Index of /passim01022020/Shamela0008176-ara1/


../
Shamela0008176-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       345717
Shamela0008176-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        2494
Shamela0008176-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        9476
Shamela0008176-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        24086
Shamela0008176-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        9704
Shamela0008176-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        18482
Shamela0008176-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2492
Shamela0008176-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       351882
Shamela0008176-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        32190
Shamela0008176-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00       289830
Shamela0008176-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7030
Shamela0008176-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        7667
Shamela0008176-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        1649
Shamela0008176-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1407
Shamela0008176-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        1153
Shamela0008176-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        15909
Shamela0008176-ara1_JK000052-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         849
Shamela0008176-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00       116365
Shamela0008176-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38       104900
Shamela0008176-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        45442
Shamela0008176-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        23736
Shamela0008176-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2656
Shamela0008176-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        74250
Shamela0008176-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        27941
Shamela0008176-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1144
Shamela0008176-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        20334
Shamela0008176-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        73308
Shamela0008176-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        12831
Shamela0008176-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        18439
Shamela0008176-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       2075485
Shamela0008176-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        27383
Shamela0008176-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33       207345
Shamela0008176-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        31902
Shamela0008176-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        39302
Shamela0008176-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2077
Shamela0008176-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28       159415
Shamela0008176-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       135721
Shamela0008176-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        48526
Shamela0008176-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        26729
Shamela0008176-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        15365
Shamela0008176-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        29972
Shamela0008176-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4427
Shamela0008176-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        58025
Shamela0008176-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       667703
Shamela0008176-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        24011
Shamela0008176-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       1571042
Shamela0008176-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5834
Shamela0008176-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46       223759
Shamela0008176-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        16554
Shamela0008176-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2216
Shamela0008176-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        1063
Shamela0008176-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        2364
Shamela0008176-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        39749
Shamela0008176-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       6787380
Shamela0008176-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1032
Shamela0008176-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        38914
Shamela0008176-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        14442
Shamela0008176-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       422917
Shamela0008176-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       215881
Shamela0008176-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        61608
Shamela0008176-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2404
Shamela0008176-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5716
Shamela0008176-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1456
Shamela0008176-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       468225
Shamela0008176-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       116573
Shamela0008176-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2360
Shamela0008176-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        6352
Shamela0008176-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        35945
Shamela0008176-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        40544
Shamela0008176-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3275
Shamela0008176-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       2694721
Shamela0008176-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        84588
Shamela0008176-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2638
Shamela0008176-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15       119111
Shamela0008176-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        13518
Shamela0008176-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        8858
Shamela0008176-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        5775
Shamela0008176-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1032
Shamela0008176-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        11618
Shamela0008176-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        2291
Shamela0008176-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        18201
Shamela0008176-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2067
Shamela0008176-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4006
Shamela0008176-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        25666
Shamela0008176-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        52006
Shamela0008176-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        8108
Shamela0008176-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        22640
Shamela0008176-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        22858
Shamela0008176-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        86372
Shamela0008176-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5409
Shamela0008176-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       670707
Shamela0008176-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        22495
Shamela0008176-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       522509
Shamela0008176-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        9846
Shamela0008176-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       206165
Shamela0008176-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5609
Shamela0008176-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00         917
Shamela0008176-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4099
Shamela0008176-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        32495
Shamela0008176-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       384345
Shamela0008176-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        7576
Shamela0008176-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4356
Shamela0008176-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        81236
Shamela0008176-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2885
Shamela0008176-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       190613
Shamela0008176-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04       180084
Shamela0008176-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2098
Shamela0008176-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1940
Shamela0008176-ara1_JK000515-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:07        1124
Shamela0008176-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        14029
Shamela0008176-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57         893
Shamela0008176-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        22151
Shamela0008176-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57       133712
Shamela0008176-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        82300
Shamela0008176-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        29552
Shamela0008176-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        12461
Shamela0008176-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4948
Shamela0008176-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        9069
Shamela0008176-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1170
Shamela0008176-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6753
Shamela0008176-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1781
Shamela0008176-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1634
Shamela0008176-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9573
Shamela0008176-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        12510
Shamela0008176-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        8249
Shamela0008176-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        4522
Shamela0008176-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        9846
Shamela0008176-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        72859
Shamela0008176-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        23160
Shamela0008176-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        7219
Shamela0008176-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        14499
Shamela0008176-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        13316
Shamela0008176-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2653
Shamela0008176-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        73625
Shamela0008176-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4974
Shamela0008176-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1917
Shamela0008176-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3357
Shamela0008176-ara1_JK000648-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1295
Shamela0008176-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        12500
Shamela0008176-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        92744
Shamela0008176-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3450
Shamela0008176-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        6874
Shamela0008176-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        3998
Shamela0008176-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3310
Shamela0008176-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        7861
Shamela0008176-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        86370
Shamela0008176-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4799
Shamela0008176-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        32668
Shamela0008176-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1381
Shamela0008176-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        27043
Shamela0008176-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6162
Shamela0008176-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2511
Shamela0008176-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2095
Shamela0008176-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       136585
Shamela0008176-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43       137785
Shamela0008176-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38       116640
Shamela0008176-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2044
Shamela0008176-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        5600
Shamela0008176-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        75868
Shamela0008176-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        6063
Shamela0008176-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        8674
Shamela0008176-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        4420
Shamela0008176-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2224
Shamela0008176-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56       201366
Shamela0008176-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       585359
Shamela0008176-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        72318
Shamela0008176-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1640
Shamela0008176-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        9170
Shamela0008176-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2578
Shamela0008176-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        14738
Shamela0008176-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1963
Shamela0008176-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2377
Shamela0008176-ara1_JK000860-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        2645
Shamela0008176-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5331
Shamela0008176-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1666
Shamela0008176-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1170
Shamela0008176-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        8671
Shamela0008176-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2933
Shamela0008176-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1414
Shamela0008176-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        11797
Shamela0008176-ara1_JK000905-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         962
Shamela0008176-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        5648
Shamela0008176-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        22462
Shamela0008176-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        83527
Shamela0008176-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       1788493
Shamela0008176-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        32583
Shamela0008176-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3880
Shamela0008176-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1133
Shamela0008176-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7504
Shamela0008176-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10992
Shamela0008176-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        72430
Shamela0008176-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6851
Shamela0008176-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        9815
Shamela0008176-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        7871
Shamela0008176-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        25502
Shamela0008176-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1522
Shamela0008176-ara1_JK000959-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3076
Shamela0008176-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        10649
Shamela0008176-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        19398
Shamela0008176-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       673288
Shamela0008176-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        14723
Shamela0008176-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        9557
Shamela0008176-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2755
Shamela0008176-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        34365
Shamela0008176-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        5423
Shamela0008176-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        29381
Shamela0008176-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1059
Shamela0008176-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        18192
Shamela0008176-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2190
Shamela0008176-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5194
Shamela0008176-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        9793
Shamela0008176-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       349886
Shamela0008176-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1175
Shamela0008176-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        5001
Shamela0008176-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        10223
Shamela0008176-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        1552
Shamela0008176-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2397
Shamela0008176-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        44178
Shamela0008176-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        4197
Shamela0008176-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2730
Shamela0008176-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        11420
Shamela0008176-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        42271
Shamela0008176-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        11770
Shamela0008176-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        21279
Shamela0008176-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        2102
Shamela0008176-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1284
Shamela0008176-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1380
Shamela0008176-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        2341
Shamela0008176-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1141
Shamela0008176-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2139
Shamela0008176-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        8330
Shamela0008176-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        32546
Shamela0008176-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         846
Shamela0008176-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        15020
Shamela0008176-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        5069
Shamela0008176-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        23332
Shamela0008176-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1256
Shamela0008176-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        27780
Shamela0008176-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        9306
Shamela0008176-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1317
Shamela0008176-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1572
Shamela0008176-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        16218
Shamela0008176-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2359
Shamela0008176-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        52143
Shamela0008176-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49        1770
Shamela0008176-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1917
Shamela0008176-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        4384
Shamela0008176-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        5299
Shamela0008176-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1493
Shamela0008176-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4647
Shamela0008176-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        23185
Shamela0008176-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        6359
Shamela0008176-ara1_JK001215-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        1368
Shamela0008176-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        24115
Shamela0008176-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       187653
Shamela0008176-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1010
Shamela0008176-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        39594
Shamela0008176-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        6045
Shamela0008176-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       625505
Shamela0008176-ara1_JK001238-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1068
Shamela0008176-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       125127
Shamela0008176-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        11411
Shamela0008176-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4130
Shamela0008176-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        11325
Shamela0008176-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        50597
Shamela0008176-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1262
Shamela0008176-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        17070
Shamela0008176-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        3884
Shamela0008176-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        6511
Shamela0008176-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        21477
Shamela0008176-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22       100753
Shamela0008176-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        7879
Shamela0008176-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3386
Shamela0008176-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        15828
Shamela0008176-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        56469
Shamela0008176-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44       127481
Shamela0008176-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51        1252
Shamela0008176-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        13762
Shamela0008176-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        10018
Shamela0008176-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01       190948
Shamela0008176-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20       181216
Shamela0008176-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        40499
Shamela0008176-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02         856
Shamela0008176-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        82931
Shamela0008176-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        21030
Shamela0008176-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        36157
Shamela0008176-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5446
Shamela0008176-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33       297973
Shamela0008176-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        31690
Shamela0008176-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2993
Shamela0008176-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        7233
Shamela0008176-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        14222
Shamela0008176-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         981
Shamela0008176-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        18763
Shamela0008176-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7118
Shamela0008176-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       1081838
Shamela0008176-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        65149
Shamela0008176-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        4279
Shamela0008176-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        45549
Shamela0008176-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        5044
Shamela0008176-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       327656
Shamela0008176-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        21075
Shamela0008176-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       102448
Shamela0008176-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1440
Shamela0008176-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        15366
Shamela0008176-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        78598
Shamela0008176-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        64308
Shamela0008176-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        12835
Shamela0008176-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        26829
Shamela0008176-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        11073
Shamela0008176-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        62898
Shamela0008176-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5201
Shamela0008176-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3943
Shamela0008176-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        83419
Shamela0008176-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       100325
Shamela0008176-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       739030
Shamela0008176-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2575
Shamela0008176-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        73388
Shamela0008176-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        92083
Shamela0008176-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        8278
Shamela0008176-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1252
Shamela0008176-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        6904
Shamela0008176-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        43342
Shamela0008176-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        19156
Shamela0008176-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       820492
Shamela0008176-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21       136600
Shamela0008176-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         810
Shamela0008176-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1732
Shamela0008176-ara1_JK006915-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1025
Shamela0008176-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        26561
Shamela0008176-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         793
Shamela0008176-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        4949
Shamela0008176-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       193220
Shamela0008176-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1594
Shamela0008176-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3741
Shamela0008176-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5597
Shamela0008176-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1916
Shamela0008176-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2547
Shamela0008176-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1057
Shamela0008176-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16       372511
Shamela0008176-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        5210
Shamela0008176-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        7395
Shamela0008176-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1464
Shamela0008176-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        30664
Shamela0008176-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        13424
Shamela0008176-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1825
Shamela0008176-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        28989
Shamela0008176-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1028
Shamela0008176-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        41793
Shamela0008176-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        34006
Shamela0008176-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1060
Shamela0008176-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1683
Shamela0008176-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       205749
Shamela0008176-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        21888
Shamela0008176-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30         804
Shamela0008176-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47       118552
Shamela0008176-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       369332
Shamela0008176-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        5738
Shamela0008176-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05       143251
Shamela0008176-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11       249392
Shamela0008176-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       2738677
Shamela0008176-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        63214
Shamela0008176-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        12482
Shamela0008176-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        40728
Shamela0008176-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       563120
Shamela0008176-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4355
Shamela0008176-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        18221
Shamela0008176-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4253
Shamela0008176-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24       186346
Shamela0008176-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46       188978
Shamela0008176-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       659370
Shamela0008176-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        11826
Shamela0008176-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1765
Shamela0008176-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01       112837
Shamela0008176-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        10424
Shamela0008176-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       186849
Shamela0008176-ara1_JK007131-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2995
Shamela0008176-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7186
Shamela0008176-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2254
Shamela0008176-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49         826
Shamela0008176-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1398
Shamela0008176-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1466
Shamela0008176-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        23009
Shamela0008176-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        9855
Shamela0008176-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        29941
Shamela0008176-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        5584
Shamela0008176-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        8402
Shamela0008176-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        34474
Shamela0008176-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        4753
Shamela0008176-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        9419
Shamela0008176-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1907
Shamela0008176-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        9339
Shamela0008176-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09       121574
Shamela0008176-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        10578
Shamela0008176-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50         924
Shamela0008176-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5252
Shamela0008176-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5603
Shamela0008176-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17       162573
Shamela0008176-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1976
Shamela0008176-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18         828
Shamela0008176-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33       144181
Shamela0008176-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       452152
Shamela0008176-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        53495
Shamela0008176-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3938
Shamela0008176-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5147
Shamela0008176-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        22406
Shamela0008176-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1504
Shamela0008176-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       200301
Shamela0008176-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22         998
Shamela0008176-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       482105
Shamela0008176-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       268404
Shamela0008176-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        65667
Shamela0008176-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        4639
Shamela0008176-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        15102
Shamela0008176-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        10583
Shamela0008176-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1109
Shamela0008176-ara1_JK009290-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1114
Shamela0008176-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        10101
Shamela0008176-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         805
Shamela0008176-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        15888
Shamela0008176-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        26984
Shamela0008176-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        21489
Shamela0008176-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1434
Shamela0008176-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        5730
Shamela0008176-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        71265
Shamela0008176-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4388
Shamela0008176-ara1_JK009323-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2201
Shamela0008176-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       1048223
Shamela0008176-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        12243
Shamela0008176-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7527
Shamela0008176-ara1_JK009333-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1125
Shamela0008176-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        9986
Shamela0008176-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        6092
Shamela0008176-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3474
Shamela0008176-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6383
Shamela0008176-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25         844
Shamela0008176-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23         814
Shamela0008176-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        24630
Shamela0008176-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        60159
Shamela0008176-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4837
Shamela0008176-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        8792
Shamela0008176-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        26804
Shamela0008176-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        41274
Shamela0008176-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        8222
Shamela0008176-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        2879
Shamela0008176-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       367982
Shamela0008176-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        38791
Shamela0008176-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3904
Shamela0008176-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2646
Shamela0008176-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3698
Shamela0008176-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1427
Shamela0008176-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        15148
Shamela0008176-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        12325
Shamela0008176-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3296
Shamela0008176-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2375
Shamela0008176-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45         977
Shamela0008176-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2719
Shamela0008176-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        23216
Shamela0008176-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        3422
Shamela0008176-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1265
Shamela0008176-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3494
Shamela0008176-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1312
Shamela0008176-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        3318
Shamela0008176-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59         924
Shamela0008176-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        4011
Shamela0008176-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        8500
Shamela0008176-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1094
Shamela0008176-ara1_JK010487-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1840
Shamela0008176-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1354
Shamela0008176-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        9973
Shamela0008176-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1021
Shamela0008176-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26       284931
Shamela0008176-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        38841
Shamela0008176-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1547
Shamela0008176-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1020
Shamela0008176-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        3443
Shamela0008176-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1113
Shamela0008176-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1154
Shamela0008176-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        7470
Shamela0008176-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2892
Shamela0008176-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8803
Shamela0008176-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1547
Shamela0008176-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1702
Shamela0008176-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1019
Shamela0008176-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43         908
Shamela0008176-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         856
Shamela0008176-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4666
Shamela0008176-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        7575
Shamela0008176-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4439
Shamela0008176-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1894
Shamela0008176-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2553
Shamela0008176-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1853
Shamela0008176-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        7692
Shamela0008176-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        5512
Shamela0008176-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        28189
Shamela0008176-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        3466
Shamela0008176-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        18121
Shamela0008176-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19       437604
Shamela0008176-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        14205
Shamela0008176-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        89473
Shamela0008176-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        17829
Shamela0008176-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34       114214
Shamela0008176-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1105
Shamela0008176-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        7261
Shamela0008176-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2503
Shamela0008176-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        6575
Shamela0008176-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4271
Shamela0008176-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        4788
Shamela0008176-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         913
Shamela0008176-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2019
Shamela0008176-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1271
Shamela0008176-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        13887
Shamela0008176-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        9149
Shamela0008176-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4348
Shamela0008176-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        15379
Shamela0008176-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1384
Shamela0008176-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        62487
Shamela0008176-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4224
Shamela0008176-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4563
Shamela0008176-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        5268
Shamela0008176-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        7976
Shamela0008176-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2766
Shamela0008176-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        17392
Shamela0008176-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        21369
Shamela0008176-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        6111
Shamela0008176-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        13553
Shamela0008176-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         911
Shamela0008176-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        41394
Shamela0008176-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        17826
Shamela0008176-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1451
Shamela0008176-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        84589
Shamela0008176-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        3544
Shamela0008176-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        15578
Shamela0008176-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        8035
Shamela0008176-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        6606
Shamela0008176-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       573265
Shamela0008176-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        42997
Shamela0008176-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       1230629
Shamela0008176-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        22167
Shamela0008176-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       167780
Shamela0008176-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1250
Shamela0008176-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       457601
Shamela0008176-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       983297
Shamela0008176-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       342178
Shamela0008176-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1594
Shamela0008176-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        12677
Shamela0008176-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5395
Shamela0008176-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5476
Shamela0008176-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2564
Shamela0008176-ara1_Shamela0000202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2306
Shamela0008176-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       182445
Shamela0008176-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7402
Shamela0008176-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3133
Shamela0008176-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2893
Shamela0008176-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23395
Shamela0008176-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        18741
Shamela0008176-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5852
Shamela0008176-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3896
Shamela0008176-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7485
Shamela0008176-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4592
Shamela0008176-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         962
Shamela0008176-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       131222
Shamela0008176-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2491
Shamela0008176-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5186
Shamela0008176-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3531
Shamela0008176-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        40112
Shamela0008176-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       685549
Shamela0008176-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       367592
Shamela0008176-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        31753
Shamela0008176-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       170758
Shamela0008176-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6218
Shamela0008176-ara1_Shamela0000535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1349
Shamela0008176-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       916367
Shamela0008176-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        20732
Shamela0008176-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10845
Shamela0008176-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        72202
Shamela0008176-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10475
Shamela0008176-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        16708
Shamela0008176-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1680
Shamela0008176-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        4093
Shamela0008176-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       114390
Shamela0008176-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        24465
Shamela0008176-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3157
Shamela0008176-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        39179
Shamela0008176-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2764
Shamela0008176-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        88154
Shamela0008176-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       1262546
Shamela0008176-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5289
Shamela0008176-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48       886870
Shamela0008176-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       1175323
Shamela0008176-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        10060
Shamela0008176-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       316711
Shamela0008176-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        40494
Shamela0008176-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       125906
Shamela0008176-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        34096
Shamela0008176-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        31603
Shamela0008176-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7172
Shamela0008176-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        2993
Shamela0008176-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7643
Shamela0008176-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2538
Shamela0008176-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1030
Shamela0008176-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16021
Shamela0008176-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        18210
Shamela0008176-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        15326
Shamela0008176-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        29906
Shamela0008176-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5982
Shamela0008176-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        46161
Shamela0008176-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6307
Shamela0008176-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9962
Shamela0008176-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3469
Shamela0008176-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2946
Shamela0008176-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         824
Shamela0008176-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       160328
Shamela0008176-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1946
Shamela0008176-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4332
Shamela0008176-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        38170
Shamela0008176-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        15325
Shamela0008176-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6910
Shamela0008176-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        63819
Shamela0008176-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       129672
Shamela0008176-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        84297
Shamela0008176-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        24405
Shamela0008176-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2693
Shamela0008176-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       269072
Shamela0008176-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        26208
Shamela0008176-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4014
Shamela0008176-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11846
Shamela0008176-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       1979305
Shamela0008176-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        56972
Shamela0008176-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       734597
Shamela0008176-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       136347
Shamela0008176-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31       145399
Shamela0008176-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       178426
Shamela0008176-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1443
Shamela0008176-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4276
Shamela0008176-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       324396
Shamela0008176-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       776729
Shamela0008176-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42       114491
Shamela0008176-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4313
Shamela0008176-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2432
Shamela0008176-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         809
Shamela0008176-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        26259
Shamela0008176-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       101659
Shamela0008176-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4537
Shamela0008176-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        54320
Shamela0008176-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3090
Shamela0008176-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       254462
Shamela0008176-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        42372
Shamela0008176-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        29218
Shamela0008176-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1422
Shamela0008176-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8793
Shamela0008176-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5156
Shamela0008176-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       139950
Shamela0008176-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3051
Shamela0008176-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       1397442
Shamela0008176-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        25761
Shamela0008176-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1745
Shamela0008176-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       2792713
Shamela0008176-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11757
Shamela0008176-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54       305137
Shamela0008176-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       150826
Shamela0008176-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       795962
Shamela0008176-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       2090510
Shamela0008176-ara1_Shamela0001731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1357
Shamela0008176-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       1176942
Shamela0008176-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        7086
Shamela0008176-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       2086347
Shamela0008176-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       1341418
Shamela0008176-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        27461
Shamela0008176-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1404
Shamela0008176-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2998
Shamela0008176-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        55371
Shamela0008176-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5312
Shamela0008176-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        30476
Shamela0008176-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       857050
Shamela0008176-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       167516
Shamela0008176-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        11123
Shamela0008176-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       140607
Shamela0008176-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11934
Shamela0008176-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        6961
Shamela0008176-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1553
Shamela0008176-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       902634
Shamela0008176-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        78546
Shamela0008176-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1519
Shamela0008176-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18711
Shamela0008176-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       634705
Shamela0008176-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       239897
Shamela0008176-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        10404
Shamela0008176-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        12188
Shamela0008176-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       400333
Shamela0008176-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       1284474
Shamela0008176-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1340
Shamela0008176-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3091
Shamela0008176-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        12961
Shamela0008176-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8659
Shamela0008176-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       387013
Shamela0008176-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       103172
Shamela0008176-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1868
Shamela0008176-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4114
Shamela0008176-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7399
Shamela0008176-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       628058
Shamela0008176-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        24938
Shamela0008176-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1002
Shamela0008176-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3792
Shamela0008176-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1671
Shamela0008176-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12116
Shamela0008176-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       2513561
Shamela0008176-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1833294
Shamela0008176-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       1473435
Shamela0008176-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       101315
Shamela0008176-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        19861
Shamela0008176-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        20507
Shamela0008176-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3946
Shamela0008176-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3347
Shamela0008176-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6620
Shamela0008176-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1024
Shamela0008176-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7865
Shamela0008176-ara1_Shamela0005440-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2513
Shamela0008176-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11590
Shamela0008176-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4702
Shamela0008176-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1533
Shamela0008176-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        19644
Shamela0008176-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11127
Shamela0008176-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        29817
Shamela0008176-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        8910
Shamela0008176-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5833
Shamela0008176-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3353
Shamela0008176-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12322
Shamela0008176-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        68012
Shamela0008176-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       115586
Shamela0008176-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3711
Shamela0008176-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2558
Shamela0008176-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4515
Shamela0008176-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        30364
Shamela0008176-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        31888
Shamela0008176-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        21381
Shamela0008176-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6686
Shamela0008176-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        69367
Shamela0008176-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        16612
Shamela0008176-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       137386
Shamela0008176-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5731
Shamela0008176-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        26246
Shamela0008176-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       4290334
Shamela0008176-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       4834923
Shamela0008176-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       125949
Shamela0008176-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3353
Shamela0008176-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         909
Shamela0008176-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        98037
Shamela0008176-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49       139316
Shamela0008176-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2303
Shamela0008176-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        7260
Shamela0008176-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2203
Shamela0008176-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3303
Shamela0008176-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2447
Shamela0008176-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        32955
Shamela0008176-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       483521
Shamela0008176-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       1113187
Shamela0008176-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       120348
Shamela0008176-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2401
Shamela0008176-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        43095
Shamela0008176-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        22280
Shamela0008176-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1269
Shamela0008176-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1469
Shamela0008176-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        6102
Shamela0008176-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        70945
Shamela0008176-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2675
Shamela0008176-ara1_Shamela0006037-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1485
Shamela0008176-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3294
Shamela0008176-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2051
Shamela0008176-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1933
Shamela0008176-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        48168
Shamela0008176-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        81099
Shamela0008176-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2129
Shamela0008176-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        8096
Shamela0008176-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       144594
Shamela0008176-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9499
Shamela0008176-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1225
Shamela0008176-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        19619
Shamela0008176-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1640
Shamela0008176-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        13637
Shamela0008176-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        50088
Shamela0008176-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6891
Shamela0008176-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        57873
Shamela0008176-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        14922
Shamela0008176-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       259176
Shamela0008176-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4223
Shamela0008176-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        16853
Shamela0008176-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        28613
Shamela0008176-ara1_Shamela0006185-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1135
Shamela0008176-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7414
Shamela0008176-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1334
Shamela0008176-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       279938
Shamela0008176-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23774
Shamela0008176-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1123
Shamela0008176-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5630
Shamela0008176-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3714
Shamela0008176-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3612
Shamela0008176-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1865
Shamela0008176-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1735
Shamela0008176-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        41983
Shamela0008176-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        19981
Shamela0008176-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1671
Shamela0008176-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1377
Shamela0008176-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15620
Shamela0008176-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1192
Shamela0008176-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1944
Shamela0008176-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       391537
Shamela0008176-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1391
Shamela0008176-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2484
Shamela0008176-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3270
Shamela0008176-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        26052
Shamela0008176-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       303752
Shamela0008176-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        13359
Shamela0008176-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        19723
Shamela0008176-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        75137
Shamela0008176-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        28449
Shamela0008176-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7637
Shamela0008176-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       156101
Shamela0008176-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       445764
Shamela0008176-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21083
Shamela0008176-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        26047
Shamela0008176-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       1575739
Shamela0008176-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10407
Shamela0008176-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        45228
Shamela0008176-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2297
Shamela0008176-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         926
Shamela0008176-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47         974
Shamela0008176-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       484128
Shamela0008176-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        9517
Shamela0008176-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       106333
Shamela0008176-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1321
Shamela0008176-ara1_Shamela0006723-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1571
Shamela0008176-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3063
Shamela0008176-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6224
Shamela0008176-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2917
Shamela0008176-ara1_Shamela0006782-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1959
Shamela0008176-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        22778
Shamela0008176-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        52479
Shamela0008176-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        94829
Shamela0008176-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        18266
Shamela0008176-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        15317
Shamela0008176-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       106659
Shamela0008176-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28929
Shamela0008176-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        41424
Shamela0008176-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1518
Shamela0008176-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6461
Shamela0008176-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        8060
Shamela0008176-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       525323
Shamela0008176-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2834
Shamela0008176-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        10782
Shamela0008176-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        34881
Shamela0008176-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1947
Shamela0008176-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2458
Shamela0008176-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       161538
Shamela0008176-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        60609
Shamela0008176-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        42139
Shamela0008176-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        8160
Shamela0008176-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1017
Shamela0008176-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        46089
Shamela0008176-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1079
Shamela0008176-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       139168
Shamela0008176-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        36294
Shamela0008176-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        78877
Shamela0008176-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        8632
Shamela0008176-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        96149
Shamela0008176-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1123
Shamela0008176-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       197883
Shamela0008176-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        20897
Shamela0008176-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        14229
Shamela0008176-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        70234
Shamela0008176-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        28164
Shamela0008176-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1709
Shamela0008176-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1084
Shamela0008176-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6696
Shamela0008176-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        8793
Shamela0008176-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12131
Shamela0008176-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8086
Shamela0008176-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       288159
Shamela0008176-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        25841
Shamela0008176-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         979
Shamela0008176-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3832
Shamela0008176-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        99658
Shamela0008176-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1303
Shamela0008176-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        28305
Shamela0008176-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        8261
Shamela0008176-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2250
Shamela0008176-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2522
Shamela0008176-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2111
Shamela0008176-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         946
Shamela0008176-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2058
Shamela0008176-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1167
Shamela0008176-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4159
Shamela0008176-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7162
Shamela0008176-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        23276
Shamela0008176-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19473
Shamela0008176-ara1_Shamela0007754-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1397
Shamela0008176-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2425
Shamela0008176-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       325515
Shamela0008176-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14789
Shamela0008176-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       3194473
Shamela0008176-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        1593
Shamela0008176-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2196
Shamela0008176-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4307
Shamela0008176-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        36211
Shamela0008176-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2416
Shamela0008176-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4294
Shamela0008176-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3043
Shamela0008176-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       170742
Shamela0008176-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        20876
Shamela0008176-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       117546
Shamela0008176-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        9557
Shamela0008176-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        11289
Shamela0008176-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        38086
Shamela0008176-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        60109
Shamela0008176-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5165
Shamela0008176-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4670
Shamela0008176-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12979
Shamela0008176-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        2939
Shamela0008176-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10491
Shamela0008176-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        42542
Shamela0008176-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1470
Shamela0008176-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        5333
Shamela0008176-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7545
Shamela0008176-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        12865
Shamela0008176-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        25009
Shamela0008176-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4154
Shamela0008176-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1069
Shamela0008176-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        20063
Shamela0008176-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        14775
Shamela0008176-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3449
Shamela0008176-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1436
Shamela0008176-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        6078
Shamela0008176-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        1398
Shamela0008176-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2967
Shamela0008176-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        7091
Shamela0008176-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        10420
Shamela0008176-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        7573
Shamela0008176-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1685
Shamela0008176-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8046
Shamela0008176-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2488
Shamela0008176-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        16616
Shamela0008176-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1395
Shamela0008176-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       323355
Shamela0008176-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       9504257
Shamela0008176-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       1597532
Shamela0008176-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        67588
Shamela0008176-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        37431
Shamela0008176-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        85352
Shamela0008176-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3200
Shamela0008176-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       627294
Shamela0008176-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        39919
Shamela0008176-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       680461
Shamela0008176-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       1610410
Shamela0008176-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       166557
Shamela0008176-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        30916
Shamela0008176-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        85978
Shamela0008176-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        31468
Shamela0008176-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2273
Shamela0008176-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3130
Shamela0008176-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        41561
Shamela0008176-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9217
Shamela0008176-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       561190
Shamela0008176-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       186312
Shamela0008176-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2587
Shamela0008176-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2077
Shamela0008176-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        17531
Shamela0008176-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1425
Shamela0008176-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        9711
Shamela0008176-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1250
Shamela0008176-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        14997
Shamela0008176-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16659
Shamela0008176-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1017
Shamela0008176-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7570
Shamela0008176-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5513
Shamela0008176-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11955
Shamela0008176-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        17808
Shamela0008176-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18663
Shamela0008176-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17579
Shamela0008176-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        40181
Shamela0008176-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       520157
Shamela0008176-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       254791
Shamela0008176-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1327
Shamela0008176-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10269
Shamela0008176-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2159
Shamela0008176-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        22393
Shamela0008176-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       190443
Shamela0008176-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        23947
Shamela0008176-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        67370
Shamela0008176-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        41016
Shamela0008176-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        12688
Shamela0008176-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1580
Shamela0008176-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9094
Shamela0008176-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        52624
Shamela0008176-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        68352
Shamela0008176-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3290
Shamela0008176-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        95255
Shamela0008176-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3592
Shamela0008176-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        7762
Shamela0008176-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1282
Shamela0008176-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       137014
Shamela0008176-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       310053
Shamela0008176-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        4271
Shamela0008176-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        61551
Shamela0008176-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       242822
Shamela0008176-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        10611
Shamela0008176-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        11422
Shamela0008176-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6819
Shamela0008176-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1797
Shamela0008176-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10845
Shamela0008176-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       1633797
Shamela0008176-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       272778
Shamela0008176-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        41675
Shamela0008176-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        16320
Shamela0008176-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1266
Shamela0008176-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1540
Shamela0008176-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        8280
Shamela0008176-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1017
Shamela0008176-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4389
Shamela0008176-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        38471
Shamela0008176-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        15345
Shamela0008176-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        21680
Shamela0008176-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        20676
Shamela0008176-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        26280
Shamela0008176-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1280
Shamela0008176-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3974
Shamela0008176-ara1_Shamela0009368-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1362
Shamela0008176-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        21158
Shamela0008176-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2564
Shamela0008176-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        16179
Shamela0008176-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4020
Shamela0008176-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         977
Shamela0008176-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        22473
Shamela0008176-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2590
Shamela0008176-ara1_Shamela0009378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1305
Shamela0008176-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        23914
Shamela0008176-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        19777
Shamela0008176-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3263
Shamela0008176-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7271
Shamela0008176-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1245
Shamela0008176-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1450
Shamela0008176-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        13401
Shamela0008176-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8691
Shamela0008176-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2925
Shamela0008176-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        2140
Shamela0008176-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9398
Shamela0008176-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1629
Shamela0008176-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       118023
Shamela0008176-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        15050
Shamela0008176-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2802
Shamela0008176-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5492
Shamela0008176-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        27889
Shamela0008176-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1208
Shamela0008176-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13258
Shamela0008176-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4692
Shamela0008176-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1778
Shamela0008176-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1456
Shamela0008176-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7918
Shamela0008176-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3865
Shamela0008176-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        12703
Shamela0008176-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12717
Shamela0008176-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        29197
Shamela0008176-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       310170
Shamela0008176-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10208
Shamela0008176-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        37951
Shamela0008176-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5428
Shamela0008176-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1415
Shamela0008176-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4586
Shamela0008176-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1710
Shamela0008176-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        47839
Shamela0008176-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5111
Shamela0008176-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5563
Shamela0008176-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14592
Shamela0008176-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        14774
Shamela0008176-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1287
Shamela0008176-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4302
Shamela0008176-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9143
Shamela0008176-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        80231
Shamela0008176-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2762
Shamela0008176-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         940
Shamela0008176-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       169578
Shamela0008176-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        31482
Shamela0008176-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15111
Shamela0008176-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        20560
Shamela0008176-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1115
Shamela0008176-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2997
Shamela0008176-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        20257
Shamela0008176-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        12056
Shamela0008176-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        18809
Shamela0008176-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       108465
Shamela0008176-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       151732
Shamela0008176-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       265037
Shamela0008176-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        45974
Shamela0008176-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3953
Shamela0008176-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       256542
Shamela0008176-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       401037
Shamela0008176-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       137108
Shamela0008176-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       346795
Shamela0008176-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2947
Shamela0008176-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        12669
Shamela0008176-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       155351
Shamela0008176-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1451
Shamela0008176-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       228590
Shamela0008176-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        34739
Shamela0008176-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       107051
Shamela0008176-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        4602
Shamela0008176-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       736957
Shamela0008176-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13983
Shamela0008176-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       167169
Shamela0008176-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10054
Shamela0008176-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        14919
Shamela0008176-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13256
Shamela0008176-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4552
Shamela0008176-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7062
Shamela0008176-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        45344
Shamela0008176-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8594
Shamela0008176-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14125
Shamela0008176-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2893
Shamela0008176-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       365024
Shamela0008176-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1399
Shamela0008176-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       132866
Shamela0008176-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       271788
Shamela0008176-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        16495
Shamela0008176-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        41787
Shamela0008176-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        15315
Shamela0008176-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1265
Shamela0008176-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        9522
Shamela0008176-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        55924
Shamela0008176-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6084
Shamela0008176-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        6284
Shamela0008176-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        51620
Shamela0008176-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3996
Shamela0008176-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        24749
Shamela0008176-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        11424
Shamela0008176-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1891
Shamela0008176-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1342
Shamela0008176-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        10201
Shamela0008176-ara1_Shamela0010269-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1113
Shamela0008176-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       126308
Shamela0008176-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       269565
Shamela0008176-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        14029
Shamela0008176-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2823
Shamela0008176-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        9489
Shamela0008176-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        56905
Shamela0008176-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       229175
Shamela0008176-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        48612
Shamela0008176-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5220
Shamela0008176-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        41512
Shamela0008176-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6419
Shamela0008176-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       294721
Shamela0008176-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        26706
Shamela0008176-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       338649
Shamela0008176-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1258
Shamela0008176-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       131135
Shamela0008176-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       370094
Shamela0008176-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6715
Shamela0008176-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1512
Shamela0008176-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        28454
Shamela0008176-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1068
Shamela0008176-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12213
Shamela0008176-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3727
Shamela0008176-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       1102285
Shamela0008176-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2551
Shamela0008176-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16113
Shamela0008176-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8799
Shamela0008176-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3588
Shamela0008176-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        16778
Shamela0008176-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3190
Shamela0008176-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       176082
Shamela0008176-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2048
Shamela0008176-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        14416
Shamela0008176-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        2038
Shamela0008176-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        19964
Shamela0008176-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2995
Shamela0008176-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        11837
Shamela0008176-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       160569
Shamela0008176-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1248
Shamela0008176-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       410358
Shamela0008176-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        6885
Shamela0008176-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        49319
Shamela0008176-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       347774
Shamela0008176-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       1006596
Shamela0008176-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       302742
Shamela0008176-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        49736
Shamela0008176-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        63322
Shamela0008176-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2404
Shamela0008176-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        14568
Shamela0008176-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        59718
Shamela0008176-ara1_Shamela0010734-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05         923
Shamela0008176-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        50392
Shamela0008176-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7062
Shamela0008176-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       113588
Shamela0008176-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3275
Shamela0008176-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        25593
Shamela0008176-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10473
Shamela0008176-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        84785
Shamela0008176-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        14116
Shamela0008176-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       758920
Shamela0008176-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        28377
Shamela0008176-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17501
Shamela0008176-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8176
Shamela0008176-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       143102
Shamela0008176-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        97119
Shamela0008176-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2068
Shamela0008176-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10734
Shamela0008176-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        98605
Shamela0008176-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48       101141
Shamela0008176-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         972
Shamela0008176-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       847149
Shamela0008176-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       155623
Shamela0008176-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4074
Shamela0008176-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       117541
Shamela0008176-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        39071
Shamela0008176-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        7712
Shamela0008176-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2437
Shamela0008176-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       581446
Shamela0008176-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2935
Shamela0008176-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1640
Shamela0008176-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         844
Shamela0008176-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1279
Shamela0008176-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        23992
Shamela0008176-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        13042
Shamela0008176-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1988
Shamela0008176-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2667
Shamela0008176-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2726
Shamela0008176-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1846
Shamela0008176-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1279
Shamela0008176-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1403
Shamela0008176-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        19315
Shamela0008176-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8758
Shamela0008176-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1029
Shamela0008176-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        10543
Shamela0008176-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5729
Shamela0008176-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2469
Shamela0008176-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        4833
Shamela0008176-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1643
Shamela0008176-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1693
Shamela0008176-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        73183
Shamela0008176-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        20919
Shamela0008176-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        69164
Shamela0008176-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4064
Shamela0008176-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        10629
Shamela0008176-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5519
Shamela0008176-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8693
Shamela0008176-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10601
Shamela0008176-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2358
Shamela0008176-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4613
Shamela0008176-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        43071
Shamela0008176-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        99556
Shamela0008176-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2457
Shamela0008176-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        32598
Shamela0008176-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        6877
Shamela0008176-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        83416
Shamela0008176-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5078
Shamela0008176-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1809
Shamela0008176-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        18603
Shamela0008176-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       215137
Shamela0008176-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1095
Shamela0008176-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        9353
Shamela0008176-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05       121328
Shamela0008176-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        15005
Shamela0008176-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        25196
Shamela0008176-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        40650
Shamela0008176-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        2631
Shamela0008176-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        40697
Shamela0008176-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       119507
Shamela0008176-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       101442
Shamela0008176-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        62263
Shamela0008176-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       178609
Shamela0008176-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3594
Shamela0008176-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2329
Shamela0008176-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       207605
Shamela0008176-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        54823
Shamela0008176-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2406
Shamela0008176-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4117
Shamela0008176-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        37753
Shamela0008176-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1568
Shamela0008176-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8183
Shamela0008176-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7277
Shamela0008176-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        92631
Shamela0008176-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1181
Shamela0008176-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        54217
Shamela0008176-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6138
Shamela0008176-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       157077
Shamela0008176-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        36900
Shamela0008176-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        9068
Shamela0008176-ara1_Shamela0011750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1157
Shamela0008176-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        6896
Shamela0008176-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        3834
Shamela0008176-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        15095
Shamela0008176-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4705
Shamela0008176-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2748
Shamela0008176-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10543
Shamela0008176-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7813
Shamela0008176-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        14740
Shamela0008176-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1126
Shamela0008176-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4565
Shamela0008176-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       229455
Shamela0008176-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        18150
Shamela0008176-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       438895
Shamela0008176-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       147683
Shamela0008176-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        74486
Shamela0008176-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1416
Shamela0008176-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       102264
Shamela0008176-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        11672
Shamela0008176-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1137
Shamela0008176-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        61817
Shamela0008176-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       240474
Shamela0008176-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        48231
Shamela0008176-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       248816
Shamela0008176-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11842
Shamela0008176-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        43404
Shamela0008176-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        31486
Shamela0008176-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1051
Shamela0008176-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        28268
Shamela0008176-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        7240
Shamela0008176-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03       242047
Shamela0008176-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2859
Shamela0008176-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3589
Shamela0008176-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9136
Shamela0008176-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        11859
Shamela0008176-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        9706
Shamela0008176-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10666
Shamela0008176-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        6863
Shamela0008176-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1837
Shamela0008176-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1775
Shamela0008176-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       148454
Shamela0008176-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        12743
Shamela0008176-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        2526
Shamela0008176-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       338705
Shamela0008176-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        5758
Shamela0008176-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       712866
Shamela0008176-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3592
Shamela0008176-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        14201
Shamela0008176-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        13114
Shamela0008176-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        49332
Shamela0008176-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       500105
Shamela0008176-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1052
Shamela0008176-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        98371
Shamela0008176-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       291025
Shamela0008176-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       480372
Shamela0008176-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        14805
Shamela0008176-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        22144
Shamela0008176-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        32215
Shamela0008176-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7632
Shamela0008176-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1282
Shamela0008176-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       161816
Shamela0008176-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        21005
Shamela0008176-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        15183
Shamela0008176-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        14403
Shamela0008176-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        4285
Shamela0008176-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1415
Shamela0008176-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7581
Shamela0008176-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1441
Shamela0008176-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        24368
Shamela0008176-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        38260
Shamela0008176-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        73829
Shamela0008176-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1470
Shamela0008176-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4411
Shamela0008176-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2442
Shamela0008176-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        13134
Shamela0008176-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       173887
Shamela0008176-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        21988
Shamela0008176-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6122
Shamela0008176-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9328
Shamela0008176-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2134
Shamela0008176-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4372
Shamela0008176-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1041
Shamela0008176-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        33677
Shamela0008176-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        55481
Shamela0008176-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        58401
Shamela0008176-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3957
Shamela0008176-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2891
Shamela0008176-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        13998
Shamela0008176-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        10870
Shamela0008176-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        23255
Shamela0008176-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1702
Shamela0008176-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        13900
Shamela0008176-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7144
Shamela0008176-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        83710
Shamela0008176-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5508
Shamela0008176-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        17349
Shamela0008176-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        77253
Shamela0008176-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5485
Shamela0008176-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        95676
Shamela0008176-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        8723
Shamela0008176-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       682020
Shamela0008176-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1414
Shamela0008176-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4078
Shamela0008176-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7737
Shamela0008176-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        4116
Shamela0008176-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       160796
Shamela0008176-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       114558
Shamela0008176-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        60585
Shamela0008176-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4581
Shamela0008176-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       116989
Shamela0008176-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        29379
Shamela0008176-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        16707
Shamela0008176-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       102123
Shamela0008176-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        22863
Shamela0008176-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       119138
Shamela0008176-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       105031
Shamela0008176-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       293859
Shamela0008176-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        18361
Shamela0008176-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        70758
Shamela0008176-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6546
Shamela0008176-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        47500
Shamela0008176-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        59879
Shamela0008176-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        66122
Shamela0008176-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2517
Shamela0008176-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        43029
Shamela0008176-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4999
Shamela0008176-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        15968
Shamela0008176-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35       119612
Shamela0008176-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        36945
Shamela0008176-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        60949
Shamela0008176-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        2234
Shamela0008176-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        19567
Shamela0008176-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4373
Shamela0008176-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        49169
Shamela0008176-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5738
Shamela0008176-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        78404
Shamela0008176-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1421
Shamela0008176-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2092
Shamela0008176-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1825
Shamela0008176-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        29681
Shamela0008176-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        6043
Shamela0008176-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        32741
Shamela0008176-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        94136
Shamela0008176-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9955
Shamela0008176-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4949
Shamela0008176-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3138
Shamela0008176-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        29174
Shamela0008176-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2691
Shamela0008176-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5610
Shamela0008176-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3472
Shamela0008176-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        32492
Shamela0008176-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49         931
Shamela0008176-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       361754
Shamela0008176-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        18151
Shamela0008176-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        29178
Shamela0008176-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1631
Shamela0008176-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        20112
Shamela0008176-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        12576
Shamela0008176-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1224
Shamela0008176-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       222385
Shamela0008176-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        50204
Shamela0008176-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1762
Shamela0008176-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2737
Shamela0008176-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4529
Shamela0008176-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        56586
Shamela0008176-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       234879
Shamela0008176-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9810
Shamela0008176-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3864
Shamela0008176-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1539
Shamela0008176-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       142577
Shamela0008176-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       211641
Shamela0008176-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        26675
Shamela0008176-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        23268
Shamela0008176-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       151305
Shamela0008176-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         805
Shamela0008176-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        49484
Shamela0008176-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9947
Shamela0008176-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1270
Shamela0008176-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1442
Shamela0008176-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       541441
Shamela0008176-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       637921
Shamela0008176-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        12406
Shamela0008176-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        5501
Shamela0008176-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       207927
Shamela0008176-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13491
Shamela0008176-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         821
Shamela0008176-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4068
Shamela0008176-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1887
Shamela0008176-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2140
Shamela0008176-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        74496
Shamela0008176-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1603
Shamela0008176-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       131441
Shamela0008176-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        22945
Shamela0008176-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        97965
Shamela0008176-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       712774
Shamela0008176-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4783
Shamela0008176-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7300
Shamela0008176-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5159
Shamela0008176-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        29018
Shamela0008176-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        47295
Shamela0008176-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40       120424
Shamela0008176-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       101203
Shamela0008176-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1404
Shamela0008176-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        30277
Shamela0008176-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1794
Shamela0008176-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        81445
Shamela0008176-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        12576
Shamela0008176-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        19591
Shamela0008176-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2138
Shamela0008176-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5058
Shamela0008176-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        16605
Shamela0008176-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       1115629
Shamela0008176-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       150262
Shamela0008176-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        18335
Shamela0008176-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        22993
Shamela0008176-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       601725
Shamela0008176-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        39292
Shamela0008176-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        39479
Shamela0008176-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2863
Shamela0008176-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        42633
Shamela0008176-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56         829
Shamela0008176-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       223560
Shamela0008176-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        34796
Shamela0008176-ara1_Shamela0021647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2124
Shamela0008176-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       227121
Shamela0008176-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       1361623
Shamela0008176-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       1670876
Shamela0008176-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        38340
Shamela0008176-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3332
Shamela0008176-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        12472
Shamela0008176-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17       236360
Shamela0008176-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1261
Shamela0008176-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6505
Shamela0008176-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12894
Shamela0008176-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3644
Shamela0008176-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        17490
Shamela0008176-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2736
Shamela0008176-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        10240
Shamela0008176-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       141607
Shamela0008176-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        11217
Shamela0008176-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8069
Shamela0008176-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       595764
Shamela0008176-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        46399
Shamela0008176-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       6033030
Shamela0008176-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        11136
Shamela0008176-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       122970
Shamela0008176-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31       149026
Shamela0008176-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       223625
Shamela0008176-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        70923
Shamela0008176-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        80836
Shamela0008176-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        33846
Shamela0008176-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       587674
Shamela0008176-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       2931304
Shamela0008176-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        47059
Shamela0008176-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       135085
Shamela0008176-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       441096
Shamela0008176-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       1683435
Shamela0008176-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3600
Shamela0008176-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       362335
Shamela0008176-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2195
Shamela0008176-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       1038179
Shamela0008176-ara1_Shamela0021819-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2070
Shamela0008176-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       187533
Shamela0008176-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        44849
Shamela0008176-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       106771
Shamela0008176-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        13898
Shamela0008176-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2338
Shamela0008176-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1558
Shamela0008176-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        4004
Shamela0008176-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        33965
Shamela0008176-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         970
Shamela0008176-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2647
Shamela0008176-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1489
Shamela0008176-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3843
Shamela0008176-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       578664
Shamela0008176-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        15515
Shamela0008176-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        70801
Shamela0008176-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        94969
Shamela0008176-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        21803
Shamela0008176-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4679
Shamela0008176-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       242378
Shamela0008176-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       206254
Shamela0008176-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7118
Shamela0008176-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8803
Shamela0008176-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        32759
Shamela0008176-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2165
Shamela0008176-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        33981
Shamela0008176-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        19720
Shamela0008176-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4564
Shamela0008176-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1731
Shamela0008176-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         989
Shamela0008176-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        40933
Shamela0008176-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        62521
Shamela0008176-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        24252
Shamela0008176-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        18633
Shamela0008176-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        70537
Shamela0008176-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        2460
Shamela0008176-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2924
Shamela0008176-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       144950
Shamela0008176-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        49732
Shamela0008176-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1035
Shamela0008176-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2084
Shamela0008176-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       708830
Shamela0008176-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        14857
Shamela0008176-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       190965
Shamela0008176-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1303
Shamela0008176-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        70585
Shamela0008176-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1231
Shamela0008176-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1988
Shamela0008176-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        53926
Shamela0008176-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3389
Shamela0008176-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        25914
Shamela0008176-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12889
Shamela0008176-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       429068
Shamela0008176-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        43851
Shamela0008176-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24       149853
Shamela0008176-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        10075
Shamela0008176-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7046
Shamela0008176-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1847
Shamela0008176-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       101185
Shamela0008176-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        8950
Shamela0008176-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2938
Shamela0008176-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4094
Shamela0008176-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       146935
Shamela0008176-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        52480
Shamela0008176-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       396436
Shamela0008176-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        14432
Shamela0008176-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        18801
Shamela0008176-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       140864
Shamela0008176-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        87417
Shamela0008176-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        71950
Shamela0008176-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        3368
Shamela0008176-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5074
Shamela0008176-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        30066
Shamela0008176-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       338636
Shamela0008176-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       220929
Shamela0008176-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        22968
Shamela0008176-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         863
Shamela0008176-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       333499
Shamela0008176-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5066
Shamela0008176-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       184862
Shamela0008176-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       1543259
Shamela0008176-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8116
Shamela0008176-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       565987
Shamela0008176-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        37982
Shamela0008176-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       173707
Shamela0008176-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        44102
Shamela0008176-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       457976
Shamela0008176-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       101598
Shamela0008176-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        44417
Shamela0008176-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       908819
Shamela0008176-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       179448
Shamela0008176-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       517573
Shamela0008176-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        7450
Shamela0008176-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       186727
Shamela0008176-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        59352
Shamela0008176-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        1071
Shamela0008176-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3517
Shamela0008176-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        21045
Shamela0008176-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        14723
Shamela0008176-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        23828
Shamela0008176-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4179
Shamela0008176-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        55265
Shamela0008176-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8680
Shamela0008176-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1597
Shamela0008176-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        8079
Shamela0008176-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9111
Shamela0008176-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2519
Shamela0008176-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       395574
Shamela0008176-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       2945997
Shamela0008176-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       5915857
Shamela0008176-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1245
Shamela0008176-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5817
Shamela0008176-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        35695
Shamela0008176-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        50828
Shamela0008176-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4306
Shamela0008176-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04         826
Shamela0008176-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9742
Shamela0008176-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       196071
Shamela0008176-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        21202
Shamela0008176-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        1126
Shamela0008176-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2637
Shamela0008176-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4070
Shamela0008176-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4592
Shamela0008176-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6819
Shamela0008176-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        31093
Shamela0008176-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        9409
Shamela0008176-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        20992
Shamela0008176-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14738
Shamela0008176-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        26839
Shamela0008176-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        2993
Shamela0008176-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        64990
Shamela0008176-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        40013
Shamela0008176-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2054
Shamela0008176-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1349
Shamela0008176-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2111
Shamela0008176-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2963
Shamela0008176-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        22644
Shamela0008176-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        14559
Shamela0008176-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1227
Shamela0008176-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        11943
Shamela0008176-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        38481
Shamela0008176-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        14383
Shamela0008176-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3185
Shamela0008176-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1785
Shamela0008176-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15180
Shamela0008176-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3016
Shamela0008176-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2089
Shamela0008176-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2722
Shamela0008176-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4318
Shamela0008176-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1243
Shamela0008176-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2571
Shamela0008176-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       180291
Shamela0008176-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13547
Shamela0008176-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1589
Shamela0008176-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10076
Shamela0008176-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2323
Shamela0008176-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        18883
Shamela0008176-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        13174
Shamela0008176-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2263
Shamela0008176-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        3382
Shamela0008176-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9047
Shamela0008176-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        40126
Shamela0008176-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        14772
Shamela0008176-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3731
Shamela0008176-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8093
Shamela0008176-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        13835
Shamela0008176-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6045
Shamela0008176-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2080
Shamela0008176-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8458
Shamela0008176-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2266
Shamela0008176-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4138
Shamela0008176-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1534
Shamela0008176-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2229
Shamela0008176-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3977
Shamela0008176-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6348
Shamela0008176-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2213
Shamela0008176-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        61805
Shamela0008176-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       1055886
Shamela0008176-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        5439
Shamela0008176-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1931
Shamela0008176-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7260
Shamela0008176-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6364
Shamela0008176-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7094
Shamela0008176-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2496
Shamela0008176-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3574
Shamela0008176-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5554
Shamela0008176-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        13663
Shamela0008176-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6530
Shamela0008176-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        15996
Shamela0008176-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        54308
Shamela0008176-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6584
Shamela0008176-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8215
Shamela0008176-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       194022
Shamela0008176-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1358
Shamela0008176-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        65308
Shamela0008176-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1003
Shamela0008176-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2659
Shamela0008176-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         945
Shamela0008176-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        26494
Shamela0008176-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        15845
Shamela0008176-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        14389
Shamela0008176-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6806
Shamela0008176-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        57054
Shamela0008176-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12006
Shamela0008176-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        11115
Shamela0008176-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        14203
Shamela0008176-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        7793
Shamela0008176-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        15842
Shamela0008176-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15558
Shamela0008176-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1601
Shamela0008176-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        19946
Shamela0008176-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1681
Shamela0008176-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2701
Shamela0008176-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        13169
Shamela0008176-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        8146
Shamela0008176-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5114
Shamela0008176-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         983
Shamela0008176-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        23021
Shamela0008176-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1322
Shamela0008176-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        12726
Shamela0008176-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1398
Shamela0008176-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7248
Shamela0008176-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1144
Shamela0008176-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        21061
Shamela0008176-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5498
Shamela0008176-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6045
Shamela0008176-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8440
Shamela0008176-ara1_Shamela0026874-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1594
Shamela0008176-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2991
Shamela0008176-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        22024
Shamela0008176-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       321905
Shamela0008176-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1041
Shamela0008176-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        19815
Shamela0008176-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        28385
Shamela0008176-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        63606
Shamela0008176-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2300
Shamela0008176-ara1_Shamela0026895-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56         988
Shamela0008176-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5466
Shamela0008176-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2680
Shamela0008176-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3623
Shamela0008176-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4176
Shamela0008176-ara1_Shamela0026961-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1079
Shamela0008176-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9902
Shamela0008176-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1312
Shamela0008176-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3178
Shamela0008176-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1750
Shamela0008176-ara1_Shamela0027090-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1844
Shamela0008176-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1742
Shamela0008176-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        18126
Shamela0008176-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        13709
Shamela0008176-ara1_Shamela0027100-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1329
Shamela0008176-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1330
Shamela0008176-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10332
Shamela0008176-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        12310
Shamela0008176-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7678
Shamela0008176-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       322883
Shamela0008176-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        44103
Shamela0008176-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45       128283
Shamela0008176-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1382
Shamela0008176-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5007
Shamela0008176-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2008
Shamela0008176-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        14007
Shamela0008176-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        10787
Shamela0008176-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4763
Shamela0008176-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4362
Shamela0008176-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2108
Shamela0008176-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        10307
Shamela0008176-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2842
Shamela0008176-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3438
Shamela0008176-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3028
Shamela0008176-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1050
Shamela0008176-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6584
Shamela0008176-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6331
Shamela0008176-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7656
Shamela0008176-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8025
Shamela0008176-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1334
Shamela0008176-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       215846
Shamela0008176-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9446
Shamela0008176-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2341
Shamela0008176-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1253
Shamela0008176-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        23215
Shamela0008176-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2001
Shamela0008176-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3298
Shamela0008176-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6236
Shamela0008176-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        15846
Shamela0008176-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3180
Shamela0008176-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        8933
Shamela0008176-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7291
Shamela0008176-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1472
Shamela0008176-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2085
Shamela0008176-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6469
Shamela0008176-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1723
Shamela0008176-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7766
Shamela0008176-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1318
Shamela0008176-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3560
Shamela0008176-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        41408
Shamela0008176-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3467
Shamela0008176-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1465
Shamela0008176-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         955
Shamela0008176-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2651
Shamela0008176-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2970
Shamela0008176-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2974
Shamela0008176-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1987
Shamela0008176-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3473
Shamela0008176-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        15605
Shamela0008176-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4920
Shamela0008176-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1762
Shamela0008176-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2147
Shamela0008176-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2544
Shamela0008176-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23084
Shamela0008176-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1891
Shamela0008176-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2599
Shamela0008176-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7134
Shamela0008176-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1487
Shamela0008176-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3793
Shamela0008176-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1709
Shamela0008176-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3618
Shamela0008176-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4324
Shamela0008176-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        13829
Shamela0008176-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8071
Shamela0008176-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        18471
Shamela0008176-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        42848
Shamela0008176-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1788
Shamela0008176-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1304
Shamela0008176-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        30519
Shamela0008176-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1019
Shamela0008176-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3523
Shamela0008176-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        10450
Shamela0008176-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5425
Shamela0008176-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2803
Shamela0008176-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        40013
Shamela0008176-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4445
Shamela0008176-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        19442
Shamela0008176-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1583
Shamela0008176-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11259
Shamela0008176-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        12490
Shamela0008176-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3524
Shamela0008176-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5334
Shamela0008176-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2793
Shamela0008176-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10528
Shamela0008176-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1372
Shamela0008176-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1304
Shamela0008176-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4815
Shamela0008176-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9537
Shamela0008176-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1898
Shamela0008176-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1337
Shamela0008176-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6871
Shamela0008176-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1619
Shamela0008176-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        10631
Shamela0008176-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4147
Shamela0008176-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        19623
Shamela0008176-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        15362
Shamela0008176-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        21148
Shamela0008176-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1179
Shamela0008176-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2501
Shamela0008176-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4060
Shamela0008176-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9746
Shamela0008176-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04       103568
Shamela0008176-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25035
Shamela0008176-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3717
Shamela0008176-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9503
Shamela0008176-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9989
Shamela0008176-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2037
Shamela0008176-ara1_Shamela0030429-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1039
Shamela0008176-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11588
Shamela0008176-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        24359
Shamela0008176-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16388
Shamela0008176-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10471
Shamela0008176-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1101
Shamela0008176-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1707
Shamela0008176-ara1_Shamela0030531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1424
Shamela0008176-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1836
Shamela0008176-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         970
Shamela0008176-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13573
Shamela0008176-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12251
Shamela0008176-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        13137
Shamela0008176-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        16067
Shamela0008176-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4981
Shamela0008176-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1008
Shamela0008176-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        13261
Shamela0008176-ara1_Shamela0030718-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3441
Shamela0008176-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        16179
Shamela0008176-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1295
Shamela0008176-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2518
Shamela0008176-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11186
Shamela0008176-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        14454
Shamela0008176-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        8005
Shamela0008176-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7946
Shamela0008176-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1212
Shamela0008176-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7352
Shamela0008176-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4976
Shamela0008176-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1858
Shamela0008176-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        5677
Shamela0008176-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        25843
Shamela0008176-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        4228
Shamela0008176-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        66624
Shamela0008176-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        39531
Shamela0008176-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        63660
Shamela0008176-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        83616
Shamela0008176-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1479
Shamela0008176-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       695322
Shamela0008176-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3603
Shamela0008176-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1808
Shamela0008176-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6303
Shamela0008176-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2485
Shamela0008176-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1030
Shamela0008176-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2699
Shamela0008176-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2971
Shamela0008176-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6116
Shamela0008176-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4255
Shamela0008176-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        70205
Shamela0008176-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        13702
Shamela0008176-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2801
Shamela0008176-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15356
Shamela0008176-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17377
Shamela0008176-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       2798239
Shamela0008176-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        13354
Shamela0008176-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1590
Shamela0008176-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        9004
Shamela0008176-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       265591
Shamela0008176-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        40101
Shamela0008176-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        87013
Shamela0008176-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11075
Shamela0008176-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1288
Shamela0008176-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14204
Shamela0008176-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3850
Shamela0008176-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7737
Shamela0008176-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3372
Shamela0008176-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36       214620
Shamela0008176-ara1_Shamela0037338-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1366
Shamela0008176-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2808
Shamela0008176-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13614
Shamela0008176-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       403979
Shamela0008176-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1494
Shamela0008176-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         750
Shamela0008176-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1317
Shamela0008176-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1208
Shamela0008176-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1950
Shamela0008176-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4470
Shamela0008176-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1044
Shamela0008176-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4388
Shamela0008176-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        34565
Shamela0008176-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        13766
Shamela0008176-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8996
Shamela0008176-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       1339778
Shamela0008176-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        11398
Shamela0008176-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5006
Shamela0008176-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        18077
Shamela0008176-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6492
Shamela0008176-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1768
Shamela0008176-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        22708
Shamela0008176-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        23234
Shamela0008176-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3806
Shamela0008176-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10758
Shamela0008176-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1327
Shamela0008176-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5746
Shamela0008176-ara1_Shamela0095578-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1899
Shamela0008176-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        52839
Shamela0008176-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2451
Shamela0008176-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3590
Shamela0008176-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       264951
Shamela0008176-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2482
Shamela0008176-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1540
Shamela0008176-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        31465
Shamela0008176-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        41724
Shamela0008176-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        27095
Shamela0008176-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        13176
Shamela0008176-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10654
Shamela0008176-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        95603
Shamela0008176-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2654
Shamela0008176-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1980
Shamela0008176-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5207
Shamela0008176-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1482
Shamela0008176-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       1122198
Shamela0008176-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13911
Shamela0008176-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10933
Shamela0008176-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        23396
Shamela0008176-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1183
Shamela0008176-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1892
Shamela0008176-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6104
Shamela0008176-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12100
Shamela0008176-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4717
Shamela0008176-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3072
Shamela0008176-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4616
Shamela0008176-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        17846
Shamela0008176-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        23192
Shamela0008176-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        72083
Shamela0008176-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56       105883
Shamela0008176-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        19784
Shamela0008176-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       1427910
Shamela0008176-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        28259
Shamela0008176-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        22515
Shamela0008176-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1905
Shamela0008176-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       308979
Shamela0008176-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        72035
Shamela0008176-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        12673
Shamela0008176-ara1_Shia000002-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1559
Shamela0008176-ara1_Shia000010-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1184
Shamela0008176-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        5221
Shamela0008176-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        2841
Shamela0008176-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3606
Shamela0008176-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        38291
Shamela0008176-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1415
Shamela0008176-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        32910
Shamela0008176-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        11207
Shamela0008176-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2058
Shamela0008176-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2247
Shamela0008176-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2704
Shamela0008176-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5527
Shamela0008176-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2978
Shamela0008176-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        12546
Shamela0008176-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         870
Shamela0008176-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4914
Shamela0008176-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        4601
Shamela0008176-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        6980
Shamela0008176-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3577
Shamela0008176-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        61726
Shamela0008176-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11348
Shamela0008176-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        86472
Shamela0008176-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11908
Shamela0008176-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1004
Shamela0008176-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        26088
Shamela0008176-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        21380
Shamela0008176-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        13908
Shamela0008176-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2843
Shamela0008176-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        3425
Shamela0008176-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5922
Shamela0008176-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        35231
Shamela0008176-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        20264
Shamela0008176-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        19800
Shamela0008176-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1957
Shamela0008176-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3785
Shamela0008176-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        3322
Shamela0008176-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1427
Shamela0008176-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        6643
Shamela0008176-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        9717
Shamela0008176-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        18703
Shamela0008176-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        12524
Shamela0008176-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        52138
Shamela0008176-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1530
Shamela0008176-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3594
Shamela0008176-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3095
Shamela0008176-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         861
Shamela0008176-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2513
Shamela0008176-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:47        1079
Shamela0008176-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5286
Shamela0008176-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        48391
Shamela0008176-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4332
Shamela0008176-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1864
Shamela0008176-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2328
Shamela0008176-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        9470
Shamela0008176-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        28603
Shamela0008176-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        19299
Shamela0008176-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        15283
Shamela0008176-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        19406
Shamela0008176-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        47320
Shamela0008176-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       234683
Shamela0008176-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        41012
Shamela0008176-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       916958
Shamela0008176-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        33195
Shamela0008176-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        47677
Shamela0008176-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1025
Shamela0008176-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        24024
Shamela0008176-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4655
Shamela0008176-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3487
Shamela0008176-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        11363
Shamela0008176-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7969
Shamela0008176-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       505593
Shamela0008176-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       514457
Shamela0008176-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1180
Shamela0008176-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1168
Shamela0008176-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03         993
Shamela0008176-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        19849
Shamela0008176-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        3051
Shamela0008176-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1292
Shamela0008176-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        31108
Shamela0008176-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6730
Shamela0008176-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        20610
Shamela0008176-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        1232
Shamela0008176-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        2261
Shamela0008176-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        36330
Shamela0008176-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        1539
Shamela0008176-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        6692
Shamela0008176-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1066
Shamela0008176-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        8232
Shamela0008176-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        4163
Shamela0008176-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        16333
Shamela0008176-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        14546
Shamela0008176-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        8340
Shamela0008176-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1605
Shamela0008176-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1014
Shamela0008176-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5423
Shamela0008176-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        22328
Shamela0008176-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       136367
Shamela0008176-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        25302
Shamela0008176-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21       103911
Shamela0008176-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        11574
Shamela0008176-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        5763
Shamela0008176-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        52773
Shamela0008176-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        21696
Shamela0008176-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        47576
Shamela0008176-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        21630
Shamela0008176-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2011
Shamela0008176-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        47089
Shamela0008176-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        6960
Shamela0008176-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1178
Shamela0008176-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9544
Shamela0008176-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1593
Shamela0008176-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1112
Shamela0008176-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        6895
Shamela0008176-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03         913
Shamela0008176-ara1_Shia001301-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1314
Shamela0008176-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2949
Shamela0008176-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1049
Shamela0008176-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        3111
Shamela0008176-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        42375
Shamela0008176-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1854
Shamela0008176-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        12023
Shamela0008176-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        26381
Shamela0008176-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        9352
Shamela0008176-ara1_Shia001342-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1619
Shamela0008176-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        9263
Shamela0008176-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        6922
Shamela0008176-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        20676
Shamela0008176-ara1_Shia001352-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1352
Shamela0008176-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17       148041
Shamela0008176-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7812
Shamela0008176-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        94428
Shamela0008176-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        18533
Shamela0008176-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1619
Shamela0008176-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        9252
Shamela0008176-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        5772
Shamela0008176-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        4776
Shamela0008176-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3680
Shamela0008176-ara1_Shia001379-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1088
Shamela0008176-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26       185893
Shamela0008176-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2917
Shamela0008176-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2248
Shamela0008176-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        9137
Shamela0008176-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15426
Shamela0008176-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        93699
Shamela0008176-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        9960
Shamela0008176-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        25151
Shamela0008176-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        11954
Shamela0008176-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        3275
Shamela0008176-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        19635
Shamela0008176-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6303
Shamela0008176-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        11737
Shamela0008176-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        38493
Shamela0008176-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        6065
Shamela0008176-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        65394
Shamela0008176-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6671
Shamela0008176-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       1363164
Shamela0008176-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        26766
Shamela0008176-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        64528
Shamela0008176-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        27175
Shamela0008176-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        11163
Shamela0008176-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        75768
Shamela0008176-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       223878
Shamela0008176-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        32605
Shamela0008176-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        76208
Shamela0008176-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        12762
Shamela0008176-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        92124
Shamela0008176-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6723
Shamela0008176-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        81522
Shamela0008176-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       509984
Shamela0008176-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       638928
Shamela0008176-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        8771
Shamela0008176-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       1992774
Shamela0008176-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       1754263
Shamela0008176-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       677179
Shamela0008176-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        24887
Shamela0008176-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       565475
Shamela0008176-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       101554
Shamela0008176-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        41924
Shamela0008176-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        8680
Shamela0008176-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        20646
Shamela0008176-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1859
Shamela0008176-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        9569
Shamela0008176-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        69913
Shamela0008176-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        7289
Shamela0008176-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        6712
Shamela0008176-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        50779
Shamela0008176-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       141059
Shamela0008176-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        7396
Shamela0008176-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        20451
Shamela0008176-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36       238596
Shamela0008176-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1401
Shamela0008176-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        16485
Shamela0008176-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        3726
Shamela0008176-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        43441
Shamela0008176-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        5981
Shamela0008176-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        8821
Shamela0008176-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3256
Shamela0008176-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05       114114
Shamela0008176-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        40030
Shamela0008176-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        10952
Shamela0008176-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        5409
Shamela0008176-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       691008
Shamela0008176-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       212486
Shamela0008176-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       307028
Shamela0008176-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        5168
Shamela0008176-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        45105
Shamela0008176-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2740
Shamela0008176-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        79519
Shamela0008176-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2046
Shamela0008176-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       308013
Shamela0008176-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        30415
Shamela0008176-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       182448
Shamela0008176-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1266
Shamela0008176-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       274626
Shamela0008176-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        8861
Shamela0008176-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2201
Shamela0008176-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13682
Shamela0008176-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1061
Shamela0008176-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        18566
Shamela0008176-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        6825
Shamela0008176-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2661
Shamela0008176-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 14:29        4766
Shamela0008176-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        4525
Shamela0008176-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        16829
Shamela0008176-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21       113602
Shamela0008176-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        71790
Shamela0008176-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        21785
Shamela0008176-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       454148
Shamela0008176-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        12310
Shamela0008176-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        26604
Shamela0008176-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3168
Shamela0008176-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        94799
Shamela0008176-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        8762
Shamela0008176-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        11757
Shamela0008176-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        11493
Shamela0008176-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        10524
Shamela0008176-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        26735
Shamela0008176-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        7922
Shamela0008176-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        5579
Shamela0008176-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        9821
Shamela0008176-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        8880
Shamela0008176-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        88115
Shamela0008176-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        11116
Shamela0008176-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       1200330
Shamela0008176-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        13553
Shamela0008176-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        94411
Shamela0008176-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        4081
Shamela0008176-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2565
Shamela0008176-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       400780
Shamela0008176-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       1282732
Shamela0008176-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        75104
Shamela0008176-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        7574
Shamela0008176-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        6326
Shamela0008176-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       305974
Shamela0008176-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       303037
Shamela0008176-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        29410
Shamela0008176-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        6237
Shamela0008176-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51       488389
Shamela0008176-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32       339092
Shamela0008176-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       2610103
Shamela0008176-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       344207
Shamela0008176-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        4190
Shamela0008176-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        13706
Shamela0008176-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1203
Shamela0008176-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        3874
Shamela0008176-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2481
Shamela0008176-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3553
Shamela0008176-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        2972
Shamela0008176-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11859
Shamela0008176-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        2595
Shamela0008176-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        65132
Shamela0008176-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       105711
Shamela0008176-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1588
Shamela0008176-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        8458
Shamela0008176-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2254
Shamela0008176-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        11925
Shamela0008176-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1007
Shamela0008176-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        23851
Shamela0008176-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        56980
Shamela0008176-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        38417
Shamela0008176-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        32878
Shamela0008176-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3290
Shamela0008176-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       273260
Shamela0008176-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3947
Shamela0008176-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4817
Shamela0008176-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        16832
Shamela0008176-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        11292
Shamela0008176-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1255
Shamela0008176-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        30182
Shamela0008176-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9369
Shamela0008176-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       1096633
Shamela0008176-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        12161
Shamela0008176-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        19750
Shamela0008176-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         911
Shamela0008176-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        39752
Shamela0008176-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        58357
Shamela0008176-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       656575
Shamela0008176-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3449
Shamela0008176-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1413
Shamela0008176-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        19355
Shamela0008176-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4568
Shamela0008176-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        55669
Shamela0008176-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59       363520
Shamela0008176-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6305
Shamela0008176-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         858
Shamela0008176-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        43431
Shamela0008176-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        12170
Shamela0008176-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6357
Shamela0008176-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6947
Shamela0008176-ara1_Shia002979-ara1.csv      17-Mar-2020 16:51        1445
Shamela0008176-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1277
Shamela0008176-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2474
Shamela0008176-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9210
Shamela0008176-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4176
Shamela0008176-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1214
Shamela0008176-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        12640
Shamela0008176-ara1_Shia003070-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:04        3258
Shamela0008176-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        53976
Shamela0008176-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5319
Shamela0008176-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1402
Shamela0008176-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2008
Shamela0008176-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        58311
Shamela0008176-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        3808
Shamela0008176-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1437
Shamela0008176-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        2229
Shamela0008176-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1054
Shamela0008176-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:04        8880
Shamela0008176-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        8219
Shamela0008176-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1793
Shamela0008176-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        39447
Shamela0008176-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        25769
Shamela0008176-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        4327
Shamela0008176-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        1272
Shamela0008176-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13       145370
Shamela0008176-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        45245
Shamela0008176-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1233
Shamela0008176-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        24436
Shamela0008176-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       2069555
Shamela0008176-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1112
Shamela0008176-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18       182601
Shamela0008176-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        27514
Shamela0008176-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2130
Shamela0008176-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        6569
Shamela0008176-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3959
Shamela0008176-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        4119
Shamela0008176-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4288
Shamela0008176-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       111138
Shamela0008176-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        22646
Shamela0008176-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        23726
Shamela0008176-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        21645
Shamela0008176-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        28776
Shamela0008176-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        45645
Shamela0008176-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        24539
Shamela0008176-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1004
Shamela0008176-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        80532
Shamela0008176-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        37031
Shamela0008176-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        9354
Shamela0008176-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        14701
Shamela0008176-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       159144
Shamela0008176-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        13021
Shamela0008176-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        75566
Shamela0008176-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        13912
Shamela0008176-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        10926
Shamela0008176-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03         978
Shamela0008176-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        43550
Shamela0008176-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        69257
Shamela0008176-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       2095751
Shamela0008176-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         823
Shamela0008176-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2677
Shamela0008176-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10142
Shamela0008176-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       220273
Shamela0008176-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        34747
Shamela0008176-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        16292
Shamela0008176-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        28073
Shamela0008176-ara1_Shia003900-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1115
Shamela0008176-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        11845
Shamela0008176-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1156
Shamela0008176-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        26389
Shamela0008176-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       358359
Shamela0008176-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4738
Shamela0008176-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3727
Shamela0008176-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       368243
Shamela0008176-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        26558
Shamela0008176-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1303
Shamela0008176-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        2597
Shamela0008176-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        49403
Shamela0008176-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34       106719
Shamela0008176-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       173907
Shamela0008176-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        22834
Shamela0008176-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        5126
Shamela0008176-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        3184
Shamela0008176-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10         864
Shamela0008176-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8602
Shamela0008176-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1313
Shamela0008176-ara1_Shia004002-ara1.csv      17-Mar-2020 15:23        1023
Shamela0008176-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        33434
Shamela0008176-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1306
Shamela0008176-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        13909
Shamela0008176-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        28349
Shamela0008176-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        6178
Shamela0008176-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        67762
Shamela0008176-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        25946
Shamela0008176-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        4060
Shamela0008176-ara1_Shia004023-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3648
Shamela0008176-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6019
Shamela0008176-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57       100197
Shamela0008176-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        6837
Shamela0008176-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       158557
Shamela0008176-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        6621
Shamela0008176-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        73091
Shamela0008176-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1629
Shamela0008176-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        26235
Shamela0008176-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28        9418
Shamela0008176-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        20540
Shamela0008176-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        19545
Shamela0008176-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        58865
Shamela0008176-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        5113
Shamela0008176-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       1467854
Shamela0008176-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        29626
Shamela0008176-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       722565
Shamela0008176-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4922
Shamela0008176-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        3095
Shamela0008176-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        18616
Shamela0008176-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        20839
Shamela0008176-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        96653
Shamela0008176-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2798
Shamela0008176-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        1230
Shamela0008176-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        3515
Shamela0008176-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        25551
Shamela0008176-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        26416
Shamela0008176-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        10763
Shamela0008176-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        5603
Shamela0008176-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        14739
Shamela0008176-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        30017
Shamela0008176-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1199
Shamela0008176-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        22234
Shamela0008176-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3462
Shamela0008176-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        30483
Shamela0008176-ara1_Shia004692-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3275
Shamela0008176-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        10025
Shamela0008176-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6373
Shamela0008176-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4166