Index of /passim01022020/Shamela0008675-ara1/


../
Shamela0008675-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2222
Shamela0008675-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3403
Shamela0008675-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1916
Shamela0008675-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1308
Shamela0008675-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1170
Shamela0008675-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1748
Shamela0008675-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2190
Shamela0008675-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         926
Shamela0008675-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1124
Shamela0008675-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        2495
Shamela0008675-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2223
Shamela0008675-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1171
Shamela0008675-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8308
Shamela0008675-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1320
Shamela0008675-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57         886
Shamela0008675-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5952
Shamela0008675-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1101
Shamela0008675-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1901
Shamela0008675-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:04        2990
Shamela0008675-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         966
Shamela0008675-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        25452
Shamela0008675-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        13525
Shamela0008675-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2498
Shamela0008675-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        47449
Shamela0008675-ara1_JK001034-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05         877
Shamela0008675-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2238
Shamela0008675-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12788
Shamela0008675-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1478
Shamela0008675-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        6545
Shamela0008675-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4760
Shamela0008675-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2030
Shamela0008675-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1663
Shamela0008675-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        57945
Shamela0008675-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        20106
Shamela0008675-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         794
Shamela0008675-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2919
Shamela0008675-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        53800
Shamela0008675-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2042
Shamela0008675-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6422
Shamela0008675-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        4063
Shamela0008675-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        13283
Shamela0008675-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04       140902
Shamela0008675-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4628
Shamela0008675-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        6445
Shamela0008675-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        33735
Shamela0008675-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4373
Shamela0008675-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        5621
Shamela0008675-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11696
Shamela0008675-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1032
Shamela0008675-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         928
Shamela0008675-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4728
Shamela0008675-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3531
Shamela0008675-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2809
Shamela0008675-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39       106978
Shamela0008675-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        5548
Shamela0008675-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        2373
Shamela0008675-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1127
Shamela0008675-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         991
Shamela0008675-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38         800
Shamela0008675-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1679
Shamela0008675-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1532
Shamela0008675-ara1_JK007536-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         858
Shamela0008675-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         893
Shamela0008675-ara1_JK007550-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1170
Shamela0008675-ara1_JK007557-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1105
Shamela0008675-ara1_JK007562-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1711
Shamela0008675-ara1_JK007569-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1160
Shamela0008675-ara1_JK007571-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:59        1137
Shamela0008675-ara1_JK007572-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        4064
Shamela0008675-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11299
Shamela0008675-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1655
Shamela0008675-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6664
Shamela0008675-ara1_JK007590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        32661
Shamela0008675-ara1_JK007592-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2058
Shamela0008675-ara1_JK007593-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        7412
Shamela0008675-ara1_JK007597-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         910
Shamela0008675-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1079
Shamela0008675-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3859
Shamela0008675-ara1_JK007606-ara1.csv       17-Mar-2020 16:31        1982
Shamela0008675-ara1_JK007607-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        19117
Shamela0008675-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3938
Shamela0008675-ara1_JK007610-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:10        14112
Shamela0008675-ara1_JK007611-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1152
Shamela0008675-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19         923
Shamela0008675-ara1_JK007616-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1678
Shamela0008675-ara1_JK007623-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1627
Shamela0008675-ara1_JK007630-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5560
Shamela0008675-ara1_JK007631-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        1368
Shamela0008675-ara1_JK007635-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1807
Shamela0008675-ara1_JK007636-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        95607
Shamela0008675-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        6206
Shamela0008675-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         932
Shamela0008675-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        29307
Shamela0008675-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       148410
Shamela0008675-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5579
Shamela0008675-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2753
Shamela0008675-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        55946
Shamela0008675-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1034
Shamela0008675-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2142
Shamela0008675-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        5169
Shamela0008675-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        8426
Shamela0008675-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1773
Shamela0008675-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         938
Shamela0008675-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2448
Shamela0008675-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1722
Shamela0008675-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        19130
Shamela0008675-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1656
Shamela0008675-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3662
Shamela0008675-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        6667
Shamela0008675-ara1_JK009343-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24         918
Shamela0008675-ara1_JK009353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         869
Shamela0008675-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1456
Shamela0008675-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        2484
Shamela0008675-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        55185
Shamela0008675-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        6367
Shamela0008675-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2526
Shamela0008675-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1909
Shamela0008675-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4024
Shamela0008675-ara1_JK010093-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2430
Shamela0008675-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        14158
Shamela0008675-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3830
Shamela0008675-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        6983
Shamela0008675-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09         886
Shamela0008675-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        5660
Shamela0008675-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1052
Shamela0008675-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6247
Shamela0008675-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2526
Shamela0008675-ara1_JK010476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1480
Shamela0008675-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        4676
Shamela0008675-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        4302
Shamela0008675-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        9633
Shamela0008675-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2339
Shamela0008675-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2154
Shamela0008675-ara1_JK010567-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        13441
Shamela0008675-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        19599
Shamela0008675-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2278
Shamela0008675-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5063
Shamela0008675-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        5736
Shamela0008675-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1580
Shamela0008675-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1641
Shamela0008675-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        36276
Shamela0008675-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        30193
Shamela0008675-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        63079
Shamela0008675-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7379
Shamela0008675-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        17258
Shamela0008675-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8597
Shamela0008675-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6589
Shamela0008675-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3966
Shamela0008675-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        14967
Shamela0008675-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2620
Shamela0008675-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        70520
Shamela0008675-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        57777
Shamela0008675-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7442
Shamela0008675-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        29382
Shamela0008675-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        3423
Shamela0008675-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1507
Shamela0008675-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3347
Shamela0008675-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        58328
Shamela0008675-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4992
Shamela0008675-ara1_JK011027-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1121
Shamela0008675-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3833
Shamela0008675-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         810
Shamela0008675-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         918
Shamela0008675-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        34825
Shamela0008675-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1140
Shamela0008675-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28         951
Shamela0008675-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2847
Shamela0008675-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        23943
Shamela0008675-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1676
Shamela0008675-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2283
Shamela0008675-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10061
Shamela0008675-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16434
Shamela0008675-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        5468
Shamela0008675-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         807
Shamela0008675-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3236
Shamela0008675-ara1_Shamela0000575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1603
Shamela0008675-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         873
Shamela0008675-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         835
Shamela0008675-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2272
Shamela0008675-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2515
Shamela0008675-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3905
Shamela0008675-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5081
Shamela0008675-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1959
Shamela0008675-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3451
Shamela0008675-ara1_Shamela0000775-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1531
Shamela0008675-ara1_Shamela0000786-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1333
Shamela0008675-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3495
Shamela0008675-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2348
Shamela0008675-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        51282
Shamela0008675-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        24697
Shamela0008675-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        69527
Shamela0008675-ara1_Shamela0001023-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1171
Shamela0008675-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1589
Shamela0008675-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        13285
Shamela0008675-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1646
Shamela0008675-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2115
Shamela0008675-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1126
Shamela0008675-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2342
Shamela0008675-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2071
Shamela0008675-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        15372
Shamela0008675-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1152
Shamela0008675-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3020
Shamela0008675-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4470
Shamela0008675-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3180
Shamela0008675-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1119
Shamela0008675-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         888
Shamela0008675-ara1_Shamela0001595-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5093
Shamela0008675-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2371
Shamela0008675-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1866
Shamela0008675-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        17788
Shamela0008675-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2455
Shamela0008675-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        7895
Shamela0008675-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        15686
Shamela0008675-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13838
Shamela0008675-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        11353
Shamela0008675-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4336
Shamela0008675-ara1_Shamela0005354-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        28082
Shamela0008675-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3047
Shamela0008675-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         836
Shamela0008675-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6429
Shamela0008675-ara1_Shamela0005379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1636
Shamela0008675-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4281
Shamela0008675-ara1_Shamela0005388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8138
Shamela0008675-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02       212376
Shamela0008675-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         836
Shamela0008675-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         837
Shamela0008675-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3753
Shamela0008675-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2306
Shamela0008675-ara1_Shamela0005421-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1819
Shamela0008675-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4021
Shamela0008675-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6310
Shamela0008675-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2402
Shamela0008675-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       1208119
Shamela0008675-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        85702
Shamela0008675-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10693
Shamela0008675-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        3376
Shamela0008675-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19         842
Shamela0008675-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         943
Shamela0008675-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11         845
Shamela0008675-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04         938
Shamela0008675-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9457
Shamela0008675-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2628
Shamela0008675-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2107
Shamela0008675-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        22641
Shamela0008675-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        43228
Shamela0008675-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3539
Shamela0008675-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5719
Shamela0008675-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3056
Shamela0008675-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1179
Shamela0008675-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        19932
Shamela0008675-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2465
Shamela0008675-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2529
Shamela0008675-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2252
Shamela0008675-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1441
Shamela0008675-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1159
Shamela0008675-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2308
Shamela0008675-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2013
Shamela0008675-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1678
Shamela0008675-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        5806
Shamela0008675-ara1_Shamela0007822-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1792
Shamela0008675-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6374
Shamela0008675-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        1898
Shamela0008675-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         869
Shamela0008675-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2934
Shamela0008675-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1294
Shamela0008675-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1115
Shamela0008675-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1737
Shamela0008675-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6962
Shamela0008675-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2124
Shamela0008675-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         938
Shamela0008675-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         922
Shamela0008675-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1223
Shamela0008675-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1171
Shamela0008675-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        13188
Shamela0008675-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1679
Shamela0008675-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        11594
Shamela0008675-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2595
Shamela0008675-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         930
Shamela0008675-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        46720
Shamela0008675-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2686
Shamela0008675-ara1_Shamela0009248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2656
Shamela0008675-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        1347
Shamela0008675-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        2149
Shamela0008675-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        18732
Shamela0008675-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1647
Shamela0008675-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        18067
Shamela0008675-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1155
Shamela0008675-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6352
Shamela0008675-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         905
Shamela0008675-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1558
Shamela0008675-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7373
Shamela0008675-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34         880
Shamela0008675-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        33438
Shamela0008675-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         842
Shamela0008675-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1978
Shamela0008675-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1235
Shamela0008675-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         787
Shamela0008675-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         893
Shamela0008675-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6109
Shamela0008675-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4308
Shamela0008675-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1784
Shamela0008675-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       145224
Shamela0008675-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         826
Shamela0008675-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2716
Shamela0008675-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1511
Shamela0008675-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1742
Shamela0008675-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2553
Shamela0008675-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2396
Shamela0008675-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        1797
Shamela0008675-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15585
Shamela0008675-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1880
Shamela0008675-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        22475
Shamela0008675-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10         943
Shamela0008675-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        23664
Shamela0008675-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        10756
Shamela0008675-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7259
Shamela0008675-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2745
Shamela0008675-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33         895
Shamela0008675-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1215
Shamela0008675-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16075
Shamela0008675-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        16081
Shamela0008675-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1164
Shamela0008675-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2859
Shamela0008675-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         785
Shamela0008675-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       166974
Shamela0008675-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2511
Shamela0008675-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         969
Shamela0008675-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1136
Shamela0008675-ara1_Shamela0011661-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:58        4490
Shamela0008675-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1081
Shamela0008675-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15753
Shamela0008675-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1655
Shamela0008675-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         994
Shamela0008675-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6620
Shamela0008675-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1832
Shamela0008675-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2576
Shamela0008675-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       168411
Shamela0008675-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1929
Shamela0008675-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1575
Shamela0008675-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1961
Shamela0008675-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         824
Shamela0008675-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         824
Shamela0008675-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1004
Shamela0008675-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2193
Shamela0008675-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1657
Shamela0008675-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         849
Shamela0008675-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        19058
Shamela0008675-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         838
Shamela0008675-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1060
Shamela0008675-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        11578
Shamela0008675-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         919
Shamela0008675-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        1140
Shamela0008675-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        13966
Shamela0008675-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1906
Shamela0008675-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         928
Shamela0008675-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         914
Shamela0008675-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         975
Shamela0008675-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         788
Shamela0008675-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1821
Shamela0008675-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1471
Shamela0008675-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3911
Shamela0008675-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8768
Shamela0008675-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3353
Shamela0008675-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         912
Shamela0008675-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1519
Shamela0008675-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1487
Shamela0008675-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2150
Shamela0008675-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         801
Shamela0008675-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1479
Shamela0008675-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2862
Shamela0008675-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2300
Shamela0008675-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5953
Shamela0008675-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         895
Shamela0008675-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         825
Shamela0008675-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3546
Shamela0008675-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        3144
Shamela0008675-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6846
Shamela0008675-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3524
Shamela0008675-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        27675
Shamela0008675-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        10284
Shamela0008675-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1004
Shamela0008675-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1588
Shamela0008675-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5337
Shamela0008675-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8198
Shamela0008675-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6405
Shamela0008675-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         927
Shamela0008675-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5505
Shamela0008675-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5468
Shamela0008675-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5526
Shamela0008675-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2932
Shamela0008675-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6255
Shamela0008675-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5501
Shamela0008675-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2880
Shamela0008675-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5375
Shamela0008675-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6225
Shamela0008675-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26         880
Shamela0008675-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3850
Shamela0008675-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1746
Shamela0008675-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4824
Shamela0008675-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1022
Shamela0008675-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        13968
Shamela0008675-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        27317
Shamela0008675-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8781
Shamela0008675-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2535
Shamela0008675-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26         860
Shamela0008675-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9005
Shamela0008675-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1251
Shamela0008675-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         928
Shamela0008675-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2584
Shamela0008675-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       439191
Shamela0008675-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        30225
Shamela0008675-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         962
Shamela0008675-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3383
Shamela0008675-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5212
Shamela0008675-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3065
Shamela0008675-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1309
Shamela0008675-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         873
Shamela0008675-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1661
Shamela0008675-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4885
Shamela0008675-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5020
Shamela0008675-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        38976
Shamela0008675-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4283
Shamela0008675-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1920
Shamela0008675-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2751
Shamela0008675-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6923
Shamela0008675-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2063
Shamela0008675-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1318
Shamela0008675-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1192
Shamela0008675-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2082
Shamela0008675-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17375
Shamela0008675-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        18747
Shamela0008675-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2087
Shamela0008675-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        53092
Shamela0008675-ara1_Shamela0036073-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19050
Shamela0008675-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         796
Shamela0008675-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         816
Shamela0008675-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1156
Shamela0008675-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1526
Shamela0008675-ara1_Shamela0037007-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2206
Shamela0008675-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         876
Shamela0008675-ara1_Shamela0037032-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        22110
Shamela0008675-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10396
Shamela0008675-ara1_Shamela0037060-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7489
Shamela0008675-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1690
Shamela0008675-ara1_Shamela0037327-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        7568
Shamela0008675-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4983
Shamela0008675-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4816
Shamela0008675-ara1_Shamela0037460-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        63755
Shamela0008675-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7796
Shamela0008675-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4915
Shamela0008675-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        9117
Shamela0008675-ara1_Shamela0037491-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1477
Shamela0008675-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1337
Shamela0008675-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3985
Shamela0008675-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34         849
Shamela0008675-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         856
Shamela0008675-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1087
Shamela0008675-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5367
Shamela0008675-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         825
Shamela0008675-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14302
Shamela0008675-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         945
Shamela0008675-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         940
Shamela0008675-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        6024
Shamela0008675-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1649
Shamela0008675-ara1_Shia000398-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1851
Shamela0008675-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         930
Shamela0008675-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3732
Shamela0008675-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1522
Shamela0008675-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1014
Shamela0008675-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         867
Shamela0008675-ara1_Shia001272-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2034
Shamela0008675-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1601
Shamela0008675-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6479
Shamela0008675-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         862
Shamela0008675-ara1_Shia001355-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4012
Shamela0008675-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         959
Shamela0008675-ara1_Shia001380-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         848
Shamela0008675-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        2739
Shamela0008675-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1936
Shamela0008675-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17787
Shamela0008675-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3123
Shamela0008675-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3501
Shamela0008675-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11277
Shamela0008675-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5911
Shamela0008675-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2567
Shamela0008675-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7241
Shamela0008675-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         794
Shamela0008675-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6826
Shamela0008675-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3107
Shamela0008675-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1571
Shamela0008675-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1557
Shamela0008675-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10060
Shamela0008675-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        4301
Shamela0008675-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4766
Shamela0008675-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        26654
Shamela0008675-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1535
Shamela0008675-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5502
Shamela0008675-ara1_Shia002773-ara1.csv      17-Mar-2020 17:38        2039
Shamela0008675-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3597
Shamela0008675-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3568
Shamela0008675-ara1_Shia002979-ara1.csv      17-Mar-2020 16:51        1950
Shamela0008675-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5527
Shamela0008675-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2823
Shamela0008675-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1444
Shamela0008675-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1639
Shamela0008675-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        17844
Shamela0008675-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05       120115
Shamela0008675-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2091
Shamela0008675-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1977
Shamela0008675-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1737
Shamela0008675-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         839
Shamela0008675-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1528
Shamela0008675-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2445
Shamela0008675-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19665
Shamela0008675-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         913
Shamela0008675-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1174
Shamela0008675-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1140
Shamela0008675-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        4126
Shamela0008675-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2629
Shamela0008675-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1018
Shamela0008675-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        22112
Shamela0008675-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2403
Shamela0008675-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1247