Index of /passim01022020/Shamela0006850-ara1/


../
Shamela0006850-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3864
Shamela0006850-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1255
Shamela0006850-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1027
Shamela0006850-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        6720
Shamela0006850-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1079
Shamela0006850-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1547
Shamela0006850-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1382
Shamela0006850-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        5048
Shamela0006850-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1075
Shamela0006850-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        17409
Shamela0006850-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1399
Shamela0006850-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3789
Shamela0006850-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1617
Shamela0006850-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3377
Shamela0006850-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1242
Shamela0006850-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8863
Shamela0006850-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         956
Shamela0006850-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1894
Shamela0006850-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2433
Shamela0006850-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1667
Shamela0006850-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1657
Shamela0006850-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:31        9597
Shamela0006850-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        10322
Shamela0006850-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1599
Shamela0006850-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1300
Shamela0006850-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1465
Shamela0006850-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2504
Shamela0006850-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1606
Shamela0006850-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        15269
Shamela0006850-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4870
Shamela0006850-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         823
Shamela0006850-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1499
Shamela0006850-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1384
Shamela0006850-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1290
Shamela0006850-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1163
Shamela0006850-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6779
Shamela0006850-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1163
Shamela0006850-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2993
Shamela0006850-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2624
Shamela0006850-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1233
Shamela0006850-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         882
Shamela0006850-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2580
Shamela0006850-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3609
Shamela0006850-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1271
Shamela0006850-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1733
Shamela0006850-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1149
Shamela0006850-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1650
Shamela0006850-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1726
Shamela0006850-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6675
Shamela0006850-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1330
Shamela0006850-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1040
Shamela0006850-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1681
Shamela0006850-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2796
Shamela0006850-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        6409
Shamela0006850-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        16176
Shamela0006850-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1204
Shamela0006850-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1197
Shamela0006850-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1251
Shamela0006850-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        2617
Shamela0006850-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1379
Shamela0006850-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1388
Shamela0006850-ara1_JK007552-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26         848
Shamela0006850-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1453
Shamela0006850-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1449
Shamela0006850-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1020
Shamela0006850-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6866
Shamela0006850-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1426
Shamela0006850-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1203
Shamela0006850-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         989
Shamela0006850-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1156
Shamela0006850-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         945
Shamela0006850-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:15        3233
Shamela0006850-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4691
Shamela0006850-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1113
Shamela0006850-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1547
Shamela0006850-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4552
Shamela0006850-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1574
Shamela0006850-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1415
Shamela0006850-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1475
Shamela0006850-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1032
Shamela0006850-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3961
Shamela0006850-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6899
Shamela0006850-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1269
Shamela0006850-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1147
Shamela0006850-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1384
Shamela0006850-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6567
Shamela0006850-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2461
Shamela0006850-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1278
Shamela0006850-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1496
Shamela0006850-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        9006
Shamela0006850-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1331
Shamela0006850-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1364
Shamela0006850-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4380
Shamela0006850-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1384
Shamela0006850-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4596
Shamela0006850-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1410
Shamela0006850-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         830
Shamela0006850-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        16474
Shamela0006850-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1579
Shamela0006850-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        16343
Shamela0006850-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3745
Shamela0006850-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12297
Shamela0006850-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6816
Shamela0006850-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1374
Shamela0006850-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3339
Shamela0006850-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15741
Shamela0006850-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        9093
Shamela0006850-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1273
Shamela0006850-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        3943
Shamela0006850-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1576
Shamela0006850-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        17995
Shamela0006850-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        9011
Shamela0006850-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        36317
Shamela0006850-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3976
Shamela0006850-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1288
Shamela0006850-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1858
Shamela0006850-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1904
Shamela0006850-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1372
Shamela0006850-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2526
Shamela0006850-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2486
Shamela0006850-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        15004
Shamela0006850-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3458
Shamela0006850-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1426
Shamela0006850-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1320
Shamela0006850-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2077
Shamela0006850-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3287
Shamela0006850-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3062
Shamela0006850-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1868
Shamela0006850-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3035
Shamela0006850-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1460
Shamela0006850-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2730
Shamela0006850-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1443
Shamela0006850-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2542
Shamela0006850-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7995
Shamela0006850-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4364
Shamela0006850-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3322
Shamela0006850-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1859
Shamela0006850-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1223
Shamela0006850-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2357
Shamela0006850-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1627
Shamela0006850-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1436
Shamela0006850-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14834
Shamela0006850-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2850
Shamela0006850-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1128
Shamela0006850-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1737
Shamela0006850-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         996
Shamela0006850-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        1015
Shamela0006850-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11663
Shamela0006850-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18250
Shamela0006850-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13080
Shamela0006850-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1345
Shamela0006850-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1420
Shamela0006850-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         828
Shamela0006850-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1358
Shamela0006850-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1123
Shamela0006850-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2307
Shamela0006850-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        16375
Shamela0006850-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4055
Shamela0006850-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2461
Shamela0006850-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6360
Shamela0006850-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1416
Shamela0006850-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        10331
Shamela0006850-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         963
Shamela0006850-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2207
Shamela0006850-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1740
Shamela0006850-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1675
Shamela0006850-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1809
Shamela0006850-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3328
Shamela0006850-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1185
Shamela0006850-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1143
Shamela0006850-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1491
Shamela0006850-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1665
Shamela0006850-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5077
Shamela0006850-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3385
Shamela0006850-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         841
Shamela0006850-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2481
Shamela0006850-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1300
Shamela0006850-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1893
Shamela0006850-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1260
Shamela0006850-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3438
Shamela0006850-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2133
Shamela0006850-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35         962
Shamela0006850-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1099
Shamela0006850-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1926
Shamela0006850-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1268
Shamela0006850-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3054
Shamela0006850-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1070
Shamela0006850-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1205
Shamela0006850-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         869
Shamela0006850-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1166
Shamela0006850-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1633
Shamela0006850-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7783
Shamela0006850-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2848
Shamela0006850-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1495
Shamela0006850-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2449
Shamela0006850-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1577
Shamela0006850-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14376
Shamela0006850-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2506
Shamela0006850-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1648
Shamela0006850-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1597
Shamela0006850-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1038
Shamela0006850-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2475
Shamela0006850-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        98295
Shamela0006850-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1080
Shamela0006850-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1876
Shamela0006850-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1791
Shamela0006850-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2586
Shamela0006850-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2442
Shamela0006850-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1100
Shamela0006850-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2081
Shamela0006850-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4402
Shamela0006850-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1077
Shamela0006850-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1328
Shamela0006850-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1817
Shamela0006850-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1327
Shamela0006850-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1374
Shamela0006850-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1251
Shamela0006850-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1372
Shamela0006850-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1631
Shamela0006850-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1327
Shamela0006850-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1155
Shamela0006850-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1622
Shamela0006850-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1382
Shamela0006850-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1251
Shamela0006850-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1508
Shamela0006850-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1124
Shamela0006850-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3836
Shamela0006850-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5364
Shamela0006850-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1472
Shamela0006850-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1000
Shamela0006850-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7440
Shamela0006850-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4291
Shamela0006850-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2054
Shamela0006850-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1185
Shamela0006850-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5328
Shamela0006850-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6530
Shamela0006850-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5491
Shamela0006850-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1190
Shamela0006850-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2684
Shamela0006850-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2216
Shamela0006850-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1975
Shamela0006850-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1113
Shamela0006850-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1802
Shamela0006850-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2088
Shamela0006850-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1748
Shamela0006850-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3031
Shamela0006850-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1097
Shamela0006850-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        21150
Shamela0006850-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22         888
Shamela0006850-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3308
Shamela0006850-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1666
Shamela0006850-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1476
Shamela0006850-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1641
Shamela0006850-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5021
Shamela0006850-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2022
Shamela0006850-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2809
Shamela0006850-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7198
Shamela0006850-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1599
Shamela0006850-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4131
Shamela0006850-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1174
Shamela0006850-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        11613
Shamela0006850-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11562
Shamela0006850-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6246
Shamela0006850-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1383
Shamela0006850-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2609
Shamela0006850-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1667
Shamela0006850-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1095
Shamela0006850-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1644
Shamela0006850-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1448
Shamela0006850-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5836
Shamela0006850-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1311
Shamela0006850-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         939
Shamela0006850-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7341
Shamela0006850-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1450
Shamela0006850-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1964
Shamela0006850-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4770
Shamela0006850-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2980
Shamela0006850-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1130
Shamela0006850-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2912
Shamela0006850-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1327
Shamela0006850-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2690
Shamela0006850-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        20425
Shamela0006850-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        23336
Shamela0006850-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2305
Shamela0006850-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1359
Shamela0006850-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1079
Shamela0006850-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         853
Shamela0006850-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1434
Shamela0006850-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1342
Shamela0006850-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1810
Shamela0006850-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2453
Shamela0006850-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1417
Shamela0006850-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4502
Shamela0006850-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13374
Shamela0006850-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1751
Shamela0006850-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1242
Shamela0006850-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3862
Shamela0006850-ara1_Shamela0026886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1004
Shamela0006850-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4075
Shamela0006850-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1008
Shamela0006850-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         838
Shamela0006850-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1576
Shamela0006850-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1095
Shamela0006850-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2060
Shamela0006850-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1116
Shamela0006850-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1254
Shamela0006850-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1162
Shamela0006850-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1487
Shamela0006850-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1540
Shamela0006850-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2921
Shamela0006850-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1072
Shamela0006850-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2511
Shamela0006850-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1477
Shamela0006850-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1366
Shamela0006850-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1359
Shamela0006850-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1449
Shamela0006850-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7096
Shamela0006850-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1629
Shamela0006850-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1614
Shamela0006850-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2317
Shamela0006850-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12073
Shamela0006850-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1287
Shamela0006850-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1330
Shamela0006850-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2639
Shamela0006850-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7411
Shamela0006850-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1108
Shamela0006850-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1308
Shamela0006850-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2938
Shamela0006850-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31         817
Shamela0006850-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1953
Shamela0006850-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4407
Shamela0006850-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1430
Shamela0006850-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3866
Shamela0006850-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         815
Shamela0006850-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         973
Shamela0006850-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         866
Shamela0006850-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3072
Shamela0006850-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2298
Shamela0006850-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        23843
Shamela0006850-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8374
Shamela0006850-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6455
Shamela0006850-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1660
Shamela0006850-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1683
Shamela0006850-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1650
Shamela0006850-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1792
Shamela0006850-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3123
Shamela0006850-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6334
Shamela0006850-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1656
Shamela0006850-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1008
Shamela0006850-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1771
Shamela0006850-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        6521
Shamela0006850-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1305
Shamela0006850-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1589
Shamela0006850-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        17379
Shamela0006850-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1120
Shamela0006850-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2947
Shamela0006850-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         850
Shamela0006850-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2652
Shamela0006850-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2634
Shamela0006850-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1364
Shamela0006850-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        11150
Shamela0006850-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5013
Shamela0006850-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1041
Shamela0006850-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4566
Shamela0006850-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1300
Shamela0006850-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2755
Shamela0006850-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2553
Shamela0006850-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        2988
Shamela0006850-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         872
Shamela0006850-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1410
Shamela0006850-ara1_Shia004485-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30         975
Shamela0006850-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1384
Shamela0006850-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1414