Index of /passim01022020/Shamela0011790-ara1/


../
Shamela0011790-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        30092
Shamela0011790-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2058
Shamela0011790-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11       107842
Shamela0011790-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        12977
Shamela0011790-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        14977
Shamela0011790-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1701
Shamela0011790-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        6042
Shamela0011790-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4312
Shamela0011790-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        14004
Shamela0011790-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2000
Shamela0011790-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        12848
Shamela0011790-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1577
Shamela0011790-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        33172
Shamela0011790-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1974
Shamela0011790-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         872
Shamela0011790-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        30871
Shamela0011790-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3241
Shamela0011790-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1014
Shamela0011790-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        30122
Shamela0011790-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1327
Shamela0011790-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1887
Shamela0011790-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        15516
Shamela0011790-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2448
Shamela0011790-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        29759
Shamela0011790-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        15517
Shamela0011790-ara1_JK000369-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1135
Shamela0011790-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:28        2248
Shamela0011790-ara1_JK000393-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        13068
Shamela0011790-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44       116143
Shamela0011790-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        14936
Shamela0011790-ara1_JK000405-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2745
Shamela0011790-ara1_JK000406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2311
Shamela0011790-ara1_JK000411-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2251
Shamela0011790-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1593
Shamela0011790-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        24770
Shamela0011790-ara1_JK000442-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        13566
Shamela0011790-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05       315456
Shamela0011790-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1708
Shamela0011790-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33       397808
Shamela0011790-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        12954
Shamela0011790-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3611
Shamela0011790-ara1_JK000658-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        7569
Shamela0011790-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5146
Shamela0011790-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        5375
Shamela0011790-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        65269
Shamela0011790-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1421
Shamela0011790-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        9383
Shamela0011790-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        16527
Shamela0011790-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9359
Shamela0011790-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33       350269
Shamela0011790-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        4741
Shamela0011790-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05       261888
Shamela0011790-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:11       572778
Shamela0011790-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        26392
Shamela0011790-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4699
Shamela0011790-ara1_JK000951-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3357
Shamela0011790-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        36692
Shamela0011790-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2228
Shamela0011790-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7610
Shamela0011790-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        7761
Shamela0011790-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8828
Shamela0011790-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1178
Shamela0011790-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4458
Shamela0011790-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5536
Shamela0011790-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3510
Shamela0011790-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        37439
Shamela0011790-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        4782
Shamela0011790-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1193
Shamela0011790-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2563
Shamela0011790-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1795
Shamela0011790-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2993
Shamela0011790-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        1519
Shamela0011790-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        42882
Shamela0011790-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        7331
Shamela0011790-ara1_JK001145-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3204
Shamela0011790-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2091
Shamela0011790-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        13319
Shamela0011790-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28         954
Shamela0011790-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3623
Shamela0011790-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        12884
Shamela0011790-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2238
Shamela0011790-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1417
Shamela0011790-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         846
Shamela0011790-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6615
Shamela0011790-ara1_JK001291-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:01        15745
Shamela0011790-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        17280
Shamela0011790-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        4361
Shamela0011790-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1862
Shamela0011790-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7464
Shamela0011790-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        4869
Shamela0011790-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        27588
Shamela0011790-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7905
Shamela0011790-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        89486
Shamela0011790-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        55309
Shamela0011790-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        10005
Shamela0011790-ara1_JK001441-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        6095
Shamela0011790-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1584
Shamela0011790-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1609
Shamela0011790-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        79284
Shamela0011790-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1155
Shamela0011790-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        6555
Shamela0011790-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       101502
Shamela0011790-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        26522
Shamela0011790-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        44157
Shamela0011790-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10       1452360
Shamela0011790-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        17345
Shamela0011790-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1324
Shamela0011790-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1623
Shamela0011790-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2855
Shamela0011790-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         827
Shamela0011790-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14079
Shamela0011790-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1431
Shamela0011790-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2430
Shamela0011790-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        12297
Shamela0011790-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       145214
Shamela0011790-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1083
Shamela0011790-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        31447
Shamela0011790-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        23714
Shamela0011790-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1912
Shamela0011790-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        3117
Shamela0011790-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        23893
Shamela0011790-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1849
Shamela0011790-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4208
Shamela0011790-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6003
Shamela0011790-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        15608
Shamela0011790-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        4036
Shamela0011790-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        8649
Shamela0011790-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        6607
Shamela0011790-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1041
Shamela0011790-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1792
Shamela0011790-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        13259
Shamela0011790-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1490
Shamela0011790-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4112
Shamela0011790-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1097
Shamela0011790-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2197
Shamela0011790-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        8661
Shamela0011790-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1810
Shamela0011790-ara1_JK007514-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1496
Shamela0011790-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3624
Shamela0011790-ara1_JK007530-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2293
Shamela0011790-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2276
Shamela0011790-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1170
Shamela0011790-ara1_JK007543-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5923
Shamela0011790-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        6448
Shamela0011790-ara1_JK007550-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1047
Shamela0011790-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        11324
Shamela0011790-ara1_JK007555-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1744
Shamela0011790-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        8820
Shamela0011790-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1702
Shamela0011790-ara1_JK007561-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4671
Shamela0011790-ara1_JK007571-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1542
Shamela0011790-ara1_JK007577-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4955
Shamela0011790-ara1_JK007578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1124
Shamela0011790-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        59187
Shamela0011790-ara1_JK007581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        7017
Shamela0011790-ara1_JK007582-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1787
Shamela0011790-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1275
Shamela0011790-ara1_JK007584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2491
Shamela0011790-ara1_JK007585-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2165
Shamela0011790-ara1_JK007587-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        12462
Shamela0011790-ara1_JK007588-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        27768
Shamela0011790-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        31524
Shamela0011790-ara1_JK007590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        60455
Shamela0011790-ara1_JK007591-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        40403
Shamela0011790-ara1_JK007592-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        50654
Shamela0011790-ara1_JK007594-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        22556
Shamela0011790-ara1_JK007595-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1369
Shamela0011790-ara1_JK007597-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        46076
Shamela0011790-ara1_JK007598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        59956
Shamela0011790-ara1_JK007600-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        8123
Shamela0011790-ara1_JK007601-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2115
Shamela0011790-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4529
Shamela0011790-ara1_JK007606-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        83449
Shamela0011790-ara1_JK007607-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        25964
Shamela0011790-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         963
Shamela0011790-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        63487
Shamela0011790-ara1_JK007611-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        34060
Shamela0011790-ara1_JK007612-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        10615
Shamela0011790-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2501
Shamela0011790-ara1_JK007618-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         805
Shamela0011790-ara1_JK007619-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2474
Shamela0011790-ara1_JK007620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        22890
Shamela0011790-ara1_JK007621-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1164
Shamela0011790-ara1_JK007624-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3410
Shamela0011790-ara1_JK007625-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9248
Shamela0011790-ara1_JK007626-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        37272
Shamela0011790-ara1_JK007629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3883
Shamela0011790-ara1_JK007630-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        29641
Shamela0011790-ara1_JK007631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        1106
Shamela0011790-ara1_JK007636-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       354540
Shamela0011790-ara1_JK007637-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        2271
Shamela0011790-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16       121437
Shamela0011790-ara1_JK007641-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        11061
Shamela0011790-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3657
Shamela0011790-ara1_JK009161-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        5636
Shamela0011790-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:11        1809
Shamela0011790-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1307
Shamela0011790-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        76405
Shamela0011790-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        55249
Shamela0011790-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        1099
Shamela0011790-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        13055
Shamela0011790-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2068
Shamela0011790-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        22359
Shamela0011790-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         976
Shamela0011790-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        5755
Shamela0011790-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1811
Shamela0011790-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        5156
Shamela0011790-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2286
Shamela0011790-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4655
Shamela0011790-ara1_JK009278-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       976956
Shamela0011790-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4909
Shamela0011790-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14046
Shamela0011790-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        29278
Shamela0011790-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        30111
Shamela0011790-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        35940
Shamela0011790-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        86152
Shamela0011790-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        41885
Shamela0011790-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1098
Shamela0011790-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        24115
Shamela0011790-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        30850
Shamela0011790-ara1_JK009307-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        12304
Shamela0011790-ara1_JK009309-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1001
Shamela0011790-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         938
Shamela0011790-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5363
Shamela0011790-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1487
Shamela0011790-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2908
Shamela0011790-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7297
Shamela0011790-ara1_JK009343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        18293
Shamela0011790-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05         863
Shamela0011790-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        2677
Shamela0011790-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        27496
Shamela0011790-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       111049
Shamela0011790-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1898
Shamela0011790-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         934
Shamela0011790-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40         975
Shamela0011790-ara1_JK010180-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         994
Shamela0011790-ara1_JK010273-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        46191
Shamela0011790-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        14723
Shamela0011790-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        28537
Shamela0011790-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        89517
Shamela0011790-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:17        63679
Shamela0011790-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07       268850
Shamela0011790-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2530
Shamela0011790-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        3470
Shamela0011790-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6828
Shamela0011790-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        6454
Shamela0011790-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1973
Shamela0011790-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1302
Shamela0011790-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        8968
Shamela0011790-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        5479
Shamela0011790-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        73413
Shamela0011790-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        82699
Shamela0011790-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        12656
Shamela0011790-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        23290
Shamela0011790-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33         824
Shamela0011790-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26         960
Shamela0011790-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        5586
Shamela0011790-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2209
Shamela0011790-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        70508
Shamela0011790-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1692
Shamela0011790-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        18425
Shamela0011790-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        6855
Shamela0011790-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        7251
Shamela0011790-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        17787
Shamela0011790-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        83040
Shamela0011790-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1751
Shamela0011790-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        73155
Shamela0011790-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3680
Shamela0011790-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        3228
Shamela0011790-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        58938
Shamela0011790-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        38209
Shamela0011790-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        32449
Shamela0011790-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        40680
Shamela0011790-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1136
Shamela0011790-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        6059
Shamela0011790-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        43048
Shamela0011790-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        4861
Shamela0011790-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36       413868
Shamela0011790-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       410861
Shamela0011790-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        95816
Shamela0011790-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        16293
Shamela0011790-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3279
Shamela0011790-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        53324
Shamela0011790-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:28        34881
Shamela0011790-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11         853
Shamela0011790-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        18105
Shamela0011790-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 12:17        5410
Shamela0011790-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5495
Shamela0011790-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11       242730
Shamela0011790-ara1_JK010779-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3366
Shamela0011790-ara1_JK010780-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        9758
Shamela0011790-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4972
Shamela0011790-ara1_JK011027-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4701
Shamela0011790-ara1_JK011030-ara1.csv       17-Mar-2020 12:11        2371
Shamela0011790-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        30022
Shamela0011790-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        9551
Shamela0011790-ara1_JK011178-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2457
Shamela0011790-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1224
Shamela0011790-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        7072
Shamela0011790-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1870
Shamela0011790-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1779
Shamela0011790-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5599
Shamela0011790-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2551
Shamela0011790-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 12:11        1527
Shamela0011790-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:27       551284
Shamela0011790-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20908
Shamela0011790-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        68011
Shamela0011790-ara1_Sham30K0046779-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        22951
Shamela0011790-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        18730
Shamela0011790-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46       346928
Shamela0011790-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1904
Shamela0011790-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5424
Shamela0011790-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2535
Shamela0011790-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1294
Shamela0011790-ara1_Shamela0000243-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3147
Shamela0011790-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         840
Shamela0011790-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1039
Shamela0011790-ara1_Shamela0000295-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1333
Shamela0011790-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1905
Shamela0011790-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36       107384
Shamela0011790-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4570
Shamela0011790-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12230
Shamela0011790-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        20511
Shamela0011790-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2316
Shamela0011790-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12664
Shamela0011790-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8352
Shamela0011790-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1088
Shamela0011790-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22547
Shamela0011790-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26         896
Shamela0011790-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         807
Shamela0011790-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14602
Shamela0011790-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        2016
Shamela0011790-ara1_Shamela0000575-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         998
Shamela0011790-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1405
Shamela0011790-ara1_Shamela0000595-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5591
Shamela0011790-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        7199
Shamela0011790-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3075
Shamela0011790-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5248
Shamela0011790-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2926
Shamela0011790-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21489
Shamela0011790-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        4833
Shamela0011790-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5083
Shamela0011790-ara1_Shamela0000725-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6754
Shamela0011790-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3841
Shamela0011790-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        25155
Shamela0011790-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        19539
Shamela0011790-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5311
Shamela0011790-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        21566
Shamela0011790-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2777
Shamela0011790-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2701
Shamela0011790-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6253
Shamela0011790-ara1_Shamela0000775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5035
Shamela0011790-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5175
Shamela0011790-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2777
Shamela0011790-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         815
Shamela0011790-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1547
Shamela0011790-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3545
Shamela0011790-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       961140
Shamela0011790-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       118428
Shamela0011790-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       343255
Shamela0011790-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1778
Shamela0011790-ara1_Shamela0001023-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5389
Shamela0011790-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1804
Shamela0011790-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        19361
Shamela0011790-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        62080
Shamela0011790-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        18712
Shamela0011790-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:36        42118
Shamela0011790-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1417
Shamela0011790-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5914
Shamela0011790-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        7802
Shamela0011790-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2870
Shamela0011790-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        1040
Shamela0011790-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1510
Shamela0011790-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4023
Shamela0011790-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10096
Shamela0011790-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1547
Shamela0011790-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3026
Shamela0011790-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2303
Shamela0011790-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        9753
Shamela0011790-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5206
Shamela0011790-ara1_Shamela0001536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6037
Shamela0011790-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        14472
Shamela0011790-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:17        10235
Shamela0011790-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         982
Shamela0011790-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4329
Shamela0011790-ara1_Shamela0001595-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        22511
Shamela0011790-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2579
Shamela0011790-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         982
Shamela0011790-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15471
Shamela0011790-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        8235
Shamela0011790-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1473
Shamela0011790-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        24101
Shamela0011790-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         973
Shamela0011790-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11030
Shamela0011790-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4317
Shamela0011790-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5659
Shamela0011790-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17785
Shamela0011790-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1281
Shamela0011790-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        16198
Shamela0011790-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8284
Shamela0011790-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1956
Shamela0011790-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        8254
Shamela0011790-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3190
Shamela0011790-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        5491
Shamela0011790-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7575
Shamela0011790-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         869
Shamela0011790-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2638
Shamela0011790-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3130
Shamela0011790-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1958
Shamela0011790-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5922
Shamela0011790-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4343
Shamela0011790-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1571
Shamela0011790-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3893
Shamela0011790-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       457163
Shamela0011790-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2902
Shamela0011790-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       175337
Shamela0011790-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1230
Shamela0011790-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1786
Shamela0011790-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        58720
Shamela0011790-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1067
Shamela0011790-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       103538
Shamela0011790-ara1_Shamela0003944-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4541
Shamela0011790-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4326
Shamela0011790-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2067
Shamela0011790-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        6082
Shamela0011790-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       196115
Shamela0011790-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       124119
Shamela0011790-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         867
Shamela0011790-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3232
Shamela0011790-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1395
Shamela0011790-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        58860
Shamela0011790-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        31385
Shamela0011790-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12737
Shamela0011790-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21895
Shamela0011790-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2732
Shamela0011790-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3973
Shamela0011790-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3412
Shamela0011790-ara1_Shamela0005388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1737
Shamela0011790-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02       230308
Shamela0011790-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3661
Shamela0011790-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2188
Shamela0011790-ara1_Shamela0005400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        13172
Shamela0011790-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        18784
Shamela0011790-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        29650
Shamela0011790-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        38286
Shamela0011790-ara1_Shamela0005429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2384
Shamela0011790-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2959
Shamela0011790-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6746
Shamela0011790-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       237512
Shamela0011790-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        30072
Shamela0011790-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2100
Shamela0011790-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11054
Shamela0011790-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5307
Shamela0011790-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3962
Shamela0011790-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1118
Shamela0011790-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2096
Shamela0011790-ara1_Shamela0005556-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7702
Shamela0011790-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        10786
Shamela0011790-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2572
Shamela0011790-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1377
Shamela0011790-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        10978
Shamela0011790-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        7137
Shamela0011790-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1511
Shamela0011790-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2777
Shamela0011790-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        3446
Shamela0011790-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4766
Shamela0011790-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        7001
Shamela0011790-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1333
Shamela0011790-ara1_Shamela0005862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:26        7043
Shamela0011790-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8168
Shamela0011790-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        12847
Shamela0011790-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11628
Shamela0011790-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2201
Shamela0011790-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6374
Shamela0011790-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1054
Shamela0011790-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05         875
Shamela0011790-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1656
Shamela0011790-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2635
Shamela0011790-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1686
Shamela0011790-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         910
Shamela0011790-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1587
Shamela0011790-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1737
Shamela0011790-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        3650
Shamela0011790-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1767
Shamela0011790-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5683
Shamela0011790-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7618
Shamela0011790-ara1_Shamela0006616-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5864
Shamela0011790-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       1247072
Shamela0011790-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        15554
Shamela0011790-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        86813
Shamela0011790-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        22538
Shamela0011790-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        39080
Shamela0011790-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        18612
Shamela0011790-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6888
Shamela0011790-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        50554
Shamela0011790-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       158316
Shamela0011790-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1932
Shamela0011790-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7235
Shamela0011790-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        21672
Shamela0011790-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        32536
Shamela0011790-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        14123
Shamela0011790-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       593088
Shamela0011790-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        99466
Shamela0011790-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1140
Shamela0011790-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4040
Shamela0011790-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         826
Shamela0011790-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1010
Shamela0011790-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1133
Shamela0011790-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7932
Shamela0011790-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34452
Shamela0011790-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1782
Shamela0011790-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        11654
Shamela0011790-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4350
Shamela0011790-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1005
Shamela0011790-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2037
Shamela0011790-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3707
Shamela0011790-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1477
Shamela0011790-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        11801
Shamela0011790-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        64372
Shamela0011790-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2186
Shamela0011790-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1757
Shamela0011790-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1024
Shamela0011790-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1043
Shamela0011790-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        5957
Shamela0011790-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6684
Shamela0011790-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        21762
Shamela0011790-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1445
Shamela0011790-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14258
Shamela0011790-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7322
Shamela0011790-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6211
Shamela0011790-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         871
Shamela0011790-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3132
Shamela0011790-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2872
Shamela0011790-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1715
Shamela0011790-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16         869
Shamela0011790-ara1_Shamela0007822-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        39467
Shamela0011790-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        32765
Shamela0011790-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4490
Shamela0011790-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1493
Shamela0011790-ara1_Shamela0008173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1028
Shamela0011790-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        14729
Shamela0011790-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        6934
Shamela0011790-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1200
Shamela0011790-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         985
Shamela0011790-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1255
Shamela0011790-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4302
Shamela0011790-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        7442
Shamela0011790-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         814
Shamela0011790-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         870
Shamela0011790-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1480
Shamela0011790-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4796
Shamela0011790-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         902
Shamela0011790-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        20034
Shamela0011790-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        2196
Shamela0011790-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        7324
Shamela0011790-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4110
Shamela0011790-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        25632
Shamela0011790-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7682
Shamela0011790-ara1_Shamela0008542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1234
Shamela0011790-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9277
Shamela0011790-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        2396
Shamela0011790-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5362
Shamela0011790-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2755
Shamela0011790-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       168285
Shamela0011790-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1426
Shamela0011790-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4695
Shamela0011790-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1223
Shamela0011790-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         843
Shamela0011790-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1371
Shamela0011790-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       421058
Shamela0011790-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17       181549
Shamela0011790-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        20705
Shamela0011790-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12222
Shamela0011790-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1770
Shamela0011790-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3894
Shamela0011790-ara1_Shamela0009221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       114010
Shamela0011790-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        34625
Shamela0011790-ara1_Shamela0009226-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        63889
Shamela0011790-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       135965
Shamela0011790-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1064
Shamela0011790-ara1_Shamela0009248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        37484
Shamela0011790-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1982
Shamela0011790-ara1_Shamela0009271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3647
Shamela0011790-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1211
Shamela0011790-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11714
Shamela0011790-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2782
Shamela0011790-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1684
Shamela0011790-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2652
Shamela0011790-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11         931
Shamela0011790-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        3135
Shamela0011790-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       1139529
Shamela0011790-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4843
Shamela0011790-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        56378
Shamela0011790-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        16960
Shamela0011790-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        24087
Shamela0011790-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15873
Shamela0011790-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1063
Shamela0011790-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1025
Shamela0011790-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14350
Shamela0011790-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1164
Shamela0011790-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        6361
Shamela0011790-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6899
Shamela0011790-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       293432
Shamela0011790-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2261
Shamela0011790-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4401
Shamela0011790-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       145188
Shamela0011790-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        16074
Shamela0011790-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16       528970
Shamela0011790-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5821
Shamela0011790-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         856
Shamela0011790-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         936
Shamela0011790-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1856
Shamela0011790-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7480
Shamela0011790-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1106
Shamela0011790-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8522
Shamela0011790-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1444
Shamela0011790-ara1_Shamela0009847-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3521
Shamela0011790-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10841
Shamela0011790-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8973
Shamela0011790-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5504
Shamela0011790-ara1_Shamela0009872-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4065
Shamela0011790-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11317
Shamela0011790-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7467
Shamela0011790-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        27689
Shamela0011790-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       205019
Shamela0011790-ara1_Shamela0009984-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20308
Shamela0011790-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1069
Shamela0011790-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11424
Shamela0011790-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        18882
Shamela0011790-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3771
Shamela0011790-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2573
Shamela0011790-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1375
Shamela0011790-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3942
Shamela0011790-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        97711
Shamela0011790-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22       976207
Shamela0011790-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1541
Shamela0011790-ara1_Shamela0010340-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1817
Shamela0011790-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1499
Shamela0011790-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4336
Shamela0011790-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        13231
Shamela0011790-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1184
Shamela0011790-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3556
Shamela0011790-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2052
Shamela0011790-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1267
Shamela0011790-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3976
Shamela0011790-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5465
Shamela0011790-ara1_Shamela0010497-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2548
Shamela0011790-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33         912
Shamela0011790-ara1_Shamela0010506-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:03        1158
Shamela0011790-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1062
Shamela0011790-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3166
Shamela0011790-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        9203
Shamela0011790-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1754
Shamela0011790-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2383
Shamela0011790-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16       129414
Shamela0011790-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11176
Shamela0011790-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1060
Shamela0011790-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        36893
Shamela0011790-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1077
Shamela0011790-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9639
Shamela0011790-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         988
Shamela0011790-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7255
Shamela0011790-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        25456
Shamela0011790-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        52807
Shamela0011790-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       475480
Shamela0011790-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        21488
Shamela0011790-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        74652
Shamela0011790-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        30359
Shamela0011790-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        35211
Shamela0011790-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2277
Shamela0011790-ara1_Shamela0010704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        90387
Shamela0011790-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       132846
Shamela0011790-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        26739
Shamela0011790-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        14605
Shamela0011790-ara1_Shamela0010734-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1609
Shamela0011790-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        96012
Shamela0011790-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02       117979
Shamela0011790-ara1_Shamela0010802-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3259
Shamela0011790-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1843
Shamela0011790-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28       501567
Shamela0011790-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3099
Shamela0011790-ara1_Shamela0010916-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1026
Shamela0011790-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         785
Shamela0011790-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9692
Shamela0011790-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        96071
Shamela0011790-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2347
Shamela0011790-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1256
Shamela0011790-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1238
Shamela0011790-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2062
Shamela0011790-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2484
Shamela0011790-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28         943
Shamela0011790-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1674
Shamela0011790-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1177
Shamela0011790-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5890
Shamela0011790-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4345
Shamela0011790-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         934
Shamela0011790-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7524
Shamela0011790-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         767
Shamela0011790-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        6811
Shamela0011790-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2041
Shamela0011790-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1828
Shamela0011790-ara1_Shamela0011523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1303
Shamela0011790-ara1_Shamela0011562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3232
Shamela0011790-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       214641
Shamela0011790-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        5109
Shamela0011790-ara1_Shamela0011680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:23        21070
Shamela0011790-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31269
Shamela0011790-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1440
Shamela0011790-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2798
Shamela0011790-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         867
Shamela0011790-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2562
Shamela0011790-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4018
Shamela0011790-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1467
Shamela0011790-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4262
Shamela0011790-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        8263
Shamela0011790-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2037
Shamela0011790-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2086
Shamela0011790-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2816
Shamela0011790-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        12317
Shamela0011790-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2779
Shamela0011790-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1846
Shamela0011790-ara1_Shamela0011780-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        56012
Shamela0011790-ara1_Shamela0011785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        3041
Shamela0011790-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24947
Shamela0011790-ara1_Shamela0011787-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        3073
Shamela0011790-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11       100924
Shamela0011790-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        32345
Shamela0011790-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         891
Shamela0011790-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05       102846
Shamela0011790-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        6708
Shamela0011790-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9456
Shamela0011790-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2241
Shamela0011790-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2807
Shamela0011790-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1184
Shamela0011790-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        76524
Shamela0011790-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        66452
Shamela0011790-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28       121751
Shamela0011790-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        19065
Shamela0011790-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1793
Shamela0011790-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13667
Shamela0011790-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6851
Shamela0011790-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6288
Shamela0011790-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        7045
Shamela0011790-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1706
Shamela0011790-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:17        1560
Shamela0011790-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1882
Shamela0011790-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        29717
Shamela0011790-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4860
Shamela0011790-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2274
Shamela0011790-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        38516
Shamela0011790-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        2224
Shamela0011790-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        26667
Shamela0011790-ara1_Shamela0012348-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        59159
Shamela0011790-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        35861
Shamela0011790-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       389385
Shamela0011790-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12043
Shamela0011790-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8336
Shamela0011790-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        9135
Shamela0011790-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        5106
Shamela0011790-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       286033
Shamela0011790-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1431
Shamela0011790-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8568
Shamela0011790-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2644
Shamela0011790-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1990
Shamela0011790-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        8630
Shamela0011790-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05       1793288
Shamela0011790-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33       291160
Shamela0011790-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1541
Shamela0011790-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1371
Shamela0011790-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1469
Shamela0011790-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36       111275
Shamela0011790-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2088
Shamela0011790-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5262
Shamela0011790-ara1_Shamela0012858-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         859
Shamela0011790-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11       107732
Shamela0011790-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         803
Shamela0011790-ara1_Shamela0012886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4324
Shamela0011790-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        12602
Shamela0011790-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        5718
Shamela0011790-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4437
Shamela0011790-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10113
Shamela0011790-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        4274
Shamela0011790-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1941
Shamela0011790-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1443
Shamela0011790-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1959
Shamela0011790-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        7972
Shamela0011790-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1998
Shamela0011790-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6537
Shamela0011790-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         871
Shamela0011790-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        13768
Shamela0011790-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1026
Shamela0011790-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1701
Shamela0011790-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2344
Shamela0011790-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        50143
Shamela0011790-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1637
Shamela0011790-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1512
Shamela0011790-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13716
Shamela0011790-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        11517
Shamela0011790-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1502
Shamela0011790-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13006
Shamela0011790-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        59067
Shamela0011790-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2284
Shamela0011790-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        9613
Shamela0011790-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1515
Shamela0011790-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2438
Shamela0011790-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5430
Shamela0011790-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1775
Shamela0011790-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1308
Shamela0011790-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         801
Shamela0011790-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2647
Shamela0011790-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         974
Shamela0011790-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24492
Shamela0011790-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1280
Shamela0011790-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        17042
Shamela0011790-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1154
Shamela0011790-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8072
Shamela0011790-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3664
Shamela0011790-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        13067
Shamela0011790-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1751
Shamela0011790-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         975
Shamela0011790-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         972
Shamela0011790-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1672
Shamela0011790-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1823
Shamela0011790-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        17605
Shamela0011790-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        1421
Shamela0011790-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3962
Shamela0011790-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1331
Shamela0011790-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        6472
Shamela0011790-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7184
Shamela0011790-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5727
Shamela0011790-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2008
Shamela0011790-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        20356
Shamela0011790-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12622
Shamela0011790-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        57661
Shamela0011790-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6372
Shamela0011790-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2196
Shamela0011790-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        42946
Shamela0011790-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2706
Shamela0011790-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1747
Shamela0011790-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1633
Shamela0011790-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7537
Shamela0011790-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13463
Shamela0011790-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15949
Shamela0011790-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2456
Shamela0011790-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2137
Shamela0011790-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2365
Shamela0011790-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         855
Shamela0011790-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2528
Shamela0011790-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10326
Shamela0011790-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1206
Shamela0011790-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4083
Shamela0011790-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        18932
Shamela0011790-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:22        2417
Shamela0011790-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        48600
Shamela0011790-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        15389
Shamela0011790-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33       270699
Shamela0011790-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        26056
Shamela0011790-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        8170
Shamela0011790-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        2641
Shamela0011790-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5879
Shamela0011790-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       117489
Shamela0011790-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        31358
Shamela0011790-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2276
Shamela0011790-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2091
Shamela0011790-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3236
Shamela0011790-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25713
Shamela0011790-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8751
Shamela0011790-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        1850
Shamela0011790-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18555
Shamela0011790-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        62581
Shamela0011790-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7652
Shamela0011790-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04         883
Shamela0011790-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11         863
Shamela0011790-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1202
Shamela0011790-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41       203363
Shamela0011790-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        7985
Shamela0011790-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1462
Shamela0011790-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4415
Shamela0011790-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         808
Shamela0011790-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        31424
Shamela0011790-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1895
Shamela0011790-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        42287
Shamela0011790-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         959
Shamela0011790-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3100
Shamela0011790-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        5232
Shamela0011790-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1208
Shamela0011790-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4058
Shamela0011790-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1312
Shamela0011790-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4248
Shamela0011790-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1861
Shamela0011790-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12587
Shamela0011790-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1337
Shamela0011790-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17         913
Shamela0011790-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         869
Shamela0011790-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        24359
Shamela0011790-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3172
Shamela0011790-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1137
Shamela0011790-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2861
Shamela0011790-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2073
Shamela0011790-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1460
Shamela0011790-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1489
Shamela0011790-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5220
Shamela0011790-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1796
Shamela0011790-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2321
Shamela0011790-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4292
Shamela0011790-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2429
Shamela0011790-ara1_Shamela0026988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8372
Shamela0011790-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1398
Shamela0011790-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       175568
Shamela0011790-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1555
Shamela0011790-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2321
Shamela0011790-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3293
Shamela0011790-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1578
Shamela0011790-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:11        22643
Shamela0011790-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         844
Shamela0011790-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2073
Shamela0011790-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        13646
Shamela0011790-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        55758
Shamela0011790-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        33892
Shamela0011790-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        6327
Shamela0011790-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2050
Shamela0011790-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1464
Shamela0011790-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2653
Shamela0011790-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        14868
Shamela0011790-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1250
Shamela0011790-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3835
Shamela0011790-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4594
Shamela0011790-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1475
Shamela0011790-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        36820
Shamela0011790-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3133
Shamela0011790-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2368
Shamela0011790-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1464
Shamela0011790-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5325
Shamela0011790-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1315
Shamela0011790-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3007
Shamela0011790-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        9812
Shamela0011790-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1415
Shamela0011790-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1192
Shamela0011790-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5437
Shamela0011790-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         829
Shamela0011790-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1290
Shamela0011790-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1042
Shamela0011790-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1854
Shamela0011790-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1231
Shamela0011790-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1928
Shamela0011790-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1323
Shamela0011790-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        6924
Shamela0011790-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        49979
Shamela0011790-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        64520
Shamela0011790-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        50603
Shamela0011790-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5605
Shamela0011790-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       1082175
Shamela0011790-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1630
Shamela0011790-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3094
Shamela0011790-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        30400
Shamela0011790-ara1_Shamela0036031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         938
Shamela0011790-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1674
Shamela0011790-ara1_Shamela0036073-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2314
Shamela0011790-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24265
Shamela0011790-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3288
Shamela0011790-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1507
Shamela0011790-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        31273
Shamela0011790-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12107
Shamela0011790-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9991
Shamela0011790-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        19388
Shamela0011790-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        10103
Shamela0011790-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1730
Shamela0011790-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16006
Shamela0011790-ara1_Shamela0037007-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         861
Shamela0011790-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3651
Shamela0011790-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        79351
Shamela0011790-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24325
Shamela0011790-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5027
Shamela0011790-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       293639
Shamela0011790-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        99113
Shamela0011790-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        70785
Shamela0011790-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5704
Shamela0011790-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1444
Shamela0011790-ara1_Shamela0037460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        54085
Shamela0011790-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18415
Shamela0011790-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         840
Shamela0011790-ara1_Shamela0037491-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        17718
Shamela0011790-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        13902
Shamela0011790-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         837
Shamela0011790-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        5584
Shamela0011790-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13577
Shamela0011790-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28707
Shamela0011790-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3484
Shamela0011790-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4991
Shamela0011790-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1092
Shamela0011790-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       146639
Shamela0011790-ara1_Shamela0038080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1250
Shamela0011790-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1976
Shamela0011790-ara1_Shamela0095571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        13355
Shamela0011790-ara1_Shamela0095580-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4689
Shamela0011790-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6385
Shamela0011790-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4472
Shamela0011790-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12381
Shamela0011790-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11442
Shamela0011790-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        9270
Shamela0011790-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        5153
Shamela0011790-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7463
Shamela0011790-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1206
Shamela0011790-ara1_Shamela0096236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7036
Shamela0011790-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4106
Shamela0011790-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1485
Shamela0011790-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1542
Shamela0011790-ara1_Shamela0096603-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1107
Shamela0011790-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2864
Shamela0011790-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        7381
Shamela0011790-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1073
Shamela0011790-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12667
Shamela0011790-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6064
Shamela0011790-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         812
Shamela0011790-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3031
Shamela0011790-ara1_Shamela0117366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3709
Shamela0011790-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1283
Shamela0011790-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1329
Shamela0011790-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3634
Shamela0011790-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6707
Shamela0011790-ara1_Shia000007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17        3433
Shamela0011790-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1143
Shamela0011790-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10897
Shamela0011790-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1433
Shamela0011790-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1442
Shamela0011790-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1344
Shamela0011790-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1496
Shamela0011790-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1382
Shamela0011790-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2914
Shamela0011790-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         980
Shamela0011790-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         977
Shamela0011790-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        12715
Shamela0011790-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         975
Shamela0011790-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1145
Shamela0011790-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1936
Shamela0011790-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1513
Shamela0011790-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1184
Shamela0011790-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11         844
Shamela0011790-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6055
Shamela0011790-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1471
Shamela0011790-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3920
Shamela0011790-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1487
Shamela0011790-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12322
Shamela0011790-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        7652
Shamela0011790-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        3553
Shamela0011790-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1152
Shamela0011790-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2637
Shamela0011790-ara1_Shia001380-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4908
Shamela0011790-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        2272
Shamela0011790-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        4278
Shamela0011790-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1186
Shamela0011790-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1712
Shamela0011790-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3574
Shamela0011790-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1714
Shamela0011790-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1483
Shamela0011790-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6246
Shamela0011790-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1249
Shamela0011790-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2156
Shamela0011790-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1306
Shamela0011790-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        41242
Shamela0011790-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7743
Shamela0011790-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11         977
Shamela0011790-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        75358
Shamela0011790-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5856
Shamela0011790-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1084
Shamela0011790-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4066
Shamela0011790-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        2728
Shamela0011790-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1446
Shamela0011790-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        11531
Shamela0011790-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        11948
Shamela0011790-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        17078
Shamela0011790-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1873
Shamela0011790-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1461
Shamela0011790-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1232
Shamela0011790-ara1_Shia001902-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3625
Shamela0011790-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1303
Shamela0011790-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        2003
Shamela0011790-ara1_Shia001929Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1049
Shamela0011790-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3698
Shamela0011790-ara1_Shia001935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        2940
Shamela0011790-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1056
Shamela0011790-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3051
Shamela0011790-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        4415
Shamela0011790-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1617
Shamela0011790-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        1723
Shamela0011790-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1878
Shamela0011790-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5489
Shamela0011790-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33         969
Shamela0011790-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2340
Shamela0011790-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1843
Shamela0011790-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        4866
Shamela0011790-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1266
Shamela0011790-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2919
Shamela0011790-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3097
Shamela0011790-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3020
Shamela0011790-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        4098
Shamela0011790-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:11        6745
Shamela0011790-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        5641
Shamela0011790-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4988
Shamela0011790-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        6360
Shamela0011790-ara1_Shia002177-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        3987
Shamela0011790-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28         980
Shamela0011790-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1981
Shamela0011790-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1953
Shamela0011790-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        56028
Shamela0011790-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        7243
Shamela0011790-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5733
Shamela0011790-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1280
Shamela0011790-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        2358
Shamela0011790-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12388
Shamela0011790-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1110
Shamela0011790-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         908
Shamela0011790-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1484
Shamela0011790-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        11420
Shamela0011790-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28         852
Shamela0011790-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        8792
Shamela0011790-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        3171
Shamela0011790-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        4318
Shamela0011790-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        5130
Shamela0011790-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        13449
Shamela0011790-ara1_Shia002753-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1062
Shamela0011790-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2051
Shamela0011790-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        5879
Shamela0011790-ara1_Shia002944-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        1138
Shamela0011790-ara1_Shia002953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1740
Shamela0011790-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7028
Shamela0011790-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        10364
Shamela0011790-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:17         974
Shamela0011790-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:17        3226
Shamela0011790-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1637
Shamela0011790-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6139
Shamela0011790-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1499
Shamela0011790-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4817
Shamela0011790-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6835
Shamela0011790-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        9866
Shamela0011790-ara1_Shia003070-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        3092
Shamela0011790-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:22        1079
Shamela0011790-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1440
Shamela0011790-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5949
Shamela0011790-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7736
Shamela0011790-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3243
Shamela0011790-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        14302
Shamela0011790-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2859
Shamela0011790-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1410
Shamela0011790-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3928
Shamela0011790-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:33        14644
Shamela0011790-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        13850
Shamela0011790-ara1_Shia003358-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        4658
Shamela0011790-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1687
Shamela0011790-ara1_Shia003362Vols-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:11        3220
Shamela0011790-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        53832
Shamela0011790-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1861
Shamela0011790-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3113
Shamela0011790-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3339
Shamela0011790-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16       1300209
Shamela0011790-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 12:28        1192
Shamela0011790-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        18722
Shamela0011790-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2328
Shamela0011790-ara1_Shia003486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        6399
Shamela0011790-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        32211
Shamela0011790-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        8847
Shamela0011790-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        30072
Shamela0011790-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16       753563
Shamela0011790-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2455
Shamela0011790-ara1_Shia003659-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1091
Shamela0011790-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        14970
Shamela0011790-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1204
Shamela0011790-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2228
Shamela0011790-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1256
Shamela0011790-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2112
Shamela0011790-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5837
Shamela0011790-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1196
Shamela0011790-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        30312
Shamela0011790-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1397
Shamela0011790-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       135306
Shamela0011790-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1850
Shamela0011790-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1458
Shamela0011790-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1903
Shamela0011790-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2890
Shamela0011790-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2704
Shamela0011790-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3460
Shamela0011790-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         816
Shamela0011790-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         938
Shamela0011790-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        15244
Shamela0011790-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1533
Shamela0011790-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2587
Shamela0011790-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3325
Shamela0011790-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        2476
Shamela0011790-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1485
Shamela0011790-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1989
Shamela0011790-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1906
Shamela0011790-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14188
Shamela0011790-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       204619
Shamela0011790-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        2070
Shamela0011790-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        8645
Shamela0011790-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        38283
Shamela0011790-ara1_Shia004667-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1685
Shamela0011790-ara1_Shia004669Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        20432
Shamela0011790-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6146