Index of /passim01022020/Shamela0011809-ara1/


../
Shamela0011809-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         966
Shamela0011809-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44         980
Shamela0011809-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3035
Shamela0011809-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1346
Shamela0011809-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1474
Shamela0011809-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1386
Shamela0011809-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        4062
Shamela0011809-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1860
Shamela0011809-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        37610
Shamela0011809-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1259
Shamela0011809-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3548
Shamela0011809-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        61799
Shamela0011809-ara1_JK000223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2111
Shamela0011809-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1951
Shamela0011809-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3920
Shamela0011809-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        14349
Shamela0011809-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1288
Shamela0011809-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:33        1544
Shamela0011809-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         982
Shamela0011809-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1862
Shamela0011809-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1875
Shamela0011809-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1994
Shamela0011809-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        1775
Shamela0011809-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2831
Shamela0011809-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1438
Shamela0011809-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1983
Shamela0011809-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6039
Shamela0011809-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        5340
Shamela0011809-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1633
Shamela0011809-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1499
Shamela0011809-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        17592
Shamela0011809-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2163
Shamela0011809-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        9791
Shamela0011809-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1563
Shamela0011809-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1996
Shamela0011809-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         997
Shamela0011809-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1148
Shamela0011809-ara1_JK001027-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1748
Shamela0011809-ara1_JK001093-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2082
Shamela0011809-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2675
Shamela0011809-ara1_JK001124-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1137
Shamela0011809-ara1_JK001126-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1982
Shamela0011809-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1747
Shamela0011809-ara1_JK001193-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3669
Shamela0011809-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1332
Shamela0011809-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2339
Shamela0011809-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        73234
Shamela0011809-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1285
Shamela0011809-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42         861
Shamela0011809-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1187
Shamela0011809-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        3013
Shamela0011809-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33         889
Shamela0011809-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        2618
Shamela0011809-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        37365
Shamela0011809-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        7376
Shamela0011809-ara1_JK006710-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1338
Shamela0011809-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1018
Shamela0011809-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         973
Shamela0011809-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4131
Shamela0011809-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1069
Shamela0011809-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1646
Shamela0011809-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37         913
Shamela0011809-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4019
Shamela0011809-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         975
Shamela0011809-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1943
Shamela0011809-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2449
Shamela0011809-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        14366
Shamela0011809-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5322
Shamela0011809-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         966
Shamela0011809-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1227
Shamela0011809-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1788
Shamela0011809-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46         922
Shamela0011809-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1385
Shamela0011809-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1407
Shamela0011809-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1494
Shamela0011809-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2320
Shamela0011809-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1633
Shamela0011809-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        3096
Shamela0011809-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2230
Shamela0011809-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        10623
Shamela0011809-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1061
Shamela0011809-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        13348
Shamela0011809-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5650
Shamela0011809-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2151
Shamela0011809-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3458
Shamela0011809-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10907
Shamela0011809-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2620
Shamela0011809-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3319
Shamela0011809-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1252
Shamela0011809-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1091
Shamela0011809-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         989
Shamela0011809-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2307
Shamela0011809-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2517
Shamela0011809-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        1090
Shamela0011809-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1246
Shamela0011809-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1149
Shamela0011809-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1651
Shamela0011809-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2883
Shamela0011809-ara1_Shamela0001488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3707
Shamela0011809-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1870
Shamela0011809-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1328
Shamela0011809-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3708
Shamela0011809-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9770
Shamela0011809-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1979
Shamela0011809-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1034
Shamela0011809-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2533
Shamela0011809-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1210
Shamela0011809-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6140
Shamela0011809-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5740
Shamela0011809-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1476
Shamela0011809-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1710
Shamela0011809-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1167
Shamela0011809-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1352
Shamela0011809-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5081
Shamela0011809-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3364
Shamela0011809-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1164
Shamela0011809-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5990
Shamela0011809-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        4559
Shamela0011809-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8237
Shamela0011809-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3271
Shamela0011809-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        21417
Shamela0011809-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3025
Shamela0011809-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2024
Shamela0011809-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        6824
Shamela0011809-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        32417
Shamela0011809-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1618
Shamela0011809-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2916
Shamela0011809-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         972
Shamela0011809-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1996
Shamela0011809-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        44261
Shamela0011809-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5271
Shamela0011809-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2600
Shamela0011809-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2482
Shamela0011809-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1212
Shamela0011809-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1182
Shamela0011809-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2313
Shamela0011809-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1452
Shamela0011809-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2552
Shamela0011809-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1748
Shamela0011809-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1036
Shamela0011809-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2214
Shamela0011809-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5776
Shamela0011809-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1501
Shamela0011809-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1541
Shamela0011809-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1101
Shamela0011809-ara1_Shamela0006982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         988
Shamela0011809-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3493
Shamela0011809-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2010
Shamela0011809-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1341
Shamela0011809-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1626
Shamela0011809-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1949
Shamela0011809-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        14583
Shamela0011809-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4463
Shamela0011809-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2042
Shamela0011809-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2205
Shamela0011809-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2473
Shamela0011809-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1659
Shamela0011809-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         979
Shamela0011809-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1274
Shamela0011809-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1287
Shamela0011809-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1198
Shamela0011809-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4560
Shamela0011809-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1416
Shamela0011809-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        13482
Shamela0011809-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         996
Shamela0011809-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1057
Shamela0011809-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        52028
Shamela0011809-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        3087
Shamela0011809-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1106
Shamela0011809-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2766
Shamela0011809-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1224
Shamela0011809-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        13461
Shamela0011809-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1005
Shamela0011809-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5625
Shamela0011809-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7859
Shamela0011809-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5600
Shamela0011809-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2867
Shamela0011809-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2443
Shamela0011809-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1703
Shamela0011809-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3114
Shamela0011809-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3726
Shamela0011809-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1056
Shamela0011809-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7549
Shamela0011809-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8077
Shamela0011809-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3176
Shamela0011809-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2979
Shamela0011809-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1996
Shamela0011809-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2946
Shamela0011809-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13908
Shamela0011809-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2977
Shamela0011809-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3036
Shamela0011809-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2405
Shamela0011809-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1751
Shamela0011809-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1589
Shamela0011809-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1182
Shamela0011809-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11474
Shamela0011809-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1401
Shamela0011809-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5294
Shamela0011809-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1343
Shamela0011809-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1773
Shamela0011809-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1225
Shamela0011809-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2182
Shamela0011809-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3641
Shamela0011809-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3870
Shamela0011809-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1426
Shamela0011809-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2966
Shamela0011809-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2111
Shamela0011809-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2517
Shamela0011809-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        11715
Shamela0011809-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1299
Shamela0011809-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1516
Shamela0011809-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5648
Shamela0011809-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         990
Shamela0011809-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1699
Shamela0011809-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1029
Shamela0011809-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         990
Shamela0011809-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1034
Shamela0011809-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1537
Shamela0011809-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1758
Shamela0011809-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2836
Shamela0011809-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1344
Shamela0011809-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        16369
Shamela0011809-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5856
Shamela0011809-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1420
Shamela0011809-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1113
Shamela0011809-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1248
Shamela0011809-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6955
Shamela0011809-ara1_Shamela0012050-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1045
Shamela0011809-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1417
Shamela0011809-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1159
Shamela0011809-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        5512
Shamela0011809-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4774
Shamela0011809-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1865
Shamela0011809-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3548
Shamela0011809-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        39630
Shamela0011809-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        8713
Shamela0011809-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1661
Shamela0011809-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3037
Shamela0011809-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1871
Shamela0011809-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1123
Shamela0011809-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1340
Shamela0011809-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1855
Shamela0011809-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1199
Shamela0011809-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1179
Shamela0011809-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5642
Shamela0011809-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2188
Shamela0011809-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1045
Shamela0011809-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5129
Shamela0011809-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3021
Shamela0011809-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        31738
Shamela0011809-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       195143
Shamela0011809-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       102380
Shamela0011809-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1315
Shamela0011809-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         986
Shamela0011809-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        60486
Shamela0011809-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        16070
Shamela0011809-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        5074
Shamela0011809-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4971
Shamela0011809-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        44845
Shamela0011809-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1880
Shamela0011809-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2216
Shamela0011809-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2447
Shamela0011809-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1796
Shamela0011809-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2519
Shamela0011809-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1320
Shamela0011809-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1318
Shamela0011809-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1419
Shamela0011809-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2208
Shamela0011809-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4155
Shamela0011809-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3028
Shamela0011809-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4937
Shamela0011809-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4025
Shamela0011809-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4412
Shamela0011809-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1958
Shamela0011809-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5397
Shamela0011809-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2734
Shamela0011809-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2023
Shamela0011809-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2383
Shamela0011809-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7216
Shamela0011809-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1398
Shamela0011809-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        3178
Shamela0011809-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9309
Shamela0011809-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3452
Shamela0011809-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1397
Shamela0011809-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5689
Shamela0011809-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6551
Shamela0011809-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1885
Shamela0011809-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1428
Shamela0011809-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1081
Shamela0011809-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        6568
Shamela0011809-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        21895
Shamela0011809-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2249
Shamela0011809-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3033
Shamela0011809-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        60610
Shamela0011809-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        1271
Shamela0011809-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7098
Shamela0011809-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1862
Shamela0011809-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1508
Shamela0011809-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2319
Shamela0011809-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5981
Shamela0011809-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1694
Shamela0011809-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3179
Shamela0011809-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4540
Shamela0011809-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4379
Shamela0011809-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3969
Shamela0011809-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2413
Shamela0011809-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4001
Shamela0011809-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        11256
Shamela0011809-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19405
Shamela0011809-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1008
Shamela0011809-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3174
Shamela0011809-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2245
Shamela0011809-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2262
Shamela0011809-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1016
Shamela0011809-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2675
Shamela0011809-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3679
Shamela0011809-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1467
Shamela0011809-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1581
Shamela0011809-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2650
Shamela0011809-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1092
Shamela0011809-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2708
Shamela0011809-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        16553
Shamela0011809-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         831
Shamela0011809-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         987
Shamela0011809-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6410
Shamela0011809-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1229
Shamela0011809-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1156
Shamela0011809-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4121
Shamela0011809-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        10706
Shamela0011809-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         943
Shamela0011809-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3932
Shamela0011809-ara1_Shamela0096236-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6013
Shamela0011809-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11635
Shamela0011809-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1421
Shamela0011809-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2646
Shamela0011809-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3750
Shamela0011809-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2305
Shamela0011809-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1388
Shamela0011809-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1177
Shamela0011809-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1190
Shamela0011809-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1034
Shamela0011809-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1760
Shamela0011809-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        9491
Shamela0011809-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1457
Shamela0011809-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1181
Shamela0011809-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2489
Shamela0011809-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         973
Shamela0011809-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1428
Shamela0011809-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7092
Shamela0011809-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2586
Shamela0011809-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2277
Shamela0011809-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2275
Shamela0011809-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4073
Shamela0011809-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1275
Shamela0011809-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1988
Shamela0011809-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        15489
Shamela0011809-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        40588
Shamela0011809-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2275
Shamela0011809-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:05        1136
Shamela0011809-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35         988
Shamela0011809-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        2441
Shamela0011809-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3544
Shamela0011809-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         917
Shamela0011809-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1708
Shamela0011809-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1772
Shamela0011809-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1126
Shamela0011809-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2392
Shamela0011809-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10719
Shamela0011809-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2068
Shamela0011809-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53         949
Shamela0011809-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        10707
Shamela0011809-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5913
Shamela0011809-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4311
Shamela0011809-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3167
Shamela0011809-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1894
Shamela0011809-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1398
Shamela0011809-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3100
Shamela0011809-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         974
Shamela0011809-ara1_Shia002177-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1424
Shamela0011809-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1569
Shamela0011809-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1953
Shamela0011809-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1197
Shamela0011809-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1064
Shamela0011809-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8089
Shamela0011809-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1325
Shamela0011809-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1394
Shamela0011809-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2623
Shamela0011809-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1998
Shamela0011809-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5440
Shamela0011809-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2644
Shamela0011809-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7725
Shamela0011809-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2332
Shamela0011809-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1577
Shamela0011809-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5296
Shamela0011809-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3248
Shamela0011809-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        30430
Shamela0011809-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4782
Shamela0011809-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        18349
Shamela0011809-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        42635
Shamela0011809-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1385
Shamela0011809-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10929
Shamela0011809-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        19938
Shamela0011809-ara1_Shia004001-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        4156
Shamela0011809-ara1_Shia004027-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1601
Shamela0011809-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5066
Shamela0011809-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7871
Shamela0011809-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1099
Shamela0011809-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1476