-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1760
Shamela0011993-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         845
Shamela0011993-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1809
Shamela0011993-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        45682
Shamela0011993-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2857
Shamela0011993-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1454
Shamela0011993-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2530
Shamela0011993-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1135
Shamela0011993-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9126
Shamela0011993-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6474
Shamela0011993-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2348
Shamela0011993-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1123
Shamela0011993-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4489
Shamela0011993-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         905
Shamela0011993-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17282
Shamela0011993-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8149
Shamela0011993-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6890
Shamela0011993-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9150
Shamela0011993-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2157
Shamela0011993-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        29584
Shamela0011993-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3599
Shamela0011993-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10770
Shamela0011993-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17391
Shamela0011993-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        19096
Shamela0011993-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16112
Shamela0011993-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        68432
Shamela0011993-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        29894
Shamela0011993-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        22555
Shamela0011993-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5352
Shamela0011993-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1149
Shamela0011993-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8596
Shamela0011993-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        21011
Shamela0011993-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5157
Shamela0011993-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14164
Shamela0011993-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1889
Shamela0011993-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15043
Shamela0011993-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        14916
Shamela0011993-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3169
Shamela0011993-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        17578
Shamela0011993-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        8017
Shamela0011993-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        42045
Shamela0011993-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        15954
Shamela0011993-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        20995
Shamela0011993-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2004
Shamela0011993-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2697
Shamela0011993-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         984
Shamela0011993-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1448
Shamela0011993-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5373
Shamela0011993-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1113
Shamela0011993-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4512
Shamela0011993-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       105333
Shamela0011993-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14433
Shamela0011993-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2799
Shamela0011993-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12573
Shamela0011993-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        37323
Shamela0011993-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3787
Shamela0011993-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2743
Shamela0011993-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1304
Shamela0011993-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1229
Shamela0011993-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2724
Shamela0011993-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4920
Shamela0011993-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2825
Shamela0011993-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        9038
Shamela0011993-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8170
Shamela0011993-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        10995
Shamela0011993-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5288
Shamela0011993-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4044
Shamela0011993-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1339
Shamela0011993-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2300
Shamela0011993-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1031
Shamela0011993-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        25103
Shamela0011993-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4793
Shamela0011993-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10009
Shamela0011993-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        49880
Shamela0011993-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13362
Shamela0011993-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1450
Shamela0011993-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2938
Shamela0011993-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5108
Shamela0011993-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2012
Shamela0011993-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4138
Shamela0011993-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1993
Shamela0011993-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17303
Shamela0011993-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10207
Shamela0011993-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5618
Shamela0011993-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1085
Shamela0011993-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1127
Shamela0011993-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3011
Shamela0011993-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1265
Shamela0011993-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2284
Shamela0011993-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2696
Shamela0011993-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         955
Shamela0011993-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1134
Shamela0011993-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1149
Shamela0011993-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2617
Shamela0011993-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1133
Shamela0011993-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1144
Shamela0011993-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28076
Shamela0011993-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       147578
Shamela0011993-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        54239
Shamela0011993-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2281
Shamela0011993-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3711
Shamela0011993-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2701
Shamela0011993-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1129
Shamela0011993-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2476
Shamela0011993-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2704
Shamela0011993-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        61951
Shamela0011993-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        26349
Shamela0011993-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2481
Shamela0011993-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17882
Shamela0011993-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        33855
Shamela0011993-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        21353
Shamela0011993-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4265
Shamela0011993-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2586
Shamela0011993-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2921
Shamela0011993-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        31875
Shamela0011993-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11199
Shamela0011993-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3284
Shamela0011993-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1102
Shamela0011993-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07         830
Shamela0011993-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1091
Shamela0011993-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8614
Shamela0011993-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6807
Shamela0011993-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        20206
Shamela0011993-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5901
Shamela0011993-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2988
Shamela0011993-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5179
Shamela0011993-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13359
Shamela0011993-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2518
Shamela0011993-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        55929
Shamela0011993-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1792
Shamela0011993-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1695
Shamela0011993-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2563
Shamela0011993-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         940
Shamela0011993-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1251
Shamela0011993-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1910
Shamela0011993-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        45747
Shamela0011993-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1466
Shamela0011993-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3749
Shamela0011993-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4601
Shamela0011993-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1184
Shamela0011993-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4180
Shamela0011993-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1997
Shamela0011993-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5296
Shamela0011993-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6938
Shamela0011993-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10652
Shamela0011993-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6813
Shamela0011993-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3099
Shamela0011993-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4897
Shamela0011993-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2524
Shamela0011993-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3072
Shamela0011993-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17756
Shamela0011993-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5964
Shamela0011993-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1243
Shamela0011993-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2505
Shamela0011993-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1215
Shamela0011993-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1888
Shamela0011993-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10534
Shamela0011993-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1987
Shamela0011993-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3449
Shamela0011993-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1580
Shamela0011993-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1124
Shamela0011993-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5964
Shamela0011993-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1389
Shamela0011993-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        4067
Shamela0011993-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3308
Shamela0011993-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        5773
Shamela0011993-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         936
Shamela0011993-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5564
Shamela0011993-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11674
Shamela0011993-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1825
Shamela0011993-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        17411
Shamela0011993-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1343
Shamela0011993-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4190
Shamela0011993-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3389
Shamela0011993-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        53781
Shamela0011993-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1642
Shamela0011993-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3101
Shamela0011993-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2623
Shamela0011993-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         939
Shamela0011993-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1306
Shamela0011993-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        33046
Shamela0011993-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        10885
Shamela0011993-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        15218
Shamela0011993-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3515
Shamela0011993-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7487
Shamela0011993-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        10747
Shamela0011993-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         789
Shamela0011993-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1062
Shamela0011993-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5960
Shamela0011993-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4467
Shamela0011993-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1602
Shamela0011993-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        51911
Shamela0011993-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1272
Shamela0011993-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        17159
Shamela0011993-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4083
Shamela0011993-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        14863
Shamela0011993-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2699
Shamela0011993-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        8933
Shamela0011993-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1048
Shamela0011993-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8974
Shamela0011993-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4474
Shamela0011993-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1216
Shamela0011993-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1921
Shamela0011993-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1087
Shamela0011993-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1844
Shamela0011993-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9186
Shamela0011993-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1212
Shamela0011993-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        12512
Shamela0011993-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1269
Shamela0011993-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2339
Shamela0011993-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        20445
Shamela0011993-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       166526
Shamela0011993-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        24277
Shamela0011993-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3556
Shamela0011993-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2366
Shamela0011993-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1502
Shamela0011993-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1661
Shamela0011993-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3667
Shamela0011993-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2453
Shamela0011993-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2578
Shamela0011993-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3140
Shamela0011993-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11572
Shamela0011993-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1125
Shamela0011993-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4249
Shamela0011993-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        4325
Shamela0011993-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1037
Shamela0011993-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1674
Shamela0011993-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2719
Shamela0011993-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       444833
Shamela0011993-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        33379
Shamela0011993-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1312
Shamela0011993-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18255
Shamela0011993-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        3877
Shamela0011993-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7768
Shamela0011993-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2255
Shamela0011993-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4526
Shamela0011993-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3087
Shamela0011993-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1858
Shamela0011993-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1596
Shamela0011993-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1196
Shamela0011993-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3808
Shamela0011993-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1117
Shamela0011993-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1852
Shamela0011993-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1084
Shamela0011993-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2084
Shamela0011993-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4127
Shamela0011993-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4959
Shamela0011993-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5254
Shamela0011993-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1636
Shamela0011993-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1669
Shamela0011993-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1562
Shamela0011993-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1262
Shamela0011993-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1223
Shamela0011993-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1732
Shamela0011993-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1169
Shamela0011993-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1361
Shamela0011993-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1826
Shamela0011993-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1252
Shamela0011993-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5826
Shamela0011993-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3497
Shamela0011993-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         949
Shamela0011993-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4342
Shamela0011993-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         942
Shamela0011993-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2245
Shamela0011993-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3039
Shamela0011993-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3079
Shamela0011993-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5268
Shamela0011993-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        16260
Shamela0011993-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8987
Shamela0011993-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         788
Shamela0011993-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1512
Shamela0011993-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        17720
Shamela0011993-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        32129
Shamela0011993-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14361
Shamela0011993-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1164
Shamela0011993-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2556
Shamela0011993-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        11513
Shamela0011993-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        37056
Shamela0011993-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5347
Shamela0011993-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        28138
Shamela0011993-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2451
Shamela0011993-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        34445
Shamela0011993-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2929
Shamela0011993-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        22908
Shamela0011993-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        20710
Shamela0011993-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3658
Shamela0011993-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4304
Shamela0011993-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2677
Shamela0011993-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1636
Shamela0011993-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12749
Shamela0011993-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12973
Shamela0011993-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1130
Shamela0011993-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13873
Shamela0011993-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8644
Shamela0011993-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        73072
Shamela0011993-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        22297
Shamela0011993-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        51226
Shamela0011993-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        18828
Shamela0011993-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        27956
Shamela0011993-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        20675
Shamela0011993-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        26143
Shamela0011993-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        21197
Shamela0011993-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24367
Shamela0011993-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        45622
Shamela0011993-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4117
Shamela0011993-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        13164
Shamela0011993-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1328
Shamela0011993-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        12450
Shamela0011993-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2637
Shamela0011993-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        11944
Shamela0011993-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       233648
Shamela0011993-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1066
Shamela0011993-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2805
Shamela0011993-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        11092
Shamela0011993-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12520
Shamela0011993-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8487
Shamela0011993-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3848
Shamela0011993-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11021
Shamela0011993-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8488
Shamela0011993-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4431
Shamela0011993-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2223
Shamela0011993-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3956
Shamela0011993-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2016
Shamela0011993-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1217
Shamela0011993-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2151
Shamela0011993-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        14872
Shamela0011993-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3731
Shamela0011993-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2175
Shamela0011993-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6862
Shamela0011993-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1288
Shamela0011993-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2520
Shamela0011993-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        18543
Shamela0011993-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3035
Shamela0011993-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2385
Shamela0011993-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1821
Shamela0011993-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1777
Shamela0011993-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1253
Shamela0011993-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       190342
Shamela0011993-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2961
Shamela0011993-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2846
Shamela0011993-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8519
Shamela0011993-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1024
Shamela0011993-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        14332
Shamela0011993-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2440
Shamela0011993-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7048
Shamela0011993-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3537
Shamela0011993-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13327
Shamela0011993-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7422
Shamela0011993-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         932
Shamela0011993-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3311
Shamela0011993-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1366
Shamela0011993-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        26566
Shamela0011993-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4880
Shamela0011993-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2243
Shamela0011993-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        5100
Shamela0011993-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1193
Shamela0011993-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2746
Shamela0011993-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2035
Shamela0011993-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9122
Shamela0011993-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        26556
Shamela0011993-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        68609
Shamela0011993-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1963
Shamela0011993-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4253
Shamela0011993-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5409
Shamela0011993-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7579
Shamela0011993-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1074
Shamela0011993-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         982
Shamela0011993-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1293
Shamela0011993-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1780
Shamela0011993-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1182
Shamela0011993-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1976
Shamela0011993-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1113
Shamela0011993-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        40325
Shamela0011993-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2580
Shamela0011993-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1640
Shamela0011993-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4443
Shamela0011993-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9160
Shamela0011993-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3438
Shamela0011993-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1768
Shamela0011993-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5481
Shamela0011993-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8436
Shamela0011993-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         921
Shamela0011993-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8704
Shamela0011993-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4242
Shamela0011993-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        13255
Shamela0011993-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1346
Shamela0011993-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4670
Shamela0011993-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1241
Shamela0011993-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1393
Shamela0011993-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2730
Shamela0011993-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1310
Shamela0011993-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1369
Shamela0011993-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1611
Shamela0011993-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         947
Shamela0011993-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1762
Shamela0011993-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1718
Shamela0011993-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1302
Shamela0011993-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1463
Shamela0011993-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1077
Shamela0011993-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1671
Shamela0011993-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2253
Shamela0011993-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3422
Shamela0011993-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        10232
Shamela0011993-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1187
Shamela0011993-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1000
Shamela0011993-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        41301
Shamela0011993-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        7275
Shamela0011993-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1590
Shamela0011993-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1306
Shamela0011993-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2171
Shamela0011993-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9355
Shamela0011993-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12137
Shamela0011993-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1089
Shamela0011993-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1104
Shamela0011993-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4034
Shamela0011993-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1322
Shamela0011993-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4095
Shamela0011993-ara1_Shamela0096236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1218
Shamela0011993-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8703
Shamela0011993-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1498
Shamela0011993-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         965
Shamela0011993-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5753
Shamela0011993-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1158
Shamela0011993-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2127
Shamela0011993-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2311
Shamela0011993-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4419
Shamela0011993-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2230
Shamela0011993-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        25423
Shamela0011993-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5039
Shamela0011993-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10809
Shamela0011993-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        2232
Shamela0011993-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        2213
Shamela0011993-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1122
Shamela0011993-ara1_Shia000024-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2424
Shamela0011993-ara1_Shia000025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2037
Shamela0011993-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1368
Shamela0011993-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2376
Shamela0011993-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4040
Shamela0011993-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1593
Shamela0011993-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1003
Shamela0011993-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6874
Shamela0011993-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3056
Shamela0011993-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7957
Shamela0011993-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3014
Shamela0011993-ara1_Shia000115-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2291
Shamela0011993-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4647
Shamela0011993-ara1_Shia000125-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2566
Shamela0011993-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1020
Shamela0011993-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1203
Shamela0011993-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        2278
Shamela0011993-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1751
Shamela0011993-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2663
Shamela0011993-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3610
Shamela0011993-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2269
Shamela0011993-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4190
Shamela0011993-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1208
Shamela0011993-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2461
Shamela0011993-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1617
Shamela0011993-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3374
Shamela0011993-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1330
Shamela0011993-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        4773
Shamela0011993-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1559
Shamela0011993-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5545
Shamela0011993-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        41255
Shamela0011993-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3049
Shamela0011993-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27993
Shamela0011993-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1171
Shamela0011993-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        88004
Shamela0011993-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2808
Shamela0011993-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4054
Shamela0011993-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        36591
Shamela0011993-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9852
Shamela0011993-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:11        2427
Shamela0011993-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2409
Shamela0011993-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1284
Shamela0011993-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2101
Shamela0011993-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6636
Shamela0011993-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1612
Shamela0011993-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         876
Shamela0011993-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1998
Shamela0011993-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1613
Shamela0011993-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8318
Shamela0011993-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2905
Shamela0011993-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3883
Shamela0011993-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1603
Shamela0011993-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1262
Shamela0011993-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2733
Shamela0011993-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2359
Shamela0011993-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1265
Shamela0011993-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3122
Shamela0011993-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        68311
Shamela0011993-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5031
Shamela0011993-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1198
Shamela0011993-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2306
Shamela0011993-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        17786
Shamela0011993-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14209
Shamela0011993-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        29933
Shamela0011993-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4191
Shamela0011993-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        26936
Shamela0011993-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1130
Shamela0011993-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         913
Shamela0011993-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1713
Shamela0011993-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1086
Shamela0011993-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1642
Shamela0011993-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        4586
Shamela0011993-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1459
Shamela0011993-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2281
Shamela0011993-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6150
Shamela0011993-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2228
Shamela0011993-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7552
Shamela0011993-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1643
Shamela0011993-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1715
Shamela0011993-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        15308
Shamela0011993-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2886
Shamela0011993-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1614
Shamela0011993-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         787
Shamela0011993-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4105
Shamela0011993-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        12629
Shamela0011993-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2244
Shamela0011993-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1182
Shamela0011993-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1529
Shamela0011993-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        24063
Shamela0011993-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10040
Shamela0011993-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        63895
Shamela0011993-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7005
Shamela0011993-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        19062
Shamela0011993-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8980
Shamela0011993-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        27045
Shamela0011993-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        57547
Shamela0011993-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5655
Shamela0011993-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5742
Shamela0011993-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1252
Shamela0011993-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1255
Shamela0011993-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         954
Shamela0011993-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1008
Shamela0011993-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         930
Shamela0011993-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        25954
Shamela0011993-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1136
Shamela0011993-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18216
Shamela0011993-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1438
Shamela0011993-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2838
Shamela0011993-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2024
Shamela0011993-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6342
Shamela0011993-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        20460
Shamela0011993-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        5467
Shamela0011993-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1184
Shamela0011993-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1234
Shamela0011993-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        3166
Shamela0011993-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2468
Shamela0011993-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1961
Shamela0011993-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1000
Shamela0011993-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1030
Shamela0011993-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1033
Shamela0011993-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        30748
Shamela0011993-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1055
Shamela0011993-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1039
Shamela0011993-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3181
Shamela0011993-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4645
Shamela0011993-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1182
Shamela0011993-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6356
Shamela0011993-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1834
Shamela0011993-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3322
Shamela0011993-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4819
Shamela0011993-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2646
Shamela0011993-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1329
Shamela0011993-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        9093
Shamela0011993-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1891
Shamela0011993-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        1127