Index of /passim01022020/Shamela0001346-ara1/


../
Shamela0001346-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         916
Shamela0001346-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6656
Shamela0001346-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1481
Shamela0001346-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        6976
Shamela0001346-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3445
Shamela0001346-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1976
Shamela0001346-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1473
Shamela0001346-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        16251
Shamela0001346-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2469
Shamela0001346-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1999
Shamela0001346-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2050
Shamela0001346-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1829
Shamela0001346-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3964
Shamela0001346-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1050
Shamela0001346-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1679
Shamela0001346-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1053
Shamela0001346-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1726
Shamela0001346-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1835
Shamela0001346-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1580
Shamela0001346-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1613
Shamela0001346-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         947
Shamela0001346-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3159
Shamela0001346-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2745
Shamela0001346-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        24855
Shamela0001346-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3428
Shamela0001346-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        2423
Shamela0001346-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1113
Shamela0001346-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1486
Shamela0001346-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1333
Shamela0001346-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1653
Shamela0001346-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         987
Shamela0001346-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1717
Shamela0001346-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1169
Shamela0001346-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1089
Shamela0001346-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1817
Shamela0001346-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9036
Shamela0001346-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1347
Shamela0001346-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1378
Shamela0001346-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         834
Shamela0001346-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1551
Shamela0001346-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2395
Shamela0001346-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1521
Shamela0001346-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        1148
Shamela0001346-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4850
Shamela0001346-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1318
Shamela0001346-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2572
Shamela0001346-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1348
Shamela0001346-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1703
Shamela0001346-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2123
Shamela0001346-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3818
Shamela0001346-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3302
Shamela0001346-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2846
Shamela0001346-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4972
Shamela0001346-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2169
Shamela0001346-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1255
Shamela0001346-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1499
Shamela0001346-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1834
Shamela0001346-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1349
Shamela0001346-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2973
Shamela0001346-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5194
Shamela0001346-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2571
Shamela0001346-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1602
Shamela0001346-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8066
Shamela0001346-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2531
Shamela0001346-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4672
Shamela0001346-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        25294
Shamela0001346-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2044
Shamela0001346-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1422
Shamela0001346-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2541
Shamela0001346-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2614
Shamela0001346-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1190
Shamela0001346-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        9453
Shamela0001346-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2440
Shamela0001346-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        32434
Shamela0001346-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1391
Shamela0001346-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2920
Shamela0001346-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        8314
Shamela0001346-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1378
Shamela0001346-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         834
Shamela0001346-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1368
Shamela0001346-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3454
Shamela0001346-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        14767
Shamela0001346-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        33406
Shamela0001346-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        11771
Shamela0001346-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        7430
Shamela0001346-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2713
Shamela0001346-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3983
Shamela0001346-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         901
Shamela0001346-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1264
Shamela0001346-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1369
Shamela0001346-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2158
Shamela0001346-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1437
Shamela0001346-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         993
Shamela0001346-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3493
Shamela0001346-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1676
Shamela0001346-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21         871
Shamela0001346-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1568
Shamela0001346-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4636
Shamela0001346-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         841
Shamela0001346-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         864
Shamela0001346-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4328
Shamela0001346-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         898
Shamela0001346-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1392
Shamela0001346-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2022
Shamela0001346-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1639
Shamela0001346-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2441
Shamela0001346-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2601
Shamela0001346-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3337
Shamela0001346-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        5273
Shamela0001346-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2470
Shamela0001346-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1062
Shamela0001346-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2865
Shamela0001346-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2896
Shamela0001346-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6467
Shamela0001346-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2544
Shamela0001346-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1799
Shamela0001346-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4818
Shamela0001346-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1443
Shamela0001346-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1087
Shamela0001346-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6884
Shamela0001346-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7902
Shamela0001346-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1126
Shamela0001346-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3363
Shamela0001346-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2316
Shamela0001346-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1553
Shamela0001346-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2185
Shamela0001346-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1481
Shamela0001346-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1115
Shamela0001346-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1706
Shamela0001346-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2340
Shamela0001346-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        9722
Shamela0001346-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10869
Shamela0001346-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2219
Shamela0001346-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1401
Shamela0001346-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1721
Shamela0001346-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        12862
Shamela0001346-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1811
Shamela0001346-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        2848
Shamela0001346-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        7711
Shamela0001346-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1709
Shamela0001346-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1675
Shamela0001346-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1554
Shamela0001346-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1517
Shamela0001346-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2261
Shamela0001346-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6204
Shamela0001346-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         861
Shamela0001346-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1674
Shamela0001346-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5252
Shamela0001346-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3073
Shamela0001346-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1428
Shamela0001346-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4982
Shamela0001346-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1489
Shamela0001346-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3641
Shamela0001346-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1403
Shamela0001346-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       265401
Shamela0001346-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3248
Shamela0001346-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1298
Shamela0001346-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1259
Shamela0001346-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4608
Shamela0001346-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1540
Shamela0001346-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2817
Shamela0001346-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1506
Shamela0001346-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1980
Shamela0001346-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3045
Shamela0001346-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1516
Shamela0001346-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1249
Shamela0001346-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8368
Shamela0001346-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2140
Shamela0001346-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1818
Shamela0001346-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1613
Shamela0001346-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1604
Shamela0001346-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3071
Shamela0001346-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2932
Shamela0001346-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1519
Shamela0001346-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         953
Shamela0001346-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1451
Shamela0001346-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        14479
Shamela0001346-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7164
Shamela0001346-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3121
Shamela0001346-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1053
Shamela0001346-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3116
Shamela0001346-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1899
Shamela0001346-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        9133
Shamela0001346-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7696
Shamela0001346-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1458
Shamela0001346-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        4636
Shamela0001346-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1605
Shamela0001346-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        5625
Shamela0001346-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        3853
Shamela0001346-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2794
Shamela0001346-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        17702
Shamela0001346-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10115
Shamela0001346-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         976
Shamela0001346-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4342
Shamela0001346-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1644
Shamela0001346-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1789
Shamela0001346-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1705
Shamela0001346-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1643
Shamela0001346-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5541
Shamela0001346-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1594
Shamela0001346-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1002
Shamela0001346-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3716
Shamela0001346-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3366
Shamela0001346-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1793
Shamela0001346-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1426
Shamela0001346-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         999
Shamela0001346-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        7772
Shamela0001346-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1516
Shamela0001346-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2993
Shamela0001346-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1007
Shamela0001346-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2660
Shamela0001346-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1495
Shamela0001346-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6135
Shamela0001346-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1432
Shamela0001346-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1177
Shamela0001346-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2375
Shamela0001346-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1324
Shamela0001346-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2550
Shamela0001346-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1935
Shamela0001346-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3881
Shamela0001346-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1997
Shamela0001346-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1780
Shamela0001346-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2991
Shamela0001346-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1453
Shamela0001346-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4522
Shamela0001346-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4711
Shamela0001346-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1373
Shamela0001346-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2291
Shamela0001346-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3001
Shamela0001346-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1549
Shamela0001346-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2006
Shamela0001346-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4577
Shamela0001346-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        17758
Shamela0001346-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2646
Shamela0001346-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1134
Shamela0001346-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1419
Shamela0001346-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1805
Shamela0001346-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1463
Shamela0001346-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6491
Shamela0001346-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1265
Shamela0001346-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5872
Shamela0001346-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1142
Shamela0001346-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2789
Shamela0001346-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2882
Shamela0001346-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2009
Shamela0001346-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8564
Shamela0001346-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1636
Shamela0001346-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        28648
Shamela0001346-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2978
Shamela0001346-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2300
Shamela0001346-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07         967
Shamela0001346-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2069
Shamela0001346-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3081
Shamela0001346-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1859
Shamela0001346-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         959
Shamela0001346-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3932
Shamela0001346-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9506
Shamela0001346-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        3709
Shamela0001346-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2062
Shamela0001346-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        19277
Shamela0001346-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1733
Shamela0001346-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3191
Shamela0001346-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2537
Shamela0001346-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1940
Shamela0001346-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        29545
Shamela0001346-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1646