Index of /passim01022020/Shamela0006919-ara1/


../
Shamela0006919-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5917
Shamela0006919-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4614
Shamela0006919-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1690
Shamela0006919-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1028
Shamela0006919-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2014
Shamela0006919-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2287
Shamela0006919-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3804
Shamela0006919-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1644
Shamela0006919-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1295
Shamela0006919-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1392
Shamela0006919-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6216
Shamela0006919-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2424
Shamela0006919-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2693
Shamela0006919-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4007
Shamela0006919-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1762
Shamela0006919-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        5494
Shamela0006919-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        4664
Shamela0006919-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1509
Shamela0006919-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1430
Shamela0006919-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1581
Shamela0006919-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1365
Shamela0006919-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1013
Shamela0006919-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        7289
Shamela0006919-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3806
Shamela0006919-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1355
Shamela0006919-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4631
Shamela0006919-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       286305
Shamela0006919-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11429
Shamela0006919-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        7715
Shamela0006919-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1360
Shamela0006919-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2133
Shamela0006919-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1163
Shamela0006919-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5417
Shamela0006919-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1574
Shamela0006919-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1935
Shamela0006919-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1080
Shamela0006919-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        1679
Shamela0006919-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1846
Shamela0006919-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3090
Shamela0006919-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6285
Shamela0006919-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1291
Shamela0006919-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1032
Shamela0006919-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        27436
Shamela0006919-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6615
Shamela0006919-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1486
Shamela0006919-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1602
Shamela0006919-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1603
Shamela0006919-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2474
Shamela0006919-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1672
Shamela0006919-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2304
Shamela0006919-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1025
Shamela0006919-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2850
Shamela0006919-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1135
Shamela0006919-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1545
Shamela0006919-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1741
Shamela0006919-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3463
Shamela0006919-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1635
Shamela0006919-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2905
Shamela0006919-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1150
Shamela0006919-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1260
Shamela0006919-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15       209002
Shamela0006919-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1431
Shamela0006919-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2475
Shamela0006919-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        8359
Shamela0006919-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10         829
Shamela0006919-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5080
Shamela0006919-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2235
Shamela0006919-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1950
Shamela0006919-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6906
Shamela0006919-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1130
Shamela0006919-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         950
Shamela0006919-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1752
Shamela0006919-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1077
Shamela0006919-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3088
Shamela0006919-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1208
Shamela0006919-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1511
Shamela0006919-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5746
Shamela0006919-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1191
Shamela0006919-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5206
Shamela0006919-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1745
Shamela0006919-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2536
Shamela0006919-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3147
Shamela0006919-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1309
Shamela0006919-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        2661
Shamela0006919-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1120
Shamela0006919-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4059
Shamela0006919-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2417
Shamela0006919-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        19084
Shamela0006919-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1883
Shamela0006919-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1564
Shamela0006919-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        13966
Shamela0006919-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2913
Shamela0006919-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2435
Shamela0006919-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        3775
Shamela0006919-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1996
Shamela0006919-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1497
Shamela0006919-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2453
Shamela0006919-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        24803
Shamela0006919-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10015
Shamela0006919-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2269
Shamela0006919-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1777
Shamela0006919-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2098
Shamela0006919-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1222
Shamela0006919-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1641
Shamela0006919-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1387
Shamela0006919-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4186
Shamela0006919-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1372
Shamela0006919-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1474
Shamela0006919-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2654
Shamela0006919-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14951
Shamela0006919-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2058
Shamela0006919-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1107
Shamela0006919-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1656
Shamela0006919-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7025
Shamela0006919-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         761
Shamela0006919-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1973
Shamela0006919-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        11890
Shamela0006919-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1276
Shamela0006919-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        12882
Shamela0006919-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4191
Shamela0006919-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2422
Shamela0006919-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1686
Shamela0006919-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3083
Shamela0006919-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        77750
Shamela0006919-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        3136
Shamela0006919-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        3820
Shamela0006919-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10124
Shamela0006919-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        7493
Shamela0006919-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        14902
Shamela0006919-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2124
Shamela0006919-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1591
Shamela0006919-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3921
Shamela0006919-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        15520
Shamela0006919-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1259
Shamela0006919-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6157
Shamela0006919-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3268
Shamela0006919-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        37192
Shamela0006919-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1798
Shamela0006919-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3068
Shamela0006919-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        8634
Shamela0006919-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1424
Shamela0006919-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5364
Shamela0006919-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2118
Shamela0006919-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1686
Shamela0006919-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1849
Shamela0006919-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1888
Shamela0006919-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        27895
Shamela0006919-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2177
Shamela0006919-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1061
Shamela0006919-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1204
Shamela0006919-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2754
Shamela0006919-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2300
Shamela0006919-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5743
Shamela0006919-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6702
Shamela0006919-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1300
Shamela0006919-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1027
Shamela0006919-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11492
Shamela0006919-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8304
Shamela0006919-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        2804
Shamela0006919-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9102
Shamela0006919-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6456
Shamela0006919-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3209
Shamela0006919-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1776
Shamela0006919-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2460
Shamela0006919-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12094
Shamela0006919-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4904
Shamela0006919-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6286
Shamela0006919-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10410
Shamela0006919-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7670
Shamela0006919-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        16104
Shamela0006919-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1950
Shamela0006919-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2325
Shamela0006919-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1306
Shamela0006919-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2366
Shamela0006919-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1215
Shamela0006919-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        37989
Shamela0006919-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1527
Shamela0006919-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2203
Shamela0006919-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1195
Shamela0006919-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3195
Shamela0006919-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4295
Shamela0006919-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3316
Shamela0006919-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07         931
Shamela0006919-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1562
Shamela0006919-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8441
Shamela0006919-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6088
Shamela0006919-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1851
Shamela0006919-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1393
Shamela0006919-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2296
Shamela0006919-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        50674
Shamela0006919-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1852
Shamela0006919-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3201
Shamela0006919-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1311
Shamela0006919-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1878
Shamela0006919-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2160
Shamela0006919-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        10588
Shamela0006919-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1065
Shamela0006919-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1226
Shamela0006919-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        23599
Shamela0006919-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1723
Shamela0006919-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2221
Shamela0006919-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4604
Shamela0006919-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7009
Shamela0006919-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        15314
Shamela0006919-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1664
Shamela0006919-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1528
Shamela0006919-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7617
Shamela0006919-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4371
Shamela0006919-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1051
Shamela0006919-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1435
Shamela0006919-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1564
Shamela0006919-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2606
Shamela0006919-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        39634
Shamela0006919-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2994
Shamela0006919-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7700
Shamela0006919-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2523
Shamela0006919-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4699
Shamela0006919-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2865
Shamela0006919-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1833
Shamela0006919-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1212
Shamela0006919-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3621
Shamela0006919-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3667
Shamela0006919-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2875
Shamela0006919-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1341
Shamela0006919-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        41326
Shamela0006919-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         923
Shamela0006919-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1944
Shamela0006919-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2588
Shamela0006919-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4345
Shamela0006919-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        26561
Shamela0006919-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14277
Shamela0006919-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1242
Shamela0006919-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1993
Shamela0006919-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2630
Shamela0006919-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9153
Shamela0006919-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8649
Shamela0006919-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1169
Shamela0006919-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2423
Shamela0006919-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        69851
Shamela0006919-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1225
Shamela0006919-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32       172109
Shamela0006919-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2341
Shamela0006919-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13641
Shamela0006919-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1258
Shamela0006919-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2442
Shamela0006919-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1586
Shamela0006919-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1221
Shamela0006919-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12906
Shamela0006919-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1409
Shamela0006919-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2062
Shamela0006919-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2172
Shamela0006919-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3993
Shamela0006919-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1658
Shamela0006919-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3494
Shamela0006919-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1344
Shamela0006919-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1140
Shamela0006919-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1654
Shamela0006919-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        26580
Shamela0006919-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4406
Shamela0006919-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2509
Shamela0006919-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1609
Shamela0006919-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6793
Shamela0006919-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1322
Shamela0006919-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2871
Shamela0006919-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3288
Shamela0006919-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1643
Shamela0006919-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1119
Shamela0006919-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1433
Shamela0006919-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2844
Shamela0006919-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1775
Shamela0006919-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         900
Shamela0006919-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1223
Shamela0006919-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1395
Shamela0006919-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5430
Shamela0006919-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1210
Shamela0006919-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3609
Shamela0006919-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6332
Shamela0006919-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1640
Shamela0006919-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14460
Shamela0006919-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1706
Shamela0006919-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1805
Shamela0006919-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2374
Shamela0006919-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1595
Shamela0006919-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3527
Shamela0006919-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1479
Shamela0006919-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1674
Shamela0006919-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1938
Shamela0006919-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2846
Shamela0006919-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5687
Shamela0006919-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5071
Shamela0006919-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        37470
Shamela0006919-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11391
Shamela0006919-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2316
Shamela0006919-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        60170
Shamela0006919-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6707
Shamela0006919-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1800
Shamela0006919-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2269
Shamela0006919-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1536
Shamela0006919-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2023
Shamela0006919-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1523
Shamela0006919-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1707
Shamela0006919-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2930
Shamela0006919-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1393
Shamela0006919-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1524
Shamela0006919-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3334
Shamela0006919-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1065
Shamela0006919-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4766
Shamela0006919-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1459
Shamela0006919-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11545
Shamela0006919-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2765
Shamela0006919-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3542
Shamela0006919-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1591
Shamela0006919-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3112
Shamela0006919-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3302
Shamela0006919-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1297
Shamela0006919-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1542
Shamela0006919-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        11295
Shamela0006919-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9965
Shamela0006919-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2951
Shamela0006919-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1490
Shamela0006919-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4673
Shamela0006919-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1291
Shamela0006919-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1713
Shamela0006919-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2317
Shamela0006919-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1390
Shamela0006919-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1293
Shamela0006919-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1945
Shamela0006919-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4926
Shamela0006919-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5350
Shamela0006919-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4165
Shamela0006919-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         841
Shamela0006919-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4819
Shamela0006919-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2527
Shamela0006919-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        22665
Shamela0006919-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5192
Shamela0006919-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2614
Shamela0006919-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3223
Shamela0006919-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         844
Shamela0006919-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5134
Shamela0006919-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2012
Shamela0006919-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1291
Shamela0006919-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         857
Shamela0006919-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5177
Shamela0006919-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3143
Shamela0006919-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2098
Shamela0006919-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2992
Shamela0006919-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1513
Shamela0006919-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2481
Shamela0006919-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1635
Shamela0006919-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7364
Shamela0006919-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2583
Shamela0006919-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4020
Shamela0006919-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2431
Shamela0006919-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10553
Shamela0006919-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2247
Shamela0006919-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1177
Shamela0006919-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1382
Shamela0006919-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5423
Shamela0006919-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3077
Shamela0006919-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1540
Shamela0006919-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4439
Shamela0006919-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1712
Shamela0006919-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1201
Shamela0006919-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1609
Shamela0006919-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2827
Shamela0006919-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1138
Shamela0006919-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1215
Shamela0006919-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2425
Shamela0006919-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1591
Shamela0006919-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4536
Shamela0006919-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3798
Shamela0006919-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2023
Shamela0006919-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1126
Shamela0006919-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1355
Shamela0006919-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1095
Shamela0006919-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2297
Shamela0006919-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2211
Shamela0006919-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2324
Shamela0006919-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5432
Shamela0006919-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1014
Shamela0006919-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5757
Shamela0006919-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1834
Shamela0006919-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        5549
Shamela0006919-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4665
Shamela0006919-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1376
Shamela0006919-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1926