Index of /passim01022020/Shamela0011212-ara1/


../
Shamela0011212-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2077
Shamela0011212-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2028
Shamela0011212-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2088
Shamela0011212-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        8255
Shamela0011212-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1479
Shamela0011212-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        7405
Shamela0011212-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        21352
Shamela0011212-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7698
Shamela0011212-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2807
Shamela0011212-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        10117
Shamela0011212-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1096
Shamela0011212-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2147
Shamela0011212-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1174
Shamela0011212-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1215
Shamela0011212-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        7952
Shamela0011212-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3837
Shamela0011212-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        4068
Shamela0011212-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1411
Shamela0011212-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1921
Shamela0011212-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        28275
Shamela0011212-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        49837
Shamela0011212-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6779
Shamela0011212-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1845
Shamela0011212-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1003
Shamela0011212-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3090
Shamela0011212-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1750
Shamela0011212-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2498
Shamela0011212-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1239
Shamela0011212-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2897
Shamela0011212-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1852
Shamela0011212-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1099
Shamela0011212-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1073
Shamela0011212-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1069
Shamela0011212-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1467
Shamela0011212-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        2663
Shamela0011212-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2751
Shamela0011212-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1854
Shamela0011212-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2588
Shamela0011212-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2756
Shamela0011212-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1988
Shamela0011212-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2046
Shamela0011212-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1521
Shamela0011212-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2223
Shamela0011212-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1111
Shamela0011212-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2039
Shamela0011212-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3038
Shamela0011212-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1424
Shamela0011212-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1443
Shamela0011212-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1868
Shamela0011212-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1804
Shamela0011212-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2024
Shamela0011212-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45         988
Shamela0011212-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3389
Shamela0011212-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1432
Shamela0011212-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1305
Shamela0011212-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1520
Shamela0011212-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1145
Shamela0011212-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        8576
Shamela0011212-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         986
Shamela0011212-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2253
Shamela0011212-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1114
Shamela0011212-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1495
Shamela0011212-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1375
Shamela0011212-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        6177
Shamela0011212-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1155
Shamela0011212-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         937
Shamela0011212-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2409
Shamela0011212-ara1_JK007631-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        3858
Shamela0011212-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1057
Shamela0011212-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1011
Shamela0011212-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2787
Shamela0011212-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        8631
Shamela0011212-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1534
Shamela0011212-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         838
Shamela0011212-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2170
Shamela0011212-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2094
Shamela0011212-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1624
Shamela0011212-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         970
Shamela0011212-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2126
Shamela0011212-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1168
Shamela0011212-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2969
Shamela0011212-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7745
Shamela0011212-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1783
Shamela0011212-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4647
Shamela0011212-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1816
Shamela0011212-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2433
Shamela0011212-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1166
Shamela0011212-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2077
Shamela0011212-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8474
Shamela0011212-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3714
Shamela0011212-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4874
Shamela0011212-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         910
Shamela0011212-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3209
Shamela0011212-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1400
Shamela0011212-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4633
Shamela0011212-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1528
Shamela0011212-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         851
Shamela0011212-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9319
Shamela0011212-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1121
Shamela0011212-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2723
Shamela0011212-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3318
Shamela0011212-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1570
Shamela0011212-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1165
Shamela0011212-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4329
Shamela0011212-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1281
Shamela0011212-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4301
Shamela0011212-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3631
Shamela0011212-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2884
Shamela0011212-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5085
Shamela0011212-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1633
Shamela0011212-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2939
Shamela0011212-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7660
Shamela0011212-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3973
Shamela0011212-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5903
Shamela0011212-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5025
Shamela0011212-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        1142
Shamela0011212-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11959
Shamela0011212-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       814545
Shamela0011212-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        1385
Shamela0011212-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        3892
Shamela0011212-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3246
Shamela0011212-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5345
Shamela0011212-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        4770
Shamela0011212-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13578
Shamela0011212-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4548
Shamela0011212-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2696
Shamela0011212-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3053
Shamela0011212-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1279
Shamela0011212-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        3755
Shamela0011212-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7281
Shamela0011212-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1061
Shamela0011212-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1111
Shamela0011212-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7680
Shamela0011212-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2585
Shamela0011212-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        7611
Shamela0011212-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5937
Shamela0011212-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        3557
Shamela0011212-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7802
Shamela0011212-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4496
Shamela0011212-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2246
Shamela0011212-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         862
Shamela0011212-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3023
Shamela0011212-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13122
Shamela0011212-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1236
Shamela0011212-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1127
Shamela0011212-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2115
Shamela0011212-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1181
Shamela0011212-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2235
Shamela0011212-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2632
Shamela0011212-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1736
Shamela0011212-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1566
Shamela0011212-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2219
Shamela0011212-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4003
Shamela0011212-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1242
Shamela0011212-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5912
Shamela0011212-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1449
Shamela0011212-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4232
Shamela0011212-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        10926
Shamela0011212-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1115
Shamela0011212-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2446
Shamela0011212-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50         929
Shamela0011212-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6907
Shamela0011212-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5729
Shamela0011212-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4850
Shamela0011212-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1958
Shamela0011212-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        2033
Shamela0011212-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12731
Shamela0011212-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1594
Shamela0011212-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1061
Shamela0011212-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9139
Shamela0011212-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         989
Shamela0011212-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3194
Shamela0011212-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        13232
Shamela0011212-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        11504
Shamela0011212-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        17705
Shamela0011212-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        1635
Shamela0011212-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5857
Shamela0011212-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:11        3519
Shamela0011212-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1107
Shamela0011212-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4867
Shamela0011212-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        7375
Shamela0011212-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1655
Shamela0011212-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2010
Shamela0011212-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1059
Shamela0011212-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4346
Shamela0011212-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4664
Shamela0011212-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3783
Shamela0011212-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1971
Shamela0011212-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2042
Shamela0011212-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1281
Shamela0011212-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2623
Shamela0011212-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2313
Shamela0011212-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        49153
Shamela0011212-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6685
Shamela0011212-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        7042
Shamela0011212-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4169
Shamela0011212-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1811
Shamela0011212-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5175
Shamela0011212-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1261
Shamela0011212-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2412
Shamela0011212-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1390
Shamela0011212-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4167
Shamela0011212-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1290
Shamela0011212-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5370
Shamela0011212-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1672
Shamela0011212-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3571
Shamela0011212-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6401
Shamela0011212-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5870
Shamela0011212-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1633
Shamela0011212-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2107
Shamela0011212-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2386
Shamela0011212-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1659
Shamela0011212-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4205
Shamela0011212-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        4921
Shamela0011212-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1948
Shamela0011212-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1067
Shamela0011212-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         925
Shamela0011212-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2699
Shamela0011212-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         940
Shamela0011212-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1839
Shamela0011212-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4087
Shamela0011212-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        20694
Shamela0011212-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1944
Shamela0011212-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1228
Shamela0011212-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4921
Shamela0011212-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3048
Shamela0011212-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        8113
Shamela0011212-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1013
Shamela0011212-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9038
Shamela0011212-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2171
Shamela0011212-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4863
Shamela0011212-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2012
Shamela0011212-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        24507
Shamela0011212-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7561
Shamela0011212-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1163
Shamela0011212-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13022
Shamela0011212-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2002
Shamela0011212-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        15976
Shamela0011212-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2188
Shamela0011212-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1027
Shamela0011212-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6998
Shamela0011212-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1946
Shamela0011212-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1537
Shamela0011212-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3673
Shamela0011212-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5986
Shamela0011212-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        13662
Shamela0011212-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1183
Shamela0011212-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13848
Shamela0011212-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        13367
Shamela0011212-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2068
Shamela0011212-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1802
Shamela0011212-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1649
Shamela0011212-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2007
Shamela0011212-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1497
Shamela0011212-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1363
Shamela0011212-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1297
Shamela0011212-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4365
Shamela0011212-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2421
Shamela0011212-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2005
Shamela0011212-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1567
Shamela0011212-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1726
Shamela0011212-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1056
Shamela0011212-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        2704
Shamela0011212-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2110
Shamela0011212-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2290
Shamela0011212-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5012
Shamela0011212-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2100
Shamela0011212-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1619
Shamela0011212-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3213
Shamela0011212-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        24967
Shamela0011212-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2057
Shamela0011212-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1040
Shamela0011212-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        15658
Shamela0011212-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2436
Shamela0011212-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7600
Shamela0011212-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4745
Shamela0011212-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8410
Shamela0011212-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         983
Shamela0011212-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8970
Shamela0011212-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         990
Shamela0011212-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8244
Shamela0011212-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4887
Shamela0011212-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1268
Shamela0011212-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5590
Shamela0011212-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2812
Shamela0011212-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1113
Shamela0011212-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1891
Shamela0011212-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5127
Shamela0011212-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1113
Shamela0011212-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3481
Shamela0011212-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1228
Shamela0011212-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1657
Shamela0011212-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5480
Shamela0011212-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4782
Shamela0011212-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1620
Shamela0011212-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3645
Shamela0011212-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3201
Shamela0011212-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1174
Shamela0011212-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2456
Shamela0011212-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1613
Shamela0011212-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1484
Shamela0011212-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1197
Shamela0011212-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1082
Shamela0011212-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2104
Shamela0011212-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6933
Shamela0011212-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2046
Shamela0011212-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9144
Shamela0011212-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         868
Shamela0011212-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2262
Shamela0011212-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1096
Shamela0011212-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1287
Shamela0011212-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2737
Shamela0011212-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1074
Shamela0011212-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5758
Shamela0011212-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1201
Shamela0011212-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3204
Shamela0011212-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1953
Shamela0011212-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1253
Shamela0011212-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        10525
Shamela0011212-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        4784
Shamela0011212-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1610
Shamela0011212-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2525
Shamela0011212-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1867
Shamela0011212-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         936
Shamela0011212-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1352
Shamela0011212-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1286
Shamela0011212-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1923
Shamela0011212-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1456
Shamela0011212-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4108
Shamela0011212-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1460
Shamela0011212-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         849
Shamela0011212-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1895
Shamela0011212-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1926
Shamela0011212-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1282
Shamela0011212-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1262
Shamela0011212-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15958
Shamela0011212-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1861
Shamela0011212-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        3455
Shamela0011212-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1798
Shamela0011212-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3780
Shamela0011212-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1898
Shamela0011212-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18074
Shamela0011212-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1481
Shamela0011212-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1938
Shamela0011212-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2304
Shamela0011212-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2591
Shamela0011212-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1955
Shamela0011212-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2010
Shamela0011212-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2400
Shamela0011212-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2094
Shamela0011212-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1042
Shamela0011212-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         839
Shamela0011212-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1239
Shamela0011212-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1094
Shamela0011212-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3909
Shamela0011212-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13425
Shamela0011212-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1160
Shamela0011212-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1608
Shamela0011212-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1033
Shamela0011212-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        3800
Shamela0011212-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1033
Shamela0011212-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         952
Shamela0011212-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1176
Shamela0011212-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1278
Shamela0011212-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8735
Shamela0011212-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1394
Shamela0011212-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4686
Shamela0011212-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2831
Shamela0011212-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1411
Shamela0011212-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1144
Shamela0011212-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1949
Shamela0011212-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        6698
Shamela0011212-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2321
Shamela0011212-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2213
Shamela0011212-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1295
Shamela0011212-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5356
Shamela0011212-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3418
Shamela0011212-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        3193
Shamela0011212-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2001
Shamela0011212-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2128
Shamela0011212-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2686
Shamela0011212-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1646
Shamela0011212-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        11322
Shamela0011212-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         979
Shamela0011212-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1267
Shamela0011212-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        9654
Shamela0011212-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1682
Shamela0011212-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2315
Shamela0011212-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1019
Shamela0011212-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3350
Shamela0011212-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        9013
Shamela0011212-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1495
Shamela0011212-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4346
Shamela0011212-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        1964
Shamela0011212-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1544
Shamela0011212-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1504
Shamela0011212-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1145
Shamela0011212-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1115
Shamela0011212-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1678
Shamela0011212-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2870