Index of /passim01022020/Shamela0008493-ara1/


../
Shamela0008493-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16808
Shamela0008493-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2035
Shamela0008493-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2203
Shamela0008493-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        71269
Shamela0008493-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2028
Shamela0008493-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        9827
Shamela0008493-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12381
Shamela0008493-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1930
Shamela0008493-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1417
Shamela0008493-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1447
Shamela0008493-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6043
Shamela0008493-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5090
Shamela0008493-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        53251
Shamela0008493-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        6185
Shamela0008493-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4511
Shamela0008493-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        4495
Shamela0008493-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         907
Shamela0008493-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5156
Shamela0008493-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        9318
Shamela0008493-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32       136649
Shamela0008493-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        1188
Shamela0008493-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27       107747
Shamela0008493-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1567
Shamela0008493-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4898
Shamela0008493-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        15156
Shamela0008493-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1221
Shamela0008493-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        15388
Shamela0008493-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        34776
Shamela0008493-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        4675
Shamela0008493-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        15008
Shamela0008493-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        15695
Shamela0008493-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         860
Shamela0008493-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        8741
Shamela0008493-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1644
Shamela0008493-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16198
Shamela0008493-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1516
Shamela0008493-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        6787
Shamela0008493-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11820
Shamela0008493-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2336
Shamela0008493-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1033
Shamela0008493-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6075
Shamela0008493-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3965
Shamela0008493-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1399
Shamela0008493-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1543
Shamela0008493-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21        30925
Shamela0008493-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1335
Shamela0008493-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        57771
Shamela0008493-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1424
Shamela0008493-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        11333
Shamela0008493-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        18939
Shamela0008493-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        45364
Shamela0008493-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2227
Shamela0008493-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        63901
Shamela0008493-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        33687
Shamela0008493-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2329
Shamela0008493-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        13094
Shamela0008493-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        8738
Shamela0008493-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        20667
Shamela0008493-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2282
Shamela0008493-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        9667
Shamela0008493-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         932
Shamela0008493-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4302
Shamela0008493-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1551
Shamela0008493-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        7003
Shamela0008493-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1511
Shamela0008493-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7592
Shamela0008493-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3679
Shamela0008493-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2521
Shamela0008493-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3739
Shamela0008493-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29       105542
Shamela0008493-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        12234
Shamela0008493-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2032
Shamela0008493-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        64691
Shamela0008493-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        7629
Shamela0008493-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2260
Shamela0008493-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        26574
Shamela0008493-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3406
Shamela0008493-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        10388
Shamela0008493-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4011
Shamela0008493-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1544
Shamela0008493-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        12442
Shamela0008493-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04       116485
Shamela0008493-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        13052
Shamela0008493-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3401
Shamela0008493-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        5448
Shamela0008493-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         949
Shamela0008493-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1189
Shamela0008493-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2631
Shamela0008493-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:32        13332
Shamela0008493-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:21        3457
Shamela0008493-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       167624
Shamela0008493-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4957
Shamela0008493-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2675
Shamela0008493-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5101
Shamela0008493-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1143
Shamela0008493-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       223216
Shamela0008493-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         999
Shamela0008493-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4729
Shamela0008493-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1668
Shamela0008493-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        9030
Shamela0008493-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1104
Shamela0008493-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1767
Shamela0008493-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1685
Shamela0008493-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3935
Shamela0008493-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        2265
Shamela0008493-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2770
Shamela0008493-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        8535
Shamela0008493-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3129
Shamela0008493-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2487
Shamela0008493-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1495
Shamela0008493-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1016
Shamela0008493-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        18587
Shamela0008493-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1516
Shamela0008493-ara1_JK001241-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1151
Shamela0008493-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1106
Shamela0008493-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2796
Shamela0008493-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3199
Shamela0008493-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        12981
Shamela0008493-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2581
Shamela0008493-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3585
Shamela0008493-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3228
Shamela0008493-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4566
Shamela0008493-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2426
Shamela0008493-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        6089
Shamela0008493-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        7823
Shamela0008493-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4812
Shamela0008493-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1616
Shamela0008493-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5764
Shamela0008493-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2699
Shamela0008493-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04       308485
Shamela0008493-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2929
Shamela0008493-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1142
Shamela0008493-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5031
Shamela0008493-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        17667
Shamela0008493-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        6627
Shamela0008493-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1414
Shamela0008493-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7460
Shamela0008493-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2295
Shamela0008493-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        61661
Shamela0008493-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        17625
Shamela0008493-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        54486
Shamela0008493-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2534
Shamela0008493-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3005
Shamela0008493-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1894
Shamela0008493-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         972
Shamela0008493-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        37868
Shamela0008493-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3027
Shamela0008493-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        10912
Shamela0008493-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4113
Shamela0008493-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1846
Shamela0008493-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        1665
Shamela0008493-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2906
Shamela0008493-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1615
Shamela0008493-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        6200
Shamela0008493-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2162
Shamela0008493-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        5070
Shamela0008493-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8374
Shamela0008493-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2771
Shamela0008493-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        33315
Shamela0008493-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8824
Shamela0008493-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2778
Shamela0008493-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        11251
Shamela0008493-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        16413
Shamela0008493-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       195207
Shamela0008493-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23         903
Shamela0008493-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        4149
Shamela0008493-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        34030
Shamela0008493-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3805
Shamela0008493-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1392
Shamela0008493-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3976
Shamela0008493-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1829
Shamela0008493-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        19958
Shamela0008493-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        13015
Shamela0008493-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        9131
Shamela0008493-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        9970
Shamela0008493-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1425
Shamela0008493-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1243
Shamela0008493-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3489
Shamela0008493-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3648
Shamela0008493-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1687
Shamela0008493-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1232
Shamela0008493-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10754
Shamela0008493-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        5530
Shamela0008493-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16814
Shamela0008493-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        8120
Shamela0008493-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        12119
Shamela0008493-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1366
Shamela0008493-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        39784
Shamela0008493-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        8242
Shamela0008493-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1219
Shamela0008493-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        75652
Shamela0008493-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2882
Shamela0008493-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2754
Shamela0008493-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        7065
Shamela0008493-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2399
Shamela0008493-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1610
Shamela0008493-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        24856
Shamela0008493-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4076
Shamela0008493-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        21704
Shamela0008493-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1286
Shamela0008493-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08         962
Shamela0008493-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         874
Shamela0008493-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2303
Shamela0008493-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2985
Shamela0008493-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2166
Shamela0008493-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3488
Shamela0008493-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1972
Shamela0008493-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2201
Shamela0008493-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1763
Shamela0008493-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        9553
Shamela0008493-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        8775
Shamela0008493-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1077
Shamela0008493-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5282
Shamela0008493-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1218
Shamela0008493-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1260
Shamela0008493-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2176
Shamela0008493-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2992
Shamela0008493-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1783
Shamela0008493-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1268
Shamela0008493-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3694
Shamela0008493-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        6664
Shamela0008493-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16        49844
Shamela0008493-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16330
Shamela0008493-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        70424
Shamela0008493-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2714
Shamela0008493-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        29242
Shamela0008493-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6728
Shamela0008493-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        13011
Shamela0008493-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1825
Shamela0008493-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1366
Shamela0008493-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16377
Shamela0008493-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1219
Shamela0008493-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        23598
Shamela0008493-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7619
Shamela0008493-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3747
Shamela0008493-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        33199
Shamela0008493-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1787
Shamela0008493-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1689
Shamela0008493-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4952
Shamela0008493-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9540
Shamela0008493-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6710
Shamela0008493-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3944
Shamela0008493-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4896
Shamela0008493-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        25278
Shamela0008493-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       162983
Shamela0008493-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1938
Shamela0008493-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        46245
Shamela0008493-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16735
Shamela0008493-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        9373
Shamela0008493-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2015
Shamela0008493-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4042
Shamela0008493-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1357
Shamela0008493-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8669
Shamela0008493-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12831
Shamela0008493-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1226
Shamela0008493-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7795
Shamela0008493-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1062
Shamela0008493-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        12260
Shamela0008493-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1402
Shamela0008493-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         990
Shamela0008493-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2321
Shamela0008493-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3870
Shamela0008493-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1806
Shamela0008493-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2520
Shamela0008493-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        71114
Shamela0008493-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1126
Shamela0008493-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        43344
Shamela0008493-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5263
Shamela0008493-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        22420
Shamela0008493-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        69783
Shamela0008493-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1695
Shamela0008493-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        29460
Shamela0008493-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34229
Shamela0008493-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3228
Shamela0008493-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1470
Shamela0008493-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1526
Shamela0008493-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6231
Shamela0008493-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6586
Shamela0008493-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10064
Shamela0008493-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        36067
Shamela0008493-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       373333
Shamela0008493-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2164
Shamela0008493-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        31627
Shamela0008493-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3747
Shamela0008493-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       307397
Shamela0008493-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       281128
Shamela0008493-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       349029
Shamela0008493-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        99769
Shamela0008493-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        31461
Shamela0008493-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3929
Shamela0008493-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        7965
Shamela0008493-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4567
Shamela0008493-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1027
Shamela0008493-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5135
Shamela0008493-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        92433
Shamela0008493-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1341
Shamela0008493-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4437
Shamela0008493-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6116
Shamela0008493-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2871
Shamela0008493-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       310673
Shamela0008493-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14169
Shamela0008493-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11516
Shamela0008493-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        90542
Shamela0008493-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1779
Shamela0008493-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5692
Shamela0008493-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        13731
Shamela0008493-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1162
Shamela0008493-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        72459
Shamela0008493-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1007
Shamela0008493-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1451
Shamela0008493-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1014
Shamela0008493-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       185648
Shamela0008493-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       160215
Shamela0008493-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        74550
Shamela0008493-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2050
Shamela0008493-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5633
Shamela0008493-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3312
Shamela0008493-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1833
Shamela0008493-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1173
Shamela0008493-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3203
Shamela0008493-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1565
Shamela0008493-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1718
Shamela0008493-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        38419
Shamela0008493-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        15080
Shamela0008493-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5491
Shamela0008493-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1701
Shamela0008493-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6274
Shamela0008493-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13133
Shamela0008493-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        47081
Shamela0008493-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1656
Shamela0008493-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04       339834
Shamela0008493-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10885
Shamela0008493-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        12181
Shamela0008493-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2096
Shamela0008493-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12576
Shamela0008493-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        4715
Shamela0008493-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1188
Shamela0008493-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2090
Shamela0008493-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8849
Shamela0008493-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        29000
Shamela0008493-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        66453
Shamela0008493-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        11659
Shamela0008493-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1050
Shamela0008493-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10037
Shamela0008493-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1329
Shamela0008493-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3827
Shamela0008493-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        20716
Shamela0008493-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1283
Shamela0008493-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1097
Shamela0008493-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        87071
Shamela0008493-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1163
Shamela0008493-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        28893
Shamela0008493-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2422
Shamela0008493-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1225
Shamela0008493-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1157
Shamela0008493-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        12318
Shamela0008493-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5111
Shamela0008493-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3755
Shamela0008493-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        19225
Shamela0008493-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1299
Shamela0008493-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         869
Shamela0008493-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1625
Shamela0008493-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1368
Shamela0008493-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16404
Shamela0008493-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11185
Shamela0008493-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        69869
Shamela0008493-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        22273
Shamela0008493-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3114
Shamela0008493-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3547
Shamela0008493-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3096
Shamela0008493-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2090
Shamela0008493-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8612
Shamela0008493-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5998
Shamela0008493-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        26761
Shamela0008493-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3439
Shamela0008493-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1684
Shamela0008493-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7100
Shamela0008493-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        7253
Shamela0008493-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6279
Shamela0008493-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2333
Shamela0008493-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1094
Shamela0008493-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2021
Shamela0008493-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2394
Shamela0008493-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        31653
Shamela0008493-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7882
Shamela0008493-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4774
Shamela0008493-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        19301
Shamela0008493-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2634
Shamela0008493-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2129
Shamela0008493-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2333
Shamela0008493-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3776
Shamela0008493-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3115
Shamela0008493-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         955
Shamela0008493-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        68283
Shamela0008493-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       187685
Shamela0008493-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        85921
Shamela0008493-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5899
Shamela0008493-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4905
Shamela0008493-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        26277
Shamela0008493-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1171
Shamela0008493-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13707
Shamela0008493-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        3922
Shamela0008493-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1948
Shamela0008493-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9135
Shamela0008493-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2614
Shamela0008493-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2682
Shamela0008493-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4443
Shamela0008493-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        3223
Shamela0008493-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6195
Shamela0008493-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6090
Shamela0008493-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2070
Shamela0008493-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1548
Shamela0008493-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2297
Shamela0008493-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1334
Shamela0008493-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4120
Shamela0008493-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7956
Shamela0008493-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1001
Shamela0008493-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3281
Shamela0008493-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        2117
Shamela0008493-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1892
Shamela0008493-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1687
Shamela0008493-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2068
Shamela0008493-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2124
Shamela0008493-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7670
Shamela0008493-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        90978
Shamela0008493-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       344858
Shamela0008493-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3118
Shamela0008493-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3394
Shamela0008493-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4288
Shamela0008493-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        33423
Shamela0008493-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        31207
Shamela0008493-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15       156177
Shamela0008493-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3164
Shamela0008493-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        65793
Shamela0008493-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3659
Shamela0008493-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2093
Shamela0008493-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1305
Shamela0008493-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        18094
Shamela0008493-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17325
Shamela0008493-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3283
Shamela0008493-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1405
Shamela0008493-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2467
Shamela0008493-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2028
Shamela0008493-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1454
Shamela0008493-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14809
Shamela0008493-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        50744
Shamela0008493-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10624
Shamela0008493-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        42698
Shamela0008493-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8499
Shamela0008493-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        28621
Shamela0008493-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        5473
Shamela0008493-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        62533
Shamela0008493-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        11079
Shamela0008493-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        31180
Shamela0008493-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        26401
Shamela0008493-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        56548
Shamela0008493-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        42494
Shamela0008493-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1156
Shamela0008493-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1434
Shamela0008493-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2319
Shamela0008493-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5683
Shamela0008493-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3390
Shamela0008493-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        30153
Shamela0008493-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3595
Shamela0008493-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2875
Shamela0008493-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17749
Shamela0008493-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3537
Shamela0008493-ara1_Shamela0009378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2388
Shamela0008493-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2576
Shamela0008493-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1840
Shamela0008493-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16551
Shamela0008493-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2205
Shamela0008493-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3008
Shamela0008493-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1472
Shamela0008493-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1390
Shamela0008493-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2733
Shamela0008493-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1094
Shamela0008493-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8933
Shamela0008493-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7845
Shamela0008493-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1036
Shamela0008493-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6684
Shamela0008493-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15105
Shamela0008493-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1385
Shamela0008493-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4244
Shamela0008493-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6174
Shamela0008493-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7240
Shamela0008493-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21981
Shamela0008493-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11013
Shamela0008493-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5526
Shamela0008493-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7029
Shamela0008493-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2614
Shamela0008493-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5532
Shamela0008493-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13313
Shamela0008493-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1988
Shamela0008493-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        31149
Shamela0008493-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        18315
Shamela0008493-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        45222
Shamela0008493-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9553
Shamela0008493-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        14452
Shamela0008493-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2062
Shamela0008493-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        22737
Shamela0008493-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6469
Shamela0008493-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8101
Shamela0008493-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2398
Shamela0008493-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       114940
Shamela0008493-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16975
Shamela0008493-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2863
Shamela0008493-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4013
Shamela0008493-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1070
Shamela0008493-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1147
Shamela0008493-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10496
Shamela0008493-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5709
Shamela0008493-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2833
Shamela0008493-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2736
Shamela0008493-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1903
Shamela0008493-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1587
Shamela0008493-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3283
Shamela0008493-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1855
Shamela0008493-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2969
Shamela0008493-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        20895
Shamela0008493-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1790
Shamela0008493-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        15124
Shamela0008493-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4483
Shamela0008493-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6242
Shamela0008493-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6011
Shamela0008493-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2270
Shamela0008493-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12587
Shamela0008493-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1352
Shamela0008493-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        56832
Shamela0008493-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10404
Shamela0008493-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        86816
Shamela0008493-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1200
Shamela0008493-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3473
Shamela0008493-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        36434
Shamela0008493-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2353
Shamela0008493-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8171
Shamela0008493-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3381
Shamela0008493-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2387
Shamela0008493-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7981
Shamela0008493-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4865
Shamela0008493-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1136
Shamela0008493-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        37740
Shamela0008493-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       104512
Shamela0008493-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        18359
Shamela0008493-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3191
Shamela0008493-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1782
Shamela0008493-ara1_Shamela0010740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2176
Shamela0008493-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2661
Shamela0008493-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1492
Shamela0008493-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        36373
Shamela0008493-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3459
Shamela0008493-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        14197
Shamela0008493-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        22480
Shamela0008493-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1897
Shamela0008493-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        54840
Shamela0008493-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        29152
Shamela0008493-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2445
Shamela0008493-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        70846
Shamela0008493-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4380
Shamela0008493-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3024
Shamela0008493-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        30521
Shamela0008493-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3767
Shamela0008493-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        3441
Shamela0008493-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3561
Shamela0008493-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2683
Shamela0008493-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2169
Shamela0008493-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         960
Shamela0008493-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9183
Shamela0008493-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         965
Shamela0008493-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20824
Shamela0008493-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2739
Shamela0008493-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4559
Shamela0008493-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        19631
Shamela0008493-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5201
Shamela0008493-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2145
Shamela0008493-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7968
Shamela0008493-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4086
Shamela0008493-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3437
Shamela0008493-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        19766
Shamela0008493-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10426
Shamela0008493-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1721
Shamela0008493-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1367
Shamela0008493-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1796
Shamela0008493-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1537
Shamela0008493-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1068
Shamela0008493-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3337
Shamela0008493-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2942
Shamela0008493-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2144
Shamela0008493-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2158
Shamela0008493-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2563
Shamela0008493-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2766
Shamela0008493-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        21885
Shamela0008493-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        21739
Shamela0008493-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2586
Shamela0008493-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3894
Shamela0008493-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3229
Shamela0008493-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2952
Shamela0008493-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7631
Shamela0008493-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1509
Shamela0008493-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1891
Shamela0008493-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1956
Shamela0008493-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1027
Shamela0008493-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1229
Shamela0008493-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        25726
Shamela0008493-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1811
Shamela0008493-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11064
Shamela0008493-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        28198
Shamela0008493-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2599
Shamela0008493-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1550
Shamela0008493-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17390
Shamela0008493-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        6761
Shamela0008493-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        26921
Shamela0008493-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       108882
Shamela0008493-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        22160
Shamela0008493-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        95471
Shamela0008493-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1322
Shamela0008493-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9452
Shamela0008493-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        5947
Shamela0008493-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1309
Shamela0008493-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        24278
Shamela0008493-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1401
Shamela0008493-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3007
Shamela0008493-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9956
Shamela0008493-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3332
Shamela0008493-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3846
Shamela0008493-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        73862
Shamela0008493-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2399
Shamela0008493-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7853
Shamela0008493-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7904
Shamela0008493-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8590
Shamela0008493-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6678
Shamela0008493-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1210
Shamela0008493-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        4405
Shamela0008493-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9642
Shamela0008493-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1271
Shamela0008493-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2232
Shamela0008493-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        95474
Shamela0008493-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1284
Shamela0008493-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        23293
Shamela0008493-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18179
Shamela0008493-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        12753
Shamela0008493-ara1_Shamela0013004-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1425
Shamela0008493-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10733
Shamela0008493-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        26802
Shamela0008493-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2852
Shamela0008493-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2191
Shamela0008493-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7432
Shamela0008493-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11855
Shamela0008493-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       140250
Shamela0008493-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8434
Shamela0008493-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        37945
Shamela0008493-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        7568
Shamela0008493-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        22859
Shamela0008493-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1456
Shamela0008493-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5078
Shamela0008493-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18879
Shamela0008493-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        16422
Shamela0008493-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        13372
Shamela0008493-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        63635
Shamela0008493-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7230
Shamela0008493-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3875
Shamela0008493-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        8068
Shamela0008493-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2631
Shamela0008493-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2210
Shamela0008493-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6572
Shamela0008493-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11117
Shamela0008493-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        41654
Shamela0008493-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1456
Shamela0008493-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        10974
Shamela0008493-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1945
Shamela0008493-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2650
Shamela0008493-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6568
Shamela0008493-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        87338
Shamela0008493-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3303
Shamela0008493-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        44369
Shamela0008493-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2161
Shamela0008493-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        70308
Shamela0008493-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7941
Shamela0008493-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1652
Shamela0008493-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5397
Shamela0008493-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        28641
Shamela0008493-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2986
Shamela0008493-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3537
Shamela0008493-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2030
Shamela0008493-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1545
Shamela0008493-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10305
Shamela0008493-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       133327
Shamela0008493-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1533
Shamela0008493-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2473
Shamela0008493-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5222
Shamela0008493-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        21367
Shamela0008493-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        19737
Shamela0008493-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1046
Shamela0008493-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        15200
Shamela0008493-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        10201
Shamela0008493-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3250
Shamela0008493-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2776
Shamela0008493-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14978
Shamela0008493-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1812
Shamela0008493-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1742
Shamela0008493-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2627
Shamela0008493-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1989
Shamela0008493-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3755
Shamela0008493-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1961
Shamela0008493-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1007
Shamela0008493-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       300745
Shamela0008493-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7987
Shamela0008493-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2910
Shamela0008493-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18725
Shamela0008493-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16691
Shamela0008493-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3289
Shamela0008493-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13548
Shamela0008493-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3263
Shamela0008493-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        33420
Shamela0008493-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        5974
Shamela0008493-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5845
Shamela0008493-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2067
Shamela0008493-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11538
Shamela0008493-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1043
Shamela0008493-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3186
Shamela0008493-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1755
Shamela0008493-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2977
Shamela0008493-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1397
Shamela0008493-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        36774
Shamela0008493-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       434869
Shamela0008493-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        19619
Shamela0008493-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1918
Shamela0008493-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10244
Shamela0008493-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1915
Shamela0008493-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1779
Shamela0008493-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3357
Shamela0008493-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10944
Shamela0008493-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13950
Shamela0008493-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6055
Shamela0008493-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7622
Shamela0008493-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       183823
Shamela0008493-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        48309
Shamela0008493-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        43118
Shamela0008493-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        98124
Shamela0008493-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        45762
Shamela0008493-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3164
Shamela0008493-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1555
Shamela0008493-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1436
Shamela0008493-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2479
Shamela0008493-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1919
Shamela0008493-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        21631
Shamela0008493-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2311
Shamela0008493-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       179157
Shamela0008493-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        11533
Shamela0008493-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        51189
Shamela0008493-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14920
Shamela0008493-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6948
Shamela0008493-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        14234
Shamela0008493-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3266
Shamela0008493-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1276
Shamela0008493-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2939
Shamela0008493-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         995
Shamela0008493-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2663
Shamela0008493-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10080
Shamela0008493-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        45303
Shamela0008493-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2172
Shamela0008493-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        26434
Shamela0008493-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        19608
Shamela0008493-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        19547
Shamela0008493-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1056
Shamela0008493-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1636
Shamela0008493-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3633
Shamela0008493-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        28087
Shamela0008493-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         964
Shamela0008493-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3198
Shamela0008493-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1192
Shamela0008493-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        50511
Shamela0008493-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        48991
Shamela0008493-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3176
Shamela0008493-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5749
Shamela0008493-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4119
Shamela0008493-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11937
Shamela0008493-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8452
Shamela0008493-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4601
Shamela0008493-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6768
Shamela0008493-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2147
Shamela0008493-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        53034
Shamela0008493-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        67456
Shamela0008493-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        33502
Shamela0008493-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6764
Shamela0008493-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8835
Shamela0008493-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20561
Shamela0008493-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9639
Shamela0008493-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        10755
Shamela0008493-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6607
Shamela0008493-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         957
Shamela0008493-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        65641
Shamela0008493-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4486
Shamela0008493-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        32215
Shamela0008493-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        8977
Shamela0008493-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1840
Shamela0008493-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        5023
Shamela0008493-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2425
Shamela0008493-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17509
Shamela0008493-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       673751
Shamela0008493-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       230895
Shamela0008493-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1576
Shamela0008493-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3766
Shamela0008493-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        22816
Shamela0008493-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6122
Shamela0008493-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10770
Shamela0008493-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2650
Shamela0008493-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3286
Shamela0008493-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3148
Shamela0008493-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        28279
Shamela0008493-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1884
Shamela0008493-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        14680
Shamela0008493-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1913
Shamela0008493-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7329
Shamela0008493-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1754
Shamela0008493-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1311
Shamela0008493-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1526
Shamela0008493-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         845
Shamela0008493-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1029
Shamela0008493-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        16688
Shamela0008493-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1058
Shamela0008493-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3276
Shamela0008493-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2676
Shamela0008493-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5064
Shamela0008493-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2302
Shamela0008493-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1430
Shamela0008493-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1802
Shamela0008493-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9950
Shamela0008493-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        13521
Shamela0008493-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1614
Shamela0008493-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4303
Shamela0008493-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        16328
Shamela0008493-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8723
Shamela0008493-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1768
Shamela0008493-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2143
Shamela0008493-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1106
Shamela0008493-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1531
Shamela0008493-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7217
Shamela0008493-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1390
Shamela0008493-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1229
Shamela0008493-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2729
Shamela0008493-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        48093
Shamela0008493-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1557
Shamela0008493-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1511
Shamela0008493-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        11020
Shamela0008493-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11072
Shamela0008493-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2608
Shamela0008493-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3771
Shamela0008493-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1081
Shamela0008493-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1871
Shamela0008493-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1203
Shamela0008493-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2609
Shamela0008493-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        52106
Shamela0008493-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3312
Shamela0008493-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5263
Shamela0008493-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4510
Shamela0008493-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1066
Shamela0008493-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1320
Shamela0008493-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28163
Shamela0008493-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        29108
Shamela0008493-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6305
Shamela0008493-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3557
Shamela0008493-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4472
Shamela0008493-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1892
Shamela0008493-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1605
Shamela0008493-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1213
Shamela0008493-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8938
Shamela0008493-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16472
Shamela0008493-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3143
Shamela0008493-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1764
Shamela0008493-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13331
Shamela0008493-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9484
Shamela0008493-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2212
Shamela0008493-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2524
Shamela0008493-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8153
Shamela0008493-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9031
Shamela0008493-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12887
Shamela0008493-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10726
Shamela0008493-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2403
Shamela0008493-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4979
Shamela0008493-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2333
Shamela0008493-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3762
Shamela0008493-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3816
Shamela0008493-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14590
Shamela0008493-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2664
Shamela0008493-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10948
Shamela0008493-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4505
Shamela0008493-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8009
Shamela0008493-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7566
Shamela0008493-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1498
Shamela0008493-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2221
Shamela0008493-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2065
Shamela0008493-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1136
Shamela0008493-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2099
Shamela0008493-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7014
Shamela0008493-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7156
Shamela0008493-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1108
Shamela0008493-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4057
Shamela0008493-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2915
Shamela0008493-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1449
Shamela0008493-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3241
Shamela0008493-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3088
Shamela0008493-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3560
Shamela0008493-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2370
Shamela0008493-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3857
Shamela0008493-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1040
Shamela0008493-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1310
Shamela0008493-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9807
Shamela0008493-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4918
Shamela0008493-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3553
Shamela0008493-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1520
Shamela0008493-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3521
Shamela0008493-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4543
Shamela0008493-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1089
Shamela0008493-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1202
Shamela0008493-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2668
Shamela0008493-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1860
Shamela0008493-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        15766
Shamela0008493-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9752
Shamela0008493-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1241
Shamela0008493-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2367
Shamela0008493-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3883
Shamela0008493-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21         880
Shamela0008493-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15131
Shamela0008493-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2941
Shamela0008493-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5370
Shamela0008493-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2826
Shamela0008493-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7179
Shamela0008493-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4225
Shamela0008493-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4322
Shamela0008493-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        51017
Shamela0008493-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         899
Shamela0008493-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1889
Shamela0008493-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        98964
Shamela0008493-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1932
Shamela0008493-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6356
Shamela0008493-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6541
Shamela0008493-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6905
Shamela0008493-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9080
Shamela0008493-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        54330
Shamela0008493-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1140
Shamela0008493-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1235
Shamela0008493-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4845
Shamela0008493-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        84003
Shamela0008493-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3552
Shamela0008493-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        10186
Shamela0008493-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12260
Shamela0008493-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8952
Shamela0008493-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4171
Shamela0008493-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        12976
Shamela0008493-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2115
Shamela0008493-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8174
Shamela0008493-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7017
Shamela0008493-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1260
Shamela0008493-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        65017
Shamela0008493-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3698
Shamela0008493-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3577
Shamela0008493-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2651
Shamela0008493-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2388
Shamela0008493-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         843
Shamela0008493-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1572
Shamela0008493-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       112081
Shamela0008493-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4523
Shamela0008493-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        83510
Shamela0008493-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        4192
Shamela0008493-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11391
Shamela0008493-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5146
Shamela0008493-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4205
Shamela0008493-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1340
Shamela0008493-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1340
Shamela0008493-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3060
Shamela0008493-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2295
Shamela0008493-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2736
Shamela0008493-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6403
Shamela0008493-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4121
Shamela0008493-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3022
Shamela0008493-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1655
Shamela0008493-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1091
Shamela0008493-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1985
Shamela0008493-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3202
Shamela0008493-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1709
Shamela0008493-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1031
Shamela0008493-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1119
Shamela0008493-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        6540
Shamela0008493-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       163420
Shamela0008493-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        10458
Shamela0008493-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        53619
Shamela0008493-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3829
Shamela0008493-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1398
Shamela0008493-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        25236
Shamela0008493-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        72063
Shamela0008493-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1241
Shamela0008493-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5135
Shamela0008493-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1442
Shamela0008493-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1340
Shamela0008493-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        6025
Shamela0008493-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5532
Shamela0008493-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1228
Shamela0008493-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1312
Shamela0008493-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2027
Shamela0008493-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1329
Shamela0008493-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        5491
Shamela0008493-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1622
Shamela0008493-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4164
Shamela0008493-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2091
Shamela0008493-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4594
Shamela0008493-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1578
Shamela0008493-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        36758
Shamela0008493-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1014
Shamela0008493-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3045
Shamela0008493-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4809
Shamela0008493-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1639
Shamela0008493-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1358
Shamela0008493-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       129959
Shamela0008493-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       136521
Shamela0008493-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       326080
Shamela0008493-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12535
Shamela0008493-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        32968
Shamela0008493-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        30912
Shamela0008493-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1439
Shamela0008493-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1699
Shamela0008493-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1476
Shamela0008493-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        12744
Shamela0008493-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        12964
Shamela0008493-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        44736
Shamela0008493-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        11301
Shamela0008493-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        5056
Shamela0008493-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        14159
Shamela0008493-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2581
Shamela0008493-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4170
Shamela0008493-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1968
Shamela0008493-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        7037
Shamela0008493-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       213963
Shamela0008493-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        53374
Shamela0008493-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        79849
Shamela0008493-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        7497
Shamela0008493-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1819
Shamela0008493-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4521
Shamela0008493-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2097
Shamela0008493-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        35155
Shamela0008493-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1357
Shamela0008493-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        27844
Shamela0008493-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        19275
Shamela0008493-ara1_Shia002075-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2394
Shamela0008493-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2794
Shamela0008493-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6452
Shamela0008493-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2260
Shamela0008493-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7561
Shamela0008493-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1541
Shamela0008493-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        9646
Shamela0008493-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6684
Shamela0008493-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1266
Shamela0008493-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       119859
Shamela0008493-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        17239
Shamela0008493-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        9511
Shamela0008493-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1983
Shamela0008493-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17495
Shamela0008493-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2066
Shamela0008493-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        10680
Shamela0008493-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6138
Shamela0008493-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1946
Shamela0008493-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3287
Shamela0008493-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1237
Shamela0008493-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        3860
Shamela0008493-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4997
Shamela0008493-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        40542
Shamela0008493-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2452
Shamela0008493-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        28175
Shamela0008493-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        45662
Shamela0008493-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1807
Shamela0008493-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        43924
Shamela0008493-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3470
Shamela0008493-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3839
Shamela0008493-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1444
Shamela0008493-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        9256
Shamela0008493-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        6061
Shamela0008493-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       116869
Shamela0008493-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6635
Shamela0008493-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1262
Shamela0008493-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21452
Shamela0008493-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1347
Shamela0008493-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2150
Shamela0008493-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18560
Shamela0008493-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13667
Shamela0008493-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5718
Shamela0008493-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9161
Shamela0008493-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1838
Shamela0008493-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        67956
Shamela0008493-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        12030
Shamela0008493-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        34840
Shamela0008493-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2505
Shamela0008493-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4457
Shamela0008493-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30         948
Shamela0008493-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2137
Shamela0008493-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2355
Shamela0008493-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1628
Shamela0008493-ara1_Shia002979-ara1.csv      17-Mar-2020 16:51        1451
Shamela0008493-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         927
Shamela0008493-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        5004
Shamela0008493-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1225
Shamela0008493-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        4055
Shamela0008493-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        3002
Shamela0008493-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6819
Shamela0008493-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3178
Shamela0008493-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1587
Shamela0008493-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:16        2995
Shamela0008493-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        7682
Shamela0008493-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5558
Shamela0008493-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2068
Shamela0008493-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        13360
Shamela0008493-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       120637
Shamela0008493-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        14024
Shamela0008493-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1863
Shamela0008493-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3391
Shamela0008493-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1982
Shamela0008493-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4787
Shamela0008493-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        4038
Shamela0008493-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2130
Shamela0008493-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2055
Shamela0008493-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4395
Shamela0008493-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22023
Shamela0008493-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2266
Shamela0008493-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       110890
Shamela0008493-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2861
Shamela0008493-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2049
Shamela0008493-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2008
Shamela0008493-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1136
Shamela0008493-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2406
Shamela0008493-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2339
Shamela0008493-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         896
Shamela0008493-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4024
Shamela0008493-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6394
Shamela0008493-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1984
Shamela0008493-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41         894
Shamela0008493-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        64114
Shamela0008493-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9010
Shamela0008493-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15915
Shamela0008493-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3265
Shamela0008493-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1772
Shamela0008493-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1087
Shamela0008493-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4993