Index of /passim01022020/Shamela0002864-ara1/


../
Shamela0002864-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        38782
Shamela0002864-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        17465
Shamela0002864-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        40383
Shamela0002864-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        93942
Shamela0002864-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        5865
Shamela0002864-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        35660
Shamela0002864-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        30351
Shamela0002864-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4372
Shamela0002864-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1716
Shamela0002864-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55         907
Shamela0002864-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        34064
Shamela0002864-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5759
Shamela0002864-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        19097
Shamela0002864-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        16520
Shamela0002864-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        8732
Shamela0002864-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        20920
Shamela0002864-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       176771
Shamela0002864-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        15690
Shamela0002864-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33       208824
Shamela0002864-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4008
Shamela0002864-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        11526
Shamela0002864-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        96532
Shamela0002864-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       382770
Shamela0002864-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26       399739
Shamela0002864-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        17837
Shamela0002864-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1997
Shamela0002864-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        20862
Shamela0002864-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        6370
Shamela0002864-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        16310
Shamela0002864-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        3651
Shamela0002864-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       321705
Shamela0002864-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        9894
Shamela0002864-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        16799
Shamela0002864-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        17965
Shamela0002864-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3557
Shamela0002864-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        12410
Shamela0002864-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1289
Shamela0002864-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        6328
Shamela0002864-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2988
Shamela0002864-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        4654
Shamela0002864-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11       130972
Shamela0002864-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        15085
Shamela0002864-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2780
Shamela0002864-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        18401
Shamela0002864-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        7107
Shamela0002864-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3267
Shamela0002864-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        10524
Shamela0002864-ara1_JK000361-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        24164
Shamela0002864-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       873501
Shamela0002864-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1373
Shamela0002864-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        51830
Shamela0002864-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2003
Shamela0002864-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        48824
Shamela0002864-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        80535
Shamela0002864-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        17980
Shamela0002864-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       1339857
Shamela0002864-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        7435
Shamela0002864-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       153349
Shamela0002864-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        15594
Shamela0002864-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5839
Shamela0002864-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44         835
Shamela0002864-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        13915
Shamela0002864-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31       143596
Shamela0002864-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1115
Shamela0002864-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        7013
Shamela0002864-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        4378
Shamela0002864-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        27592
Shamela0002864-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2368
Shamela0002864-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2051
Shamela0002864-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        7445
Shamela0002864-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        2114
Shamela0002864-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        5337
Shamela0002864-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        27629
Shamela0002864-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       163286
Shamela0002864-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2609
Shamela0002864-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        22255
Shamela0002864-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        11919
Shamela0002864-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1364
Shamela0002864-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        5339
Shamela0002864-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21         972
Shamela0002864-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        4982
Shamela0002864-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        16347
Shamela0002864-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5877
Shamela0002864-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2130
Shamela0002864-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        6146
Shamela0002864-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        44922
Shamela0002864-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       114128
Shamela0002864-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1211
Shamela0002864-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        10517
Shamela0002864-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2192
Shamela0002864-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1775
Shamela0002864-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2534
Shamela0002864-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1521
Shamela0002864-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        3996
Shamela0002864-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        3761
Shamela0002864-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15         971
Shamela0002864-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        17483
Shamela0002864-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       184654
Shamela0002864-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3299
Shamela0002864-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        12905
Shamela0002864-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1031
Shamela0002864-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3866
Shamela0002864-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        6596
Shamela0002864-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        11147
Shamela0002864-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1793
Shamela0002864-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15655
Shamela0002864-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4004
Shamela0002864-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        92608
Shamela0002864-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        14588
Shamela0002864-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57         866
Shamela0002864-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1763
Shamela0002864-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1374
Shamela0002864-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        17235
Shamela0002864-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        27623
Shamela0002864-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        2063
Shamela0002864-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1428
Shamela0002864-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1021
Shamela0002864-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2508
Shamela0002864-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1495
Shamela0002864-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4173
Shamela0002864-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4572
Shamela0002864-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1004
Shamela0002864-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1531
Shamela0002864-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        8007
Shamela0002864-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37         992
Shamela0002864-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         999
Shamela0002864-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        18269
Shamela0002864-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        4056
Shamela0002864-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        5529
Shamela0002864-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        22962
Shamela0002864-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        29905
Shamela0002864-ara1_JK001245-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3499
Shamela0002864-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20       478711
Shamela0002864-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        4656
Shamela0002864-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        7909
Shamela0002864-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        9837
Shamela0002864-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        5246
Shamela0002864-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5912
Shamela0002864-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        18033
Shamela0002864-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        6867
Shamela0002864-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1305
Shamela0002864-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        10031
Shamela0002864-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4440
Shamela0002864-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        8372
Shamela0002864-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        76240
Shamela0002864-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        1866
Shamela0002864-ara1_JK001468-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8658
Shamela0002864-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        8137
Shamela0002864-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        96671
Shamela0002864-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52       100954
Shamela0002864-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2506
Shamela0002864-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1139
Shamela0002864-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1819
Shamela0002864-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3071
Shamela0002864-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        7301
Shamela0002864-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1217
Shamela0002864-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1048
Shamela0002864-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31       109941
Shamela0002864-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1369
Shamela0002864-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14869
Shamela0002864-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       129915
Shamela0002864-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        11220
Shamela0002864-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2813
Shamela0002864-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        15953
Shamela0002864-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1738
Shamela0002864-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2544
Shamela0002864-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        11610
Shamela0002864-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        42345
Shamela0002864-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1970
Shamela0002864-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3232
Shamela0002864-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2213
Shamela0002864-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        99703
Shamela0002864-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        11137
Shamela0002864-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8676
Shamela0002864-ara1_JK007042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        1006
Shamela0002864-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1165
Shamela0002864-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        17764
Shamela0002864-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        5077
Shamela0002864-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2879
Shamela0002864-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       200188
Shamela0002864-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1595
Shamela0002864-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        6928
Shamela0002864-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        9915
Shamela0002864-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2827
Shamela0002864-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        22641
Shamela0002864-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        21662
Shamela0002864-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        12964
Shamela0002864-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        10583
Shamela0002864-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6831
Shamela0002864-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5608
Shamela0002864-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1677
Shamela0002864-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1003
Shamela0002864-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        4250
Shamela0002864-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2219
Shamela0002864-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1849
Shamela0002864-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         839
Shamela0002864-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3627
Shamela0002864-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        38512
Shamela0002864-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        12913
Shamela0002864-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1641
Shamela0002864-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        12574
Shamela0002864-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       130527
Shamela0002864-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       106934
Shamela0002864-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2354
Shamela0002864-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2493
Shamela0002864-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4189
Shamela0002864-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        12887
Shamela0002864-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1556
Shamela0002864-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        69745
Shamela0002864-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2473
Shamela0002864-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1128
Shamela0002864-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        11984
Shamela0002864-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1906
Shamela0002864-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        94316
Shamela0002864-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       191099
Shamela0002864-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        13023
Shamela0002864-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2737
Shamela0002864-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1393
Shamela0002864-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2551
Shamela0002864-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59         847
Shamela0002864-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2359
Shamela0002864-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         941
Shamela0002864-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1592
Shamela0002864-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        17853
Shamela0002864-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6135
Shamela0002864-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         879
Shamela0002864-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1123
Shamela0002864-ara1_JK010686-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        28523
Shamela0002864-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1816
Shamela0002864-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1204
Shamela0002864-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1770
Shamela0002864-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         994
Shamela0002864-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3365
Shamela0002864-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1007
Shamela0002864-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        28885
Shamela0002864-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1917
Shamela0002864-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1051
Shamela0002864-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1646
Shamela0002864-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        13682
Shamela0002864-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4403
Shamela0002864-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5252
Shamela0002864-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:10        9513
Shamela0002864-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4009
Shamela0002864-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       208504
Shamela0002864-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1282
Shamela0002864-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3035
Shamela0002864-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        17465
Shamela0002864-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2498
Shamela0002864-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       160755
Shamela0002864-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3345
Shamela0002864-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15074
Shamela0002864-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4326
Shamela0002864-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5001
Shamela0002864-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10216
Shamela0002864-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12446
Shamela0002864-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         880
Shamela0002864-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1136
Shamela0002864-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        25956
Shamela0002864-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3345
Shamela0002864-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        23177
Shamela0002864-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8986
Shamela0002864-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1016
Shamela0002864-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3908
Shamela0002864-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2848
Shamela0002864-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3168
Shamela0002864-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1960
Shamela0002864-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9233
Shamela0002864-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        82141
Shamela0002864-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1762
Shamela0002864-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       127462
Shamela0002864-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        67482
Shamela0002864-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       111986
Shamela0002864-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        6490
Shamela0002864-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8212
Shamela0002864-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8331
Shamela0002864-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1028
Shamela0002864-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1696
Shamela0002864-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1579
Shamela0002864-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         969
Shamela0002864-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        13263
Shamela0002864-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        9140
Shamela0002864-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3917
Shamela0002864-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4854
Shamela0002864-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12087
Shamela0002864-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5245
Shamela0002864-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2181
Shamela0002864-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4166
Shamela0002864-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2707
Shamela0002864-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        64565
Shamela0002864-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        19534
Shamela0002864-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3490
Shamela0002864-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        19706
Shamela0002864-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5529
Shamela0002864-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8595
Shamela0002864-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8788
Shamela0002864-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       158049
Shamela0002864-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2122
Shamela0002864-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13116
Shamela0002864-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1481
Shamela0002864-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        14277
Shamela0002864-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        36957
Shamela0002864-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17480
Shamela0002864-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        26762
Shamela0002864-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        50807
Shamela0002864-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1462
Shamela0002864-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1024
Shamela0002864-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4419
Shamela0002864-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         955
Shamela0002864-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6454
Shamela0002864-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1003
Shamela0002864-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1495
Shamela0002864-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        31721
Shamela0002864-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       192982
Shamela0002864-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1081
Shamela0002864-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4365
Shamela0002864-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5854
Shamela0002864-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        58581
Shamela0002864-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       156128
Shamela0002864-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       139479
Shamela0002864-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        64866
Shamela0002864-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       121234
Shamela0002864-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2132
Shamela0002864-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6103
Shamela0002864-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         982
Shamela0002864-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1420
Shamela0002864-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       100013
Shamela0002864-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        33898
Shamela0002864-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12783
Shamela0002864-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1992
Shamela0002864-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1232
Shamela0002864-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        15478
Shamela0002864-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        8243
Shamela0002864-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1456
Shamela0002864-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       578681
Shamela0002864-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        76647
Shamela0002864-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1027
Shamela0002864-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5833
Shamela0002864-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        38647
Shamela0002864-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        41169
Shamela0002864-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1113
Shamela0002864-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       288905
Shamela0002864-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       252412
Shamela0002864-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       503171
Shamela0002864-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        17208
Shamela0002864-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1076
Shamela0002864-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42         855
Shamela0002864-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2525
Shamela0002864-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1766
Shamela0002864-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4556
Shamela0002864-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10461
Shamela0002864-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3444
Shamela0002864-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4785
Shamela0002864-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        24615
Shamela0002864-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1646
Shamela0002864-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1251
Shamela0002864-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2318
Shamela0002864-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6696
Shamela0002864-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1352
Shamela0002864-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       183133
Shamela0002864-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       110286
Shamela0002864-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5940
Shamela0002864-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        1419
Shamela0002864-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1039
Shamela0002864-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5380
Shamela0002864-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         954
Shamela0002864-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1849
Shamela0002864-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        66396
Shamela0002864-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        11472
Shamela0002864-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        18750
Shamela0002864-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1000
Shamela0002864-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1172
Shamela0002864-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2835
Shamela0002864-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        8177
Shamela0002864-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2447
Shamela0002864-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2161
Shamela0002864-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1004
Shamela0002864-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1549
Shamela0002864-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1250
Shamela0002864-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1323
Shamela0002864-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1095
Shamela0002864-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5305
Shamela0002864-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2547
Shamela0002864-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2291
Shamela0002864-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1665
Shamela0002864-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3819
Shamela0002864-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3850
Shamela0002864-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1647
Shamela0002864-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3536
Shamela0002864-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1418
Shamela0002864-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3975
Shamela0002864-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        25991
Shamela0002864-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        9177
Shamela0002864-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1712
Shamela0002864-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       122830
Shamela0002864-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        93718
Shamela0002864-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00       256226
Shamela0002864-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5365
Shamela0002864-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2202
Shamela0002864-ara1_Shamela0006546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1029
Shamela0002864-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        22160
Shamela0002864-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2742
Shamela0002864-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11127
Shamela0002864-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1295
Shamela0002864-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        34730
Shamela0002864-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2100
Shamela0002864-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10511
Shamela0002864-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1445
Shamela0002864-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7747
Shamela0002864-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2929
Shamela0002864-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1435
Shamela0002864-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4296
Shamela0002864-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         985
Shamela0002864-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        21909
Shamela0002864-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2032
Shamela0002864-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8069
Shamela0002864-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46         992
Shamela0002864-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1172
Shamela0002864-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3086
Shamela0002864-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1398
Shamela0002864-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       373609
Shamela0002864-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        10791
Shamela0002864-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3838
Shamela0002864-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2811
Shamela0002864-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        46050
Shamela0002864-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        16000
Shamela0002864-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41       236384
Shamela0002864-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       321950
Shamela0002864-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        51910
Shamela0002864-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        39837
Shamela0002864-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1878
Shamela0002864-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        15601
Shamela0002864-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1461
Shamela0002864-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        13402
Shamela0002864-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3242
Shamela0002864-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1757
Shamela0002864-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5846
Shamela0002864-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        34370
Shamela0002864-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1698
Shamela0002864-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2417
Shamela0002864-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11149
Shamela0002864-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         901
Shamela0002864-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9552
Shamela0002864-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         914
Shamela0002864-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1234
Shamela0002864-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35       157397
Shamela0002864-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         952
Shamela0002864-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5796
Shamela0002864-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         848
Shamela0002864-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        9607
Shamela0002864-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       113887
Shamela0002864-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       169121
Shamela0002864-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1053
Shamela0002864-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       119832
Shamela0002864-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1411
Shamela0002864-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       239760
Shamela0002864-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58       255170
Shamela0002864-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1800
Shamela0002864-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5126
Shamela0002864-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       146608
Shamela0002864-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2076
Shamela0002864-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        1661
Shamela0002864-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1589
Shamela0002864-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6035
Shamela0002864-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3702
Shamela0002864-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        21339
Shamela0002864-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        44150
Shamela0002864-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1608
Shamela0002864-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2435
Shamela0002864-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1396
Shamela0002864-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2539
Shamela0002864-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        38722
Shamela0002864-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       125615
Shamela0002864-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       194311
Shamela0002864-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        73679
Shamela0002864-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       246108
Shamela0002864-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        49306
Shamela0002864-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        59929
Shamela0002864-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9495
Shamela0002864-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21       416937
Shamela0002864-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21175
Shamela0002864-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        14177
Shamela0002864-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1358
Shamela0002864-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         772
Shamela0002864-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4546
Shamela0002864-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        12275
Shamela0002864-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1006
Shamela0002864-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8929
Shamela0002864-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4632
Shamela0002864-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11167
Shamela0002864-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2922
Shamela0002864-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2877
Shamela0002864-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       257538
Shamela0002864-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2670
Shamela0002864-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1522
Shamela0002864-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2040
Shamela0002864-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        77993
Shamela0002864-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14       234062
Shamela0002864-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7996
Shamela0002864-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1349
Shamela0002864-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10419
Shamela0002864-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1665
Shamela0002864-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2124
Shamela0002864-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3862
Shamela0002864-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2009
Shamela0002864-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1019
Shamela0002864-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        24030
Shamela0002864-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3139
Shamela0002864-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5859
Shamela0002864-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       147621
Shamela0002864-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7055
Shamela0002864-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        7787
Shamela0002864-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        28685
Shamela0002864-ara1_Shamela0009252-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1872
Shamela0002864-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       162552
Shamela0002864-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4652
Shamela0002864-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3906
Shamela0002864-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3054
Shamela0002864-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1753
Shamela0002864-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2274
Shamela0002864-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2043
Shamela0002864-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2849
Shamela0002864-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14809
Shamela0002864-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4834
Shamela0002864-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1002
Shamela0002864-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        13031
Shamela0002864-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11849
Shamela0002864-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        61913
Shamela0002864-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6367
Shamela0002864-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6492
Shamela0002864-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1581
Shamela0002864-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5303
Shamela0002864-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        4181
Shamela0002864-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10404
Shamela0002864-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2274
Shamela0002864-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1276
Shamela0002864-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       617729
Shamela0002864-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        33512
Shamela0002864-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9584
Shamela0002864-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1961
Shamela0002864-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2429
Shamela0002864-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6943
Shamela0002864-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1130
Shamela0002864-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         965
Shamela0002864-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        94686
Shamela0002864-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3288
Shamela0002864-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8964
Shamela0002864-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11536
Shamela0002864-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1025
Shamela0002864-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         997
Shamela0002864-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10284
Shamela0002864-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1760
Shamela0002864-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        4629
Shamela0002864-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        35866
Shamela0002864-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        11485
Shamela0002864-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2991
Shamela0002864-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2739
Shamela0002864-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3910
Shamela0002864-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         931
Shamela0002864-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9620
Shamela0002864-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        29014
Shamela0002864-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5714
Shamela0002864-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4682
Shamela0002864-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9843
Shamela0002864-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        96178
Shamela0002864-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1342
Shamela0002864-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1134
Shamela0002864-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1617
Shamela0002864-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3794
Shamela0002864-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9692
Shamela0002864-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         975
Shamela0002864-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6389
Shamela0002864-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         900
Shamela0002864-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1454
Shamela0002864-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       103711
Shamela0002864-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        44755
Shamela0002864-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        9125
Shamela0002864-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2100
Shamela0002864-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2608
Shamela0002864-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        28811
Shamela0002864-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        22417
Shamela0002864-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1577
Shamela0002864-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4606
Shamela0002864-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        81804
Shamela0002864-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1542
Shamela0002864-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1004
Shamela0002864-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1291
Shamela0002864-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        12258
Shamela0002864-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        22723
Shamela0002864-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        9210
Shamela0002864-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4334
Shamela0002864-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        35168
Shamela0002864-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        22668
Shamela0002864-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2685
Shamela0002864-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1395
Shamela0002864-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        93311
Shamela0002864-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        6777
Shamela0002864-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6676
Shamela0002864-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4334
Shamela0002864-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        11802
Shamela0002864-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1783
Shamela0002864-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3524
Shamela0002864-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        71019
Shamela0002864-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        17283
Shamela0002864-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        6338
Shamela0002864-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         903
Shamela0002864-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3914
Shamela0002864-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5613
Shamela0002864-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        29396
Shamela0002864-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1430
Shamela0002864-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10908
Shamela0002864-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7822
Shamela0002864-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2214
Shamela0002864-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        15334
Shamela0002864-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8842
Shamela0002864-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        55807
Shamela0002864-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2043
Shamela0002864-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        7285
Shamela0002864-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9301
Shamela0002864-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        18831
Shamela0002864-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1882
Shamela0002864-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1062
Shamela0002864-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1473
Shamela0002864-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3290
Shamela0002864-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1868
Shamela0002864-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4987
Shamela0002864-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        66331
Shamela0002864-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        4033
Shamela0002864-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       100238
Shamela0002864-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6488
Shamela0002864-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3865
Shamela0002864-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        11950
Shamela0002864-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        9214
Shamela0002864-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        17194
Shamela0002864-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2818
Shamela0002864-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2436
Shamela0002864-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        53610
Shamela0002864-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43       100295
Shamela0002864-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3412
Shamela0002864-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        11976
Shamela0002864-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5856
Shamela0002864-ara1_Shamela0011329-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1751
Shamela0002864-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        10053
Shamela0002864-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16228
Shamela0002864-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        12029
Shamela0002864-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        80123
Shamela0002864-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5948
Shamela0002864-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        11292
Shamela0002864-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5396
Shamela0002864-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        22533
Shamela0002864-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1029
Shamela0002864-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8237
Shamela0002864-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1622
Shamela0002864-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12151
Shamela0002864-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3468
Shamela0002864-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2809
Shamela0002864-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2749
Shamela0002864-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9054
Shamela0002864-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        29919
Shamela0002864-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5089
Shamela0002864-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1217
Shamela0002864-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1119
Shamela0002864-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1905
Shamela0002864-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        23434
Shamela0002864-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2476
Shamela0002864-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         871
Shamela0002864-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        24820
Shamela0002864-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11464
Shamela0002864-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       227824
Shamela0002864-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1026
Shamela0002864-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         850
Shamela0002864-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1574
Shamela0002864-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        7218
Shamela0002864-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        14552
Shamela0002864-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        37061
Shamela0002864-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       100216
Shamela0002864-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1889
Shamela0002864-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3061
Shamela0002864-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11361
Shamela0002864-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11808
Shamela0002864-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        16734
Shamela0002864-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4136
Shamela0002864-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7102
Shamela0002864-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       193363
Shamela0002864-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4857
Shamela0002864-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2421
Shamela0002864-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11250
Shamela0002864-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4111
Shamela0002864-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        75783
Shamela0002864-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40         921
Shamela0002864-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10838
Shamela0002864-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1460
Shamela0002864-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1066
Shamela0002864-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1938
Shamela0002864-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       145751
Shamela0002864-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        7661
Shamela0002864-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2019
Shamela0002864-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        54523
Shamela0002864-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6484
Shamela0002864-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        16518
Shamela0002864-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10516
Shamela0002864-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        80961
Shamela0002864-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        14542
Shamela0002864-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2288
Shamela0002864-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        16653
Shamela0002864-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1558
Shamela0002864-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3568
Shamela0002864-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4114
Shamela0002864-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:20        1026
Shamela0002864-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9227
Shamela0002864-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1296
Shamela0002864-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11756
Shamela0002864-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        4372
Shamela0002864-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12078
Shamela0002864-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        19425
Shamela0002864-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6246
Shamela0002864-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         984
Shamela0002864-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        19972
Shamela0002864-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2106
Shamela0002864-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        24016
Shamela0002864-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        34729
Shamela0002864-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15349
Shamela0002864-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2142
Shamela0002864-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        77373
Shamela0002864-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9820
Shamela0002864-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        41822
Shamela0002864-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       289128
Shamela0002864-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22944
Shamela0002864-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1627
Shamela0002864-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        26036
Shamela0002864-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1642
Shamela0002864-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8030
Shamela0002864-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        99098
Shamela0002864-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5415
Shamela0002864-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        49053
Shamela0002864-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2475
Shamela0002864-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6630
Shamela0002864-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3676
Shamela0002864-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        22650
Shamela0002864-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2061
Shamela0002864-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26        11591
Shamela0002864-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5285
Shamela0002864-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        34454
Shamela0002864-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7962
Shamela0002864-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5154
Shamela0002864-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3729
Shamela0002864-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2332
Shamela0002864-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        9033
Shamela0002864-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1739
Shamela0002864-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        9067
Shamela0002864-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       222367
Shamela0002864-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5438
Shamela0002864-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2689
Shamela0002864-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        9061
Shamela0002864-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17676
Shamela0002864-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1473
Shamela0002864-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3032
Shamela0002864-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         922
Shamela0002864-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3438
Shamela0002864-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4291
Shamela0002864-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25249
Shamela0002864-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        22018
Shamela0002864-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5196
Shamela0002864-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        94935
Shamela0002864-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        61901
Shamela0002864-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        15390
Shamela0002864-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1003
Shamela0002864-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8361
Shamela0002864-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5497
Shamela0002864-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6917
Shamela0002864-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1491
Shamela0002864-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1035
Shamela0002864-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2943
Shamela0002864-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2274
Shamela0002864-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1019
Shamela0002864-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3220
Shamela0002864-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        89377
Shamela0002864-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2072
Shamela0002864-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5887
Shamela0002864-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        54172
Shamela0002864-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24639
Shamela0002864-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4159
Shamela0002864-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3067
Shamela0002864-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       130144
Shamela0002864-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        9131
Shamela0002864-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2055
Shamela0002864-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1687
Shamela0002864-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2804
Shamela0002864-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        9850
Shamela0002864-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3742
Shamela0002864-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        45405
Shamela0002864-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       511238
Shamela0002864-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       227700
Shamela0002864-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5689
Shamela0002864-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7859
Shamela0002864-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2303
Shamela0002864-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1252
Shamela0002864-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9944
Shamela0002864-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7180
Shamela0002864-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        10876
Shamela0002864-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        13954
Shamela0002864-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        62412
Shamela0002864-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        92151
Shamela0002864-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         935
Shamela0002864-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        21012
Shamela0002864-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3063
Shamela0002864-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       115231
Shamela0002864-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       134530
Shamela0002864-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6205
Shamela0002864-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11270
Shamela0002864-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        24781
Shamela0002864-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1911
Shamela0002864-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4195
Shamela0002864-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        24903
Shamela0002864-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1094
Shamela0002864-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         991
Shamela0002864-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1490
Shamela0002864-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2394
Shamela0002864-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        16112
Shamela0002864-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2141
Shamela0002864-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        49216
Shamela0002864-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2469
Shamela0002864-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        13849
Shamela0002864-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3019
Shamela0002864-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        16136
Shamela0002864-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        18031
Shamela0002864-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        5316
Shamela0002864-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27214
Shamela0002864-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6152
Shamela0002864-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       112253
Shamela0002864-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5879
Shamela0002864-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2232
Shamela0002864-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        90759
Shamela0002864-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        22113
Shamela0002864-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2632
Shamela0002864-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1533
Shamela0002864-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2218
Shamela0002864-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55         961
Shamela0002864-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6768
Shamela0002864-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       217241
Shamela0002864-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        80476
Shamela0002864-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1339
Shamela0002864-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        29285
Shamela0002864-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2424
Shamela0002864-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       157404
Shamela0002864-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4068
Shamela0002864-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        82021
Shamela0002864-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        76565
Shamela0002864-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       188472
Shamela0002864-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         839
Shamela0002864-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        97283
Shamela0002864-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4544
Shamela0002864-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4416
Shamela0002864-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19761
Shamela0002864-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11075
Shamela0002864-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       132178
Shamela0002864-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       124605
Shamela0002864-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       154760
Shamela0002864-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        90865
Shamela0002864-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       271723
Shamela0002864-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        83504
Shamela0002864-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       303520
Shamela0002864-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        93292
Shamela0002864-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3162
Shamela0002864-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       169120
Shamela0002864-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1960
Shamela0002864-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4661
Shamela0002864-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6097
Shamela0002864-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        15544
Shamela0002864-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2214
Shamela0002864-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        11487
Shamela0002864-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2324
Shamela0002864-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        41377
Shamela0002864-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4898
Shamela0002864-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2695
Shamela0002864-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        21883
Shamela0002864-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1456
Shamela0002864-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3812
Shamela0002864-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        19796
Shamela0002864-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1278
Shamela0002864-ara1_Shamela0024229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10509
Shamela0002864-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1559
Shamela0002864-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15059
Shamela0002864-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       295459
Shamela0002864-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       243284
Shamela0002864-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1017
Shamela0002864-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2983
Shamela0002864-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1205
Shamela0002864-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        21648
Shamela0002864-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        22865
Shamela0002864-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1167
Shamela0002864-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2947
Shamela0002864-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1616
Shamela0002864-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1085
Shamela0002864-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1302
Shamela0002864-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6742
Shamela0002864-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9769
Shamela0002864-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1507
Shamela0002864-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3163
Shamela0002864-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2544
Shamela0002864-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1689
Shamela0002864-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2314
Shamela0002864-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6045
Shamela0002864-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4994
Shamela0002864-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        26528
Shamela0002864-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        22987
Shamela0002864-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3146
Shamela0002864-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10612
Shamela0002864-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        31430
Shamela0002864-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        20731
Shamela0002864-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2499
Shamela0002864-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1966
Shamela0002864-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1759
Shamela0002864-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3443
Shamela0002864-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14479
Shamela0002864-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2828
Shamela0002864-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        11746
Shamela0002864-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        9884
Shamela0002864-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2832
Shamela0002864-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        17803
Shamela0002864-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1310
Shamela0002864-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1006
Shamela0002864-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9885
Shamela0002864-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1454
Shamela0002864-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20673
Shamela0002864-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1001
Shamela0002864-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7762
Shamela0002864-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2138
Shamela0002864-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2129
Shamela0002864-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1048
Shamela0002864-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1066
Shamela0002864-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       144701
Shamela0002864-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6929
Shamela0002864-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1735
Shamela0002864-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2367
Shamela0002864-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       130968
Shamela0002864-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3176
Shamela0002864-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4425
Shamela0002864-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2147
Shamela0002864-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2852
Shamela0002864-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1630
Shamela0002864-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4202
Shamela0002864-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        16203
Shamela0002864-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1534
Shamela0002864-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1363
Shamela0002864-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1894
Shamela0002864-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        76190
Shamela0002864-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        18188
Shamela0002864-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1432
Shamela0002864-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2723
Shamela0002864-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1437
Shamela0002864-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4592
Shamela0002864-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1039
Shamela0002864-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2666
Shamela0002864-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6280
Shamela0002864-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3040
Shamela0002864-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5188
Shamela0002864-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1079
Shamela0002864-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2532
Shamela0002864-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3022
Shamela0002864-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1251
Shamela0002864-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1808
Shamela0002864-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5244
Shamela0002864-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        49551
Shamela0002864-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2324
Shamela0002864-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1152
Shamela0002864-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3012
Shamela0002864-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        13656
Shamela0002864-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       128627
Shamela0002864-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1030
Shamela0002864-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        16577
Shamela0002864-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2985
Shamela0002864-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1504
Shamela0002864-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1952
Shamela0002864-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       504579
Shamela0002864-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       115530
Shamela0002864-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3733
Shamela0002864-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         850
Shamela0002864-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31       284589
Shamela0002864-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1034
Shamela0002864-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         888
Shamela0002864-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2713
Shamela0002864-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4265
Shamela0002864-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7363
Shamela0002864-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        74434
Shamela0002864-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1245
Shamela0002864-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         915
Shamela0002864-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1590
Shamela0002864-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7988
Shamela0002864-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1408
Shamela0002864-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       147811
Shamela0002864-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1612
Shamela0002864-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        84725
Shamela0002864-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4168
Shamela0002864-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1618
Shamela0002864-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1145
Shamela0002864-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        54825
Shamela0002864-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1100
Shamela0002864-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1626
Shamela0002864-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        39491
Shamela0002864-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12016
Shamela0002864-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2521
Shamela0002864-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        32102
Shamela0002864-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        47358
Shamela0002864-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14442
Shamela0002864-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       107875
Shamela0002864-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1171
Shamela0002864-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2029
Shamela0002864-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1070
Shamela0002864-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1190
Shamela0002864-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5569
Shamela0002864-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1006
Shamela0002864-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1518
Shamela0002864-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2132
Shamela0002864-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19282
Shamela0002864-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1386
Shamela0002864-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1409
Shamela0002864-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1925
Shamela0002864-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7965
Shamela0002864-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6442
Shamela0002864-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         959
Shamela0002864-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1308
Shamela0002864-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03         998
Shamela0002864-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2042
Shamela0002864-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        1138
Shamela0002864-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36         990
Shamela0002864-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3747
Shamela0002864-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16645
Shamela0002864-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2980
Shamela0002864-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        26183
Shamela0002864-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3103
Shamela0002864-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2196
Shamela0002864-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1356
Shamela0002864-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        2069
Shamela0002864-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1124
Shamela0002864-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1597
Shamela0002864-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        2996
Shamela0002864-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2085
Shamela0002864-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2192
Shamela0002864-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7920
Shamela0002864-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        6510
Shamela0002864-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        17989
Shamela0002864-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1880
Shamela0002864-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1010
Shamela0002864-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1102
Shamela0002864-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2605
Shamela0002864-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       221999
Shamela0002864-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8710
Shamela0002864-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7991
Shamela0002864-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1042
Shamela0002864-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1624
Shamela0002864-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2525
Shamela0002864-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4303
Shamela0002864-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9700
Shamela0002864-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16814
Shamela0002864-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        39159
Shamela0002864-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        14014
Shamela0002864-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        43303
Shamela0002864-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        34979
Shamela0002864-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       136219
Shamela0002864-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        48717
Shamela0002864-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2637
Shamela0002864-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4687
Shamela0002864-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1080
Shamela0002864-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2615
Shamela0002864-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1360
Shamela0002864-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        24747
Shamela0002864-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1981
Shamela0002864-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        4021
Shamela0002864-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21       117877
Shamela0002864-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1753
Shamela0002864-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        55370
Shamela0002864-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        5984
Shamela0002864-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        8569
Shamela0002864-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        22883
Shamela0002864-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        52363
Shamela0002864-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        24953
Shamela0002864-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1552
Shamela0002864-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         847
Shamela0002864-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1628
Shamela0002864-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        25151
Shamela0002864-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1601
Shamela0002864-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8020
Shamela0002864-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2102
Shamela0002864-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1201
Shamela0002864-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        1658
Shamela0002864-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9769
Shamela0002864-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2134
Shamela0002864-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        42785
Shamela0002864-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8980
Shamela0002864-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        26354
Shamela0002864-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1648
Shamela0002864-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        19665
Shamela0002864-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3693
Shamela0002864-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        28359
Shamela0002864-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        10721
Shamela0002864-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        31261
Shamela0002864-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6856
Shamela0002864-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        14709
Shamela0002864-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        4864
Shamela0002864-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       180959
Shamela0002864-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10156
Shamela0002864-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28910
Shamela0002864-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        82135
Shamela0002864-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        63734
Shamela0002864-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        86088
Shamela0002864-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43         996
Shamela0002864-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         857
Shamela0002864-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        48080
Shamela0002864-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        47522
Shamela0002864-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1994
Shamela0002864-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4891
Shamela0002864-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         993
Shamela0002864-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       182179
Shamela0002864-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4600
Shamela0002864-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3729
Shamela0002864-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9511
Shamela0002864-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        4682
Shamela0002864-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1465
Shamela0002864-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       172972
Shamela0002864-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1603
Shamela0002864-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        41373
Shamela0002864-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        4888
Shamela0002864-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4964
Shamela0002864-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        14644
Shamela0002864-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        97143
Shamela0002864-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15         973
Shamela0002864-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1087
Shamela0002864-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5614
Shamela0002864-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1171
Shamela0002864-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1115
Shamela0002864-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6287
Shamela0002864-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38         999
Shamela0002864-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2480
Shamela0002864-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3814
Shamela0002864-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2429
Shamela0002864-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        98128
Shamela0002864-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        3833
Shamela0002864-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7399
Shamela0002864-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1088
Shamela0002864-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7344
Shamela0002864-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1337
Shamela0002864-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1244
Shamela0002864-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2345
Shamela0002864-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        31410
Shamela0002864-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        4131
Shamela0002864-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         983
Shamela0002864-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        79675
Shamela0002864-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1809
Shamela0002864-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2141
Shamela0002864-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1038
Shamela0002864-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3231
Shamela0002864-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1133
Shamela0002864-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         969
Shamela0002864-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7475
Shamela0002864-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         833
Shamela0002864-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1062
Shamela0002864-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7956
Shamela0002864-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2266
Shamela0002864-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         973
Shamela0002864-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1036
Shamela0002864-ara1_Shia004013-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21         972
Shamela0002864-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         927
Shamela0002864-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32         980
Shamela0002864-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         801
Shamela0002864-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3283
Shamela0002864-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2285
Shamela0002864-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1253
Shamela0002864-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1635
Shamela0002864-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2526
Shamela0002864-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         849
Shamela0002864-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5143
Shamela0002864-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2047
Shamela0002864-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        16669
Shamela0002864-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        28303
Shamela0002864-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2110
Shamela0002864-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24         963
Shamela0002864-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1504
Shamela0002864-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        13115
Shamela0002864-ara1_Shia004692-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1416
Shamela0002864-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        8236